Отговор от МТИТС на копие от писмо до С. Дянков за субсидии на МГТ

Leave a Reply