Archive for the ‘Критични материали за транспорта на Пловдив’ Category

Писмо до зам. кмет Александър Държиков

неделя, юли 29th, 2012

                                                                     До
                                                                     г-н  Александър Държиков            
                                                                     заместник кмет „ОРТ”
                                                                     община Пловдив,
                                                                     Копие:
                                                                     До
                                                                     Ангелина  Топчиева
                                                                     секретар на община Пловдив
 
                   Уважаеми господин Държиков,
                   Благодаря за Ваше писмо изх. № 12П3607(5) 20.07.2012 г. което сте ми изпратил във връзка с мое заявление с вх. № 12 П 3607/06.06.12. Същевременно трябва да Ви уведомя, че не приемам Вашия отговор като отговор на всички въпроси и искания за предоставяне на информация в съответствие със  ЗДОИ, защото Вашето писмо третира само част от поставените от мен проблеми.
                    Приемам като гавра писмото, изпратено ми от секретаря на община Пловдив Ангелина Топчиева, с което ми се предоставя пълен достъп до исканата от мен информация и паралелно с това веднага се определят исканията ми по т. т. 1 до 7 като нямащи качество на обществена информация. При това положение очевидно се налага да се обърна към административния съд за разрешаване на спора.
                     Относно твърденията във Вашето писмо по отношение на цените на преференциалните карти за пътуване с МГТ заявявам следното:
                      1. По мои сведения картите за цялата градска мрежа за пенсионери над 70 г. в София са на много по-ниска цена от аналогичните карти в Пловдив. Ще проверя допълнително къде се нарежда Пловдив в рамките на страната по обхват и цена на картите за пътуване с преференция. По-съществен обаче е въпросът  може ли в настоящия момент картите да се по-евтини от 14 лв. месечно. Моят отговор е категорично ДА.
                        2. Вие посочвате че с цел оптимизиране на транспорта в Пловдив новото общинско ръководство е намалило пробега с 15 % от началото на тази година, а от 1. юли с лятното разписание с още 7.5 % (само за двата летни месеца).  Това означава при равни други условия, че е налице намаление на разходите на превозвачите със съответните проценти, а приходите им запазват нивото си, тъй като с по-малък пробег се превозва същия брой пътници. Как ще обясните в тази връзка последното увеличение на цената на картите с над 16 % от 1 юли 2012 г.? Какво попречи цената на картите да остане 12 лв. и да не се повишава след като с намаляването на пробега се намаляват разходите на превозвачите?
                   3. В писмото си Вие посочвате че броят на продаваните карти е 40 – 45 000 месечно. Казвал сте ми, че четете материалите, които публикувам в блога си www.mitev.eu  по въпросите на масовия градски транспорт в Пловдив. Не сте забелязал обаче сведението, съдържащо се в писмото на директора на ОП ОКТ г-н Янакиев, че през 2009 г. броят на продадените карти е 80 000. До 2009 г. включително цената на картите за инвалиди и пенсионери над 70 години доколкото си спомням варираше между 5 и 15 лв ЗА ГОДИНА  и те пътуваха както и сега без билет. В течение на три години бе извършено драстично повишение на цената на картите, които станаха 120 лв. годишно, после 144 лв годишно и сега са 168 лв. годишно. С това бяха засегнати социално най-уязвимите потенциални пътници и според мен това е обяснението за спадането на броя на закупуваните карти в Пловдив от 80 000 на 40 – 45 000 но Вие не  коментирате този факт, а само констатирате, че броят на продаваните карти е постоянен. Не, не е постоянен и  бъдете сигурен, че след поредното увеличение на цената отново ще намалее.
                   По повод на изнесените от мен данни, че  броят  на пътниците за 2001 г. е почти 173 млн. годишно, а за 2009 г. е само малко повече от 24 милиона,  в писмото си до мен сте написал: „Некоректно е сравнението на броя на превозените пътници през 2001 г. с 2011 г.” . Изопачили сте (искрено се надавям това да е плод на неволна грешка, а не съзнателно) написаното от мен като сте заменили 2009 г. с 2011 г.  Аз много добре съм отчел аналогичността на условията през 2001 г. и 2009 г., защото и в двата случая притежателите на преференциални карти пътуваха при еднакви правила – карта + билет с намаление., а през 2011 г. вече данните са несъпоставими, защото всички притежатели на карти пътуват без билет.
                     Освен това за да доказвате некоректността на сравнението между 2009 и 2001 г. сте написал : „Не се отчита миграцията (вътрешна и външна), увеличаващия се постоянно брой на лични автомобили на гражданите, демократичното право на избор на предвижване на гражданите, тенденцията за увеличение на групите граждани предпочитащи предвижването пеша или с велосипеди и мотори, закриване на предприятия и откриване на нови в различни краища на града и др.”
                     По този повод отбелязвам, че населението на Пловдив не е намаляло, а леко се е увеличило. Броят на автомобилите през 2001 и 2009 г. е почти един и същ, броят на предприятията е почти един и същ (друг въпрос би било  ако сравнявах 1989 г. с 2009 г.). Изброили сте много фактори, всички от тях почти еднакви в двете сравнявани години, а старателно сте отминали най-съществения – скока на цената на билетите от 0.30 лв (и 0,10 за преференциалните) през 2001 г. на 1,00 лв (съответно 0,40 за преференциалните) през 2009 г.. Този скок на цените прогони пътниците, този скок ги накара да ползват повече автомобилите си, да ходят пеша или да пътуват с велосипеди. Това няма нищо общо с „демократичното право на избор”а е реакция на късогледа и неадекватна ценова политика на общината.  Този скок на цените ги принуди да търсят алтернативни начини за придвижване. Това съм посочил в писмото си до министъра на финансите С. Дянков, но Вие не счетохте за нужно да реагирате. Показателно е, че въпросното писмо изпратих до министър Дянков, до министъра на транспорта Ив. Московски, до министърката на околната среда и водите Н. Караджова и до кмета Ив. Тотев. Положителни отговори получих от трите министерства, а от община Пловдив  получих пълно мълчание.
                   Пишете ми „нека бъдем обективни”. За себе си считам че подхождам обективно, опирайки се върху конкретни факти и данни.  Къде е обаче Вашето обективно тълкувание на факта, посочен от мен в цитираното писмо до министъра на финансите, че през 2007 г. пробегът на МГТ е бил 13,5 млн. км., а през 2011 г. е вече 21,3 млн. км. (т.е. увеличение със 7.8 млн. км.) при намаляващ брой пътници? Къде е Вашето тълкувание на направените от мен разчети за възможната цена на билетите на базата на предоставените ми от ОП ОКТ данни за разхода на фирмите за 1 км. пробег и средната дължина на линиите на МГТ? Защо няма реакция на предложението ми да се премине  отново към разписанието от 2007 година? В транспортно отношение градът като обем на пътнокопотока е практически същият. Но за тези четири-пет години от тогава пробегът на превозните средства  е увеличен с над 50 %.
                   Предполагате, че гражданите са недоволни когато се налага да чакат повече по спирките, но общинското ръководство отминава с пълно мълчание въпроса ми защо проблемите на МГТ се решават само между това ръководство и фирмите превозвачи. Защо са изключени гражданите от решаването на този проблем? При тази висока цена на билетите гражданите с основание ще приемат на нож увеличаването на интервала между колите. Но защо не се допитате до тях дали няма да се съгласят на 12, 15, 20 минутни интервали между превозните средства (по различните линии в зависимост от тяхната натовареност и в зависимост от това за коя част от деня става дума) паралелно с чувствително намаляване на цената на билетите и картите? При съществуващата огромна степен на  дублиране на маршрутите на  линиите няма да доведат до голямо чакане по спирките и 3 до 5 курса на час ще се приемат с разбиране от гражданите и дори ще бъдат приветствани ако това бъде съпроводено с чувствително намаление на цената на билетите (на 40 – 50 стотинки) и картите за което съществува обективна възможност. Такова решение на проблема ще доведе до връщане на десетки хиляди граждани към ползване на градския транспорт, защото те сега участват като данъкоплатци в неговото субсидиране , но не го ползват и търсят алтернативни начини за придвижване заради непосилно високата цена.
                    Заради  високата цена на услугата в МГТ мнозина предпочитат личните автомобили с всички произтичащи от това отрицателни последици за екологията, трафика и скоростта на придвижване. Заради високата цена множество граждани по принуда „предпочитат“ да ходят пеша по силно запрашените и шумни улици. Пловдив е един от най-замърсените градове в Европа с фини прахови частици главно поради въздействието на транспортния трафик. Общината обаче остава глуха за предложения в тази насока. Полезно е да научите например че в столицата на Естония Талин масовият транспорт за всички граждани вече е безплатен. А тук, в Пловдив, от държавата и общината се източват над двадесет милиона лева годишно под формата на субсидии, компенсации, покриване на загуби на превозвачите и осигуряване на „разумна“ печалба до 5 % за да може по цял ден да обикалят превозни средства с едноцифрен брой пътници в тях. Нямам нищо против превозвачите да печелят и много повече, но това не трябва да бъде за сметка на все повече и повече изминавани километри, а за сметка на все повече и повече превозени пътници. Мислех си, (на базата на двете ни съвместни участия в ТВ предавания) че поне по този въпрос сме на едно и също мнение, но май съм се заблуждавал.
                   Доказателство за заблудата ми е Вашето писмо до мен и игнорирането от страна на новото ръководство на очевадните факти за ненормалното развитие на МГТ в Пловдив. В него наред с цитатите, които вече посочих, сте написал за моето заявление още:
                   „Не се коментира извършената оптимизация в транспорта от началото на 2012 г.  – 15 % за всички линии от началото на годината и летните разписания – намалени с 7,5 % …”
                    Вярно е, че в Заявлението ми до кмета Иван Тотев за достъп до обществена информация няма мой коментар за тази посочена от Вас оптимизация. Но аз поисках информация по повод липсата на реакция на общинското ръководство за писмото ми до министъра на финансите, в което съм написал:
                     „Научих, че новоизбраното общинско ръководство е взело решение от 14.01. 2012 г. броят на колите обслужващи линиите на градския транспорт да бъде намален с 15 % без линии № 99, 5, 7 и  22 . (Основателно  е запазването на броя на колите единствено за линия 22, където интервалът е 30 мин. в делнични дни и 1 час в почивните. За останалите три линии няма причина да бъдат изключвани от прилагането на споменатото решение) Все още не разполагам с новото разписание за да  преценя по-пълно обхвата на предприетата стъпка.  Считам, че тя е в правилна посока, но е недостатъчна и едностранчива. Недостатъчно е намалението на броя на курсовете, особено като се има предвид, че старото общинско ръководство  месец преди изборите с цитираното по-горе решение на ОбС от 8. 9. 2011 г. предприе поредното увеличение  на пробега. (Записките за броя на пътниците, които посочих по-горе, показват, че практически положението не се е променило след 14.01. 2012 г. в сравнение с дните преди това.) На всичко отгоре вече има сигнали, че решението на новото ръководство на общината се заобикаля, като с намаления брой коли се изпълнява същия брой курсове. Това се постига като се намали времето за изпълнение на един курс, което не е трудно, защото при малкия брой качвания и слизания на пътници по спирките автобусите преминават за по-кратко време по маршрута си.  Ако това е масова практика излишно изминаваните километри ще се запазят с всички произтичащи от това негативи. 
              Мярката е едностранчива, защото не предвижда намаление на цените.”
                   Позволявам си да попитам това не е ли коментар на извършената оптимизация? Или и Вие не сте прочел писмото ми до министъра на финансите, което, повтарям,внесох с входящ номер в кметството?
                   Спомняте си предполагам, че при двете ни съвместни участия в предавания на Пловдивска обществена телевизия по темата за оптимизацията на транспорта старото общинско ръководство не допусна участие на свои представители в тези предавания. Иска ми се да вярвам, че това няма да се повтори, че сте готов да участвате в сериозно публично обсъждане на проблемите на МГТ  и си позволявам да Ви поканя на телевизионен дебат в качеството Ви на зам. кмет отговарящ за транспорта. Нямам нищо против в такъв дебат да участват и собствениците на фирмите превозвачи.
                   Аз изпратих кореспонденцията си по темата за транспорта с министерството на финансите и с община Пловдив на Пловдивска обществена телевизия и на Нова българска телевизия. Надявам се че ще съдействате за осъществяване на такава дискусия. На Вас като заместник кмет няма да откажат ТВ ефир.
                    С уважение: Димитър Н. Митев, тел. 0888/704984
 

Отговор от Александър Държиков, зам.-кмет по транспорта в Пловдив

четвъртък, юли 26th, 2012

 
 
                                    

Отговор от община Пловдив на заявление по ЗДОИ за МГТ.

петък, юли 6th, 2012

 На 06.07. 2012 г. около 12:40 часа на спирка на градския транспорт до кметството на район Южен в посока към центъра видях двама млади мъже с камери и една млада жена с тях. Проявих любопитство и ги запитах какво снимат по паветата и бордюра  на тротоара до спирката. Отговориха ми че снимат кадри във връзка с произшествието на кметицата на района и двете блъснати момичета. Разговорът се завъртя и към градския транспорт с автобус на който уж е била засечена Павлинка Кацарова. Казах им че мечтая за камера, която да заснеме как по цял ден автобусите и тролейбусите  се движат с по 10-15 пътника на малък интервал един от друг. На което  младата дама отговори,  че гражданите ще протестират ако се увеличи интервалът, аз и подхвърлих, че гражданите ще приемат увеличаване на ннтервала ако бъде съпроводено с намаляване цената на билета. Попитах дали дамата ползва интернет, след утвърдителния и отговор потърсих визитна картичка в чантичката на кръста си (докато я търсех в ръката ми попадна и визитната картичка на Симеон Дянков, която и показах) намерих я и   казах, че в блога ми трябва да търсят материали по въпроса в две категории – „Кореспонденция със С. Дянков“ и „Критични материали за градския транспорт“, че съм направил анализ на конкретни показатели и съм направил предложения за оптимизация. Дамата ме попита какво съм работил и аз и отговорих че съм бивш преподавател по политическа икономия. След това и аз попитах с кого съм имал честта да разговарям и младата дама ми отговори: Райна Златкова, БТв. Забеляза че на визитната ми картичка е изписан моят телефон и каза, че ако преценят за необходимо ще ме потърсят. Автобусът който чаках дойде, сбогувах се и се качих. Сега съм любопитен първо дали Райна Златкова  ще прочете нещата, които и предложих и второ дали ако ги счете за актуални и важни ще и позволят да прави предаване по темата.
Днес е 17.09.2012 г. Нямам обаждане от Райна Златкова и вече нямам надежда че щсе се обади. Очевидно или писмата не са прочетени, или не са ги счели за актуални или важни.
 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-
Преди да получа долупоместеното решение получих в края на четиринадесетдневния законов срок за отговор на заявлението ми писмо, с което бях уведомен че срокът се удължава с 10 дни. Когато и този срок изтече, вчера получих съобщение че имам писмо в пощенската станция.  Явно много нужни са били тези десет дни за да получа отговора, който е фактически отказ за достъп до информация и меко казано е подигравка с моето заявление и със закона.
 
 
 

            След получаването на горецитирания отговор на заявлението ми за достъп до информация се обърнах към съда за решаване на спора.           
    Чрез кмета на град Пловдив                                                                                                            
                                                                     до
                                                                     Административен съд
                                                                     гр. Пловдив.
 
                                                           Ж  А  Л  Б  А
от  Димитър Николов Митев, адрес гр. Пловдив 4002, ул. Милин камък № 6 
                                                           срещу
фактически отказ за предоставяне на информация, постановен с Решение   изх. № 12 П3607 (3) от 29.06.2012 г.  на Община Пловдив.
 
                      Уважаеми административни съдии,
                      Cъс заявление вх. № 12 П 3607 от 06.06.2012 г. в съответствие с чл. 2 (1) на ЗДОИ поисках достъп до интересуваща ме обществена информация, която е в пряка връзка с проблемите на масовия градски транспорт(Приложение 1). В края на законния 14 дневен срок за отговор получих писмено съобщение, че срокът за отговор е удължен с 10 дни (Приложение 2). След изтичането на тези 10 дни по пощата получих   горепосоченото Решение  (Приложение 3) което  беше изпратено като отговор на Заявлението ми.
                       Вероятно десетте допълнителни дни за изготвяне на отговора на заявлението ми са били нужни на кмета на Пловдив да намери уникално решение на проблема – от една страна да  постанови, че ми се предоставя пълен достъп до исканата от мен информация и същевременно да се обяви исканата от мен информация по точки 1 до 7 от Заявлението ми за нямаща обществен характер и по такъв начин да ми бъде отказан достъп до нея.
                    Правото на всеки да търси, получава и разпространява информация е гарантирано с чл.41, ал.1 от Конституцията. В РКС № 7/96 г. по к.д. № 1 от 1996 г. Конституционният съд е извел необходимостта от приемането на закон за детайлна уредба на тази материя, какъвто именно се явява приетият през 2000 г. ЗДОИ. Несъмнено е, че всяка информация, създавана или съхранявана от органите на държавна власт по презумпция дава възможност на гражданите да си съставят мнение за дейността на тези органи. Това се извежда от прочита на чл.2, ал.1 („Обществена информация по смисъла на този закон е всяка информация, свързана с обществения живот в Република България и даваща възможност на гражданите да си съставят собствено мнение относно дейността на задължените по закона субекти“). Естествено, целта на законодателя не е била административните органи по свое усмотрение да решават коя информация е от значение за съставяне на мнение и коя – не. В противен случай не би съществувало право на достъп до обществена информация, а само някаква правна възможност гражданите да бъдат информирани по отделни въпроси според желанието на държавните органи.
                     В Решението, което оспорвам, не са представени никакви аргументи или доказателства за това че  исканата от мен информация и поставените от мен въпроси противоречат на смисъла на чл. 2 от ЗДОИ. В този смисъл отказът на кмета да ми бъде предоставена информация по т. 1 до 7 е немотивиран.
                     Същевременно отговорите, които са ми предоставени по т. 8 и т. 9 от Заявлението са непълни,  и се разминават  с конкретния аспект на поисканата информация. В този смисъл не ме удовлетворяват, защото не мога да си съставя мнение до каква степен са или ще бъдат решени съществуващите проблеми, предмет на исканата от мен обществена информация и съответно не мога да получа точна представа за работата на кмета като задължено по закона лице.
                     Уважаеми административни съдии,
                     предвид и на основание гореизложените мотиви
                                               М О Л Я
 да отмените оспореното Решение на кмета на Община Пловдив с което фактически ми  е отказан достъп до обществена информация, от която бих могъл да си съставя мнение за дейността на кмета като задължено по закона лице, като го задължите да представи ново решение, законосъобразно и притежаващо всички изисквани от закона елементи.
 
Приложения:
1. Заявление за достъп до обществена информация до кмета на Пловдив.
2. Писмо за удължаване на срока за отговор на Заявлението.
3. Решение за предоставяне на достъп до обществена информация.
4. Препис от жалбата до АС Пловдив
      С уважение:…………………………..
 
  След като общината е придвижила жалбата ми до Административния съд получих следното съобщение за дължима държавна такса без заплащането на която делото ще бъде прекратено:
 
 
 
 
                                                      До Административен съд
                                                        Гр. Пловдив
                                                       Административно отделение – VІ състав
 
 Платих по баннков път срещу такса от 2,50 лв исканата държавна такса и с долупосоченото придружително писмо представих платежния документ в Административния съд.
 
                                  М   О    Л    Б    А
от  Димитър Николов Митев по повод съобщение за оставено без движение административно дело № 2726/2012 г.
 
 
                Уважаеми административни съдии,
                 моля  да приемете и приложите към дело № 2726/2012 г. документ за платена държавна такса 10 лв.
 
 
С уважение: ………………………………
 
Пловдив,
19.09.2012 г.
 
 

Заявление до кмета на Пловдив Иван Тотев по ЗДОИ

вторник, юни 5th, 2012

Вх. №: 12 П 3607                                                                                                До господин Иван Тотев
06.06.2012 г.                                                                                                       Кмет на община Пловдив
                                                                          З   А   Я    В   Л    Е   Н   И   Е
         от Димитър Николов Митев, живущ в  гр. Пловдив 4002, ул. …………………………………..за предоставяне     на информация в съответствие с член 2 (1) на  Закона за достъп до обществена    информация.
                   Уважаеми господин  Тотев,
             на  24.02.2012 с входящ номер   12П3807  Ви изпратих копие от мое  писмо до заместник министър-председателя и министър на финансите Симеон Дянков http://mitev.eu/?p=3667  с анализ на съществуващото положение в масовия градски транспорт на Пловдив и предложения за неговото оптимизиране. Копие на същото писмо изпратих също в Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията и в Министерството на околната среда и водите. До този момент получих отговори от МФ,    от МТИТС и МОСВ. От МФ ми бе изказана благодарност за предложенията, посочено  бе, че те се оценяват позитивно и че ще бъдат разгледани на експертно ниво. От МТИТС, чрез Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация” бях уведомен че предложенията ми са разгледани много внимателно и че имат готовност за участие в междуведомствена работна група по проблема.  От МОСВ са изпратили копие от отговора до мен и за Вас. Можете да видите  с каква препоръка към Вас завършва този отговор.
              Въпреки че писмото ми до г-н Дянков третира проблеми на масовия градски транспорт в Пловдив, точно от Вас не получих никакъв  отговор. Всъщност получих  „отговор” под формата на  Ваше съгласие за поредно увеличеиие цената на картите за преференциални пътувания.
                    Считам, че проблемите, които поставих в  писмото до г-н Дянков и препратих и  до Вас са с висока обществена значимост и касаят проблеми, свързани с неправилно според мен изразходване на десетки милиони левове от бюджетите на държавата и общината  , както и проблеми от социален и екологически характер.
                      Ето защо поради  липсата на Ваш отговор  съм принуден по реда на  Закона за достъп до обществена информация да поискам да ми бъде предоставени  на хартиен носител следната информация:  
                  1/ Вие лично запознахте ли се с  анализа на състоянието и с  предложенията за оптимизиране на масовия градски транспорт, съдържащи се в посоченото писмо? Как гледате на факта, че през 2001 г. МГТ е превозил почти 173 милиона пътници, а в същия Пловдив през 2009 г. е превозил  само малко над 24 милиона пътника? Същевременно пробегът на МГТ е нараснал от 13,5 млн. км. през 2007 г. на 21,3 млн. км. през 2011 г.  Има ли в кметството  изготвен анализ на причините за този катастрофален спад на броя на превозените пътници и едновременно с това много същественото увеличаване на пробега на МГТ, а с това и на разходите му. Ако има желая да ми бъде изпратен.
                   2/  Възложили ли сте и ако да на кого сте възложил да анализира и оцени от името на община Пловдив направените в писмото ми изводи и предложения?
                   3/ Има ли изготвено писмено становище по направените от мен изводи и предложения? Ако отговорът е да, желая да ми бъде изпратено това становище.                
                    4/ Ако все още не е възложено на компетентен орган на общината да разгледа и оцени направените изводи и предложения желая да бъда информиран за причините, поради които писмото ми е оставено над три месеца без разглеждане.
 
                  5/ Желая да получа информация защо решавате въпроса с цените на транспортната услуга и  разписанието на масовия градски транспорт единствено с превозвачите, а  изключвате гражданите на Пловдив, които ползват транспортната услуга. Защо се търси решение само с повишаване на цените и не се търси намаляване на разходите чрез промяна в разписанието? Кому е нужно превозните средства да се движат на малък интервал едно от друго с използване на 10-15 % от превозния им капацитет и същевременно цената на билетите и картите да расте, а държавата и общината да субсидират с десетки милиони лева този лукс по време на криза?
                   6/ Във връзка с т. 5/ желая да получа информация дали сте готов да отмените решението за повишаване на цената на преференциалните карти от 1.07.2012 г.
                  7/ От 1.11.2011 г. има промяна в маршрутите на няколко от линиите на МГТ.  Въпреки че оттогава изминаха  7 месеца, все още това не е отразено на табелите по спирките.  . Желая да получа информация коя е непреодолимата обективна причина, която пречи новите маршрути да бъдат отразени по актуалните спирки и да бъдат заличени невалидните номера по старите маршрути.
                  8/ Желая да получа информация съществува ли решение на общинското ръководство на Пловдив за  поставяне на разписание  по спирките на МГТ за движението на превозните средства  както това е в София и по белия свят или по този пункт Пловдив ще продължава да изглежда като глуха провинция.
                   9/ Много от спирките на МГТ са без заслони, а там където има те са сякаш за пустинни условия, където няма валежи. Под покрива  от трите страни има големи отвори през които свободно преминава дъжд и сняг и прави   пейките неизползваеми, а заслоните  нефункционални . Желая да получа отговор на въпроса има ли прието решение на  общинското ръководство  за промяна в конструкцията на заслоните.
                    Отговорът на настоящото заявление ми е необходим за да си съставя мнение за работата на Община Пловдив и на кмета на град Пловдив  с граждани и граждански сигнали и предложения и дейността Ви като задължен по закона субект.
.                         С уважение:………………………………
 Пловдив, 06.06. 2012 г.

Заявление до министър Симеон Дянков за достъп до обществена информация

петък, май 18th, 2012

                                                                                                             До господин Симеон Дянков
Вх. №: 94-00-150                                                                                заместник министър- председател и
дата: 16.05.2012 г.                                                                             министър на финансите на РБългария
                                                              София
                                                               З   А   Я    В   Л    Е   Н   И   Е
от Димитър Николов Митев, ЕГН …………………,  гр. Пловдив, ул. ……………………………за предоставяне на информация в съответствие с член 2 (1) на  Закона за достъп до обществена    информация
                   Уважаеми господин  Дянков,
             на 19.02.2012 г. Ви изпратих по интернет писмо с предложение засягащо субсидирането на масовия градски транспорт в Пловдив и страната http://mitev.eu/?p=3192 . Същото писмо подадох и в деловодството на МФ с входящ номер:    94-   00-150/22.02.2012 .
На 02.03.2012 г. началничката на Вашия кабинет Диана Драгнева  изпрати отговор на моето писмо (изх. № 94-00-150) с който ми благодари за проявената инициатива. В отговора е посочено също че моите предложения се оценяват позитивно и че същите ще бъдат представени за преценка на експертно ниво.
             От изпращането на писмото ми до Вас изминаха повече от два месеца. В Пловдив не само че няма положителна промяна по повдигнатите от мен проблеми, но дори е обявено поредното необосновано според мен повишаване на цената на картите за пътуване на пенсионери, ученици, майки с деца, инвалиди и т.н., с което ще се постигне по-нататъшно намаляване на броя на ползващите масовия градски транспорт.
                    Считам, че проблемите, които поставих в  писмото до Вас са с висока обществена значимост и касаят проблеми, свързани с неправилно според мен изразходване на десетки милиони левове от Републиканския бюджет  и бюджета на  община Пловдив, както и проблеми от социален и екологически характер.
                      Ето защо в съответствие със Закона за достъп до обществена информация желая да получа на хартиен носител следните сведения:  
                  1/ Кой/и експерт/и е/са определен/и за оценка на направените от мен предложения?
                   2/ Изпратих копие от писмото ми  до Вас на  Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията. От там чрез изпълнителна агенция.„Автомобилна администрация получих отговор в който е изразена готовност за участие в работна група по повдигнатите въпроси ако такава бъде създадена. Положителен отговор получих и от МОСВ. В тази връзка желая да получа информация ще предприеме ли МФ стъпки за сформиране на такава междуведомствена група.
                   3/ Има ли сред хората, които ще оценяват направените от мен предложения, представители на граждански организации?
                  4/ Има ли определен срок за изготвяне на експертното становище за направените в писмото ми оценки и предложения  и ако да, какъв е той?
                  5/ Ако вече има изготвено становище по направените от мен предложения желая да го получа на домашен адрес: гр. Пловдив , ул…………………, Димитър Николов Митев.            
                    Отговорът на настоящото заявление ми е необходим за да си съставя мнение за работата на МФ с граждани и граждански сигнали и предложения и дейността Ви като задължен по закона субект.
.                         С уважение:………………………………

Наблюдения за броя на пътниците в МГТ Пловдив

вторник, януари 31st, 2012

              
 
Наблюдения за броя на пътниците в автобусите и тролейбусите в МГТ – Пловдив
 
              От дълго време се канех да започна да записвам броя на пътниците в превозните средства, с които пътувам или които виждам по спирките и линиите. Във връзка с подговяното писмо до министъра на финансите най-после започнах да си водя записки. Те добре илюстрират  факта, че в Пловдив масовият градски транспорт е хипертрофиран и е много повече отколкото е необходимо за превоза на съществуващия пътникопоток.
.
11. 01. 2012 г Линия. № 113, 9:19 ч. Посока КАТ от Централна гара след изминати 5 спирки на  сп. Р-т „Стадиона” пристига с 9 пътника, слизат 4, качват се двама. До крайната спирка пред КАТ се качиха общо двама души.
                                  ––––––
11.01. 2012 г.Линия № 113, 9:51 ч.  Обратно от КАТ към Ц. гара,  тръгна с двама пътника, по пътя се качиха още 4 души.  В 10,08 пристигна на Ц. гара с 3 души.
На бул. България пред светофара на кръстовището с В. Априлов с нас се изравни автобус от линия 18. Пет спирки след началната спирка в него имаше 3 пътника.
                                  –––––––
11.01.2012 г. Линия № 116 10:10 ч. Качвам се на Ц. гара. Слязоха 2 пътника, автобусът продължи по линията с 11 пътника. Слязох на първата спирка по бул. Н. Вапцаров заедно още с един човек. Автобуса продължи с 9 пътника.
                                  –––––––
11.01.2012 г. Линия № 7,  13:03 ч. от Коматевски възел към Ц. гара. Автобусът пристигна с 20 пътника. След ЦГ продължи с 14 пътника.
                                    –––––––
11.01. 2012 г.  Линия № 12, 13:10 ч. Пристига на Ц. гара с 24 пътника (главно ученици), слизат 11, качват се 7, продължава с 20 пътника.  На следващите 11 спирки до Малката търговия на Брезовско шосе се качиха  общо 11 души. Повече пътници слизаха, така че след спирката до х-л Санкт Петербург продължи с 12 пътника, след гара Филипово – с 4 пътника.
                                    –––––––
11.01.2012 г.  Линия № 12,  13:45 ч. На спирката при Малката търговия на Брезовско шосе пристигна без пътници. Качихме се двама. До гара Филипово се качи само 1 пътник, на гара Филипово се качиха 6 души, на пресечката Победа с бул. България 7, на Руски доТърговската гимназия 8 , на ЦГ още 7 души. Най-голям бе броят на пътуващите в автобуса  между Търг. Гимназия и ЦГ – 21 души. Общо за целия път до спирката на Младежки хълм се качиха 40 души, предимно ученици.
                                      –––––––-

11.01.2012 г. Линия № 36 14:04 ч. Качих се от спирката на Младежки хълм, в автобуса имаше 17 души, с мен 18. На следващата спирка слязох аз и още трима ученици. Автобусът продължи към оставащите му до края 6 спирки с 14 пътника.

 
12.01.12 г. Докато чакам № 99,  в 6:50 ч. на спирката пред ДКЦ-2 спират автобус от линия № 37 с 16 пътника, автобус  от линия № 15 с 8 пътника, автобус от линия № 93 с 5 пътника и автобус от линия  № 5 с 6 пътника. Две минути по-късно, в 6,52 пристига автобус от линия № 99. В него имаше 7 пътника, двама слязоха, аз се качих заедно с още един пътник. След това в продължение на 11 спирки до ЖК Тракия се качиха общо 9 души.  Слязох на спирка 405 (начална на автобус 29) и минах насреща на спирка 404.
Докато пътувах с № 99 от Аграрния университет до въпросната спирка № 405 в срещуположна посока минаха два микробуса по линия № 10  В първия имаше правостоящи пътници, но не беше препълнен, във втория имаше само седнали пътници
т.е. пътниците са били не повече от 12. Толкова са седалките.                
                    В 7,13 ч. мина автобус по линия 99 с 22 пътника в него. После в 7:16 ч. дойде микробус по линия 10, претъпкан с пътници –  12 седящи и 21 правостоящи. Качих се в него за да мога да преброя пътниците. По пътя до спирката на ст. Христо Ботев успяха да се качат още 4 пътника. На ст. Хр. Ботев слязоха 12 ученика и обстановката малко се поразведри. Постепенно пътниците в микробуса намаляваха, защото повече хора слизаха, по-маллко се качваха. От спирка „Мальовица” микробусът отпътува с 12 пътника. 
12.01.12 г. Тръгвам за работа от спирката на р-т Стадиона. Когато бях на около 200 м. от спирката видях че там в 10:01 ч.  спряха един след друг автобус от линия № 113 и автобус от линия № 17. От такова разстояние не можах да преброя пътниците в тях, само забелязах, че правостоящи нямаше и поне половината от седалките бяха празни. Празните седалки бяха повече във втория автобус. 
Седнах да чакам друг автобус (от там за гарата мога да ползвам 113, 17 и 222) След шест минути в 10:07 ч. Пристигна автобус от линия № 113. В него имаше 18 пътника. До Централна гара се качиха още шест души, като същевременно имаше и слизащи пътници.   Преди да завие на колелото, където е последната му спирка видях че го е настигнал автобус от линия № 222. Тъй като на спирката на Централна гара бяха спряли и други автобуси, автобусът от линия 222 се наложи да изчака, преди да отвори вратите за слизане и качване, така че можах да преброя в него 14 пътника.
Зад него спря автобус от линия № 20 с 12 пътника, 7 от които слязоха. Беше 10:18 часа. Не се качих на този автобус, защото видях, че веднага след него идва автобус от линия № 36. Той спира на около 100 метра по близо до моята работа в сравнение с автобус № 20, тъй като завива наляво по бул. „Н. Вапцаров”, а № 20 продължава направо.
И така, качих се в автобус от линия № 36. От него слезе само един пътник, а вътре имаше останала още една жена. Автобусът продължи по маршрута си само с два пътника. На втората спирка (до Младежки хълм) ни настигна и изпревари автобус от линия № 17.  В него имаше 11 пътника.. На следващата спирка (на завоя към бул. „Н. Вапцаров” настигнахме и изпреварихме съчленен тролейбус от линия № 134 с 1 (един пътник в него). Автобусът от линия № 17  също го беше изпреварил вече. Колите от № 17 и №  134 (както и № 116 и № 24) спират на едни и същи 9 спирки по-нататък. А 17 и 24 имат в тази посока 12 общи спирки.
Слязох на моята спирка в 10:25 ч. Автобус № 36 продължи с 1 пътник към оставащите до крайната му спирка 6 спирки.            
14:05 ч. Автобус от линия 116   пристига на спирка Централна гара с 8 пътника, слиза 1, качваме се двама. След четири  спирки слизам до І РПУ.. До там никой не се качи повече,. Автобусът продължи след моето слизане с 2 пътника в посока митницата. 
14:06,ч. На спирката, където слязох спря и тролейбус 134 с 3 пътника. Нямаше слизащи и качващи се, продължи след 116 по същото трасе с 3 пътника.                           
Преминах през булеварда и застанах на спирката в посока към центъра.   В  14:15 пристигна автобус от линия № 1    с 13 пътника, слязоха 5, качиха се още 15. Тръгна от спирката с 23 пътника.
14:19 ч. В посока митницата през кръстовището премина съчленен тролейбус от линия 134 с 3 души в него.
Пет минути след автобуса от линия №1 в 14:20 идва още един № 1  в посока към центъра. Качвам се. Заедно с мен вътре имаше 12 души. Слязох на спирка Тунела-север. За шест спирки се качиха общо 16 души, включително от спирката, където слязох. Автобусът отпътува с 14 души по маршрута си.
14:58 ч. Спирката на пл. Съединение. Автобус от линия 93 тръгва с 4 пътника в посока Тракия.
15:00. От същата спирка към Домостроителния комбинат тръгва автобус № 5 с 9 пътника.
15:02 ч. Пристига  № 99 с 23 пътника. На спирка Тунела-север слизат 6 души, а се качват 3. На Тунела юг и Тримонциум никой не се качи, а аз слязох.
15:04 ч. Качвам се на автобус № 20, който дойде с 21 пътника. За 6 спирки в посока кв. Коматево се качиха общо 12 души. Когато слязох в автобуса останаха 14 души.
18:31 ч. Чакам автобус за към къщи. На завоя Н.Вапцаров – Коматевско шосе в посока Коматево минава автобус № 27 със 7 пътника.

18:33 ч. От Коматево пристига № 20, качвам се, вътре имаше 6 души.  До спирката на Четвъртъчния пазар се качиха общо 9 души. Не видях колко слязоха, защото отпред имаше автобус 93, притичах и се качих в него в 18:51 ч. Оказа се, че съм сам в него. На втората спирка слязох, автобуса отпътува в посока гара Филипова без пътници, само с шофьора и кондукторката.

 
13.01.2012 г. Отивайки към моята спирка в посока Централна гара минавам край спирката пред ДКЦ 2. Виждам, че в 9:08 ч. спира автобус № 44 със 7 пътника в него.  В 9:10 ч през кръстовището в посока КАТ преминава автобус № 113 със 7 пътника в него.
Докато пресека на светофара изпуснах автобуси 113 и 17 към Централна гара. Не успях да преброя пътниците в тях, но повечето седалки в двата автобуса бяха празни и нямаше правостоящи.
В 9:14 часа в посока Мол Пловдив минава автобус 15 и тръгва от спирката с 18 души.

В 9:17 пристигна автобус № 17, слязоха 2, качихме се 6, тръгна с 9 пътника.  До Централна гара се качиха още 7 души. От централна гара тръгна с 8 души. До моята спирка не се качи никой. След като слязох продължи в посока Тракия със 7 души.

14:13 ч. На път към моята спирка на пресечката Н.Вапцаров – Коматевско шосе  виждам съчленен тролейбус  № 134 в посока Митницата със 7 пътника.
14:20 ч. Пристигат едновременно автобус № 16 и автобус № 116. Качвам се на първия, защото в него има повече пътници. Преброих 23 души. След това повече слизаха, по-малко се качваха и от спирката след кръстовището на 6-ти септември и Руски отпътува с 14 души.
15:25 от Бунарджика на  Руски към Централна гара – автобус №  12, пристигна с 16 души,  Качиха се по пътя още 5 души, От Централна гара тръгна със 7 души.
15:34. За една спирка се качих на № 20.  Вътре заедно с мен имаше 16 души.
15:34 в срещуположна посока (към Централна гара) мина автобус № 7 с 8 пътника.
18:12  На спирката до кръстовището на бул. Н. Вапцаров с  Коматевско шосе (по-нататък ще я наричам само моята спирка).спира микробус по линия 24 и тръгва с 18 пътника. До спирката пред ВМИ се качиха само двама души, а на Централна гара слязоха 8 души. На ВМИ в 18:22 с мен слязоха още 2 души и микробусът продължи към Прослав с 9 пътника.
18:24 ч., т.е 2 минути по-късно пред ВМИ спря автобус 17 . Качих се в него. Заедно с мен – 5 пътника.
 
 
 
 
 
 
                                                        Х          Х          Х
 
 
От 14.01.2012 г. (събота) влезе в сила ново разписание с което с изключение на линии 99, 22, 5 и 7 броят на колите по отделните маршрути е намален средно с около 15 %.
Наложи се поради това да продължа да записвам данните за броя на пътниците при новите условия. Както се вижда от посочените по-долу данни съществена разлика между броя на пътниците преди намаляване на броя на колите и след намаляването не се забелязва.
 
                                                         16.01.12 г. (понеделник)
09:30 ч. Качих се на спирката пред ДКЦ ІІ на автобус № 99. В него имаше 12 пътника заедно с мен. Слязох на пл. Съединение, заедно с мен слязоха още 3 души, качиха се 2.
10:15. На спирка Тунела север се качих на автобус 27. В него имаше 15 души.  В продължение на 10 спирки в него се качиха общо 12 души, а слязоха 16 души. Продължи към Коматевско шосе с 8 души след като аз  и още двама слязохме на последната спирка на бул. Н. Вапцаров преди Ком. шосе.
12:15 ч. на моята спирка на Коматевско шосе пристига автобус от линия  № 17 с 14 пътника. Качваме се трима, До ВМИ се качиха общо още пет души. След ВМИ продължи с 10 пътника.
12:27  Чакам № 10 на спирка близо до ВМИ. Тази линия е най-натоварена, защото се обслужва само от микробуси и пътниците изпитват доста често дискомфорт. Пристига автобус от линия № 6 в посока към пл. Съединение с 11 пътника. Качват се още трима.
12:31  Пристига № 10. с 12 пътника. Пътувах с него до Търговски център в Тракия, по трасето се качиха още общо 23 пътника, като в един момент в него имаше 20 пътника.
13:02 ч. Качвам.  се в обратна посока на Асеновградско шосе отново на микробус № 10. Имаше 16 пътника, а до сп. Мальовица се качиха общо 18 души, но претоварване като цяло нямаше, тъй като слизащите бяха малко повече.
13:20 – Докато чаках в автобус на кръстовището Гладстон – Руски, в посока р. Марица премина автобус от линия № 18 с 5 пътника в него.
13:28 – Слязох на спирка Мальовица на бул. В. Априлов. На отсрещната спирка в обратна посока имаше микробус от линия № 10 с 14 пътника в него.
13:52. Чакам № 17 до трите високи блока на Асеновградско шосе. През кръстовището отляво прави ляв завой автобус от линия № 4  с 12 пътника.
13:56  Пристига автобус от линия № 17. от Тракия към район Южен.с 5 пътника.. В течение на 11 спирки нито за момент в него нямаше повече от 9 души. Слизам в 14:166 часа. Веднага на спирката в същата посока спират още № 16 с два пътника,  № 7 с девет пътника,  № 116 със 7 пътника и № 36 с три пътника.
18:20 ч. От моята спирка се качвам на № 17 за да се прибера у дома . В автобуса  имаше 4 пътника, с мен станаха 5. По пътя на ЦГ слязоха двама, качи се само 1. След като слязох в автобуса останаха 3 пътника.
 
                                                       17.01.2012 г.
 
6:51 ч. На спирката пред ДКЦ  се качвам на автобус от линия 99. Пристига с 6 пътника. Имаше малко качвания и слизания. Най-много пътници имаше от спирка Тунела юг до Тримонциум – 7 души.
7:04 на кръстовището до Аграрния университет забелязах, че към Тракия .мина автобус от линия № 21 с 9 пътника в него.
7:43 на кръстовището до Макдоналдс съчленен тролейбус 114  в посока Сточна гара с 4 пътнка.
7:44 ч. № 99 към  при Военна болница към центъра с 35 пътника.
7:50ч. Военна болница , спират еднин след друг автобус 44 към   центъра с 15 пътника,   съчленен тролейбус 134 с 9 пътника,  автобус 21 в посока тракия с 3 пътника,
7:54  автобус 21 към центъра с 12 пътника, тролейбус 114 (съчленен( към сточна гара) с 5 пътника 7:55 ч.  №– 99 към Тракия с 11 пътника.
8:40ч. автобус 113 на спирка Мальовица в посока КАТ с 12 пътника.
9:32 ч. ДКЦ 2,  автобус 44 – 9 пътнинка, автобус 5  – 4 пътника.
9:34 спирка 312 до кръстовището В. Априлов – 6-ти септември в посока Централна гара – автобус № 15 към Мол Пловдив . 13 пътника.
10:00 на същата спирка пристига автобус  222 – 7 пътника. Качвам се. След ВМИ вече имаше само 4 пътника.
10:06 ч. Прехвърлям се на автобус 24.от спирката при ВМИ – заварвам 6 пътника.  На Централна гара ни настига автобус 17 с 11 пътника. Изпреварва автобус 24 в който съм аз и с който му предстоят още 14 общи спирки. На спирката на Младежки хълм пешеходен светофар задържа № 17 и № 24 го настига, но не успя да го изпревари. На моята спирка на завоя от Коматевско шосе към бул. Н. Вапцаров от № 17 очевидно няма пътник, желаещ да слезе и автобуса подминава спирката без да спре.- 24  спира заради мен да сляза. Притичва отстрани един човек който се качва и 24  потегля отново, но 17 вече е на един светофар дистанция от него. Това става в 10:13 ч. Докато записвам ситуацията в бележника си, в 10:15 ч. спира автобус 116 със 7 пътника. Слизат трима, пътуването продължават само 4 души. Още 7 спирки пред него ще вървят  автобуси 17 и 24 и вероятността да качи още пътници е минимална. Не ми се стои на спирката да чакам тролейбус 134 който върви в същата посока и до крайната си спирка върви по трасето на 116.
Решавам да проверя отново каква е картината в обедните часове.
В 12:37 от моята спирка се качвам на автобус № 17.  В него заедно с мен има общо 15 пътника.  До спирката при ресторант Стадиона се качиха общо 16 души, а слязоха 21. Автобусът продължи по маршрута си с 10 пътника.
В 12:54 се качвам от спирката на която слязох от № 17 и се качвам на автобус 222 в посока ПУ и езиковите гимназии. В автобуса заварвам 29 пътника, предимно ученици. По пътя се качиха още двама.
На светофара на Васил Априлов и бул. България виждам да завива в обратна на моята посока автобус № 99 с 12 пътника.  На светофара до ст. Марица  в 12: 59 се разминаваме с автобус № 222, който пътува в обратна посока  Преброих 21 пътника.
След като слязох от автобус № 222, видях, че веднага след него спря № 44. От него слязоха 22 ученика. Автобусът продължи към ПУ с 6 пътника.
Застанах на спирката пред АЕГ в посока към града.
13:04 – Автобус № 44 тръгва с 21 пътника към центъра. Автобус № 4 тръгва с 21 пътника в същата посока.
13:05 – Автобус № 22 тръгва към града с 5 пътника, а автобус № 44 с 22 пътника.
13:07. От града пристига № 20 с 16 пътника и № 222 с 14 пътника
13:09 Към града – № 18  пристига с 3 и продължава с 21 пътника.
13:10 Към града – № 222 . Качвам се, тръгва с 24 пътника. На спирка Мальовица ни настига № 113  с  16 пътника. След него върви № 17 с 9 пътника.
13:30 ч. Качвам се на № 10  микробус с голямо усилие. Тръгва от ВМИ с 33 пътника и вратите едва се затварят.
13:45 ч. До стадион Христо Ботев  тролейбус 14 (съчленен) с 6 пътника заминава към Сточна гара.
13:52 ч. Качвам се на № 10 (микробус) в обратна посока от ст. Хр. Ботев. 12 пътника.

14:24 ч. от Тримонциум към Военна болница – № 21 – 14 пътника,  № 99 – 17 пътника. , № 27 към Сточна гара. Качвам се. 26 пътника. След автогара Родопи броя им нараства на 36.  Когато слязох на последната спирка на бул. Н. Вапцаров преди Коматевско шосе в автобуса останаха 9 пътника.

Прибирам се към къщи. От световара на ул. К. Геров до моята спирка ме настига автобус  № 36 с 5 пътника. Часът е 18:19.
18:24 ч. Пристига № 17. Качвам се. 9 пътника. 18:29 ч.- На спирката до ВМИ се разминаваме с автобус № 222, в който виждам 8 пътника.
 
                                                     18. 01. 2012 г.
 
6:51 ч. № 17 от кръстовището на В. Априлов със 6-ти септември към Ц. гара. Заедно с мен пътниците са пет.
6:53 ч. На кръстовището на В. Априлов с Пещерско шосе завива към Прослав автобус № 6 с 8 пътника.
7:58 ч. ВМИ – № 66 към пощата – 20 пътника.  Качвам се и пътувам до бул. Мария Луиза.  В 8:05 пристига № 93 към Тракия с 12 пътника. В 8:07 пристига микробус по линия № 10 с към Тракия с 11 пътника. Качвам се. В 8:15 ч. на изхода от Тракия към Асеновградско шосе едва се качвам на № 10 в обратна посока. Микробус, преброих 30 пътника, от тях 18 правостоящи.

8:30 ч. На спирка Мальовица № 113 към Ц. гара с 8 пътника. В обратна посока в 8:33  часа  № 113 с 21 пътника.  Връщам се с него.

10:19 ч.  пред ДКЦ ІІ виждам автобус № 15 към панаира с 12 пътника.
10:20 ч.  на кръстовището виждам № 113 в посока КАТ със 17 пътника.
10:22 ч. № 15 към Мол Пловдив с 15 пътника.
10:23 ч. Идва № 113 в посока Централна гар. Качвам се. 14 пътника. На Мальовица се качват още 4.
10:27 ч. На спирката до ВМИ срещам в обратна посока (към КАТ) № 113  с 10 пътника.
10:29 ч. От спирката до кино Г. Милев тръгва автобус от линия 222  към ПУ с 21 пътника.

10:31 ч. От Централна гара към моята спирка пътувам с № 17. В автобуса сме 7 души, пет са пътниците, двамата са кондуктор и водач.

18:15 от моята спирка тръгвам с № 24 към Централна гара с 8 спътника. На Централна гара  в 18:20 ни настига № 116 с пет пътника.
18:22 ч. На изхода на бул. Руски виждам № 36 в посока Централна гара с 10 пътника.
 
                                                 19.01.2012 г.
 
9:08 ч. № 5 от ДКЦ ІІ към центъра с 5 пътника. Пътувам до пл. Съединение . Слизам.
9:13 часа от същата спирка към панаира тръгва № 15 с 10 пътника.
9:14 ч. На отсрещната страна виждам да тръгва № 21 с 11 пътника към бул. Руски.
9:15 ч. От Изгрев на пл. Съединение пристига № 6 с 34 пътника. Продължават 23заедно с мен.
10:21 ч. От х-л Лайпциг се качвам на № 116 със 7 пътника. Веднага ни изпреварва № 12 с пет пътника.  След Централна гара оставаме само 6.

10:26 ч. Впосока към централна гара отсреща минават № 12 с 6 пътника и № 20 със 7 пътника.

Продължавам наблюдението.
13:56 ч. на моята спирка пристига № 17 с 9 пътника.
13:57 ч  пристига № 116 с 20 пътника.
14:01 ч. № 29 от Централна гара към Тракия с 26 пътника.
14:04 в обратна посока виждам тролейбус № 19 с 3 пътника.
14:05 ч. От сточна гара към центъра № 11 с 25пътника.
14:07 ч. Слизам на спирка Байкал за да видя броя на пътниците в спрелия отзад № 27. Качвам се и преброявам 21 пътника.
14:25 ч. Тунела север, № 21 към пл. Съединение – 9 пътника.
14:32 ч. От пл. Съединение № 20 към АЕГ със 7 пътника.
14:37,  На пл. Съединение пристига № 93. Качвам се. Пътници – 4, След спирката на р-т Стадиона продължава с 2 души към гара Филипово.
В срещуположното платно виждам да чакат на светофара  № 99 с 12 пътника и № 93 със 7 пътника.
15:38 ч. От ДКЦ ІІ  към центъра № 37 с 31 пътника, които постепенно намаляха до 24, с толкова тръгна от спирката при х-л Тримонциум.

15:50 ч. От Тримонциум с № 7 към моята спирка със 17 пътника.

Тръгвам към къщи.
18:33 от моята спирка с автобус № 24 . Пътници – 17
 изпреварва ни микробус от линия № 16 в 18:35 ч. с 2 пътника в него.
18:37 на Централна гара пристига № 116 , който е пътувал след № 24 и № 16. В него имаше 14 пътника.
18:40 ч. Качвам се на № 17, освен мен има още 3 пътника.
 
                                                        20.01.2012 г.
 
Днес решавам да погледна какво е положението на спирката на Централна гара в посока към града, където натоварването сутрин е най-голямо.
6:53 ч. се качвам на № 113 към гарата. Заедно с мен – общо два пътника. В срещуположна посока № 113 с 4 пътника.
7:00 ч. от последната спирка в обратна посока на № 113 се качват 24 души, предимно ученици.
След това заставам на спирката пред Централна гара. Всички превозни средства заминават надясно. Записан е броя на пътниците при потегляне от спирката.
7:02 ч. От ЦГ към АЕГ № 222  с 45 пътника.
7:03 ч. №  116 към Руски – 38 пътника.
7:04 ч.  № 26   – 48 пътника.
7:05 ч. № 12 – 52 пътника.
            № 7  – 21 пътника
7:08 ч. Пристига съчленен тролейбус № 19 с 4 пътника. Тръгва с 68 пътника (ученици)
7:10 ч. № 16 – микробус с 11 пътника.
7:12 ч. № 29 –  35 пътника
7:13 ч. № 36 – 46 пътника.
7:14 ч. № 26 – 30 пътника,
            № 116  – 19 пътника
            № 12  – 28 пътника, но не съм сигурен дали успях да преброя добре.
7:16 ч. № 222 – 52 пътника,
            № 17 – 24 пътника.
7:18 ч. № 7 – 28 пътника
            № 29 – 40 пътника
7:19 ч. № 12 – 45 пътника
            №  26 – 18 пътника
7:20 ч. №  20 – 30 пътника
7:21 ч. №  16 – 18 пътника.
7:24 ч. №  116 – 43 пътника.
7:26 ч. №   222 – 49 пътника
7:27 ч. №  12 –  39 пътника
7:28 ч.  № 7 – 16 пътника
            № 24 – 26 пътника
7:29 ч. № 17 – 18 пътника
7:30 ч. № 26 – 28 пътника
            № 29 – 22 пътника.
7:31 ч. №  36 – 28 пътника
            № 20 – 22 пътника
7:32 ч. № 16 – 18 пътника
            № 222 – 28 пътника
7:33 ч. № 12 – 37 пътника
            № 116  –  26 пътника.
7:35 ч. № 29 – 19 пътника
7:37 ч. № 7 – 12 пътника
7:39 ч. №  26 – 21 пътника
7:40 ч. № 12 – 38 пътника
7:41 ч. №  24 – 34 пътника
7:42 ч. № 116 – 28 пътника
7:44 ч. №  20 – 14 пътника
7:45 ч. № 134 – съчленен тролейбус – 2 пътника.
7:46 ч. № 16 – микробус – 9 пътника

7:47 ч. № 17 – 21 пътника. Качвам се, защото по-големия поток от ученици свърши.

 
9:27 ч. № 17 към Централна гара – от р-т Стадиона  – 10  пътника.
           Забравих си мобилния телефон и затова слязох на спирката на ВМИ и се върнах обратно за да го взема. 9:31 ч. № 17  към р-т Стадиона  – 11 пътника.
9:48ч. № 222 от р-т Стадиона към гарата.. Качвам се, 10 пътника.
9:59 ч. № 16 – от гарата към моята спирка – 9 пътника.
            № 116 в същата посока – 6 пътника.

10:03   № 16 към гарата от Южен, микробус, 6 пътника.

Имам малко наблюдения за периода между 11 и 12:00 часа.  Затова излязох за малко на кръстовището на ул. К. Геров и бул. Н. Вапцаров. Там записах следното:
11:37 ч. –  № 17 надясно по булеварда  – 7 пътника
                  № 7  –   „   –    „      –   „            – 8 пътника
11:38 ч.   № 36 към Камела с                   0 пътника
11:39 ч.     № 16 ч. към бул. Южен –         5  пътника
11:40 ч.     № 24 към Тракия                      6 пътника.
За събота и неделя (21 и 22 януари нямам наблюдения). Съботата бе работен ден, но нетипичен, защото за учениците беше почивен.
 
                                                                 23.01.2012 г.
 
13:46 ч. № 24 – от спирката до Коматевско шосе към Тракия  отпътува с два пътника.
14:22 ч. № 27 – завива от Коматево по бул. Н. Вапцаров. 5  пътника..
              № 134 (съчленен тролейбус) в същата посока като № 27 с 4  пътника.
14:25 ч. № 16 от бул. Н. Вапцаров към Центр. гара. Качвам се. 14 пътника заедно с мен.
14:31 ч. № 26 от Централна гара към центъра  потегля с 25 пътника.
14:34 ч. № 3 от Сточна гара към Бетонов мост –  тролейбус с 8 пътника.
14:35 ч. № 14 тролейбус от Сточна гара към Военна болница – 6 пътника.
14:51 ч. № 4  от Тунела – юг към Байкал –  41 пътника.
14:52 ч. № 26 качвам се от Тунела- юг към Централна гара  – 23 пътника.
15:01 ч. № 116  качвам се от Централна гара към  бул. Н. Вапцаров.  15 пътника
15:38 ч. № 7 от Н. Вапцаров надясно към Централна      гара. Качвам се. 6 пътника. До
              Тунела – север се качиха още 9 пътника. Слязоха 5. Останаха 10.
18:51 ч. № 20 от Тунела север към пл. Съединение. Пристигна с 1 пътник. Качвам се.
              Тръгна с 3 пътника.
18:54 ч. № 99 – От пл. Съединение към рест. Стадиона. Качвам се. 14 пътника вътре.
 
 
                                                    24.01.2012 г.
7:40 ч.  № 99 от ДКЦ  2 към  пл. Съединение 3 пътника. От пл. Съединение + 8 пътника.
15:41 ч. № 113 от р-т Стадиона към Централна гара – 10 пътника с мен.
15:50 ч. № 12 Централна гара  към Смирненски – 11 пътника.
              № 7  Качвам се от Централна гара  към Коматевски възел. Тръгва – 17 пътника
19:08 ч. № 16 От Н. Вапцаров  към Руски – качвам се – 7 пътника. Слизам на 6-та  спир-
              ка – продължават 4 души.
 
                                                            25.01.2012 г.
 
7:26 ч. № 44  от ДКЦ 2 към Тракия – 28 пътника.
7:42 ч. № 14 съчленен тролейбус срещаме го при  Военна болница  – 4 пътника
 
            Заставам на изхода на жилищен район Тракия към магазин Метро с намерение да регистрирам броя на пътниците от най-големия жилищен район към другите части на Пловдив. Не наблюдавах броя на пътниците на пристигащите от града превозни средства, тъй като е нормално в този час на деня той да е по-малък от броя на пътуващите към центъра и другите райони на Пловдив.
 
7:52 ч. № 29 от Тракия към Сточна гара – 26 души.
7:54 ч. № 93 от към центъра – 28 души.
7:57 ч. № 44  към центъра – 18 пътника.
7:59 ч. № 18  към Централна гара – 18 души.
            № 21  към центъра – 6 пътника
8:00 ч. № 9   към центъра – 28 души.
8:01 ч. № 29 към .Сточна гара – 14 пътника
 8:04 ч. № 24 – към район Южен – 22 пътника              .
8:05 ч. № 25 – към панаира – 18 пътника.
8:06 ч. № 18 – към Сточна гара – 29 пътника.
8:08 ч. № 9  – към центъра – 21 пътника
            № 21 – към центъра – 5 пътника.
8:10 ч. № 93 – към центъра – 21 пътника.
            № 44 – към центъра – 23 пътника.
8:11 ч. № 29 съчленен автобус към Сточна гара – 21 пътника.
8:14 ч. № 29 – към Сточна гара – 18 пътника.
            № 25 – към панаира – 6 пътника.
8:16 ч. № 9 – към центъра – 31 пътника.
8:17 ч. № 134 – към Ст. гара съчленен тролейбус с 1 пътник. Качват се 2 контрольори.
8:18 ч. № 24 – към район Южен – 8 пътника.
            № 18 – към Сточна гара – 15 пътника.
8:19 ч. № 44 – 16 пътника.
8:20 ч. № 93 микробус – към центъра – 16 пътника.
8:23 ч. № 21 към центъра – 14 пътника
8:24 ч. № 9 – към центъра – 17 пътника.
8:27 ч. № 25 – към панаира – 11 пътника.
8:29 ч. № 29 – към Сточна гара – 23 пътника.
8:31 ч. № 18 – към Сточна гара – 17 пътника.
8:32 ч. № 93 – към центъра – качвам се, 22 пътника.
8:42 ч. № 10 – спирката на бул. Мария Луиза към пощата.. 22 пътника в микробус.
8:52 ч. № 113 от Мальовица към КАТ. Качвам се. 13 пътника.
 
10:40 ч.№  17 от р-т Стадиона към Ц. гара. 6 пътника. Преди него минаха  №222 и
              №17№ 113  в същата посока също с малко пътници, но не успях да ги преброя точно.
10:50 ч. № 7 – към Коматевски възел – 10 пътника след № 116.
13:32 ч. № 116 от Н. Вапцаров към Централна гара – 15 пътника с мен.
13:43 ч. №  7  от Централна гара към Тунела юг 17 пътника.
13:52 ч. № 3 тролейбус , към гара Филипово от Тунела юг с 12 пътника.
14:08 ч. № 7  от Тунела юг към Централна гара –  15 пътника.
14:19 ч. № 12 изпреварва № 7към Ком. възел с 11 пътника.
18:25 ч. № 7 от Н. Вапцаров към Ц. гара – 6 пътника
18:32 ч. № 116 от Ц. гара към пл. Съединение – 8 пътника с мен.
 
За върховия период от 7 до 9:00 час съм преброил пътниците общо в 95 превозни средства от всичко 223 наблюдавани.
Брой пътници        Брой превозни средства
От 60 до 70                             1
От 50 до 60                             2                     От тази табличка се вижда, че дори във
От 40 до 50                             5                     пиковите часове за транспорта почти 3/4
От 30 до 40                            11                    от превозните средства пътуват с по-малко
От 20 до 30                            31                    от 30 пътника в момента на наблюдението,
От 10 до 20                            30                    а 1/6 пътуват с по-малко от 10 пътника.
От  0 до  10                            15    
 
От  9:00 до 19:00 и преди 7:00 часа:
Брой пътници             Брой превозни средства
От 40 до 50                                 1                     Вижда се, че в останалите часове натовар-
От 30 до 40                                 4                     ването на превозните средства е още по-
От 20 до 30                                 25                   малко. От 139 наблюдавани превозни
От 10 до 20                                 51                   средства 58 (т.е. 42 %) към момента,в който   
От 0 до 10                                   58                   ги засякох бяха с по-малко от 10 пътника!!
              Струва ми се, че записаното е достатъчно за да онагледи истинското положение относно несъответствието между количество пътници и количество превозни средства.
 
 

Заявление до Илко Илиев по ЗДОИ

петък, септември 9th, 2011

За спирките на МГТ в Пловдив – в-к Марица

сряда, юли 20th, 2011

Новите спирки при слънце ­ сауна, в дъжд ­ водопад

ПЛОВДИВ, Гергана ВАСИЛЕВА, Валя ЙЕРЕМИЕВА, 19 Юли 2011; 14:31
Общината: Заварихме тежка концесия, но ще направим още 30 заслона до края на септември
Новите спирки, които се монтират в града, са нефункционални и не могат да бъдат заслони нито в дъжд, нито в пек. Сама се убедих в това, след като ми се наложи да чакам автобус на бул. „Руски“ под току-що монтиран стъклен заслон, оплака се на редакционния телефон Добринка Георгиева от Пловдив.
При дъжд водата от покрива се стича и се оттича по гърба на спирката, влизайки в процепа. Така облива седалките, че не можеш да седнеш, в пек пък пространството под заслона е като сауна, а столчетата нажежени, обясни Георгиева. Чудя се защо общината даде толкова пари за нещо, което не може да се използва, попита пловдивчанката.
Заслонът на площад „Съединение“ е проектиран от хора, които нито се возят в градския транспорт, нито са стояли на спирка да чакат автобус, възмущава се нашият читател Росен Николов. Той специално дойде в редакцията на „Марица“, за да изкаже недоумението си за спирките. На пл. „Съединение“ е невъзможно да се скриеш, защото при дъжд отгоре тече, при слънце пече, а хората търсят сянка, особено през лятото, разказа Николов. Желязната част на заслона е в състояние да издържи танкова атака, а стъклата ще се пръснат на парченца дори и от един ритник на най-дребен хулиган, счита читателят.
Подобни сигнали не са постъпвали при нас. Заслонът на бул. „Руски“ беше монтиран преди 10 дни, коментира Борислав Инчев, главен секретар на общината.
Концесията на тези спирки е от 2003 година, 2007 г. беше одобрен проектът. През 2009 г. община Пловдив започна да води усилени преговори с концесионера, като 2010 г. бе подписан договор, припомни Инчев. Близо седем-осем години бяха необходими, за да се разплете този сложен възел с концесиите на спирките и да започне тяхното монтиране, уточни Инчев.
И тъй като Законът за концесиите е много строг, ние нямаме право да правим никакви промени по концесионния договор, нито по проекта, уточни главният секретар на община Пловдив.
Не съм проверявал, но напълно възможно е действително да пече при слънце. Много пъти сме мислили с нашите инженери да сложим термопанели или тенти, но тъй като нямаме право да променяме проекта и договора, това е невъзможно.
Що се отнася до спирката на пл. „Съединение“, тя е поставена през 2004-2005 г. от фирмата, но тъй като не отговаря на някои изисквания, концесионерът е отказал да я приеме. Затова сме направили пълно обследване на всички заслони в града. За спирката на „Съединение“ предвиждаме да бъде довършена, ще бъде обработена металната част против ръжда, ще монтираме липсващия ток, вода и канализация, за да започне да функционира търговският модул, обясни Инчев. Така до края на септември ще поставим и ремонтираме повече от 30 заслона. Молим гражданите за още малко търпение и разбиране, каза Инчев.

Сподели в:    Svejo.net Facebook Delicious Digg

 
                                                                    х     х     х
                     Добре е повдигнат въпросът, трябваше даже много отдавна да се направи това. Странно защо журналистките не са попитали главния секретар на Общината защо общинското ръководство не е инициирало преговори с концесионера за промяна на параметрите на заслоните по спирките. Защо се примиряват с това, че се изгражда нещо нефункционално. Би следвало да се постави въпросът и за отговорността на тези, които са сключвали договора за концесия и са одобрявали проекта за оформянето на спирките. Заспала работа, формална.

Писмо до г-жа Менда Стоянова

четвъртък, април 28th, 2011

                                                                                       До г-жа Менда Стоянова
                                                                                  народен  представител от ПП „ГЕРБ”
                                                                председателка на комисията по бюджет и финанси         
              Здравейте госпожо Стоянова!
              Благодаря Ви, че ми дадохте възможност да се обърна директно към Вас с настоящото писмо като ми дадохте своя имейл адрес.             
              Става въпрос за финансирането и организацията на масовия градски транспорт. Примерите, които Ви предлагам и предложенията, които правя, са за Пловдив, но до голяма степен са валидни не само за Пловдив. Подробности, както  Ви посочих, може да намерите в www.mitev.eu  – категория „Критични материали за транспорта…” 
              Сега има огромно несъответствие между броя на пътниците, които ползват масовия градски транспорт (МГТ) и броя на курсовете, които се изпълняват от превозните средства по различните линии. Това несъответствие се проявява във факта, че превозните средства пътуват дори във върховите часове обикновено с по-малко от 20 пътника в тях при разрешени 100 (за съчленениете автобуси и тролейбуси разрешеният брой пътници е още по-голям). Така от една страна пада рентабилността от използването на отделните превозни средства, от друга страна излишно се натоварва уличното движение и се замърсява окръжаващата среда.             
              Казано накратко, в момента гражданите на Пловдив все по-малко ползват услугите на масовия градски транспорт (МГТ).    Може да се каже, че те бяха пропъдени от МГТ  заради неправилни решения на общината. Първото и най-важно обстоятелство, довело до големия отлив на пътници е ценовата политика. В последните няколко години цените се покачиха от 0,40 на 0,50, после на 0,60, после на 0,80 лв и накрая на 1,00 лв. Наскоро  фирмите превозвачи изказаха претенции за ново увеличени на цената на билетите – на 1,20 лв, което бе отхвърлено от кмета Славчо Атанасов.
              Получи се двояк ефект. От една страна услугата на МГТ стана ценово недостъпна за хората с по-ниски доходи. От друга страна при тази цена на билетите за хората с по-високи доходи стана по-изгодно да ползват личните си автомобили вместо МГТ, което води до задръствания и по-малка средна скорост на движение и особено до тежки екологически последици
               Паралелно с нарастването на цената на услугата и предизвиканото от това намаляване на броя на пътниците, ежегодно нараства броят на предвидените по разписание курсове по отделните линии,  като се намалява интервала между отделните коли.
              Превозвачите не желаят да бъде намален броя на извършваните курсове чрез увеличаване на времевия интервал между отделните коли. Според мен това се дължи на начина на субсидиране на техните фирми, а то е в зависимост от броя на изминатите километри и величината на направените от тях разходи.
              Специално внимание заслужава въпросът за субсидиите и компенсациите, които получават фирмите и за техните действителни разходи за изминат километър. Според заместник кмета Константинов, превозвачите в Пловдив получават 1,70 лв/км, във Варна 2,00 лв/км, а в София – 2,80 лв/км. Директорът на Общинското предприятие „Организация и контрол на транспорта” обаче твърди, че 1,70 лв не е сума за субсидии и компенсации, а е величината на разходите на фирмите за един километър. Той твърди още, че фирмите за 2010 г. след получаването на субсидиите са останали с над 3 млн. лв. загуба. За загуби на фирмите превозвачи за 2009 г. говори и заместник-кмета по транспорта Константинов. Многократно питах защо след като фирмите реализират не печалба, а загуба, упорито се борят за повече линии, които да обслужват и за повече курсове по отделните линии. Отговор до този момент не съм получил. Това ме кара да мисля, че действителното положение старателно се крие.
              На 16.03.2010 г. кметът Славчо Атанасов по мое искане ме прие за разговор по темата в отговор на мое писмо.. http://www.mitev.eu/?p=1144
               На 30.03.2010 г. в кабинета на директора на ОП ОКТ Никола Янакиев се състоя уредената от г-н Атанасов среща между мен и трима от превозвачите. До съгласие по темата за оптимизиране на транспорта не се стигна, но ми беше обещан отговор на писмото ми в съответствие с резолюцията на кмета. Няколко пъти се обаждах по телефона и обещанието бе потвърждавано от Н. Янакиев, но отговор не идваше. През лятото  участвах в телевизонно предаване по темата заедно с общинския съветник от ГЕРБ г-н Държиков (от ОП ОКТ отказаха участие в предаването), с когото сме практически единомишленици и изпратих второ писмо до кмета, защото резолюцията му все още не бе изпълнена и отговор на писмото ми нямаше.
              Годината измина и цената на картите за преференциални пътувания бе увеличена с 20 %. Написах трето писмо до г-н кмета (вж. второ и трето писмо в http://www.mitev.eu/?p=1974 ) Третото писмо очевидно подейства и след около десет месеца най-после получих  писмо –„отговор” от директора на ОП ОКТ. http://www.mitev.eu/?p=2038  Предизвикан от характера на този отговор, изпратих писмо до г-н Янакиев. http://www.mitev.eu/?p=2042  Последва второ негово писмо до мен http://www.mitev.eu/?p=2047 и съответно мое второ писмо до него – http://www.mitev.eu/?p=2050  След това кореспонденцията секна, не по моя вина. Кметът и заместникът му по транспорта очевидно не проявиха по-нататъшен интерес към спора. Последва ново предаване по ПОТВ с участието на г-н Държиков и мен, на което отново не присъства никой от общината.
              Описах ви горните перипетии като илюстрация на упоритото нежелание на фирмите, ОП ОКТ и общинското ръководство да търси оптимизация на транспорта.
               Търсейки начин за по-нататъшно въздействие, стигнах до Вас. Убеден съм, че МГТ може да вози пътниците при цена на билета максимум  0,50 лв и с 30 до 50 % по-малък брой курсове (в зависимост от часовете на деня) и мога да предложа конкретни разчети за това. Това ще  превърне  пловдивският МГТ  от  недостъпен за  хората с ниски доходи  и стимулиращ чрез високата цена на билеите и картите  употребата на личните автомобили, (което е главна причина за  превръщането на  Пловдив в един от най-запрашените градове в Европа) във фактор, който ще върне пътниците и ще способства за решаване на екологическите проблеми. За тази цел обаче  е необходимо да се смени  ценовата политика и стратегията на субсидиите и компенсациите за превозвачите.
               Възможност за това има. Според ОП ОКТ разходите на превозвачите са средно 1,70 лв/км. Според мен те са по-малко, но нека приемем за вярно казаното от тях число.
Средната дължина на автобусните и тролейбусните линии е 23,7 км (общо в двете посоки). При положение, че един километър струва на фирмите 1,70 лв, то един курс струва  средно  40,29 лв (23,7 х 1,7  = 40,29). Ако броят на курсовете по линиите се намали, така че  превозните средства да превозват в едната посока 50 пътника и в обратната посока също 50 пътника – т.е. общо сто пътника, себестойността на едно пътуване ще е 0,40 лв.  (40,29 : 100 = 0,40). Припомням, че цената на билета в момента е 1,00 лв.
              Както посочих по-горе, обикновените автобуси и тролейбуси са предназначени за превоз максимално на 100 пътници (36 седящи и 64 правостоящи). Съчленените автобуси и тролейбуси естествено могат да превозват по-голям брой пътници. Вижда се, че дори при използването на 50 % от капацитета на превозните средства себестойността на едно пътуване е 0,40 лв.. Ако се превозят в едната посока 75  и в обратната посока 75 пътника, то себестойността пада още повече и става  приблизително 27 стотинки ( 40,29 лв: 150 = 0,268 лв.),  Като се има предвид, че пътниците, които пътуват от начална до крайна спирка са малко на брой, а на повечето спирки има слизане и качване, няма да се стигне до препълване на превозните средства, защото средният брой пътници в тях по всяко време обикновено ще е под 75.
              Тези изчисления показват, че в мемента цената на билетите от 1 лв е несъразмерно висока и долу-горе съответства на положение, при което се превозват в едната посока 20 пътника и в обратната посока – 20 пътника, т.е. общо 40. В такъв случай себестойността на едно пътуване ще е 1 лв, превозвачите няма да имат печалба и ще разчитат на субсидии и компенсации.
              Моето предложение е броят на курсовете да бъде намален с 30 до 50 % в зависимост от различните части на деня.  Разходите на фирмите съответно ще бъдат намалени с 30 до 50 %.. В момента по официални данни те възлизат на  32 000 000 лв и спокойно могат да бъдат сведени до максимално 20 млн. лв. Съответно трябва цената на билетите  да бъде най-много 0,50 лв. за да може транспортната услуга да бъде достъпна и за нискодоходните групи население. Те също плащат ДДС при всяка своя покупка, плащат и други държавни и местни данъци и такси, т.е. участват във формирането на приходната част на бюджета на държавата и общината, от където се дават субсидии и компенсации за превозвачите, но при сегашната цена на билетите нямат финансовата възможност редовно да ползват МГТ.
              Ниската цена на билетите ще направи неизгодно ползването на личните автомобили в значителна степен, което логично ще доведе до намаляване на автомобилния поток по улиците на града с всички произтичащи от това благоприятни последици от екологическа гледна точка (по-малко шум, по-малко прах, по-малко вредни газове, по-малко задръствания, по-висока средна скорост и т.н.).
              Според мен ще бъде бъде възможно и уместно да се въведе пътуване с евтини карти, които да важат за всички линии и да дават право да се пътува без билет. Сега такива карти има за учащи, пенсионери, инвалиди, майки с деца до 3 години и др. Ако билетът бъде с цена 0,50 лв, картите биха могли да бъдат с цена 20 лв, т.е. да покриват минимум 40 пътувания  на месец. Сега виждам че се продават карти само за някои линии на цена 30 лв месечно, но както се вижда от данните на ОП ОКТ картите рядко се купуват и приходите от тях са незначители (поне така е според отчетените данни).
              Търсенето на транспортната услуга е с висока еластичност и реагира обратно пропорционално на движението на цената на билетите. Така например по  данни от ОП ОКТ броят на закупените преференциални карти за пътуване е намалял от около 80 000 през 2009 г.на около 40 000 през 2010 г.. Цената на картите до 2009 г. беше на ниво 15 – 50 лв годишно (в зависимост от доходите) и даваше право на пенсионерите над 70 години и на инвалидите да пътуват по всички линии без билет. От 2010 г. картите станаха с цена 10 лв. месечно, т.е. 120 лв. годишно за всички преференциални групи с право на пътуване без билет и резултатът е повече от красноречив – броят на закупените карти е намалял наполовина. Като капак на всичко цената на преференциалните карти бе увеличена през 2011 г. с 20 % и сега тя е 144 лв. годишно (12 лв месечно) В София цената на картите за същата категория пътници е 8 лв. месечно. Това е красноречив пример за късогледа и неадекватна от икономическа гледна точка ценова политика на общинското ръководство и на фирмите-превозвачи.
              При положение, че само 100 000 граждани на Пловдив си купят карти за 20 лв,  месечно,това ще означава годишно 20 000 000 лв. приходи за превозвачите с ДДС. Ако към тях се прибавят преференциалните карти за пенсионери, учащи и т.н. които да са с цена максимум 40 лв годишно, това ще доведе до по-масовото им купуване и бройката от 80 000 отново ще бъде достигната. Това ще означава още 3, 200 000 лв приходи с ДДС годишно. Отделно ще има продажба на билети за тези, които не желаят да закупят карти и пътуват по-рядко. При това положение би могло да се помисли в Пловдив да се въведе безкондукторно обслужване като в София и разходите да бъдат намалени още повече.
              За да станат възможни горните разчети, трябва интервалът на движение между отделните коли да не бъде по-малък от 10 минути (сега доста линии се движат на интервал 5 минути с едноцифрен брой пътници) и да не надвишава 20 минути в зависимост от натовареността на отделните линии. И ТРЯБВА НАВСЯКЪДЕ ПО СПИРКИТЕ ДА ИМА РАЗПИСАНИЕ. Срамота е вторият град на България да няма  не само разписание, но на много места да няма въобще и обозначаване на спирките.
              Когато има разписание и то се спазва, когато цената на билетите и картите е ниска, гражданите няма да се сърдят, че интервалът между колите не е 5, 7,8,9,10,12 минути, както е сега, а ще бъде 10, 15, 20 минути. Сега има само една линия с интервал 20 минути и една с интервал 30 минути между отделните курсове) В крайна сметка заслужава си да се направи  допитване до населението при вземането на решение, но аз съм убеден, че то ще бъде подкрепено масово.
              Ако  не се направи оптимизация на МГТ (в условията криза и  на растящи цени на горивата тя е още по-необходима) ще продължи източването на бюджета на държавата и общината под формата на субсидии и компенсации, които няма да отиват  за привличането на повече пътници, а  за самоцелно изминаване на все повече километри при все по-намаляващ брой пътници с всички произтичащи от това отрицателни последици.  Показателно е, че днес непрекъснато расте броят на микробусите, обслужващи курсове по отделните линии вместо нормални автобуси.
              Искрено бих се радвал ако предложение в духа на горепосочените мерки залегне в предизборната програма на ГЕРБ за предстоящите избори. Ако проявите интерес съм готов на доброволни начала, без заплащане, да участвам в съответна работна група за детайлизиране на горепосочените предложения.
               С уважение: Димитър Н. Митев,   тел. 0888/704984
ПП.
Ще Ви бъда много благодарен, ако ми потвърдите получаването на това писмо
                                                                          х    х      х
Изпратих писмото на 28.04.2011 г . в 17:53 часа. На следващия ден – 29.04.2011 г.  в 13:58 часа получих следния отговор:

Подател: Menda Stoyanova ……………….   добави в адреси 
До: Dimitar Mitev <dimitr_mitev@abv.bg>  
Относно: Re: Писмо за оптимизация на градския транспорт  
Дата: Петък, 2011, Април 29 13:58:35 EEST  
 
Благодаря
Поздравления за заинтересоваността и гражданската позиция
Менда Стоянова

Зам.кмет Ал. Константинов за малките автобуси

вторник, април 19th, 2011

Зам.-кмет зове превозвачите за по-големи автобуси в часовете пик

ПЛОВДИВ, Марица вест, 19 Април 2011; 13:04
Зам.-кметът Александър Константинов изпрати писмо до превозвачите с настояване  автобуси от клас А на масовия градски транспорт да не се използват в пиковите часове, съобщават от пресцентъра на общината. Причината са многобройните жалби постъпили в общинската администрация за качеството на обслужване в този клас транспорт.
Особено много са оплакванията на гражданите през изминалата седмица от обслужването по линия № 66, заяви зам.-кметът. В ранните и следобедни пикови часове според гражданите, пътуващи по тази линия, е невъзможно да се придвижват нормално, поради малкото места в автобусите. Принудени са да чакат втори автобус, което от своя страна води до закъснение на пътуващите и техните основателни недоволства. Предполагам, че пускането на тези автобуси по линия № 66 не са съобразени с пиковото натоварване на линията с пътници и оттам и тази негативна реакция. Необходимо е фирмите да  изследват пътникопотока по линиите и тези автобуси да изпълняват курсове само тогава, когато пътниците са недостатъчно за по – големи автобуси.
Обслужването на линиите на градския транспорт с автобуси от клас А има и добри страни, както за фирмите, така и за града, счита Константинов. Това са икономиите от експлоатацията на по-икономични автобуси и по – малкото замърсяване на градската среда. Но използването на такива автобуси (клас А) може да бъде обосновано единствено и само с намаления брой пътници. Тези автобуси трябва да повишават качеството на обслужване, а не да правят пътуването некомфортно и нежелано.   В транспортната мрежа на Община Пловдив има място за такъв вид автобуси, но не и в пиковите сутрешни и вечерни курсове, и часовете в които пътниците са в повече  от превозния капацитет на автобуса. Това се отнася и за всички останали превозвачи, използващи автобуси клас А по линиите на обществения транспорт на Община Пловдив.
При продължаващи оплаквания от гражданите от линии, по които се движат автобусите от клас А, Община Пловдив ще предприеме необходимите мерки за подобряване на качеството на превозната услуга чрез намаляване или спиране на субсидиите и компенсациите по тези линии, за тези автобуси. Над 50% от финансирането на дейността „масов обществен транспорт“ се финансира от гражданите, пътуващи по тези линии, така че сме длъжни да се съобразяваме с тяхното мнение и правото им за качеството на транспорта. То е водещо в политиката на Община Пловдив относно транспорта, категоричен е зам.-кметът.“
                                                             х     х     х
Ех замкмете, замкмете! Пропъдихте пътниците от масовия градски транспорт, направихте го лукс с тази висока цена, а сега се чудите защо фирмите пускат микробуси вместо големи автобуси.
                                                            х     х     х
На следващия ден вестник Марица отново публикува материал по темата. Дали някога този вестник ще погледне по-задълбочено проблема за транспорта?

Забраняват малките бусове в пикови часове

ПЛОВДИВ, Валентина ЙЕРЕМИЕВА, 20 Април 2011; 08:26 
Превозвачът по линия № 10: Някой хвърля бензин в огъня 
Градската управа показа жълт картон на превозвачите за това, че возят пътници с маломерни рейсове в пикови часове. Транспортните фирми са задължени да ги заменят с нормални автобуси, в противен случай ще им намалим наполовина субсидиите, предупреди вчера зам.-кметът Александър Константинов и допълни, че превозвачите са уведомени с писма. 
Разпореждането е заради многобройните жалби на граждани, че са принудени да пътуват натъпкани като сардели в тесните бусчета, които приличат на маpшрутки. Особено много оплаквания са от обслужването по линия №66, заяви Константинов. Недоволните твърдят, че в ранните сутрешни и следобедни пикови часове изчакват да дойде втори автобус, защото не могат да се качат. Същата ситуация се наблюдава по линия № 20, №16. 
Подробности четете на страниците на в. „Марица“

Лукс по време на криза

вторник, март 15th, 2011

Начало на опитите си за противодействие на нерационалните решения на община  Пловдив за масовия транспорт сложих със статията „Лукс  по време на криза“ . Ето нейното съдържание и съдба.
/По-долу съм поместил свой материал с който се опитах да подскажа рационално решение на проблема с цените на билетите, преференциите за ученици, студенти, пенсионери и инвалиди и издръжката на транспортните услуги в Пловдив. За съжаление за пореден път се оказах в положение на човек, който се мъчи с глава да разбие стена. И за пореден път се сблъсках с фактическа цензура в медиите, този път в пловдивските вестници Новия глас и Марица./
ЛУКС ПО ВРЕМЕ НА КРИЗА.
Според публикация от 16.12.09 г. във вестник Марица кметът Славчо Атанасов е заявил: „Не на елхата, на сух клон да ме обесят, душата да ми вземат, пенсионерите няма как да се возят без билети в целия градски транспорт.” Във връзка с тенденцията към поредно покачване на цената на билетите и стремежа към орязване на преференциите и покачване на цените и в тази област е необходимо кметът вместо да демонстрира твърдост и да се инати, да отговори на редица въпроси, като например:
– В края на 2007 г. цената на билетите бяха повишени до ниво 0,80 лв. а преференциалните билети станаха от 0,30 лв. 0,40 лв., като съответно беше повишена и цената на картите. Оправданието – цените на горивото стигнаха ниво около и над 2,50 лв за литър. След това цените паднаха чувствително и въпреки известната тенденция към покачване в последно време, днес те са около 1,90 лв. , т.е. с около 60 ст. или над 25 % по ниски от нивото, послужило като мотив за покачването на билетните цени преди около две години. Общинското ръководство дължи отговор на пловдивчани на въпроса какво друго се е променило в разходите на фирмите в насока повишение на същите, та днес се осъществява новото повишение. Заплатите на шофьорите и кондукторите не са сред такива фактори, защото са практически едни и същи през този период.
– Много съществен е въпросът за наситеността на Пловдив с градски масов пътнически транспорт. Всеки лесно може да се убеди, че по цял ден, включително и във върховите моменти сутрин и вечер превозните средства пътуват с малък брой пътници, обикновено без правостоящи, често с доста свободни места за сядане. Позволих си да наблюдавам една от най-натоварените линии – № 12 на спирката на Централна гара. Забелязах, че пристигнаха коли в 7,32, 7,35, 7,37 и 7,43 мин. Всичките до една бяха с около 25 -30 пътници в тях, от които слязоха около 15 и се качиха нови 15 пътника. Капацитетът на автобусите е 36 седящи и 60 правостоящи. След това се считат за претоварени и не бива да се допускат повече пътници. Положението с другите линии беше още по-показателно – още по-малък брой пътници. На спирката срещу централна гара пристигна тролейбус 134, в който имаше 5 пътника, които слязоха. Никой нов пътник не се качи в посока Кичук Париж. Тролейбус №19 пристигна с десетина пътника и с толкова отпътува в посока Скобелева майка. В съчленения автобус № 29 имаше само седящи пътници, след гарата в посока Тракия се появиха 5-6 правостоящи. Повтарям отново, това е в час пик.
Подобно е положението във практически всички автобусни и тролейбусни линии. Тролейбус № 3 се движи обикновено с едноцифрено число пътници. Причината за това ниско натоварване на автобусите и тролейбусите от една страна е в малкия интервал между отделните коли 5 – 10 мин. /по изключение 20 мин. като напр. автобус № 17/, а от друга страна е почти повсеместното дублиране в големи отсечки от трасетата на превозни средства от няколко линии, плюс маршрутни таксита.
Който пътува редовно с превозните средства на градски транспорт с лекота може да установи, че броят на колите е по-голям от обективно необходимото. Това води до няколко отрицателни последици:
– излишно претоварване на трафика,
– състезателно поведение между водачите на превозни средства от различните фирми, които се изпреварват едни други в стремежа да качат малкото пътници за сметка на конкурента, което многократно създава опасност от тежки транспортни произшествия.
– кондукторите са недоволни от малкия оборот, тъй като възнаграждението им зависи от броя продадени билети
– разходите за транспортната услуга се увеличават несъръзмерно с пътникопоток
Не споря нито за момент, че за пътниците е удобно, когато ако изпуснат например автобус от линия 44 от спирка Байкал в посока Пловдивски университет, не трябва да чакат 10 мин. за следващия, а след минута, две или три им пристига я автобус от линия № 20, я автобус от линия № 4, /който води до същата крайна цел/, я автобус 37 или № 99, които макар че не водят до същата цел припокриват следващите 7-8 спирки. Подобно е положението с автобуси 116,16, 12 и 18 по бул. Руски, автобуси 116, 7, 17 и тролейбуси 134, 3 и 19 от Централна гара към Коматевско шосе и след това по бул. Н. Вапцаров, три автобусни линии осигуряват на пътниците от Коматево минимално чакане №№ 1, 20, 27, да не говорим за дублирането на няколко линии през центъра по бул. Борис ІІІ обединител.
Тук се налага пояснение. Няма съществен проблем в дублирането на различните линии. Обективно се налага в някаква степен това дублиране. Няма проблем и във възстановяването на стари линии и откриването на нови – така по-пълно ще се покрият нуждите на различните райони на града от пътнически транспорт. ОЧЕВИДНО ОБАЧЕ СЕ НАЛАГА ИНТЕРВАЛИТЕ НА ДВИЖЕНИЕТО НА КОЛИТЕ ПО ЕДНА И СЪЩА ЛИНИЯ ДА СЕ УВЕЛИЧАТ С 2, 3, ДО 5 ИЛИ 10 МИНУТИ, в зависимост от конкретното направление, времето /час пик или ненатоварен период/ и степента на дублиране. Няма никакъв проблем да възникне с транспортирането на пътниците, ако например по една линия пътуват вместо 12 коли 9 или 10 коли, а по друга линия вместо 8 коли да пътуват 6 и т.н. При нормални условия това ще доведе до по-ефективно използване на капацитета на превозните средства , до намаляване на трафика, до намаляване на замърсяващото действие на колите от градския транспорт, като същевременно няма да се стигне до дискомфорт за пътниците. От друга страна транспортните фирми ще могат да пренасочат част от автобусите по други направления или да извадят от употреба най-старите и съответно най-скъпи за поддържане коли.
Най-същественият резултат от промяната в такова направление на разписанието за движението на превозните средства от градския транспорт ще бъде намаляване на разходите на фирмите и общината за транспортното обслужване на населението на Пловдив с около 20 – 30 %. Връщането на цените към предишното ниво, ще доведе до повече пътуващи с градския транспорт, отколкото при новите цени, при които отливът на пътници е неминуем, особено на ползващите преференции. Фирмите няма да загубят от такава мярка, а напротив, ще спечелят. Ако не бъде рационализирано разписанието постепенно все повече и повече автобуси от всички линии ще започнат да возят като таксита – по 4-5 пътника. В условията на криза сегашното разписание на градския транспорт е лукс, който гражданите на Пловдив са принудени от общината да плащат без да имат нужда от него.
В тази връзка е необходимо още разписанието да се направи по такъв начин, че превозните средства по дублиращите се линии да не пристигат едновременно на спирките, както често се случва, а интервалът между тяхното пристигане да е равномерно разпределен, за да може пътниците, на които е все едно кое превозно средство ще ползват по дублираното направление, да не чакат дълго на спирката.
В заключение са налага още една забележка. По цял свят, включително и в София, на спирките на градския транспорт има табели с обозначение, на линиите, които минават от там и РАЗПИСАНИЕТО, по което се движат. Непростимо и срамно е вторият град на България да няма това елементарно удобство за пътниците. Дали автобусите ще минават на всеки 5, 10 или15 минути не е все едно. Но след като пътникопотока е ограничен и не е достатъчен да има достатъчен брой пътници за всяко превозно средство, редно е интервалът да бъде удължен, а гражданите да могат на спирката да видят в колко часа и минути съответно минава превозното средство от дадена линия и да се съобразяват с това. Ако общината иска действително демократично да решава проблемите на градския транспорт, с помощта на гражданите, а не зад гърба им, би следвало да проведе анкета сред пътуващите. Убеден съм, че гражданите ще подкрепят увеличаването на интервала между отделните превозни средства при запазване на старата цена на билетите и старите преференции и при наличието на информация по спирките кога минават съответните превозни средства от различните линии.
Сегашното решение на община Пловдив да повишава единствено цените и да не се стреми към рационализиране на разписанието е в противоречие с общосветовната тенденция да се осигурява максимално удобен и достъпен градски транспорт за да се ограничи ползването на личните автомобили. По високата цена на градския транспорт при равни други условия го прави по-недостъпен и не стимулира намаляване на ползването на личните автомобили с всички отрицателни последствия, произтичащи от това. Надявам се, че общината е в състояние да вземе това предвид и да действа както действат в така наречените бели държави. Сегашното решение с повишаването на цените не е в интерес на гражданите на Пловдив, а ръководителите на общината са полагали клетва в действията си да се ръководят именно от интересите на пловдивчани. Би трябвало в случая да се сетят за положената клетва и на практика да я спазят. Възможност за това има и тя трябва да се използва.
Димитър Н. Митев, тел.   0888/704984 Пловдив,24.11.2009 г.
                                                          X                 X                 X
Изпратих тази статия на редакцията на Новия глас – вестника на Георги Гергов. До днес, 6.12.2009 г. не е публикувана и очевидно няма шанс да види бял свят в този вестник.
/Първоначално изпратих материала на интернет адреса на Пловдивски труд. Когато се обадих да проверя каква ще бъде съдбата му, разбрах, че тази притурка към в-к Труд е спряна и не излиза. Дадоха ми телефона на журналистка от Новия глас, след като изпратих материала се опитах да се свържа с нея, но тя ме насочи към зам. главен редактор. Разбрах от него, че е прочел материала, попита ме как искам да бъде публикуван – като авторски, от мое име или като материал на редакцията. Отговорих, че предпочитам да излезе като авторски, но ако не е възможно, ще бъда доволен и ако бъде направена редакционна публикация. След три четири дни в пощата си видях съобщение от интернет адреса на зам. кмета Константинов, че писмото ми до него е отворено. Не знам дали е случайност или има връзка между двете неща, но след това при още два разговора със зам.главния редактор, с който бях говорил първия път, получавах все по-уклончив отговор от типа: никой не знае дали един материал ще излезе или не. Случвало ни се е материал, набран за печат в последния момент да бъде свален и да се пуска друг. На настояването ми все пак да получа отговор за да знам и ако няма да излезе там, да предложа материала в друг вестник, ми беше отговорено че имам право да го предложа където намеря за добре./
Изпратих същия текст на комисията за защита на потребителите в Пловдив, но от там ми отговориха, че не са компетентни по въпроса!?!?!
Изпратих я също на зам. кмета Константинов  /получих съобщение по интернет, че писмото е отворено/,на кмета Славчо Атанасов /няма съобщение, че писмото е отворено/, на окръжния лидер  на ГЕРБ в Пловдив Иван Тотев, изпратих му я повторно и на интернет адреса му като областен управител, изпратих я в радио Пловдив и  Пловдивска обществена телевизия с предложение за предаване по темата. Отговориха ми само от радио Пловдив, че при евентуални разговори по тази тема ще използват предложението ми, но за отделно предаване по темата практически получих отказ.
На 7.12. изпратих същия същия материал във вестник Марица. Първоначално предпочетох вестник Новия глас заради опасността материала, ако бъде изпратен в Марица, да попадне при Валентина Йеремиева, на която нямам доверие след като по-рано вече бе преработила, цензурирала и изопачила друг мой материал, който тя тогава публикува от свое име, а мен представи като „пловдивчанин се гневи“. След  отказа на Новия глас се видях принуден да го изпратя все пак в Марица. Тъй като не видях съобщение писмото да е отворено, на 8.12 отидох на място в редакцията, по-точно в двора на редакцията, тъй като портиерът не ме допусна в сградата. От разговор по телефона разбрах, че писмото ми още не е отворено. Жената от другата страна на линията каза, че ще го отвори и ме попита кой ми е телефона. След като го продиктувах попитах с кого говоря и разбрах, че отново случаят ме е срещнал с  Валентина Йеремиева, тъй като тя отговаряла в редакцията за темите, свързани с транспорта. Предполагам, че ако аз не я потърся, тя няма да ми се обади. И се съмнявам дали ще направи публикация на базата на предложения материал. Дано греша.
Днес, 16.12.09 г. се обадих аз на Валентина Йеремиева. Както очаквах, каза ми, че не е видяла материала, който и изпратих. Попитах я на кой адрес да и го изпратя отново и тя ми отговори. След обяд го изпратих два пъти, след като първия път получих съобщение, че Мейлър Даемон не може да го достави. Към 18 ч. получих второ такова съобщение и за второто изпратено писмо, въпреки че и в двата случая веднага на компютъра ми се появяваше съобщение, че „писмото е изпратено успешно“. Подобно съобщение преди време получавах и от в-к 24 часа, въпреки че по телефонаполучих потвърждение, че писмата ми са получени. Подозирам, че това може би е начин да ми се подскаже, че по-нататъшните контакти са нежелателни.
ххх
Реших да подложа на  своеобразен тест политическите партии, имащи съветници в Общинския съвет и изпратих на БСП, ВМРО, Атака, ДПС  и ГЕРБ материала, придружен от следния текст:
Уважаеми госпожи и господа,
приложено изпращам Ви мое писмо до кмета на Пловдив г-н Славчо Атанасов. Изпращам Ви го за сведение и с надежда, че чрез Вашите съветници в общинския съвет Пловдив може да се опитате да промените сегашното антисоциално решение на ОбС Пловдив за повишаване на цените на билетите и орязване на определени преференции.Смея да твърдя, че предложението ми е изгодно както за транспортните фирми и общинския бюджет, така и за пътуващите с масовия транспорт пловдивчани. Надявам се, че ще се запознаете с материала и ще предприемете стъпки за отменяне на сегашното решение.
С уважение: Димитър Н. Митев, тел. .0888/704984 ПП. Готов съм да предложа допълнителни аргументи при положение че проявите интерес за това.
Не получих отговор от никоя партийна централа  с изключение на съобщение от БСП, че писмото ми е отворено.

Публикация за транспорта във в-к Марица

вторник, март 15th, 2011

Шофьори и кондуктори на протест пред общината в петък

Пловдив Валентина Йеремиева, 15 Март 2011; 13:07
Градският транспорт няма да спира, обявиха превозвачите. Както „Марица“ писа днес, шестте фирми, които обслужват линиите, минават на втория вариант – протестен митинг пред сградата на общината. Те изпращат уведомление на градската управа, че в рамките на 72 часа , тоест в петък,ще доведат на пл. „Ст. Стамболов“ шофьори и кондуктори. Ако и тогава общината не удовлетвори исканията, ще продължим с митингите, а едновременно ще търсим съдействие от всички политически сили, обясни управителят на „Хеброс бус“ ООД инж. Веселин Дошков.
 В декларацията, подкрепена от собствениците на „Автотранс – 2000“ , „Грация“, „Пълдин бус“, Меритранс“ и „Градски транспорт“, се казва, че са се опитали с цивилизован подход да изложат аргументите си, но не срещнаха разбирателство от страна на градската управа. Бяхме употребени за изключително грозна пиар акцията с цел предизборна кампания – добрият кмет и лошите превозвачи, анализираха събитията Веселин Дошков, Димитър Чолаков,  д-р Валери Лозанов и Иванка Батаклиева. Те обясниха, че не искат да бъдат противопоставяни на гражданите, затова няма да спират рейсовете. Единственото ни желание е да получим адекватни компенсации – допълнително още минимум 1,5 милиона лева, казаха превозвачите. Няма да се поддадем на заплахите на кмета, че ще ни скъса договорите – не общината, а ние можем да им прекратим договора, предупреди инж. Дошков. Превозвачите казаха, че община Варна плаща на фирмите от градския транспорт 7,8 млн. лева годишно при цена на ученическа карта от 20 лева на месец за една линия. В Бургас дотацията е 7 млн. лева  при месечна преференциална карта само за една линия от 7,50 лева. Пловдивската община е заделила в бюджета 6,2 млн. лева за целия градски транспорт при 12 лева месечна карта за ученици, студенти и пенсионери за всички рейсове и тролейбуси. Такива привилегии за сметка на обслужващите фирми няма нито в един град, подчерта Димитър Чолаков.

news4000- публикация за искане на превозвачите

понеделник, март 14th, 2011

„Атанасов не пада по гръб пред превозвачите

Атанасов не пада по гръб пред превозвачите

14.03.2011 г. 13:38 ч.
Анастасия Близнакова – News4000.bg
Кметът на Пловдив Славчо Атанасов се закани да прекрати едностранно договора с петте превозвачески фирми, ако те три дни не изпълняват задълженията си. 
Ако превозвачите откажат от утре да обслужват гражданите и Пловдив остане без градски транспорт, аз и моите заместници ще ходим пеша на работа, както всички граждани, заяви градоначалникът.
Неизпълними според Атанасов са исканията на превозвачите за повишаване на цената на билета от лев на лев и 20 ст., на преференциалните карти от 12 на 14 лева и за отпускане на 750 хиляди лева компенсация от общинския бюджет.
Славчо Атанасов се надява областният управител да се съгласи обслужването на транспорта да бъде възложено на алтернативна фирма в рамките на 6 месеца до провеждането на конкурс. Сключеният договор позволява тази опция.
Заместник-кметът Александър Константинов изразява недоумение, че превозвачите са отхвърлили предложението на Общината да намалят по тяхно усмотрение между 5 и 8% някои неефективни линии в непикови часове. По този начин транспортните фирми биха реализирали икономии около 1 милион 117 хиляди лева, смята Константинов.
От 2008 г. досега обемът на транспортната услуга е нарастнал със 17%.Общината е предоставила средства на превозвачите, обясни зам.-кметът.
Искането на транспортните фирми предстои да бъде обсъдено на предстоящия политически съвет на управляващата коалиция.“
Към това бих добавил единствено коментар, че  общинското ръководство отдавна е паднало по гръб пред превозвачите.  Сега кметът Славчо Атанасов не само не трябва да отстъпва пред поредното нагло искане на превозвачите, но и да промени сегашното положение, при което превозните средства пътуват по цял ден из града с едноцифрен,  брой пътници. С ценовата си политика общината пропъди пътниците от градския транспорт -за едни е твърде скъпо, за други е по-изгодно да ползват личните си автомобили. Никой до този момент не желае да отговори на въпроса защо след като са на загуба превозвачите категорично отхвърлят идеята интервалът между отделните коли по линиите в различните часове на деня да бъде удължен с 3-5 до 10 минути като същевременно цената на билетите бъде намалена чувствително за да се върнат пътниците, които след няколкократните повишения на цените престанаха да ползват масовия транспорт.Публикувам горната публикация от нюз 4000 www.mitev.eu  (категория Критични материали за транспорта в Пловдив)  като поредно доказателство за това им абсурдно от икономическа гледна точка поведение.
ПП.
Ползвам този повод за да отбележа, че след като отговорих на второто писмо на директора на ОП ОКТ г-н Янакиев, той като че ли загуби желание за по-нататъшна кореспонденция и обсъждане на проблемите. Вж. публикуваното в същата категория.

Изтрито, непрочетено и прочетено писмо до Сл. Атанасов

понеделник, февруари 21st, 2011
Подател: Slavcho Atanasov kmet.kmet@plovdiv.bg  
До: ‘Dimitar Mitev’ <dimitr_mitev@abv.bg>  
Относно: Not read: Отговор на второ писмо от г-н Янакиев  
Дата: Понеделник, 2011, Февруари 21 10:03:41 EET  
Файлове: (1) Прикрепен файл  

Not read: Отговор на второ писмо от г-н ЯнакиевYour message    To:  kmet.kmet@plovdiv.bg
    Subject:  Отговор на второ писмо от г-н Янакиев
    Sent:  20.2.2011 г. 15:57 ч.was deleted on 21.2.2011 г. 10:03 ч..           Вчера, 20.02.2011 г. изпратих за сведение на кмета Славчо Атанасов копие от отговора ми до директора на ОП ОКТ г-н Янакиев на неговото второ писмо до мен. Днес в първия работен ден на новата седмица получих горното уведомление, че писмото ми е изтрито от пощата без да бъде четено!!!

          Позвъних на секретарката на г-н Атанасов, тя ме увери, че не е изтривала нарочно писмото, че вероятно пощата автоматично го е селектирала като „спам“ и затова е било изтрито. Увери ме, че в никакъв случай кметът не и е нареждал да трие писмата ми до него.
          След телефонния разговор изпратих копието от писмото ми до г- н Янакиев отново:

Подател: Dimitar Mitev dimitr_mitev@abv.bg  
До: Slavcho Atanasov <kmet.kmet@plovdiv.bg>  
Относно: Re: Not read: Отговор на второ писмо от г-н Янакиев  
Дата: Понеделник, 2011, Февруари 21 10:56:36 EET  
Файлове: (1) Прикрепен файл  

След проведения разговор по телефона, в който ми бе обяснено, че писмото не е изтрито нарочно, аз го изпращам наново.>––– Оригинално писмо –––
>От: „Slavcho Atanasov“
>Относно: Not read: Отговор на второ писмо от г-н Янакиев
>До: „‘Dimitar Mitev'“
>Изпратено на: Понеделник, 2011, Февруари 21 10:03:41 EET>Not read: Отговор на второ писмо от г-н Янакиев
>Your message
To:
kmet.kmet@plovdiv.bg
Subject:
Отговор на второ писмо от г-н Янакиев
Sent:
20.2.2011 г. 15:57 ч.
>
>was deleted on 21.2.2011 г. 10:03 ч..

 
 

Избери

проверява се с 
До_г-н_Янакиев_.doc     изтегли 98.53 KB

 
        В 11:30 позвъних отново на секретарката на г-н Атанасов, която потвърди, че писмото е прието. Получих и следното потвърждение:

           

     

Подател: Slavcho Atanasov kmet.kmet@plovdiv.bg  
До: ‘Dimitar Mitev’ <dimitr_mitev@abv.bg>  
Относно: Read: Not read: Отговор на второ писмо от г-н Янакиев  
Дата: Понеделник, 2011, Февруари 21 11:32:17 EET  
Файлове: (1) Прикрепен файл  

Read: Not read: Отговор на второ писмо от г-н ЯнакиевYour message
    To:  Slavcho Atanasov
    Subject:  Re: Not read: Отговор на второ писмо от г-н Янакиев
    Sent:  21.2.2011 г. 10:56 ч.
was read on 21.2.2011 г. 11:31 ч..

 

Отговор на второто писмо от г-н Янакиев

неделя, февруари 20th, 2011

                                                                                             До г-н Никола Янакиев
                                                                                        Директор на ОП ОКТ
                                                                                             Пловдив
              Уважаеми господин Янакиев,
               Благодаря за второто писмо, което ми изпратихте. Няма да обръщам съществено внимание на обстоятелството, че избягнахте да ми се извините за нелепия си опит да прехвърлите вината за закъснялото изпълнение на резолюцията на кмета Сл. Атанасов върху мен. В предишното си писмо  Ви посочих в девет точки основните си възражения срещу неверни Ваши твърдения, но Вие предпочетохте да замълчите.
                Сега за по-съществените неща.
                Във второто Ви писмо до мен намирам за пореден път Ваше твърдение, че субсидията, която получават превозвачите, не е 1,70 лв/км. Тук се налага едно уточнение. В документите се говори за субсидии и компенсации. Макар и различаващи се в известна степен, за превозвачите те имат едно и също значение. Това са получавани от тях средства за извършваната от тях услуга. Във второто Ви писмо липсва отговор на написаното от мен до Вас: 
              „   Господин Ал. Константинов, зам.кмет по транспорта, твърди, че фирмите-превозвачи ПОЛУЧАВАТ  по 1,70 лв/км.. Вие в отговора си до мен твърдите, че неправилно съм го разбрал и че това са средните разходи на фирмите на км. При разходите фирмите харчат, дават, а не получават. Хич не ми се вярва че заместник-кметът по транспорта г-н Константинов не може да направи разлика между харчене и получаване и че счита харчовете на фирмите за нещо, което те ПОЛУЧАВАТ.”
                  Посочих още, че няма как, ако е вярно казаното от Вас, превозвачите във Варна да разходват по 2,00,  в София по 2,80 лв/км, а в Пловдив само по 1,70 лв. при положение, че ценовите условия, в които осъществяват дейността си, са практически идентични. Отбелязах, че има как субсидиите и компенсациите, разглеждани като цяло, да са различни, поради различните икономически възможности на съответните общини.  Отговор засега не получих и това продължава да е източник на съмнение у мен във верността на Вашият коментар за посочените суми от зам. кмета  Ал. Константинов.
                 Но нека все пак да допуснем, че Вие казвате истината, че субсидията и компенсациите не са 1,70 лв/км, а много по-малко, както и  че г-н Константинов е сгрешил, като е посочил, че превозвачите ПОЛУЧАВАТ такава сума и че е трябвало да каже „изразходват”. Нека да допуснем, че и аз неправилно съм разбрал думата „получават”, казана за превозвачите и че е трябвало да я разбера като „изразходват”.
               Да допуснем също така, че са факт загубите на превозвачите, за които говори зам.кметът Ал. Константинов през 2009 г. и тези, които посочвате Вие за 2010 г. Моята теза е ясна – получаваните от превозвачите според г-н Константинов 1,70 лв/км са повече от техните разходи, поради което те се стремят към все по-вече изминати километри и все повече курсове по отделните линии. Вие твърдите, че тезата ми не отговаря на действителния размер на субсидията .
              По този повод в третото си писмо до г-н Атанасов, с което несъмнено разполагате, аз  написах: „Помогнете ми, г-н Атанасов да проумея, защо, след като превозвачите са на загуба, отново е увеличен предвиденият за изминаване брой километри без да има протести от тяхна страна? Те искат да си увеличат загубите или що?” Странно, но за съжаление не виждам отговор от Ваша страна на този въпрос!
              Нека не спорим дали субсидията е толкова или по-малко. Същественият проблем проблем според мен  е, че  при действащия  механизъм на финансовите взаимоотношения между общината и превозвачите последните са заинтересовани от осъществяване на повече курсове и изминаване на повече километри независимо от броя на пътниците. Това трябва да се промени щом като води до все по-малко пътници в автобусите и до все по-висока цена на билетите и картите в последните години. Дума нямаше да кажа срещу това ако капацитетът на автобусите се използваше поне 50 %.
              Аз се срещнах с Вас по своя инициатива един път и не успях да измъкна от Вас отговор на този въпрос. След това се срещнах с Вас втори път при  разпоредената от г-н Атанасов среща между мен, Вас и трима от превозвачите. Там отново не получих отговор на този въпрос. Отговорете ми най-после, посочете каква е причината, поради която превозваческите фирми търпят посочените от Вас и от г-н Константинов загуби и въпреки това не протестират срещу самоцелните курсове на превозни средства с по десетина-петнадесет пътника? Защо го правят това, от любов към пловдивчани, от благотворителни подбуди, от мазохизъм или от какво? Не ги ли заплашва опасност от фалиране при тези милиони загуба, които посочвате? И ако нещата са толкова прости, както ги представяте, защо трябваше да чакам десет месеца за отговорите Ви и да се налага да пиша трето писмо до г-н кмета? 
              Съпоставяйки миналогодишните си изчисления, направени на базата на публикуваното през миналата година разписание на страницата на ОП ОКТ с публикуваното понастоящем разписание, аз констатирах отново увеличение (при положение че се изпълнят 100 % от предвидените курсове) с над 360 000 километра.
                Това увеличение е налице, въпреки че същевременно в новото разписание са орязани някои вечерни курсове. Аз Ви посочих за пример линия 116, по която в празнични дни през 2010 г. от Митницата да тръгваха  автобуси в 21:15, 21:45 и 22,15. Ползвал съм я многократно в тези часове и знам това със сигурност. В разписанието, което към момента е поместено в Интернет, тези курсове не съществуват. Посочих Ви, че след 21 ч. обслужването на пловдивчани по много  линии почти не съществува.
              Какво ми отговорихте Вие? Цитирам:
              Относно разписанията на линиите на МОПТ – няма анулирани курсове. Разписанието на автобусна линия № 116  е в сила от 10.05.2007 г. и не е променено. Последните часове за тръгване от спирка „Митница” са:
 в делнични дни : ІІра кола – 21.58; ІVра кола – 22.10; Vта кола – 20.48; VІІмакола – 21.10; IХтакола – 21.30;
в празнични дни : ІІракола – 20.45 и 21.58; ІІІта кола – 21.13;”
 
                „Твърдението Ви, Относно разписанията на линиите на МОПТ – няма анулирани курсове. Разписанието на автобусна линия № 116  е в сила от 10.05.2007 г. и не е променено” меко казано не отговаря на истината. Вече посочих, че спрямо публикуваното разписание за миналата година сегашното разписание предвижда изминаване на 360 000 км. в повече. При същевременно орязани курсове по някои линии след 21:00 часа. Кого искате да заблудите с тези неверни твърдения?
 
               А що се отнася конкретно до линия № 116, погледнете още един път разписанието, което е публикувано в страницата на ОП ОКТ и ще се убедите, че в празнични дни последната кола, която тръгва по линия 116 от митницата е тази в 20,45. Другите посочени от Вас – 21,58 и 21 ,13 съгласно разписанието стигат до митницата, но се прибират в гараж и не са посочени като тръгващи от митницата по маршрута си. За курсовете в делнични дни  вярно са посочени часовете на тръгване от митницата само за седма и девета кола. Няма да гадая защо сте посочили невярна информация .
                Вие ми пишете:
              „Не е вярно и твърдението Ви, че: „От тази гледна точка обслужването на пловдивчани от масовия градски транспорт в частнос след 21.00 ч. с малки изключения практически липсва”. Да разбирам ли, че от една страна искате намаление на линиите, а от друга да увеличите вечерните разписания? Още повече, че по допълнителните маршрутни линии на МОПТ колите се движат до 24.00 ч. Да възможно е да се помисли за лятно часово разписание до 22.00 ч.– 22.30 ч. за почти всички автобуси и зимно 21.00 ч. – 21.30 ч., но това е кардинална промяна на разписанията.”
              Първо ми припомнете ако обичате, къде аз съм пледирал за намаление на линиите! Ако не сте разбрали до този момент, че аз искам   само увеличаване на интервала между колите по линиите с 2, 3 до 5,6  минути, а не намаляване (закриване на линии), не знам как да Ви го кажа по-ясно. Посочвате че маршрутните линии се движат до 24 часа, но забравяте, че картите за пътуване в тях не важат, както и това, че  техните маршрути не винаги съвпадат с  маршрутите на автобусните и тролейбусните линии. А оспорването на твърдението ми, че след 21 часа  с малки изключения практически липсва обслужване на гражданите, за мен показва, че Вие изглежда не ползвате линиите на градския транспорт по това време, а освен това не съпоставяте разписанието за миналата и тази година.
                            Аз Ви писах че с тази политика на скъпи билети пътниците бяха пропъдени от масовия градски транспорт – било поради ценова недостъпност, било поради това, че е по-изгодно да се ползва личен транспорт.  Ако погледнете данните за превозените пътници в последните седем-осем години лесно ще забележите, че след всяко покачване на цената на билетите броят на пътниците намалява, но пък същевременно се увеличава броя на осъществяваните курсове по линиите. Защо не Ви вълнува този аспект на нещата?
              Не видях никъде в двете Ви писма до мен конкретен отговор на направените от мен разчети за възможната цена на билетите при различния брой пътуващи с тях. Не видях аргумент каква обективна пречка стои пред промяна на разписанието, така че превозните средства да пътуват с повече пътници в тях, като субсидиите и компенсациите бъдат насочени не към изминаване на повече километри, а към привличане на повече пътници чрез намаляване на цената на билетите и въвеждане на карти по 20 лв. месечно, които да важат за всички линии без закупуване на билети.
               Видях обаче опитът Ви да извъртите нещата така, както на Вас, струва ми се,  Ви се иска. На горепосоченото предложение , Вие отговорихте по следния начин:
               „Г-н Митев прав сте, през 2009 г. от правото си да пътуват с билет от 0.40 лв. са се възползвали около 80 000 бр. месечно. През 2010 г., след м.Март от това право са се възползвали 40 000 бр., и то при положение че цената на картата е 10 лв. и билет няма, а през 2009 г. всеки един от закупилите си карта за 10 лв. – годишно е плащал още 16 лв. месечно за пътуването или общо 17 лв. на месец. Обяснете ми защо от закупили карти  през 2009 г. – 80 000 бр. са спаднали на половина, след като цената на картата е спаднала с близо 40 %.”
              Горецитираното Ваше мнение е смес  от верни и неверни данни, а зададеният накрая въпрос издава или непознаване на фактите, или съзнателно манипулиране. Първо, цената на картата през 2010 г. е 10 лв. но МЕСЕЧНО, а годишно е 120 лв. Вярно е, че пътуването за ученици, пенсионери до 70 г., майки с деца и студенти в  през 2009 г. бе по-скъпо, защото освен стойността на картата при всяко ползване на превозно средство трябваше да се плаща билет от 0,40 лв. Но Вие или сте забравили, или съзнателно подминавате обстоятелството, че инвалидите от 1-ва група (доколкото не ме лъже паметта) ползваха безплатни карти и пътуваха без билети. За 2010 г. им се предложи да пътуват с карти за 120 лв. (за 2011 г. – 144 лв) и отново без билети. За тях транспортната услуга е със  120 (144) пъти увеличение. Не знам техния точен брой, но мнозина от тях отпаднаха като купувачи на карти през 2010 г. поради ценова недостъпност на услугата. Колко хуманно е да бъдат поставени в това положение е отделен въпрос.
             Подобно бе положението и с пенсионерите над 70 годишна възраст и инвалидите от ІІ и ІІІ група. Техните карти за 2009  г. бяха в годишен план в зависимост от доходите два, три до пет, шест пъти по-евтини (в зависимост от размера на пенсията)  от сегашното положение   и те пътуваха без билети. От 2010 г. насам им се предложи пак да пътуват без билети, но срещу чувствително увеличение на годишната цена на картите. Това е причина за отказване на съществена част от тази категория пътници да купуват карти при новите условия. За това бяха и протестите им. Странно е че не отчитате влиянието на тези обстоятелства върху броя на закупените карти през 2010 г.
              След като игнорирате действителните причини за по-малкия брой закупени преференциални карти през 2010 г. в сравнение с 2009 г., Вие правите  заключение, което при други обстоятелства щеше да ме разсмее. Твърдите:
              „Практиката опровергава Вашата теория, че ако ние дадем право на карти за безплатно пътуване от 20.00 лв. месечно, ще продаваме 100 000 бр. карти всеки месец.”
               Коя практика опровергава моята теория, г-н Янакиев? Кога предложихте на гражданите от Пловдив срещу месечна карта от 20 лв. да пътуват безплатно по всички линии? Кога гражданите на Пловдив отказаха да купуват такива карти? Кога направихте поне анкета с такъв въпрос в нея? Когато такова предложение стане факт и гражданите откажат да се възползват от него, тогава може да твърдите, че практиката опровергава моята теория, а аз поемам ангажимент публично да Ви се извиня. На този етап считам, че такава стъпка ще означава радикално снижаване на цената на транспортната услуга  и тя ще бъде масово подкрепена от пловдивчани под формата на закупуване на такива карти. И предполаганата от мен бройка от 100 000 закупени карти месечно може да се окаже доста занижена.
              И двамата приемаме, че годишните разходи за масовия транспорт са около 32 млн. лева. Аз твърдя, че разходите чрез оптимизиране на разписанието може да бъдат намалени до ниво 22-25 милиона лева годишно. Но нека да приемем, че Вие сте прав и че 32 млн. лева са оптималните разходи за издръжка на транспорта.  В такъв случай ако се продадат 100 000 карти карти по 20 лв. това ще означава годишно над 20 милиона лева приходи за фирмите (след приспадане на ДДС). Прибавете към 20-те милиона от карти без преференции около 5  милиона лева от карти с преференции, плюс общо около 10 млн. лв. от посочените от Вас компенсации и субсидии – ето Ви приходи за минимум 35 мл лв, като в тази сума не фигурират приходите от продажби на билети за хора, които няма да ползват нито единия, нито  другия вид карти. Т.е.   съществува възможност за решение, при което  фирмите-превозвачи няма да търпят сочените от Вас загуби, а ще печелят  (не че те сега не печелят). Същевременно гражданите на Пловдив ще имат удобен и ценово достъпен транспорт и доста от тях ще предпочетат да не ползват личните автомобили при пътуване из града. Питате ме за предложения – ето Ви предложение.
               На този етап обаче Вие не сте съгласен с това предложение. След като неправомерно изопачавате и игнорирате много обстоятелства относно броя на закупуваните карти през 2009 и 2010 г. иронично  пишете:
               „А можете ли да ми отговорите на каква база правите Вашите „сметки”? Те навярно са на база на Вашата теория за евтин или безплатен транспорт. За съжаление такъв няма.”
               Да, евтин транспорт няма и не може да има при положение, че се управлява и организира по досегашния начин. Не може при положение, че са необходими около 1500  до 2000 курса в делнични дни за да се обслужи достатъчно комфортно сегашния пътникопоток, да се правят  над 2800 курса дневно, десетки превозни средства да пътуват с интервал помежду си от 5- 6 минути (с огромно дублиране на повечето от линиите през по-голямата част от маршрута им), с по 10 –  15 пътника в тях и   да се очаква евтин  транспорт. Само че Вас посочените обстоятелства изглежда не Ви смущават, като имам предвид как упорито отбягвате  предложението за оптимизиране на броя на курсовете по линиите в съответствие с броя на пътниците.
              Не знам дали сте информиран за това, но през февруари 2010 г. след мое интервю по радио Пловдив, в което застъпих позициите, които застъпвам и пред ръководството на общината, бе интервюиран и г-н Ангел Батаклиев, мажоритарния собственик на „Градски транспорт”, от когото чух становище, че може да бъде намален броя на курсовете по съответните линии, а също може да бъде намалена и цената на билетите. Очевидно той осъзнава, че моите предложения не засягат интересите на превозвачите и същевременно са благоприятни и за гражданите на Пловдив. Защо Вие не сте съгласен с такова предложение не се опитвам да гадая за да не сбъркам в преценката си.
              До момента във Вашите писма не виждам становище за предложението ми чрез  оптимизацията на масовия пътнически транспорт в Пловдив да се допринесе за  решаване на екологическите проблеми на града като шум, запрашеност и т.н.
              Вместо това виждам написано от Вас „Необходимо е също така да запазим и обществения интерес, тъй като всяка една промяна засяга една част от гражданите на Пловдив”.
              Моите писма до ръководителите на общината и до Вас са плод именно на засягане на интересите на гражданите на Пловдив от политиката в областта на масовия транспорт и взетите решения. Излишно е да ми напомняте за необходимостта от запазване на обществения интерес. По-скоро е наложително да се вгледате в сегашното състояние и да видите, че при него е засегнат в една или друга насока  интереса на практически всички пловдивчани.
              За пример ще посоча хората, чиито заплати са под средната заплата за страната, хората, които са безработни и т.н. Това са десетки хиляди хора. Те са данъкоплатци. Плащат данък върху заплатите си. С всяка покупка в магазините плащат ДДС, а често и акциз. Със своите  данъци те участват във формирането на бюджета, от който се отделят средства за субсидии и компенсации, които се дават на превозвачите. Това от една страна. От друга страна, цената на билетите за градския транспорт е висока и те поради ниските си доходи не могат да го ползват редовно. Намирате ли това за защита на техните интереси и за нормално?
              Същевременно за много хора с високи доходи се оказва по-изгодно да ползват личните си автомобили (парадоксално от икономическа гледна точка, но е факт), тъй като в рамките на града им излиза по-евтино. Техните данъци също участват във формирането на субсидиите и компенсациите, но не ползват масовия транспорт поради неизгодната за тях цена на билетите. Намирате ли това за нормално и справедливо? Реакция от Ваша страна в писмата Ви до мен не виждам. Ползването на личните автомобили води до отрицателни екологически последици, до намаляване на средната скорост за придвижване и т.н. Това засяга интересите на всички пловдивчани. Защо не реагирате подобаващо на това? Според мен Ваше задължение е да виждате тези неща и да не докарвате ситуацията до там други да Ви подсещат. Мисля че това трябва да е основна задача на ОП ОКТ. Според мен Вие не изпълнявате тази задача и с това засягате интересите на гражданите на Пловдив.
              Що се отнася до подновената  покана към мен да се срещна с Вас в кабинета Ви аз съм готов да я приема само при условие, че разговорът ще бъде предаван по някоя от телевизиите и гражданите на Пловдив ще могат да правят преценка на позициите, които заемаме. Срещата може да се състои и в ТВ студио. А до тогава, формата на размяна на писма е по-приемлива, защото тя документира позициите и аргументите в спора помежду ни.
              Има и още аспекти от Вашето второ писмо до мен, по които не съм съгласен с Ваши становища, но за да не става писмото прекалено дълго спирам до тук. Проблемите, поставени по-горе, според мен са достатъчни като материал за обсъждане.
               С уважение : Димитър Митев                                   
20.02.2011 г.

Второ писмо от г-н Янакиев

неделя, февруари 20th, 2011

            УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИТЕВ,
Изпращам Ви 4-те  писма на МФ за 2010 г., и след като се запознаете с тях очаквам Вашия коментар. Надявам се че с доверие ще се отнесете към писмата, които Ви изпращам, все пак не са от мен!
По конкретните Ваши „сметки”  посочвам следните несъответствията:
            Продължавам да твърдя, че няма субсидия от 1.70 лв. За 2010 г. субсидията е 3 136 074 лв. или 0.1650 лв./км. Това е платената субсидия г-н Митев. Да за 2010 г. загубите на фирмите превозвачи по линиите на МОПТ на Община Пловдив е 3 169 703 лв., но пак повтарям, че това е по план за м.Декември. След изготвянето на отчета на фирмите за 2010 г. ще Ви съобщя отчетната стойност. Вярно е че фирмите са получили приходи общо за 2010 г. сумата от 28 788 581 лв. заедно със субсидията и компенсацията от Републиканкият и Общинският бюджет.
            Г-н Митев, изрично Ви посочих в скоби за превозените пътници, че това са „продадени билети”. Вие не отчитате факта, че имаме средно 40 000 бр. карти за пътуващи с намаление и около 6 000 – 7 000 броя издадени карти от фирмите, за които пътувания нямаме конкретни данни. Следвам вашия ход на разсъждение, в който Вие получавате, че за 1 курс се превозват средно 23.09 пътника и ще Ви покажа, че това не е вярно. Имаме 18 522 812 пътника с билети. Приемам, че приблизително на тези 40 000 бр. карти пътуват средно по 2 пъти дневно 25 дни в месеца (това е примерно понеже нямаме данни) това прави още 24 000 000 пътуващи или общо 42 523 000 пътуващи. Сигурно има пътуващи и по 3-4 пъти дневно и 30 дни в месеца!
42 523 000 : 19 007 287 = 2.237 брой пътници при средна Ваша дължина на линия 27.7 км. това означава  53.02 пътника, или над 100 % грешка във вашите „сметки”.
Уважаеми г-н Митев, анкетата която проведохме не е целяла да опровергае вашето предложение, а все пак Общината да получи становището на гражданите. За Ваше сведение тази анкета е заимствена от анкетите, които се правят в гр. Солун, но за разлика от там, тук тя бе извършена без нито едни лев разход на Общината. С наши сили проведохме това допитване и мисля че то бе полезно за нас. Всяко едно предложение за промяна на транпортната схема би трябвало да е в полза на гражданите на Община Пловдив. Ако желаете бих могъл да Ви запозная с купищата писма, които има при нас за промяна и удължаване на линии и подписки за такива. За съжаление е невъзможно да удовлетворим всички тези желания. Няма нито едно конкретно предложение за намаление на линии или интервали, освен Вашето, което е общо и сам ще се уверите, че данните с които ги обоснавате са грешни. Има нормативно разписан ред за промяна на линии от Общинската транспортна схема и ние го спазваме.
            Относно разписанията на линиите на МОПТ – няма анулирани курсове. Разписанието на автобусна линия № 116  е в сила от 10.05.2007 г. и не е променено. Последните часове за тръгване от спирка „Митница” са:
 в делнични дни : ІІра кола – 21.58; ІVра кола – 22.10; Vта кола – 20.48; VІІмакола – 21.10; IХтакола – 21.30;
в празнични дни : ІІракола – 20.45 и 21.58; ІІІта кола – 21.13;
            Не е вярно и твърдението Ви, че: „От тази гледна точка обслужването на пловдивчани от масовия градски транспорт в частнос след 21.00 ч. с малки изключения практически липсва”. Да разбирам ли, че от една страна искате намаление на линиите, а от друга да увеличите вечерните разписания? Още повече, че по допълнителните маршрутни линии на МОПТ колите се движат до 24.00 ч. Да възможно е да се помисли за лятно часово разписание до 22.00 ч.– 22.30 ч. за почти всички автобуси и зимно 21.00 ч. – 21.30 ч., но това е кардинална промяна на разписанията.
            Въпреки Вашето недоверие към посочените от мен данни аз пак ще Ви ги напиша за 2010 г. – подробно както ги искате:
1.Изминати километри –                                         19 007 287
2.Превозени пътници (продадени билети)бр. –   18 522 812
3.Приходи общо в т.ч. лв.                                       25 652 507
ü     от билети лв. –                                             14 071 937
ü     от карти на превозвачите лв. –                        249 690
ü     от карти с преференции лв.-                        3 486 063
ü     други приходи лв.-                                           249 465
– Компенсации общо в т. ч.            лв.                                7 595 352
ü     компенсации военноинвалиди лв.-               278 297
ü     компенсации учащи лв. –                                 921 099
ü     компенсации пенсионери лв.-                        666 423
ü     компенсации МВР и ДАНС лв. –                    548 551
– Компенсации от Общинския бюджет лв. –         5 180 982
            4.Разходи общо в т.ч. лв.                                        31 958 284
             А) материали в т. ч. лв.                                         14 992 945
             – гориво лв. –                                                           11 766 860
             – смазочни материали лв. –                                        481 638
             – ел.енергия лв. –                                                         319 938
             Б) заплати лв. –                                                         5 757 356
             В) социални осигуровки лв. –                                1 519 348
             Г) финансови лв. –                                                         25 292
             Д) други разходи лв. –                                              3 591 500
             Е) амортизация лв.-                                                  6 071 843
            5. Загуба лв. –                                                             6 305 777
            6. Субсидии  лв. –                                                      3 136 074
            7. Финансови резултати лв.                                   – 3 169 703
   Г-н Митев прав сте, през 2009 г. от правото си да пътуват с билет от 0.40 лв. са се възползвали около 800 000 бр. месечно. През 2010 г., след м.Март от това право са се възползвали 40 000 бр., и то при положение че цената на картата е 10 лв. и билет няма, а през 2009 г. всеки един от закупилите си карта за 10 лв. – годишно е плащал още 16 лв. месечно за пътуването или общо 17 лв. на месец. Обяснете ми защо от закупили карти  през 2009 г. – 80 000 бр. са спаднали на половина, след като цената на картата е спаднала с близо 40 %. Практиката опровергава Вашата теория, че ако ние дадем право на карти за безплатно пътуване от 20.00 лв. месечно, ще продаваме 100 000 бр. карти всеки месец. Картите за пътуващите с преференции за 2009 г. бяха около 80 000 бр. месечно и струваха реално с билета от 0.40 лв. около 20.00 лв. месечно. Защо след намалението им от 100 % от цената те намаляха също 100 %? А можете ли да ми отговорите на каква база правите Вашите „сметки”? Те навярно са на база на Вашата теория за евтин или безплатен транспорт. За съжаление такъв няма. Държавата определя нормативно, че транспорта на пътници особенно градският е губеща дейност поради това има субсидия. Как ще осигурите приходи от 42 000 000 лв.?
Г-н Митев това е несериозно! Желания и действителност са две различни неща и в повечето случаи те не се припокриват и на 50 %. Да, сигурно и превозвачите мечтаят да имат повече приходи, но реалността е друга.
Ще се радвам ако имате конкретни предложения, относно промени в МОПТ. Готов съм да ги обсъдя с Вас, и ако стигнем до единно мнение да се опитаме да ги приложим. Необходимо е също така да запазим и обществения интерес, тъй като всяка една промяна засяга една част от гражданите на Пловдив. Ако желаете заповядайте на среща при мен в удобно за Вас време.
   Предоставям Ви  2 бр. справки за карти издадени през 2010 г., подлежащи на компенсиране.
   Като заключение ще Ви напомня, че дейността Обществен превоз на пътници се определя и регулира с няколко нормативни акта – основно Закона за движение по пътищата, Закона за автомобилните превози и Наредба № 2  от 15 март 2002 г. на МТиС, а финансирането от  Наредба № 2 и Наредба № 3 на МФ и Постановление № 66 на МС. 
С уважение,
 
НИКОЛА ЯНАКИЕВ
Директор ОП”ОКТ”
 

Подател: nikola qnakiev opokt@abv.bg  
До: dimitr_mitev@abv.bg  
Относно: отговор  
Дата: Сряда, 2011, Февруари 16 11:44:15 EET  
Файлове: (11) Прикрепени файла  

  

 
 

Избери

проверява се с 
Уважаеми_господин_Митев.doc     изтегли 62.14 KB
2.jpg    изтегли 578.3 KB
МФ_06.07.10.jpg    изтегли 539.89 KB
МФ_10.05.10.jpg    изтегли 624.08 KB
МФ_10.05.10-1.jpg    изтегли 452.61 KB
МФ_10.12.10.jpg    изтегли 599.84 KB
МФ_10.12.10-1.jpg    изтегли 306.34 KB
МФ_11.03.10.jpg    изтегли 634.36 KB
МФ_11.03.10-1.jpg    изтегли 306.64 KB
СПРАВКА_1.jpg    изтегли 604.53 KB
СПРАВКА.jpg    изтегли 537.05 KB

 
                                                                      х     х     х
Днес,  28.04.2011 г. в електронното издание на в-к Марица се появиха следните въпроси на граждани, които имат отношение към транспорта, по специално към късното утринно започване на обслужването и ранното вечерно приключване на същото.

20 Април 2011; 14:26
Оценка: 3 up down #9

Искам да попитам какво става с градския транспорт до кога нимя да има автобуси вечер как може последните автобуси да са до 8 часа това е пълно безумие…….

                                                                                  х

28 Април 2011; 05:19
Оценка: 0 up down #2

защо автобус 1 и маршрутка 5 сутрин тръгват толкова късно и за 1- ва смяна няма как да се предвижат хората а вечер рано спират и които са 2- ра смяна не могат да ги използват да се приберат

                                                                                          х

14 Април 2011; 12:22
Оценка: 5 up down #25

Пловдив е най-мръсния град в Европа с претоварен автотрафик и най-скъпите транспортни услуги в БГ.
Защо не се мисли поне елементарно за решаване на този ПРОБЛЕМ и облекчаване на пловдивчани. Колко му е да се направят алеи за велосипеди(или маркират по уличните платна с жълти линии) и се осигурят места за заключването им. Така ще се помогне за прочистването на въздуха и укрепване физ. здраве на хората.
                                                                                

Писмо до г-н Янакиев, директор на ОП ОКТ – Пловдив

сряда, февруари 9th, 2011

Копие от това писмо изпратих също на кмета на Пловдив г-н Славчо Атанасов , както и на Пловдивска обществена телевизия.
                                                                                                До г-н Никола Янакиев
                                                                                                 Директор на ОП ОКТ
                                                                                                  Пловдив
              Уважаеми господин  Янакиев,
               Оценявам отговора Ви като нелеп опит да прехвърлите проблема от болната глава върху здравата с цел да се оправдаете пред господин кмета за закъснялото изпълнение на резолюцията му да подготвите задължително отговор на писмото ми до него.  Отговарям Ви по реда на твърденията, които са  застъпени във Вашето писмо до мен.  Относно неточностите, за които пишете, че се съдържат в моето писмо:
              1/ Не помня дали сте ми давал визитната си картичка или не. Предполагам, че да. Но преди да се срещна с Вас аз ползвах телефона на ОП ОКТ, който е публикуван в интернет. Продължих да го ползвам и след това. Същевременно добре помня, че аз Ви дадох моя визитна картичка с телефона и интернет адреса си. А първото ми писмо до господин  Атанасов, с което разполагате Вие и превозвачите  завършва по следния начин. С уважение: Димитър Митев тел.  0888/704984
Пловдив, 25.01.2010 г. Е-mail: dimitr_mitev@abv.bg  Т.е. ако сте бил загрижен от липсата на моя реакция, имал сте възможност да ме потърсите.
              2/Не съм казвал, че не съм взел предвид увеличените амортизации, свързани с условията за по-нови и екологични автобуси. Не може да съм казал това дори поради простата причина, че закупуваните нови автобуси са в гаранция, т.е. разходите за тях се поемат от доставчика им за срока на гаранцията. Не знам какви са условията, при които се купуват автобуси втора употреба, предполагам, че и там има някакъв гаранционен период, макар и по-кратък отколкото при новите автобуси. Приел съм, че амортизационните разходи са равни на сумата от заплатите на шофьорите и кондукторите. Приблизително, въпреки че ми се струва, че амортизационните разходи са по-малки от сумата на заплатите.
              3/Не съм обещавал да коригирам своите изчисления, нито да правя среща с всеки един  от превозвачите. Припомням Ви, че на срещата във Вашия кабинет двама от тях отсъстваха, а присъстваха трима. Как си представяте да обещая да си коригирам изчисленията и след това да се срещам с превозвачите, след като нямам данните, които искам от Вас в първото си писмо до г-н Атанасов? Нали за това аз исках в тон с резолюцията на господин кмета да  ми дадете отговор на  писмото, което той регистрира в общината с входящ номер? Приемам това Ваше твърдение, че съм обещавал среща с всеки един от превозвачите, много меко казано, като неистина.                                       
          4/ Вие бяхте човекът, който обещаваше нова среща. Аз не възразявам срещу нея, но единственото, за което настоявах, е да получа писмен отговор на писмото, по повод на което се състоя срещата в кабинета Ви.
          5/ Вярно е твърдението Ви, че нито по телефона, нито по имейла нямате от мен никакво съобщение и желание за организиране на нова среща. Това беше Ваше обещание, казахте го на раздяла, когато си тръгнах, а Вие останахте да се съвещавате с тримата превозвачи. Вие би трябвало да изпълните обещанието си, а не да ми приписвате несъществуващо обещание.
              6 /Крайно неприятно впечатление ми прави обстоятелството, че сте „забравил” за неколкократните ми обаждания на служебния Ви телефон в течение на  два-три месеца след срещата на 30 март с въпроса кога ще получа отговор на писмото, върху което стое резолюцията на г-н Атанасов и че Вие при всяко мое обаждане обещавахте, че ще го пратите.
               7/ Относно твърдението Ви, че по никакъв повод не сте отказвал среща с мен и г-н Държиков в Пловдивска обществена телевизия. Възможно е да е така. Но тогава трябва да се сърдите на ПОТ, защото те отлагаха предаването заради Вас и накрая го проведоха без Вас, като заявиха, че сте отказал участие. Твърдението за Вашия отказ да участвате в телевизионния дебат не е мое, а на водещия на предаването. Ако той ме е излъгал, значи аз само съм се предоверил на думите му и съм повторил лъжата.   Ще се радвам, ако приемете следваща покана за съвместен дебат в ПОТ.
                8/ На срещата при Вас на 30.март 2010 г. проведохме около един час разговор, но никакви писмени данни не са ми били предоставяни. На срещата трябваше да се задоволя с твърдението, че субсидията не е 1,70 на км. а по-малко, Вие потвърдихте, че субсидията за тролейбусите е по-голяма от тази за автобусите, но никакви конкретни числа не бяха споменавани. Тях ги очаквах в отговор, който ми беше обещан от Вас, но за съжаление го получавам чак сега, след десет месеца от срещата ни и след очевидната намеса на г-н Атанасов.
                9/ Налага се да прочетете отново първото и третото ми писмо до г-н Атанасов, за да си припомните, че твърдението за получавани от превозвачите  1,70 лв/км не е мое, а на г-н Константинов, който посочва още, че във Варна превозвачите получават по 2,00 лв на км. а в София по 2,80. Там съм написал „Ако е вярно и тн.”, т.е. приел съм го условно. Към Вас в тази връзка  имам само един въпрос, а именно, след като твърдите, че 1,70 не е субсидия, а са средните разходи, които фирмите правят на км. как ще обясните, че при еднаква цена на горивата, почти еднакви заплати, еднакви осигурителни условия, еднакви данъци, лихви  и т.н. еднакви условия за функциониране на масовия транспорт във Варна разходите са по 2,00 лв/км, а в София по 2,80 лв/км.? Склонен съм на тази база да мисля, че 1,70 не са разходите на фирмите, а е субсидия, получавана от фирмите. Нормално е да има не местни разлики в разходите, а в субсидиите и компенсациите, които  общини с различаващи се икономики имат възможност да отпуснат на превозвачите.
       Господин Ал. Константинов, зам.кмет по транспорта, твърди, че фирмите-превозвачи ПОЛУЧАВАТ  по 1,70 лв/км.. Вие в отговора си до мен твърдите, че неправилно съм го разбрал и че това са средните разходи на фирмите на км. При разходите фирмите харчат, дават, а не получават. Хич не ми се вярва че заместник-кметът по транспорта г-н Константинов не може да направи разлика между харчене и получаване и че счита харчовете на фирмите за нещо, което те ПОЛУЧАВАТ.
              Освен това според посочените от Вас данни  загубите на фирмите  за 2010 г.  са общо 3 169 703 лв. Това прави 3 169 703 : 19  007 287 по 0,1667 лв загуба на километър. С други думи излиза, че ако г-н Константинов е объркал глаголите получавам и изразходвам и е имал предвид средните разходи на фирмите, нещата пак не пасват и той би трябвало да посочи, че фирмите получават (тълкувано от Вас като изразходват) не   1,70 лв/км , а само 1,5333 лв/км. (т.е. 1,70 – 0,1667 средна загуба на километър. Така че би трябвало г-н Константинов да е допуснал двойна грешка, което е малко вероятно.
                 Сега по същество.  Относно липсата на „логика в явните противоречия” в писмото ми като база за определяне себестойността на билетите. Колко срещи трябва да проведем, г-н Янакиев, за да разберете, че аз считам сегашното състояние в масовия транспорт за ненормално и предлагам ново решение? Говорите ми за теоретична себестойност при броя на сега превозваните пътници, че трябвало да е между 1,60 и 2 лв. Кога ще разберете, че сегашното положение, при което за отчетени 19 007 287 км реално изминати километри са превозени 18 522  812 пътника според продадените билети е абсурдно и ненормално? Аз   Ви благодаря за тези посочени данни, защото те показват, че на км. се превозват средно 18 522 812 : 19 007 287 = 0,97 броя пътници. При средна дължина на линиите на масовия градски транспорт общо там и обратно 23,7 км. това означава, че за един пълен курс  се превозват средно 23,09 пътника. В едната посока – 11 – 12 пътника, толкова и в обратната посока. При тези данни още ли ще бъдете против съкращаването на броя на превозните средства по линиите? Аз твърдя, че с тази политика на скъпи билети пътниците бяха пропъдени от масовия градски транспорт – било поради ценова недостъпност, било поради това, че е по-изгодно да се ползва личен транспорт. Това Вас изглежда не Ви смущава и затова по никакъв начин не намирам реакция в писмото, което след намеса на г-н Атанасов ми изпратихте.  Смятате ли, че масовия градски транспорт на Пловдив няма нужда от оптимизиране на разписанието спрямо броя на пътниците?
                     Питам Ви защо сте против вземането на реални мерки за оптимизиране на масовия градски транспорт за да бъде постигната тази теоретична себестойност на билетите?  Да не би да считате, че това ще бъде вредно за гражданите на Пловдив? Обещавате да ми изпратите анкетата, проведена по Ваша и на превозвачите инициатива. Очевидно сте забравил, че аз получих тази анкета от секретарката Ви и след като се запознах с въпрос 11 (ако не ме лъже паметта), с който питате гражданите дали са съгласни да бъде увеличен интервала между колите по линиите, Ви се обадих по телефона и Ви посочих, че това е ненормален подход. Защото сте забравили в анкетата да посочите на гражданите, че срещу намаляване на броя на колите по линиите има предложение да бъде намалена цената на билетите! Случайно ли е това? Какво очаквахте освен отговор НЕ от гражданите при положение, че им предлагате по-голям интервал между колите при тази високе цена на билетите? Или искахте да получите някакъв аргумент срещу моето предложение за намаляване на броя на курсовете по линиите?
                   В писмата си до г-н Атанасов и други ръководители на общината и областта аз поставям проблема за неправилния според мен  начин на субсидиране на превозвачите, като субсидиите се дават на изминат километър, а не на брой превозени пътници. Посочили сте , както споменах по-горе, че загубите на фирмите за 2010 г. възлизат на 3 169 703 лв. Цитирал съм г-н Константинов, който през 2009 г. също заяви, че фирмите са в загуба. Тоест загубата не е само за 2010 г.  Ако фирмите са реализирали такива загуби аз ви питам  защо те не протестират срещу наложеното от общината разписание на колите по линиите и не искат намаляване по този начин на разходите си? Напротив, превозвачите, по неофициални сведения, които имам, се борят за все повече курсове и все повече изминати километри, като при това водят доста ожесточена конкуренция за обслужването на повече линии. Трябва ли да приема, че те не се интересуват от получаване на печалба, а само безропотно трупат загуби? Колко време ще издържат преди да фалират при това положение?
                   Посочил съм в третото си писмо до г-н Атанасов, че спрямо миналата 2010 г. разписанието, което е публикувано за 2011 г. при положение, че бъде изпълнено на 100 %, предвижда да бъдат изминати над 300 000 км. в повече. При това случайно забелязах, че има и анулирани курсове. За илюстрация – ползвам при гостуване на приятели линия № 116. През миналата година съм ползвал курсове, при които колите тръгват в 21,15 ч. 21,45 ч. и 22,15 ч. от крайна спирка при митницата в почивните дни. През тази година престоях доста на спирката близо до южната промишлена зона, но не дочаках автобус в посочените часове. Проверих в интернет и видях, че в разписанието за тази година посочените курсове са премахнати не само за празничните, но и за делничните дни. Не разполагам с разписанието за миналата година за да направя съпоставка дали това се отнася само за линия 116 или има и други редуцирани курсове. Факт е, че в момента след 21,00 часа са много малко линиите, по които има коли. От тази гледна точка обслужването на пловдивчани от масовия градски транспорт в часовете след 21 часа с малки изключения практически липсва.
                   След като има премахнати курсове вечерно време, (не знам какво е положението за ранните сутрешни часове), това означава, че през деня има поредно намаление на интервалите между колите и увеличение на броя  на курсовете., въпреки че при нашата среща г-н Дошков се съгласи, че би могло да се разсъждава за 10 % намаляване на броя на колите. Както се вижда от разписанието, не само че няма намаление, но има и увеличение на общия брой предвидени километри. Как си обяснявате този „мазохизъм” на превозвачите, които трупат загуби и всяка година приемат с покорство да изминават техните превозни средства все повече километри?
                    На този етап аз си позволявам да посрещна с недоверие посочваните от Вас данни за субсидиите, компенсациите и разходите на фирмите превозвачи. Защото ако посочените от Вас данни са верни, то тогава излиза, че фирмите превозвачи имат абсурдно от икономическа гледна точка, от гледна точка на техните интереси, поведение. Ще се радвам, ако получа по-конкретна разбивка на разходите, по конкретни пера – гориво, амортизация, лихви, данъци, заплати, осигуровки и т.н. Не вярвам на посочените от Вас разходи от 1,68 лв/км, защото реалните разходи са по-ниски. Достатъчно е да посоча за пример, че съм смятал разходите на гориво по 35 литра на 100  км по цени на бензиностанциите. Добре знаете, че колите на метан, тролейбусите, както и въобще по-новите коли харчат по-малко гориво. Да не говорим за автобусните линии с микробуси и без кондуктори. Също така в медиите бе посочено, че броя на хората, които имат право да ползват преференциални карти и да пътуват без билет е около 80 000 души, а Вие посочвате само 38-40 000 души. Посочили сте приходи от билети  общо 18 522 812 лв. При положение, че 40 000 души са ползвали карти и са плащали по 10 лв. за тях, общата сума на приходите от карти възлиза на 12 Х 400 000  = 4 800 000 лв годишно.. Виждам, че те не фигурират като приходи в сметката Ви, а на всичко отгоре тази година те са увеличени с 20 %, т.е. с още 960 000 лева годишно.
                   Не виждам реакция в писмото Ви по предложението ми да се даде възможност на гражданите на Пловдив да пътуват безплатно по всички линии срещу карта от 20 лв. месечно. Когато подготвяхте анкетата за да оборите моите предложения за удължаване с 2-3 до 5 или 6 минути на интервалите между отделните коли на линии, бихте могли да се свържете с мен и да зададете такъв въпрос на пловдивчани. Защото  ако само 100 000 души ползват такива карти, то годишните приходи от това ще бъдат 20 х 100 000 х 12 = 24 000 000 лв. При положение, че се намали само с 20 % броят на курсовете по отделните линии, то разходите ще спаднат от около 32 милиона лева на 25 600 000 лева.
                   Излиза, че предложение, при което се осигуряват срещу разходи от 25 600 000 лв приходи от 24 000 000 (непреференциални карти с безплатно пътуване) + 5 760 000 (от карти за пенсионери, ученици и т.н. с пътуване без билет) + субсидии и компенсации около 10 500 000 лева, + приходи от евентуални допълнителни продажби на билети не Ви интересува и изобщо не го коментирате в писмото си. Не коментирате и въпроса за връзката между масовия градски транспорт и екологическата среда, в която живеем. Може би не сте чувал, че Пловдив е сред най-запрашените градове или пък смятате, че масовия градски пътнически транспорт няма отношение и не може да влияе върху този проблем?!? По мое мнение правилната ценова политика и оптимизирането на броя на курсовете на превозните средства по отделните линии може да бъде съществено средство за решаване на екологическите проблеми на града ни.
                   Нямам възражение срещу евентуална нова среща с Вас и собствениците на фирмите-превозвачи (добре е да бъдат там всички, а не само три от петте), но като имам предвид написаното от Вас за първата ни среща, предпочитам тя да стане при кмета на Пловдив г-н Славчо Атанасов и всичко да се протоколира или в телевизионно студио и да се излъчва пряко. За да не бягате от проблемите, които поставям, както сте направили това с настоящото си писмо. Пък ако докажете, че аз греша, а Вие сте прав, с удоволствие ще Ви се извиня пред кмета или от телевизионня ектран пред зрителите.
                   С уважение: Димитър Митев,    тел. : 0888/704984
                                                                          dimitr_mitev@abv.bg
ПП.
От обяснителната записка за изпълнението на бюджета на община Пловдив за 2010 г. научих, че министерството на  финансите:
С писмо № ФРС – 2/11.03.2010г. увеличава Други получени от общината целеви трансфери /субвенции/ от ЦБ (§ 31 28) с 1 440 411, от които компенсации за безплатни или по намалени цени пътувания за I-во тримесечие – 646 330 лв. и субсидии за вътрешноградски и междуселищни пътнически превози за първото тримесечие на 2010 година – 794 081 лева;
С писмо № ФРС – 3/10.05.2010г. увеличава Други получени от общината целеви трансфери /субвенции/ от ЦБ (§ 31 28) с 1 440 411 лева , компенсации за безплатни или по намалени цени пътувания за второто тримесечие на 2010 година – 646 330 лева и субсидии за вътрешноградски и междуселищни пътнически превози – 794 081 лева;
С писмо № ФРС – 4/06.07.2010г. увеличава Други получени от общината целеви трансфери /субвенции/ от ЦБ (§ 31 28) с 1 440 411 лева , компенсации за безплатни или по намалени цени пътувания за трето тримесечие на 2010 година – 646 330 лева и субсидии за вътрешноградски и междуселищни пътнически превози – 794 081 лева;
С писмо № ФРС – 6/10.12.2010г. увеличава Други получени от общината целеви трансфери /субвенции/ от ЦБ (§ 31 28) с 1 971 235, от които компенсации за безплатни или по намалени цени пътувания– 1 177 154 лв. и субсидии за вътрешноградски и междуселищни пътнически превози – 794 081 лева;
               Както е видно, с тези четири писма МФ е УВЕЛИЧИЛО компенсациите и субвенциите с общо 6 292 468 лева. Колко е била сумата, предвидена по тази линия  преди увеличението бих искал да науча. Предполагам, че разполагате с тези данни и че ще ми предложите в съотвествие със закона за достъп до обществена информация. Също така и колко от тези суми се ползва за междуселищните линии, за да разбера колко е точната сума за вътрешноградския транспорт.

Писмо отговор от директора на ОП ОКТ г-н Янакиев

понеделник, февруари 7th, 2011

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИТЕВ,
Изненадам съм от писмото Ви, което съдържа неточности. Първо Вие имате моята визитка с мобилен телефон и моя имейл адрес. Не срещата с превозвачите пред мен Вие казахте, че не сте взели в предвид увеличените амортизации свързани с условията за по-нови и екологични автобуси в конкурсите за обществен транспорт и се уговорхте с превозвачите след като си корегирате Вашите изчисления да направите среща с всеки от тях. Поехте ангажимента след изяснение на тези и други показатели по които имахте разлика да ми се обадите за организиране на нова среща. За съжаление до този момент нито по телефона, нито по имейла нямам от Вас никакво съобщение и желание за организиране на нова среща. Също така искам да подчертая, че не съм отказвал по никакъв повод среща между  Вас, г-н Държиков и мен от ПОТ. Напротив често съм канен в бившето предаване на г-н Лазаров „Телевизионен омбудсман” и винаги с удоволствие съм приемал поканите.
            На срещата при мен м.Март 2010 г. Ви бяха предоставени данни и особено държа да си спомните коментарите, че не субсидията е 1.70 лв. на един километър, а това са среднитре разходи на превозвача, субсидията е една малка част от тези разходи.
            Уважаеми господин Митев, няма логика в явните противоречия в писмото Ви и като база за определяне на себестойността на билета вземате брой пътници, които е възможно да се возят в автобусите и казвате 100, 120 даже 150 човека. На тази база получавате себестойност (вероятна, теоретична), която пишете е 0.40 лв. и дори 0.27 лв. По нататък обаче твърдите, че в автобусите пътуват не повече от 20-30 човека, което е 4-5 пъти по малко от бройката използвана от Вас за теоретична себестойност. Според Вашите данни фактическата себестойност трябва да е 4-5 пъти по-голяма или между 1.60 лв. и 2.00 лв.. Кое да приемам г-н Митев? Мисля, че по реално е да видим цифрите от отчетите и да изследваме върху реални данни, а не да правим предположения. Твърдението Ви че се получават субсидии от 1.70 лв. е невярно и може би от тук идва Вашето заблуждение.
            За 2010 г. по прогнозни данни общо за всички транспортни оператори данните са следните:

  1. Реално изминати километри –                                          19 007 287 км.
  2. Превозени пътници (продаде билети) –                          18 522 812 бр.
  3. Компенсации от Общинския и Държавен бюджет –        7 595 352 лв.
  4. Общо разходи –                                                                   31 958 284 лв.
  5. Субсидия от Държавния бюджет –                                                 3 136 074 лв.
  6. Загуба общо –                                                                         3 169 703 лв.

 
Искам да подчертая, че е възможно тези данни в часта на приходите и разходите да претърпят корекция, тъй като са на база прогнозните за м.Декември.
От цифрите е ясно, че разходите на превозвачите са 1.6814 лв./км., а компенсациите от Общинския и Държавен бюджет са 0.3996 лв./км. и субсидията от Държавния бюджет е 0.1650 лв./км..
Тези данни са доста по различни от Вашите, като искам пак да подчертая, че няма субсидия 1.70 лв. на километър, както Вие продължавате да твърдите.
Г-н Митев, предлагам Ви да организираме една среща с Вас и да уточним тези неща които срещат противоречие.
На съм съгласен и с Вашите изводи, относно цените на картите, билета и безпринципното намаляване на линиите на МОПТ. Ще Ви изпратя и анкетата, проведена от  Община Пловдив между гражданите на Пловдив, за да се запознаете с резултатите от нея.
По отношение на цената на картите, също не съм съгласен с Вашите констатации. Няма град в България, близък по параметри с Пловдив, в които картите за цялата градска мрежа да е с цена 12 лв. на месец.
Г-н Митев, реда за предоставяне и разпределение на компенсациите на пътуващите в градския транспорт с намаление е описан в Наредба № 3 на МФ от 31.03.2006 г., а за предоставяне и разпределение на субсидиите  в Наредба № 2 на МФ.
Картите, които са издадени през 2010 г. за правоимащи и по Решение на Общински съвет Повдив за 2010 г. са средно 38-40 хил.бр. месечно.
            Считам, че на базата на представените Ви от мен данни ще преразгледате Вашите разчети, и ако е необходимо с удоволствие ще седнем отново да ги обсъдим с Вас, а и с превозвачите.
Готов съм на среща по-всяко време.
С уважение,
НИКОЛА ЯНАКИЕВ
Директор ОП”ОКТ”
 
 
GSM:0885 85 75 36
nik_yanakiev@abv.bg

Трето и второ писмо до кмета Славчо Атанасов.

понеделник, януари 24th, 2011

                             

                                                                             До г-н Славчо Атанасов
                                                                             кмет на гр. Пловдив
              Уважаеми г-н Атанасов,
               на 16 март 2010 г. по мое искане ме приехте и разговаряхте с мен по проблеми на масовия градски транспорт в Пловдив. Накарахте да сложат входящ номер на писмото ми, което бях изпратил до областния управител, до председателя на общинския съвет и до вас. Номерът е 1ОП 2752 /16.03.2010 г. Върху първата страница на това писмо написахте резолюция, с която задължихте директора на ОП ОКТ г-н Янакиев да подготви писмен отговор на писмото ми и да организира среща между трима собственици на фирми-превозвачи и мен. Резолюцията завършва с изречението: „За изпълнението ще следя лично”.
              Срещата в кабинета на директора на ОП ОКТ се състоя на 30 март 2010 г. Там поканените господа дойдоха с копия от моето писмо до вас в ръцете си, но  не се стигна до съгласие между мен и тях по разглежданите проблеми. Казано ми бе, че ще получа писмен отговор. След като изминаха повече от два месеца и не получих никакъв отговор,в края на м. май изпратих по интернет  второ писмо до вас, като вашата секретарка ми каза по телефона, че то е получено. Приложено изпращам ви го отново.
              Въпреки това второ писмо до вас и въпреки няколкократните ми обаждания по телефона до директора на ОП Организация и контрол на транспорта  г-н Янакиев към днешна дата, 24.01.2011 г. писмен отговор на първото си писмо в съответствие с поставената от вас резолюция не съм получил. Казано шеговито, да набуча ли и аз  на копие страницата от писмото ми с вашата резолюция?
              Държа освен това да ви уведомя, че Пловдивска обществена телевизия направи през лятото на 2010  г. предаване по проблемите на оптимизацията на масовия градски транспорт в което заедно с мен участва и  общинския съветник от ГЕРБ Ал. Държиков (с него сме на практически еднакви позиции по темата), но директорът на ОП ОКТ отказа да вземе участие.
               Не мога да отправям упреци към собствениците на фирмите-превозвачи  за това, че гледат само собствените си интереси. Но съм дълбоко разочарован от поведението на директора на ОП ОКТ, от решенията на Общинския съвет по повдиганите от мен въпроси, както и  от вашата пасивност по тях, защото е налице засягането на съществени интереси на гражданите на Пловдив.
                В първото си писмо до вас аз акцентирах най-напред върху това, че по улиците на Пловдив се движат повече превозни средства отколкото е необходимо за обслужването на съществуващия пътникопоток. Причината за това според мен е в порочния начин на субсидиране на фирмите-превозвачи, които според вашия заместник Ал. Константинов получават по един лев и седемдесет стотинки субсидия за всеки изминат километър. От направените от мен изчисления се вижда, че размерът на тази субсидия покрива практически всички разходи на превозвачите и дори остава малка част като печалба даже и ако превозните средства пътуват от начална до крайна спирка и обратно без нито един пътник. Никой не се нае писмено да оспори тази моя констатация.
              Според моите изчисления разходите на километър  възлизат на 1,45 лв. Но нека предположим, че съм допуснал занижение, (въпреки че съм ги завишавал по някои показатели) и да приемем, че са  с 10 % по-високи. Тоест да приемем, че те са по 1,60 на км. От 1,70 лв. субсидия пак остава  0,10 лв. печалба за фирмите след покриване на всичките им разходи.
              По време на срещата с превозвачите те упорито, но без аргументи, отказваха да намалят бройката на колите по линиите чрез удължаване на интервала помежду им. В крайна сметка г-н Дошков спомена, че е възможно все пак да се разсъждава за 10 % намаление на бройката на изпълняваните курсове.
Припомням ви, че при положение че се изпълнят  на 100 % предвидените по разписание курсове, това съгласно изчисленията ми преди година на базата на публикуваното в интернет разписание прави общо 19 745 162 /деветнадесет милиона, седемстотин четиридесет и пет хиляди и сто шестдесет и два/ км.
              Проведох отново същите изчисления съгласно наличното в момента разписание. Оказва се, че при положение, че бъде спазено на 100 %, тази година превозните средства на масовия транспорт ще изминат общо 20 106 095 км., т.е. налице е увеличаване на пробега с повече от 360 000 км.!!!
               Припомням ви, че в интервю за електронното издание на в-к Марица, публикувано на 23.12.2009 г., заместник-кметът Александър Константинов заявява:
„За рекет не може да става дума. На километър средно те получават 1,70 лева, което е най-малко в сравнение с другите градове В София са 2,80 лева на километър, във Варна – към 2 лева. Превозвачите ни са предоставили подробни разчети, които доказват, че разходите им са повече от приходите и са на загуба.”
              Помогнете ми, г-н Атанасов да проумея, защо, след като превозвачите са на загуба, отново е увеличен предвиденият за изминаване брой километри без да има протести от тяхна страна? Те искат да си увеличат загубите или що?
              И същевременно да попитам, защо след като има представени подробри разчети, ОП ОКТ не желае да ми ги предостави за да се убедя, че грешката е моя, та да престана да ви тормозя с предложенията си?
              Според мен истината е друга. Порочна е системата на субсидиране на фирмите превозвачи. Те получават субсидия за брой изминати километри, а не за брой превозени пътници. И понеже очевидно субсидията наистина покрива разходите им изцяло и остава нещо като печалба, превозвачите се борят за все повече километри.
               Ще ви приведа още един разчет, който в предишните ми писма не съм давал. Средната дължина на линиите на градския транспорт е 23,7 км. (общо в двете посоки). Да приемем за по-лесно смятане, че дължината е 25 км. Да приемем още, че разходите на фирмите на километър не са 1,45 лв/км, както ги бях изчислил, а са с 10 % по-високи, т.е. 1,60 лв/км. Това означава, че един курс от 25 км. (общо в двете посоки) струва на превозвачите 25 х 1,60 = 40 лв. Ако в едно превозно средство, което по документ има 36 седящи и 64 правостоящи места (общо 100) пътуват в двете посоки общо 100 пътника (50 в едната посока и 50 в обратната посока), то себестойността на един билет е равна на 0,40 лв. (словом четиридесет стотинки).  Как ви се струва при това положение цената на билета да е 1 лв. при едновременно наличие на субсидия от 1,70 лв/км.? 
              Същевременно съм длъжен да посоча, че ако превозните средства превозват по 120  пътника общо в двете посоки, себестойността на един билет ще бъде 40 : 120 = 0,33 лв. А при 150 пътника съответно 40 : 150 =  0,27 лв. Тоест, като се има предвид, че пътниците, пътуващи от крайна до крайна спирка са малцинство, а на мнозинството от спирките има слизане и качване на пътници, 75 пътника в едната посока и 75 пътника в другата посока няма да доведат до претоварване на превозните средства, защото разрешеният брой пътници е общо 100. Както виждате, дори не при 100%, (в който случай себестойността на билетите ще бъде само 0,20 лв, но няма да бъде приятно да се пътува в препълнени превозни средства) а само при 75 %  използване на капацитета на превозните средства (тук съзнателно не вземам предвид съчленените автобуси и тролейбуси, които са с повече места), себестойността на билета е около 27 стотинки. Крайната цена на билетите при такова положение на нещата спокойно може да бъде 40 стотинки, което ще осигури пълна възвращаемост на разходите на превозвачите, включително за ДДС и съответно минимум 20 % печалба. А субсидията от 1,70 лв/км е отделно на разположение на превозвачите.
              Отговорно заявявам, че според мен с ценовата си политика и начина на субсидиране общинските ръководства на Пловдив пропъдиха пътниците от градския транспорт, вследствие на което те към настоящия момент дори в най-натоварените часове пътуват с по 20-30 пътника максимум. Изключенията са незначителни и потвърждават правилото.
              Нещо повече. Забелязвам, че вече по редица маршрути на градски автобусни линии се преминава към използване не на автобуси, а на микробуси, като  те също само по изключение са пълни с пътници. Микробуси в по-голям или по-малък брой се движат по линии №№ 20, 16, 44, 10, 18, 93, 99 и т.н. (Ползването на микробуси вместо нормални автобуси е още по-масово в съботните и неделните дни). Това положение на нещата ясно потвърждава моята позиция, че броят на движещите се превозните средства по отделните линии е по-голям от необходимия за обслужване на пътникопотока, който е наличен при сегашните цени на билетите и картите за пътуване. С ползването на микробуси фирмите превозвачи чувствително намаляват своите разходи, тъй като не плащат заплати и осигуровки за кондуктори,  а разходите на гориво не са по 35л/100 км, както съм приел, че е при автобусите, а се  движат в диапазона от 10 до 15 л/100 км. По-ниска е и цената на тези микробуси в сравнение с автобусите, по-ниски са и амортизационните разходи.
              Пропъждането на пътниците се дължи на две основни причини.

  1. За хората с доходи до 500-600 лв., каквито са повечето пловдивчани,  цената на билета от 1 лв.  е твърде висока и те си позволяват да пътуват по изключение с градския транспорт. Те са елиминирани, тъй като за тях масовият транспорт е превърнат в лукс. Те вървят пеша или ползват велосипеди.
  2. За не по-малък брой пловдивчани тази цена на билетите прави в много случаи по-изгодно ползването на личния автомобил за придвижване в рамките на града. Често се наблюдава и обединяване на няколко души, които срещу 50 ст. доплащане на собственика на автомобила пътуват до работа заедно с него.

              Така вместо да изпълнява социална функция масовият транспорт елиминира нискодоходните пътници, навъртайки самоцелно все повече и повече курсове и съответно километри.
              Същевременно по-изгдоно ползване на личния автомобил води до много по-голяма интензивност на движението, много по-големи задръствания, много по-ниска средна скорост и много по-отрицателни екологически последствия за пловдивчани. От тази гледна точка според мен политиката на общинското ръководство при масовия градски транспорт граничи с престъпна безотговорност.
              Моето предложение се свежда до това, да се намали радикално цената на билетите, за да се върнат пътниците в градския транспорт. Да могат да го ползват както хората с по-ниски доходи, които не ползват преференции, така и да стане неизгодно ползването на личните автомобили за пътуване в града. Абсолютният размер на сумата за субсидии да се запази, но да се разпредели върху 20-30 % по-малък брой курсове, което ще доведе до нейното покачване до над 2 лв/км. Т.е. превозвачите ще икономисат разходи поради намаления брой курсове, от друга страна при увеличаване на броя на пътниците, макар и на чувствително по-ниска цена, техните приходи не само няма да намалеят, но и ще се увеличат. Т.е. не предлагам никакво ощетяване на интересите на превозвачите.
              Ако си позволя да фантазирам, че аз управлявам масовия градски транспорт, бих въвел за всички граждани, които не ползват преференции, възможност да си купуват карти за всички линии, които да струват по 20 лв. месечно и да дават право на пътуване без билет (както пътуват в момента преференциалните групи пътници).
              Сметката е проста. Изминават се по разписание 20 милиона километра годишно. Ако те не бъдат редуцирани, това означава, че при разход 1,60 на км. за издръжката на транспорта са необходими 32 млн. лв. годишно. Да припомня, че субсидията, посочена от Ал. Константинов, осигурява 34 млн. лв. приход за превозвачите. При цена на картите 20 лв. ще се намерят минимум 100 000 пловдивчани (а всъщност може да бъдат и доста повече), които ще си купят карти и ще пътуват по всички линии срещу карта, без билет. Това означава два милиона лева месечно или 24 милиона лева годишно от продажба на непреференциални карти.
              Към тях като се прибавят около 80 000 карти за пенсионери, ученици, майки с деца, инвалиди и т.н. с карти по 10 лв (според мен не биваше да има увеличаване с 20 % на цената, която плащат пътниците с преференция – от 10 на 12 лв) , това означава 800 000 лв. месечно   или около 10 000 000 годишно. Т.е. издръжката на транспорта (без печалбата) е около 32 милиона, а приходите от субсидии и продажба на карти ще възлизат на 34 000 000 (субсидии) + 24 000 000 лв. карти без преференции (по 20 лв месечно) + 10 000 000 от преференциални карти дават общо около 68 000 000 лв. Така ще има пари и за печалба на превозвачите, и за модернизация на транспорта и инфраструктурата. (Да напомня, че през 2010 г. наред със субсидията от 1,70 лв/км.  общината реши да доплаща и по 10,50 лв на всяка карта за преференциални пътувания.)
              При това положение бих си позволил да намаля още разходите за издръжка на масовия транспорт като премахна кондукторното обслужване в превозните средства, както това е в София и само за хората без карти да въведа продажба на билети на цена 50 ст. при шофьорите на превозните средства. За тази цел бих увеличил в известна степен бройката на контрольорите.
              Мога да предложа още много разсъждения в тази насока, но считам, че и посоченото по-горе до тук е достатъчно, за да предизвика ваша намеса и да се стигне действително до търсене на оптимизиран вариант на масовия градски транспорт. Сегашното положение, при което в чертите на града в много случаи ползването на личен автомобилет транспорт е ценово по-изгодно от ползването на масовия транспорт е парадоксално от икономическа гледна точка. Крайно време е да се реформира системата на субсидиране на превозвачите по такъв начин, че субсидията да помага за по-голяма ценова достъпност на масовия транспорт, а не за изминаване на повече километри.
              Останах с впечатление от разговора ми с вас, че приемате с разбиране тази идея, но последвалото десетмесечно мълчание и неизпълнение на резолюцията ви, както и отказа на ОП ОКТ да участва в телевизионния дебат по темата, започва да ме навежда над мисълта, че има нещо гнило в отношението на общинското ръководство към проблемите на масовия градски транспорт. В тази връзка съм длъжен да ви припомня и  как вашият заместник кмет по транспорта Ал. Константинов избягна да отговори на зададените от мен въпроси при отчета ви в Дома на армията през м. декември 2009 г. Историята с липсата на отговор се повтори и в рубриката на в-к Марица „Кметът отговаря на вашите въпроси” – където зададох същите въпроси и където те пак останаха без отговор.  Надявам се, че  ще вземете мерки или да ми бъде отговорено писмено и да бъдат оборени с факти моите твърдения, или радикално да изрежете тази ценова практика и този начин на субсидиране, които пропъдиха пътниците от масовия транспорт и напълни улиците с автомобили, съответно въздуха, който дишаме с изгорели газове и прах значително над допустимото. Опитайте се да обясните на собствениците на фирмите – превозвачи, че  и за тях е неизгодно да дишат този въздух, тези газове и този прах.
              Пловдив,
               24.01.2011 г.                         Димитър Н. Митев,
                                                Тел. 0888/704984, e-mail : dimitr_mitev@abv.bg
Приложение:
                        Второ отворено писмо до г-н Славчо Атанасов
       Уважаеми господин Атанасов,
                   Изминаха два месеца и 10 дни от деня, в който ме приехте и написахте съответна резолюция върху първото ми посмо до Вас. След 4 дни ще се навършат два месеца от проведената по Ваша инициатива среща в ОП ОКТ с директора му и представителите на три фирми-превозвачи. На тази среща не бе постигнато съгласие между мен и другата страна. От тогава очаквам да получа в тон с Вашата резолюция писмен отговор на моето писмо, два пъти напомнях на г-н Янакиев за това, всеки път получавах обещание, че това ще стане, но до ден днешен това все още не е станало.
                   Това предизвиква учудване у мен, особено като се има предвид, че
в интервю за електронното издание на в-к Марица, публикувано на 23.12.2009 г., в отговор на въпрос „Превозвачите не рекетират ли общината, а съответно и данъкоплатците? Близо 10 милиона лева компенсации и субсидии годишно не е малка сума” заместник-кметът Александър Константинов заявява:
– За рекет не може да става д. ума. На километър средно те получават 1,70 лева, което е най-малко в сравнение с другите градове В София са 2,80 лева на километър, във Варна – към 2 лева. Превозвачите ни са предоставили подробни разчети, които доказват, че разходите им са повече от приходите и са на загуба.”
                   След като господин Константинов твърди, че има предоставени подробни разчети, какъв е проблемът да бъдат представени и да се види съдържанието им?
                    Продължавам да твърдя, че при сегашния абсолютен размер на субсидията, която по думите на г-н Константинов е 1,70 лв/км., ако се намали с около 30 % броя на курсовете при всички фирми, пропорционално на сегашния им брой, субсидията на всеки изминат километър ще нарасне чувствително, въпреки че тя и сега покрива всички разходи на фирмите изчислени за километър пробег. Това ще даде възможност да бъде намалена цената на билетите за градския транспорт на 50 стотинки. По такъв начин ще се постигнат няколко съществени неща:
Превозвачите ще спечелят от намаляване на разходите им по всички направления – гориво, заплати, амортизация, осигуровки,кредити, лихви по кредити и т.н.
При сегашните условия за хората с 300, 400 или 500 лв месечна заплата цената на билетите прави транспорта недостъпен лукс за тях. (Ако такъв гражданин пътува два пъти дневно 25 дни месечно без смяна на линията, при сегашната цена на билетите това ще му коства 50 лв, което е почти 17 % от заплата 300 лв, 12,5 % от заплата 400 лв и 10 % от заплата 500 лв, да не говорим за минимална заплата от 240 лв, където е почти 21 %. Естествено, такива граждани ще избягват ползването на градския транспорт при всеки възможен случай не за удоволствие, а поради ценовата  принуда). Намаляването на цената на билетите на 50 стотинки ще доведе до рязко и чувствително увеличаване на броя на пътуващите граждани.
  По такъв начин, чрез намаляване на разходите поради намаляване броя на курсовете и чрез увеличаване на броя на ползващите градския транспорт няма да бъдат засегнати интересите на фирмите-превозвачи, а същевременно ще бъде защитен интересът на десетки хиляди пловдивчани, които страдат от сегашното състояние на нещата.
Рязкото намаляване на цената на билетите ще направи по-неизгодно ползването на личните автомобили в града, което също ще допринесе за увеличаване на броя на пътуващите с градския транспорт. Същевременно ще се намали интензивността на движението, ще намалеят задръстванията, ще се увеличи средната скорост и което е особено важно, ще се постигне подобряване на екологическите условия в града.
При създалите се обстоятелства има възможност и вълкът да бъде сит, и агнето да бъде цяло, ако под вълк си представим условно превозвачите, а под агнето – гражданите на Пловдив, които сега все по-рядко, ако нямат преференции, се качват на превозните средства на масовия градски транспорт.
По този проблем имах среща и с представители на ГЕРБ в общинския съвет. Упълномощен съм да заявя, че тяхната група ще Ви подкрепи ако предприемете инициатива в тази насока.
Горепосочените мерки за оптимизиране на транспорта трябва да бъдат съпроводени от ускорено поместване на разписание на превозните средства по всички спирки в града, даже преди да е решен проблема с навесите по спирките.
                   Надявам се, че ще предприемете необходимото за да бъде изпълнена Вашата резолюция и да се стигне до сериозно обсъждане на възможностите за оптимизиране на масовия градски транспорт. Непростимо е, особено  в условията на икономическа криза, субсидията да се използва за многобройни курсове с 10-15 %  среднодневно използване на капацитета на превозните средства и същевременно с високата цена на билетите да се лишават десетки хиляди граждани на Пловдив от услугите на транспорта. В заключение ще посоча, че доколкото знам фирма Хеброс бус работи в Пазарджик с цена на билетите от 40 стотинки. Ненормално е в Пловдив в условията на криза да се търси решение в повишаването на цената на билетите, каквото бе направено от м. ноември 2009 г.
                   С уважение:  Димитър Митев,    тел. 0888/704984
                    Пловдив, 26.05.2010 г.
ПП.
                   Входящият номер на писмото ми, което наредихте да бъде заведено в деловодството, е 2752 /16.03.2010 г.

Писма, въпроси и интервюта за транспорта в Пловдив

събота, февруари 20th, 2010