Писмо до зам. кмет Александър Държиков

                                                                     До
                                                                     г-н  Александър Държиков            
                                                                     заместник кмет „ОРТ”
                                                                     община Пловдив,
                                                                     Копие:
                                                                     До
                                                                     Ангелина  Топчиева
                                                                     секретар на община Пловдив
 
                   Уважаеми господин Държиков,
                   Благодаря за Ваше писмо изх. № 12П3607(5) 20.07.2012 г. което сте ми изпратил във връзка с мое заявление с вх. № 12 П 3607/06.06.12. Същевременно трябва да Ви уведомя, че не приемам Вашия отговор като отговор на всички въпроси и искания за предоставяне на информация в съответствие със  ЗДОИ, защото Вашето писмо третира само част от поставените от мен проблеми.
                    Приемам като гавра писмото, изпратено ми от секретаря на община Пловдив Ангелина Топчиева, с което ми се предоставя пълен достъп до исканата от мен информация и паралелно с това веднага се определят исканията ми по т. т. 1 до 7 като нямащи качество на обществена информация. При това положение очевидно се налага да се обърна към административния съд за разрешаване на спора.
                     Относно твърденията във Вашето писмо по отношение на цените на преференциалните карти за пътуване с МГТ заявявам следното:
                      1. По мои сведения картите за цялата градска мрежа за пенсионери над 70 г. в София са на много по-ниска цена от аналогичните карти в Пловдив. Ще проверя допълнително къде се нарежда Пловдив в рамките на страната по обхват и цена на картите за пътуване с преференция. По-съществен обаче е въпросът  може ли в настоящия момент картите да се по-евтини от 14 лв. месечно. Моят отговор е категорично ДА.
                        2. Вие посочвате че с цел оптимизиране на транспорта в Пловдив новото общинско ръководство е намалило пробега с 15 % от началото на тази година, а от 1. юли с лятното разписание с още 7.5 % (само за двата летни месеца).  Това означава при равни други условия, че е налице намаление на разходите на превозвачите със съответните проценти, а приходите им запазват нивото си, тъй като с по-малък пробег се превозва същия брой пътници. Как ще обясните в тази връзка последното увеличение на цената на картите с над 16 % от 1 юли 2012 г.? Какво попречи цената на картите да остане 12 лв. и да не се повишава след като с намаляването на пробега се намаляват разходите на превозвачите?
                   3. В писмото си Вие посочвате че броят на продаваните карти е 40 – 45 000 месечно. Казвал сте ми, че четете материалите, които публикувам в блога си www.mitev.eu  по въпросите на масовия градски транспорт в Пловдив. Не сте забелязал обаче сведението, съдържащо се в писмото на директора на ОП ОКТ г-н Янакиев, че през 2009 г. броят на продадените карти е 80 000. До 2009 г. включително цената на картите за инвалиди и пенсионери над 70 години доколкото си спомням варираше между 5 и 15 лв ЗА ГОДИНА  и те пътуваха както и сега без билет. В течение на три години бе извършено драстично повишение на цената на картите, които станаха 120 лв. годишно, после 144 лв годишно и сега са 168 лв. годишно. С това бяха засегнати социално най-уязвимите потенциални пътници и според мен това е обяснението за спадането на броя на закупуваните карти в Пловдив от 80 000 на 40 – 45 000 но Вие не  коментирате този факт, а само констатирате, че броят на продаваните карти е постоянен. Не, не е постоянен и  бъдете сигурен, че след поредното увеличение на цената отново ще намалее.
                   По повод на изнесените от мен данни, че  броят  на пътниците за 2001 г. е почти 173 млн. годишно, а за 2009 г. е само малко повече от 24 милиона,  в писмото си до мен сте написал: „Некоректно е сравнението на броя на превозените пътници през 2001 г. с 2011 г.” . Изопачили сте (искрено се надавям това да е плод на неволна грешка, а не съзнателно) написаното от мен като сте заменили 2009 г. с 2011 г.  Аз много добре съм отчел аналогичността на условията през 2001 г. и 2009 г., защото и в двата случая притежателите на преференциални карти пътуваха при еднакви правила – карта + билет с намаление., а през 2011 г. вече данните са несъпоставими, защото всички притежатели на карти пътуват без билет.
                     Освен това за да доказвате некоректността на сравнението между 2009 и 2001 г. сте написал : „Не се отчита миграцията (вътрешна и външна), увеличаващия се постоянно брой на лични автомобили на гражданите, демократичното право на избор на предвижване на гражданите, тенденцията за увеличение на групите граждани предпочитащи предвижването пеша или с велосипеди и мотори, закриване на предприятия и откриване на нови в различни краища на града и др.”
                     По този повод отбелязвам, че населението на Пловдив не е намаляло, а леко се е увеличило. Броят на автомобилите през 2001 и 2009 г. е почти един и същ, броят на предприятията е почти един и същ (друг въпрос би било  ако сравнявах 1989 г. с 2009 г.). Изброили сте много фактори, всички от тях почти еднакви в двете сравнявани години, а старателно сте отминали най-съществения – скока на цената на билетите от 0.30 лв (и 0,10 за преференциалните) през 2001 г. на 1,00 лв (съответно 0,40 за преференциалните) през 2009 г.. Този скок на цените прогони пътниците, този скок ги накара да ползват повече автомобилите си, да ходят пеша или да пътуват с велосипеди. Това няма нищо общо с „демократичното право на избор”а е реакция на късогледа и неадекватна ценова политика на общината.  Този скок на цените ги принуди да търсят алтернативни начини за придвижване. Това съм посочил в писмото си до министъра на финансите С. Дянков, но Вие не счетохте за нужно да реагирате. Показателно е, че въпросното писмо изпратих до министър Дянков, до министъра на транспорта Ив. Московски, до министърката на околната среда и водите Н. Караджова и до кмета Ив. Тотев. Положителни отговори получих от трите министерства, а от община Пловдив  получих пълно мълчание.
                   Пишете ми „нека бъдем обективни”. За себе си считам че подхождам обективно, опирайки се върху конкретни факти и данни.  Къде е обаче Вашето обективно тълкувание на факта, посочен от мен в цитираното писмо до министъра на финансите, че през 2007 г. пробегът на МГТ е бил 13,5 млн. км., а през 2011 г. е вече 21,3 млн. км. (т.е. увеличение със 7.8 млн. км.) при намаляващ брой пътници? Къде е Вашето тълкувание на направените от мен разчети за възможната цена на билетите на базата на предоставените ми от ОП ОКТ данни за разхода на фирмите за 1 км. пробег и средната дължина на линиите на МГТ? Защо няма реакция на предложението ми да се премине  отново към разписанието от 2007 година? В транспортно отношение градът като обем на пътнокопотока е практически същият. Но за тези четири-пет години от тогава пробегът на превозните средства  е увеличен с над 50 %.
                   Предполагате, че гражданите са недоволни когато се налага да чакат повече по спирките, но общинското ръководство отминава с пълно мълчание въпроса ми защо проблемите на МГТ се решават само между това ръководство и фирмите превозвачи. Защо са изключени гражданите от решаването на този проблем? При тази висока цена на билетите гражданите с основание ще приемат на нож увеличаването на интервала между колите. Но защо не се допитате до тях дали няма да се съгласят на 12, 15, 20 минутни интервали между превозните средства (по различните линии в зависимост от тяхната натовареност и в зависимост от това за коя част от деня става дума) паралелно с чувствително намаляване на цената на билетите и картите? При съществуващата огромна степен на  дублиране на маршрутите на  линиите няма да доведат до голямо чакане по спирките и 3 до 5 курса на час ще се приемат с разбиране от гражданите и дори ще бъдат приветствани ако това бъде съпроводено с чувствително намаление на цената на билетите (на 40 – 50 стотинки) и картите за което съществува обективна възможност. Такова решение на проблема ще доведе до връщане на десетки хиляди граждани към ползване на градския транспорт, защото те сега участват като данъкоплатци в неговото субсидиране , но не го ползват и търсят алтернативни начини за придвижване заради непосилно високата цена.
                    Заради  високата цена на услугата в МГТ мнозина предпочитат личните автомобили с всички произтичащи от това отрицателни последици за екологията, трафика и скоростта на придвижване. Заради високата цена множество граждани по принуда „предпочитат“ да ходят пеша по силно запрашените и шумни улици. Пловдив е един от най-замърсените градове в Европа с фини прахови частици главно поради въздействието на транспортния трафик. Общината обаче остава глуха за предложения в тази насока. Полезно е да научите например че в столицата на Естония Талин масовият транспорт за всички граждани вече е безплатен. А тук, в Пловдив, от държавата и общината се източват над двадесет милиона лева годишно под формата на субсидии, компенсации, покриване на загуби на превозвачите и осигуряване на „разумна“ печалба до 5 % за да може по цял ден да обикалят превозни средства с едноцифрен брой пътници в тях. Нямам нищо против превозвачите да печелят и много повече, но това не трябва да бъде за сметка на все повече и повече изминавани километри, а за сметка на все повече и повече превозени пътници. Мислех си, (на базата на двете ни съвместни участия в ТВ предавания) че поне по този въпрос сме на едно и също мнение, но май съм се заблуждавал.
                   Доказателство за заблудата ми е Вашето писмо до мен и игнорирането от страна на новото ръководство на очевадните факти за ненормалното развитие на МГТ в Пловдив. В него наред с цитатите, които вече посочих, сте написал за моето заявление още:
                   „Не се коментира извършената оптимизация в транспорта от началото на 2012 г.  – 15 % за всички линии от началото на годината и летните разписания – намалени с 7,5 % …”
                    Вярно е, че в Заявлението ми до кмета Иван Тотев за достъп до обществена информация няма мой коментар за тази посочена от Вас оптимизация. Но аз поисках информация по повод липсата на реакция на общинското ръководство за писмото ми до министъра на финансите, в което съм написал:
                     „Научих, че новоизбраното общинско ръководство е взело решение от 14.01. 2012 г. броят на колите обслужващи линиите на градския транспорт да бъде намален с 15 % без линии № 99, 5, 7 и  22 . (Основателно  е запазването на броя на колите единствено за линия 22, където интервалът е 30 мин. в делнични дни и 1 час в почивните. За останалите три линии няма причина да бъдат изключвани от прилагането на споменатото решение) Все още не разполагам с новото разписание за да  преценя по-пълно обхвата на предприетата стъпка.  Считам, че тя е в правилна посока, но е недостатъчна и едностранчива. Недостатъчно е намалението на броя на курсовете, особено като се има предвид, че старото общинско ръководство  месец преди изборите с цитираното по-горе решение на ОбС от 8. 9. 2011 г. предприе поредното увеличение  на пробега. (Записките за броя на пътниците, които посочих по-горе, показват, че практически положението не се е променило след 14.01. 2012 г. в сравнение с дните преди това.) На всичко отгоре вече има сигнали, че решението на новото ръководство на общината се заобикаля, като с намаления брой коли се изпълнява същия брой курсове. Това се постига като се намали времето за изпълнение на един курс, което не е трудно, защото при малкия брой качвания и слизания на пътници по спирките автобусите преминават за по-кратко време по маршрута си.  Ако това е масова практика излишно изминаваните километри ще се запазят с всички произтичащи от това негативи. 
              Мярката е едностранчива, защото не предвижда намаление на цените.”
                   Позволявам си да попитам това не е ли коментар на извършената оптимизация? Или и Вие не сте прочел писмото ми до министъра на финансите, което, повтарям,внесох с входящ номер в кметството?
                   Спомняте си предполагам, че при двете ни съвместни участия в предавания на Пловдивска обществена телевизия по темата за оптимизацията на транспорта старото общинско ръководство не допусна участие на свои представители в тези предавания. Иска ми се да вярвам, че това няма да се повтори, че сте готов да участвате в сериозно публично обсъждане на проблемите на МГТ  и си позволявам да Ви поканя на телевизионен дебат в качеството Ви на зам. кмет отговарящ за транспорта. Нямам нищо против в такъв дебат да участват и собствениците на фирмите превозвачи.
                   Аз изпратих кореспонденцията си по темата за транспорта с министерството на финансите и с община Пловдив на Пловдивска обществена телевизия и на Нова българска телевизия. Надявам се че ще съдействате за осъществяване на такава дискусия. На Вас като заместник кмет няма да откажат ТВ ефир.
                    С уважение: Димитър Н. Митев, тел. 0888/704984
 

Leave a Reply