Archive for the ‘Кореспонденция с М. Капон’ Category

Будители.инфо публикува кореспонденцията ми с М. Кунева.

сряда, май 9th, 2012
buditeli.info

Основната цел на “Будители” е да помогне за пробуждане на заспалия Български национален дух. Верую

Флаг България На 09 май…  
 
Истинското лице на Меглена Кунева
Ще предоставим на вашето внимание три писма – предоставени ни от г-н Димитър Митев към и от г-жа Меглена Кунева!
Прилагаме писмото без редакция!

 

Уважаеми будители,
предлагам на Вашето внимание три писма. По повод на едно интервю на г-жа Меглена Кунева във в-к „24 часа“ аз и написах критично писмо http://mitev.eu/?p=2957 . След няколко месеца кандидат-президентката благоволи да ми отговори http://mitev.eu/?p=2948. Възмутен от наглите манипулации и откровени лъжи аз и написах второ писмо. http://mitev.eu/?p=2942 На второто ми писмо очаквано отговор не получих, въпреки че оттогава измина повече от половин година.
Тъй като госпожа Кунева има амбицията да играе съществена роля в българския политически живот и тъй като в повечето случаи медиите я представят като луната – само от светлата и страна, мисля че ще бъде полезно възможно най-голям брой  български граждани да прочетат тази автентична кореспонденция, която Ви предлагам, за да могат да си създадат информирано мнение за бившата еврокомисарка. Още повече, че засегнатите от нейните действия бяха милиони българи, мнозинството от които и до този момент не знаят истинската роля на тази дама в гаврата, на която бяха подложени.

Седмо писмо до независимата депутатка М. Капон

четвъртък, юни 5th, 2008

Уважаема госпожо Капон,
Преди повече от три месеца Ви изпратих писмо с предложение за питане, а още по-добре за законодателна инициатива – предложение за изменение на ЗИЗБДОО, който закон подлага на дискриминация в една или друга степен пенсионираните през 2007 г. за осигурителен стаж и възраст 85 750 български граждани.
Последва Ваше питане до министър Е. Масларова и отговор на същата до Вас, който заедно с питането ми бе предоставена от Вашите сътруднички в приемната Ви в Пловдив.
След като многократно прочетох моето писмо до Вас, отправеното от Вас чрез председателя на Народното събрание питане до министър Масларова и отговорът на същата на внесеното питане се налага със съжаление да констатирам следното:
1/ Обстоятелството, че питането е внесено с искане за писмен отговор, а не за отговор от парламентарната трибуна според мен свидетелствува, че Вие не пожелахте да притиснете управляващите, въпреки че приетото от мнозинството решение за индексацията през 2007 г. е нагледен пример за дискриминация. С тази форма на питането проблем, засягащ десетки хиляди хора не можа да получи нужната публичност, а си остана само между министър Масларова, Вас и мен.
2/ Вие спестихте на министър Масларова същността на въпроса, който Ви предложих да зададете. Не ми е ясно защо избягнахте да посочите, че в случая е налице дискриминация и особено защо не използвахте математическия пример, с който илюстрирах дискриминационното третиране на пенсионираните през 2007 г. . С това Вие дадохте възможност на Емилия Масларова да Ви отговори в стил рапорт за успехи пред пореден конгрес на БКП и да заяви, че законодателят правилно е преценил, че през 2007 г. не трябва да има индексация за пенсиите ,отпуснати през второто полугодие на същата година, а за тези, отпуснати през първото полугодие трябва да има не две, а само една индексация. Масларова се оправдава лицемерно със законодателя, а всъщност законодателя в лицето на послушното мнозинство на тройната коалиция е гласувал това, което правителството му е предложило.
3/ Вие очевидно не се вълнувате от съдбата на тези 85 750 в по-голяма или по-малка степен дискриминирани пенсионери, защото предпочетохте линията на писмено питане, вместо да предприемете в съответствие с пълномощията Ви като народен представител законодателна инициатива за изменение на посочения дискриминационен закон за изменение на бюджета на ДОО. Може би считате, че признатите през 2007 г. пенсии за разлика от отпуснатите преди тази година , не са обезценени още с определянето им от инфлацията? Или считате, че отпусканите пенсии са достатъчно голями, та някакви 10-20 % няма да се отразят на съответните възрастни хора? Не съм наивен да мисля, че при политическата конфигурация в българсксия парламент една Ваша законодателна инициатива в тази насока би се увенчала с успех, но щеще да бъде по-достойно да опитате.
4/ Вие не пожелахте да отделите място в питането си и на факта, че дискриминацията на въпросните групи пенсионери не е еднократна, а при съществуващата практика /ако тя не се промени/ на индексиране на пенсиите те ще бъдат ощетявани до края на живота им, при това в нарастващ размер на ощетяването, поради причиненото от правителството дискриминационно изоставане на базата за индексиране на техните пенсии. Това също Ви посочих с математически пример, но очевидно не Ви е впечатлило или не сте се опитали да вникнете в същността на примера. Вместо това зададохте елементарни въпроси от типа на „колко са пенсионираните лица през 2007 г.?” и „какво индексиране е предвидено за пенсиите, отпуснати от 1 юли до 31 декември 2007 г.?” /сякаш не знаете за обявеното предварително индексиране на всички пенсии от 1 юли 2008 т./
5/ Предполагам, че Ви е известно, че правителството на тройната коалиция замисля осъвременяване на пенсиите, но не на всички, а само на отпуснатите до 2000-та година. След като това правителство не получи никаква реална съпротива от опозицията за дискриминацията от 2007 т., то със сигурност ще си позволи още по-мащабна дискриминация, защото няма да осъвремени пенсиите не само на пенсионираните в една година , а ще лиши от осъвременяване всички ояли се „алчни пенсионери, излезли на припек” след сакралната 2000 година.
6/ Първоначално /през първата половина на м. май доколкото си спомням/ поисках още едно приемане при Вас за да си изясня как ще реагирате на отговора на Е. Масларова и какво още може да се направи за разрешаване на проблема с дискриминацията на пенсионерите. Вашите сътруднички в пловдивската Ви приемна ми отговориха, че до края на м. май няма да имате приемен ден. Очевидно много по-тежки проблеми от проблемите на някакви си десетки хиляди , а от есента на 2008 г. най-вероятно около милион дискриминирани пенсионери, уплътняват времето Ви.
Държа да бъда откровен докрай с Вас и да Ви уведомя, че след Вашата реакция на предложението ми относно Меглена Кунева, след провалените питания до Пламен Орешарски и Меглена Кунева и след мълчаливия Ви отказ да отправите питане към премиера Станишев за отговорността на правителството за загубите и униженията от смяната на номерата на автомобилите, аз не очаквах по-добър резултат и по въпроса за различното третиране на пенсионерите. Но тъй като в предишни отговори Вие нееднократно изразихте надеждата си, че „ще продължим да работим заедно по други значими за обществото и държавата въпроси”, все пак реших да опитам още веднаж с различен от табелите на автомобилите проблем, но за мое голямо съжаление предварителното ми очакване се потвърди. Според мен Вие не успяхте да реагирате адекватно на дискриминирането на над 85 000 души. Както вече посочих и както предполагам Ви е известно, правителството на тройната коалиция замисля да подложи на дискриминация с така нареченото „осъвременяване” на пенсиите от есента на 2008 година не само пенсионираните през 2007 г., а всички пенсионирани след 2000 г. Като имам предвид досегашното ни „сътрудничество” считам че ще бъде наивно от моя страна да очаквам проява на разбиране и подкрепа по проблемите, които повдигах досега пред Вас, поради което се отказвам от молбата си да бъда приет. Очаквам че това мое решение ще бъде посрещнато с облекчение от Вас. Разбира се това в никакъв случай не означава, че ако Вие промените позицията си и ме потърсите за мнение по въпросите, които поставих, аз ще Ви откажа. Напротив. Но това струва ми се е в сферата на фантастиката. Вие, както и управляващите, и целия така наречен политически елит, живеете в друг свят, много различен от света в който живеят огромното болшинство българи. Това като че ли обяснява много от нещата, защото както го е казал народа, „ситият на гладния не вярва” и „на чужд гръб и сто тояги са малко”.
Пловдив, 04.06.2008 г. Димитър Николов Митев
До 02.11. 2008 г. на това писмо не получих отговор. 
 
 ЕТО И ПРЕДИСТОРИЯТА НА ЦИТИРАНОТО ПО-ГОРЕ ПИСМО:
Предложението, което писмено отправих до М. Капон бе със следния текст:

Дискриминация на пенсионери – V-то писмо до М. Капон

публикувано от DMitev
/Това писмо изпратих на 24 февруари 2008 г. В началото на месец април 2008г. получих информация, че на базата на писмото ми госпожа М. Капон е внесла в парламента питане до министър Емилия Масларова. Същият този материал изпратих и в редакцията на вестник „24 часа” за публикуване след евентуално оформяне като за нуждите на вестника, но от там до този момент /14 април 2008 г. / нямам отговор. /НА 17 АПРИЛ ПОЛУЧИХ ОТ ПРИЕМНАТА НА МАРИЯ КАПОН ПО ИНТЕРНЕТ ОТГОВОРА НА Е. МАСЛАРОВА. ПУБЛИКУВАН Е В ТОЗИ САЙТ СЛЕД ПИСМАТА ДО НЕЯ. В ОТГОВОРА ИЗОБЩО НЕ СЕ ТРЕТИРА ПРОБЛЕМЪТ С ДИСКРИМИНАЦИЯТА НА ПЕНСИОНИРАНИТЕ ПРЕЗ 2007 Г. НАД 85 000 ДУШИ. Коментар ще направя след като получа /или не получа/ оригиналният текст на внесеното в народното събрание питанe.
Уважаема госпожо Капон,
обръщам се към Вас с предложение да отправите питане към министър Пламен Орешарски или министър Емилия Масларова, а още по-добре да предложите изменение в Закона за изменение на Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване по повод на следното:
           Съгласно § 2 ал.1 на Заключителните разпоредби на Закона за изменение на Закона за бюджета на ДОО за 2007 г. пенсиите отпуснати до 31.12. 2006 г. се индексират от 1 юли и от 1 октомври с по 10%, а пенсиите, отпуснати от 1 януари до 30 юни 2007 г. се индексират от 1. октомври с 10 %. Тази разпоредба на цитирания закон е дискриминационна спрямо хората, които са се пенсионирали през 2007 г. защото пенсиите, отпуснати до 31. 12.2006 г. се индексират с натрупването от двете увеличения /от 1 юли и от 1 октомври с по 10 %/ общо с 21 %, от 1.10.2007 г. а тези, отпуснати през първото полугодие на 2007 г. се индексират само с 10 %. Тъй като инфлацията през 2007 г.е с еднаква величина за пенсионираните до края на 2006 г. и за пенсионираните през първото полугодие на 2007 г., става ясно, че втората група пенсионери е поставена с цитирания закон в по-неблагоприятно положение от първата.    
Още по-неблагоприятно е положението на пенсионираните през второто полугодие на 2007 г., тъй като с цитирания закон индексация на пенсиите им за тази година не бе предвидена. Дискриминацията за пенсионираните през този период на 2007 г. следователно се равнява на 21 % по-малък номинален ръст по линия на индексацията в сравнение с пенсионираните преди началото на 2007 г. и с 10% по-малък ръст по същото направление в сравнение с пенсионираните през първото полугодие на 2007 г. Повтарям, величаната на инфлацията е еднаква за всички.
          Предвидено е всички пенсии да се индексират с еднакв процент през 2008 година Ако тази практика на правителството се запази, ощетените чрез лишаване от индексация на пенсиите им през 2007 г. автоматично ще бъдат ощетявани и дискриминирани при всяка следваща индексация, тъй като величината на техните пенсии като база за индексация ще бъде винаги по-ниска в сравнение с индексираната база на пенсионираните преди 2007 г. чак до края на живота им. Елементарно е да се докаже по математически път, че дистанцията между лишените от индексация през 2007 г. пенсионери и получилите индексация ще нараства, тоест ще се получава все по-голямо относително изоставане на номиналния размер на неиндексираните през 2007 г. пенсии.
Пенсиите се определят като 36.83 % от средномесечния осигурителен доход за страната за 12-те последни месеца преди пенсионирането и се умножават със съответния индивидуален коефициент, определен на базата на осигурителните вноски на съответното лице Тъй като средномесечния осигурителен доход постепенно нараства заедно с него нараства при равни други условия и абсолютния номинален размер на пенсиите. Какво е влиянието на този фактор се вижда от следния пример, където за удобство е разгледано изменението на пенсия от 200 лв., призната до края на 2006 г. и пенсия отпусната при идентични условия, но през 2007 г.: За ср. мес. осигурителен доход през 2006 г. е взет дохода за м. ХІІ – 351,32 лв.
            При това положение пенсията от 200 лв., призната през 2006 г. става от 1. юли 220 лв, а от 1 октомври 242 лв. За пенсионер, който е работил при абсолютно еднакви условия с пенсионирания през м. декември получател на 200 лв. пенсия, но събрал 100-те точки през януари 2007 г. , когато ср. мес. ос. доход е нараснал на 354,50 лв, т.е. увеличил се е с 3,18 лв. или с 0,90% ще бъде призната пенсия от 201, 80 лв., От липсата на индексация пенсионираният с един месец по-късно, който по всички други показатели е сходен с пенсионирания през декември 2006, ще получава до 1 юли 2007 г. по 18,20 лв по- малко всеки месец. От 01.10.2007 г. пенсията му е била индексирана с 10 % и става 221,98 лв, като разликата с пенсионирания през декември 2006 г. вече възлиза на 20,02 лв. , т.е. вторият е изостанал с още 1,82 лв. За цялата година пенсионираният през януари, който е работил и се е осигурявал при идентични условия, е ощетен общо с една месечна пенсия по-малко. При предвиденото за 2008 г. увеличение на пенсиите с 9,5 % пенсията на първия пенсионер ще нарасне номинално от 242 лв. с 22,99 лв. и ще стане 264,99 лв. Пенсията на пенсионирания през януари 2007 г. втори пенсионер ще нарасне номинално с 21.08 лв. и ще стане 243,06 лв. Изоставането му от първия пенсионер вече е 21.93 лв, т.е. увеличило се е с още 1,06 лв.
          Вторият пример е за пенсионер с призната пенсия от 1. октомври 2007 г. За неговия случай индексация по цитирания закон няма. Той се е пенсионирал при средномесечен осигурителен доход 382,90 лв., което е с 31,58 лв. или с 8,99% повече от същия показател за декември 2006 г. Ако той е работил и е бил осигуряван при всички други равни условия с пенсионирания през декември 2006 г.неговата пенсия ще бъде 217,98 лв. Значи от октомври пенсионираният през 2006 г. получава 242 лв, пенсионираният през януари 2007 г – 221,98 лв, а последният пенсиониран само 217,98 лв. Неговото изоставане ще бъде по-голямо и през 2008 г. Тогава пенсията му ще бъде увеличена с 9,5 % и ще възлезе на 238,68 лв, Така той ще получава /264,99 -238,68/ 26,31 лв. по- малко от пенсионирания колега през 2006 г. и с 4,38 лв./243,06-238,68/ по-малко от пенсионирания в началото на годината свой колега. Горепосочените числа ясно свидетелствуват, че законодателят е третирал по различен начин при идентични условия и е дискриминирал пенсионираните през 2007 г. като дискриминацията е с дългосрочни последствия.
Проблемът има още един аспект в зависимост от това, дали става въпрос за лице, което се е самоосигурявало или за лице, което е било осигурявано от държавата. В първия случай държавата отказва индексация без да е имала какъвто и да било принос за нарастването на средномесечния осигурителен доход на подлежащия на пенсиониране, следователно дискриминацията е още по-ясно изразена. В този случай самоосигуряващият се сам се бори с инфлацията и му е отказана помощ от държавата под формата на индексация на пенсията му. Редно е да се има предвид и азбучното положение в икономическата теория, че в условията на инфлация /у нас наред с обективните причини също и благодарение на управлението на тройната коалиция тя както Ви е известно по официални данни за 2007 г. надхвърли 12 % / най-силно са засегнати хората с най-ниски доходи, към които принадлежат пенсионерите.
В случая очевидно става въпрос за дискриминация, защото е налице посоченото в чл. 4, ал. 2 на ЗЗДискр. че „пряка дискриминация е всяко по-неблагоприятно третиране на лице на основа признаците по ал. І., отколкото се третира, било е третирано или би било третирано друго лице при сравними сходни обстоятелства.” Добре е да се има предвид и ал. 3 на чл. 4 от Закона за защита от дискриминация, а именно: „Непряка дискриминация е поставянето на лице на основата на признаците по ал. 1 в по-неблагоприятно положение в сравнение с други лица чрез привидно неутрална разпоредба, критерий или практика, освен ако тази разпоредба, критерий или практика е обективно оправдана с оглед на законова цел и средствата за постигане на целта са подходящи и необходими.”
Случаят на дискриминация е особено значим, тъй като не се отнася за едно лице, а в една или друга степен за всички пенсионирани през 2007 г. тоест за повече от 100 хиляди души. /Тук съм допуснал грешка – точният брой на пенсионираните през 2007 г. според Е-. Масларова е 85750 души/ Ще бъде справедливо ако цитираният закон бъде изменен така, че с обратна сила от 01.07.2007г. и от 01.10.2007 г. да бъдат индексирани и пенсиите, които дискриминационно са елиминирани в сега действащия закон за изменение на закона за бюджета на държавното обществено осигуряване /ДВ бр. 77 , 25.09.2007 г. За целта ще бъдат необходими за годината около 25 – 30 милиона лева /ако пенсионерите са около 150 хиляди и пенсиите им бъдат увеличени с около 20 лева./ /Тъй като точният брой на пенсионираните през 2007 г., както научих от отговора на министър Масларова е далеч по-малък от 150 000, очевидно за преодоляване на дискриминацията ще са необходими много по-малко пари, може би около 15 млн. лева.Инак е ирония,че при мъжете точно така нареченият от партията столетница „набор на свободата” от 1944 г. е подложен на тази дискриминация от нейните наследници в БСП. Искам да вярвам, че независимо от голямата Ви заетост около учредяването на ЕНП, ще намерите време и сили за законодателна инициатива в предложеното направление.
С уважение: Димитър Митев, тел.  0888/704984  E-mail:dimitr_mitev@abv.bg
Пловдив, 24. 02.2008 г.

 
 
В отговор на моето предложение  Мария Капон отправи следното питане до Е. Масларова:

Питане от М. Капон към Е. Масларова

публикувано от DMitev
ЧРЕЗ
Г-Н ГЕОРГИ ПИРИНСКИ
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА 40-ТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
ДО Г-ЖА ЕМИЛИЯ МАСЛАРОВА
МИНИСТЪР НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА
ПИТАНЕ
от Мария Капон Независим народен представител
На основание чл. 90, ал. 1 от Конституцията на Република България и на основание чл. 80 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, Ви внасям следното питане
ОТНОСНО: индексирането на пенсиите, отпуснати през 2007 г.
УВАЖАЕМА Г-ЖО МИНИСТЪР,
Въпросът ми към Вас е породен от постъпило в приемната ми за граждани запитване от граждани, пенсионирали се през първото полугодие на 2007 г., относно индексирането на пенсиите, отпуснати през 2007 г. С § 3 т. 1 на Заключителните разпоредби на Закона за изменение на Закона за бюджета на ДОО за 2007 г., е направено изменение на § 2, ал. 1 от ЗР на ЗИЗБДОО за 2007 г., съгласно което за 2007 г. пенсиите, отпуснати до 31.12.2006 г. се индексират от 1 юли и 1 октомври с по 10%, а пенсиите, отпуснати от 01.01.2007 г. до 30.06.2007 г. се индексират от 1 октомври с 10%. Тъй като инфлацията през 2007 г. е с еднаква величина за пенсионираните до края на 2006 г. и за пенсионираните през първото полугодие на 2007 г., втората група пенсионери е поставена в по-неблагоприятно положение от първата група.
Уважаема г-жо Министър,
Колко са пенсионираните лица през 2007 г.? Как ще бъде решен въпросът с нееднаквото индексиране на пенсиите, отпуснати през двете полугодия на 2007 г. в сравнение с пенсиите, отпуснати до 31.12.2006 г. Какво индексиране е предвидено за пенсиите, отпуснати от 1 юли до 31 декември 2007 г.
С Уважение: Мария Капон

 
По-долу следва копие на  писмения отговор на Е. Масларова до М. Капон.

 • заглавната част на бланката на отговора на Е. Масларова
 • ОТНОСНО: Питане от г-жа Мария Капон, народен представител, относно индексирането на пенсиите, отпуснати през 2007 г.

  УВАЖАЕМА ГОСПОЖО КАПОН,

  Съгласно разпоредбата на чл. 100 от Кодекса за социално осигуряване, всички пенсии, отпуснати до 31 декември на предходната година, се осъвременяват ежегодно от 1 юли с решение на Надзорния съвет на Националния осигурителен институт с процент, равен на сбора от 50 на сто от нарастването на осигурителния доход и 50 на сто от индекса на потребителските цени през предходната календарна година.
  Отчитайки нарастването на осигурителния доход и индекса на потребителските цени, процентът, с който пенсиите трябваше да бъдат увеличени от 1 юли 2007 година по чл. 100 от Кодекса за социално осигуряване бе определен на 8,5 на сто.
  Очакваните икономии в разходите по бюджета на държавното обществено осигуряване позволиха вместо да се осъвременят с 8,5 на сто, всички пенсии да се индексират с 10 на сто.
  Вследствие на създалата се възможност на основание § 2, ал. 1 от Заключителните разпоредби на Закона за изменение на Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2007 г. пенсиите, отпуснати до 31 декември 2006 г., се индексираха от 1 юли 2007 г. с 10 на сто, в съответствие с чл. 100 от Кодекса за социално осигуряване.
  От гореизложеното следва, че на индексиране от 1 юли 2007 г. подлежаха всички пенсии, които са отпуснати до 31 декември 2006 г., т.е. за пенсиите, отпуснати от 1 януари 2007 г., не се отнасяше десетпроцентното увеличение.
  С индексирането на пенсиите от месец юли 2007 г. средният размер на пенсията на един пенсионер достигна 168 лв.
  В областта на пенсионната политика стана възможно от 1 октомври 2007 г. за втори път пенсиите да се индексират с 10 на сто.
  На 21 септември 2007 г. беше приет Законът за изменение и допълнение на Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2007 г. (обн. ДВ, бр. 77 от 25 септември 2007 г.).
  С § 3, т. 1 от закона беше направено изменение в § 2, ал. 1 от Заключителните разпоредби на Закона за изменение на Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2007 г., съгласно което за 2007 г. пенсиите се индексират с 10 на сто, както следва:
  1. от 1 юли и от 1 октомври – пенсиите, отпуснати до 31 декември 2006 г.
  2. от 1 октомври – пенсиите, отпуснати от 1 януари до 30 юни 2007 г. – допълнително, извън разпоредбата на чл. 100 от Кодекса за социално осигуряване.
  Следователно на индексиране от 1 октомври 2007 г. подлежаха всички пенсии, които са отпуснати до 30 юни 2007 г., т.е. за пенсиите, отпуснати от 1 юли 2007 г., не се отнася десетпроцентното увеличение.
  Направено е допълнение, съгласно което пенсиите не подлежат на осъвременяване за 2007 г. по чл. 100 от Кодекса за социално осигуряване.
  В резултат на увеличението на пенсиите с 10 на сто от 1 октомври 2007 г. средният размер на пенсията на един пенсионер от 1 октомври 2007 г. достигна 183,34 лв.
  Индексирането на пенсиите, както от 1 юли 2007 г., така и от 1 октомври 2007 г. не е извършено избирателно, а въз основа на финансови обосновки. Основание за извършената индексация е Законът за изменение на Закона за бюджета на Държавното обществено осигуряване за 2007 г.
  При разглеждането на въпроса за индексирането на пенсиите се взема предвид и обстоятелството, че на основание чл. 70, ал. 2 от Кодекса за социално осигуряване за основа при определяне на размера на пенсиите се взема средномесечния осигурителен доход за страната за 12 календарни месеца преди месеца на отпускане на пенсията. Така например размерът на пенсиите, отпуснати през месец януари 2007 г. е определен при средномесечен осигурителен доход за 12 календарни месеца преди месец януари 2007 г. – 354,50 лв., размерът на отпуснатите пенсии през месец юли 2007 г. – при средномесечен осигурителен доход за 12 календарни месеца преди месец юли 2007 г. -370,36 лв., а размерът на отпуснатите пенсии през месец януари 2008 г. – при средномесечен осигурителен доход за 12 календарни месеца преди месец януари 2008 г. – 398,17 лв.
  Нарастването на средномесечния осигурителен доход за страната, който се взема предвид при определяне на размера на пенсиите, води и до по-висок размер на пенсиите, отпуснати през второто полугодие на 2007 г., поради което правилно законодателят е преценил, че по отношение на тях няма да има индексация през същата година. В съответствие с действащото законодателство те следва да бъдат осъвременени на основание чл. 100 от Кодекса за социално осигуряване от 1 юли 2008 г.
  Съгласно данните от годишната статистика за 2007 г. броят на лицата, които са се пенсионирали през 2007 г. е 85 750, от които през първата половина 47 406 лица, а през втората – 38 704.

  Отговор на шесто писмо от М. Капон

  сряда, април 23rd, 2008
  Подател: priemna@mail.bg добави в адреси
  До: Dimitar Mitev <dimitr_mitev@abv.bg>
  Относно: Re: otgovor_minister Maslarova
  Дата: Сряда, 2008, Април 23 18:24:45 EEST
  Файлове: (2) Прикрепени файла

  Уважаеми г-н Митев,

  Питането, отправено от мен в качеството ми на народен представител, до министъра на труда и социалната политика г-жа Емилия Масларова, по време на парламентарния контрол, относно индексирането на пенсиите, ще Ви бъде предоставено от сътрудниците ми в Приемната за граждани.

  Не е необходимо да им разпореждам, каквото и да било, защото основен принцип в работата ми е да изисквам компетентност и експертност от екипа, с който работя.

  Препоръчвам Ви, за предоставяне на подобна информация, да се възползвате и от разпоредбите на Закона за достъп до обществена информация.

  Мария Капон,

  Народен представител в 40-то Народно събрание

  Шесто писмо до М. Капон

  сряда, април 16th, 2008

  Уважаема госпожо Капон,
  благодаря Ви за внесеното питане и изпратеният отговор на министър Масларова. От отговора на министър Е. Масларова не мога да бъда доволен, тъй като той не третира поставения от мен проблем в писмото до Вас, а именно дискриманицията /пълна или частична/ на пенсионираните през 2007 г. над 80 000 български граждани посредством начина на проведеното през същата година индексиране на пенсиите. Моля, както преди две години ми бяха пратени от Вашата приемна в Пловдив оригиналите на двете внесени питания до Пл. Орешарски и М. Кунева, така и сега да разпоредите да ми бъде изпратен оригинала на отправеното от Вас питане до министър Емилия Масларова. Това ми е необходимо за да мога да взема отношение по изпратения отговор и да преценя какви следващи стъпки да предприема за решаването на проблема, който, както знаете, засяга десетки хиляди възрастни хора, при това не еднократно, а с нарастващ отрицателен ефект във времето.
  Лондон, 16 април 2008 г.

  Първо писмо до г-жа Мария Капон

  петък, октомври 27th, 2006

  Уважаема тоспожо Капон,
  Научих от средствата за масова информация, че министърката по въпросите на евроинтеграцията М. Кунева е предложена от правителството на Република България да бъде одобрена за еврокомисар от квотата на нашата страна. Доколкото разбирам пак от медиите тя ще бъде одобрена за еврокомисар по въпросите свързани със защитата на потребителите.
  Случаят много ми прилича на участието на Либийската джамахирия в комисията по правата на човека в ООН. Това е така , защото аз не мога да си представя как М. Кунева ще защищава правата на потребителите в ЕС след като по нейна и на министъра на финансите Орешарски инициатива на българските граждани бе натрапено да потребят повече от един милион регистрационни табели за автомобили, въпреки че автомобилите със стари номера бяха надлежно регистрирани. По нейна инициатива или най-малкото с нейно съгласие правителството излъга, че тази смяна на номерата е изискване на ЕС. Тази лъжа за последен път бе изречена на. 4 октомври т.г. по време на парламентарен контрол от министър Румен Петков, който заяви, че предстои проверка от ЕС как се развива процеса на пререгистрация на автомобилите със стари номера.
  Казано с други думи по нейна инициатива правителството принуди със заплахи и груб административен и полицейски натиск над един милион души да заплатят втори път и за регистрация на колите си, вместо само да ги застраховат.. При това забележете, че след второто заплащане регистрационните табели отново не отговарят на стандарта на ЕС. Струва ми се, че тези обстоятелства трябва да станат известни на Европейската комисия и Ви моля в качеството Ви на евронаблюдател да предоставите на европейските депутати тази информация.
  Журналистката от БНР Диана Чипишева съобщи в предаване от Брюксел, че М. Кунева е разглеждана от Еврокомисията като произхождаща от либералните среди в България. Не е ли по-добре да се посочи, че тя е снаха на бившия секретар на ЦК на БКП по селското стопанство Иван Пръмов и че пребиваването и в правителството на НДСВ съвсем не я е направило привърженичка на либералните ценности? Какво либерално има в дискриминацията на българските граждани единствени в ЕС ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ДА СМЕНЯТ СТАРИТЕ РЕГИСТРАЦИОННИ ТАБЕЛИ С НОВИ, НЕОТГОВАРЯЩИ НА ИЗИСКВАНИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ СТАНДАРТИ И ПРИ ТОВА НА НАЙ-ВИСОКА ЦЕНА от страните на ЕС? Какво либерално има в лъжата, че това е изискване на ЕС?
  Иска ми се да вярвам, че в Европейската комисия посочените по-горе обстоятелства не са известни и затова Ви моля да ги направите известни. А ако са известни и въпреки всичко М. Кунева бъде утвърдена като еврокомисар, отговарящ за защитата на потребителите , това ще означава, че пропастта между правителство и народ, характерна за България, е характерна и за ЕС, което е много тъжно и в перспектива ще носи само горчиви плодове.
  С уважение: Димитър Н. Митев
  Пловдив, 27.10.2006

  ======== Отговор на І писмо от Мария Капон – 21.11.2006г. ========

  Отговор на Мария Капон на първото писмо от Димитър Митев до нея.
  УВАЖАЕМИ Г-Н МИТЕВ,
  Във връзка с постъпило в приемната ми за граждани Ваше писмо относно пререгистрирането на автомобилите и предложението на Министерски съвет на Република България за издигане на кандидатурата на министъра по европейските въпроси г-жа Меглена Кунева за еврокомисар по защита на потребителите, Ви отговарям следното:
  Уважавам изразената от Вас позиция относно ролята на министър Меглена Кунева за подмяната на регистрационните табели, които не отговарят на изискванията на новите държавни стандарти. Възползвайки се от правомощията си на народен представител в упражняването на контрол върху изпълнителната власт, отправих две питания в дните за парламентарен контрол по тази проблематика – към министъра на финансите Пламен Орешарски от 01.09.2006 г. и към министъра по европейските въпроси Меглена Кунева от 03.11.2006 г. За отговорите на 2-мата министри съм Ви предоставила пълни стенограми.
  Бих искала да заявя пред Вас категоричната си позиция, че една атака срещу името и авторитета на предложения за одобрение български представител в Европейската комисия, г-жа Меглена Кунева, би дискредитирало страната ни, по начина, по който това се случи с първата кандидатура за еврокомисар на Румъния.
  Вярвам, че като човек с активно гражданско съзнание, ще поставите авторитета на държавата над частните и групови интереси и ще работим заедно за една модерна и просперираща България, достоен член на Европейския съюз.
  С уважение: Мария Капон
  Пловдив, 21 ноември 2006 г.

  Оригиналният отговор на Мария Капон, сканиран.

  ======== Отговорът на Димитър Митев /ІІ писмо до М. Капон========

  Уважаема госпожо Капон,

  Преди всички искам да Ви благодаря за писмото-отговор, което ми изпратихте във връзка с номинирането на М. Кунева за еврокомисар, който ще се грижи за защитата на потребителите. За първи път ми се случва да получа писмо от действащ депутат в отговор на мое предложение, за което още един път благодаря.

  Благодаря Ви и за изказаното уважение към изразената от мен позиция относно ролята на министър Меглена Кунева за подмяната на регистрационните табели. Радвам се също така, че внесохте в парламента като питане към министър Орешарски и министър Кунева въпросите, които Ви бях предложил. Първоначално предложихте да се видим още веднаж и да ги обсъдим, за да не се изложите при поставянето им, но очевидно те Ви харесаха и не се наложи предварително да ги обсъждаме преди внасянето им в парламента.

  Длъжен съм да благодаря също за внасянето в деловодството на Министерски съвет и на Министерството на финансите с входящ номер на моите писма до премиера С. Станишев и министъра на финансите Пл. Орешарски, както и в Комисията по дискриминацията на ХL –то народното събрание на писмото ми до председателя й Кемал Еюп. Благодаря за интереса, който беше проявен от Вашата приемна в Пловдив към молбата ми до омбудсмана г-н Гиньо Ганев по повод смяната на регистрационните табели. Особено много благодаря на Вашите сътруднички от приемната за тяхната акуратност и вежливото им отношение към мен.

  Наред с всичко посочено по-горе за съжаление съм принуден да Ви посоча и нещата, които неприятно ме изненадаха и в крайна сметка предизвикаха в мен дълбоко разочарование и много тъжни мисли. Написаното по-долу вероятно ще бъде неприятно за Вас, но не мога да си позволя да го премълча, особено като се има предвид, че Вие сте възходящ политик, а не бита карта. Вие сте на възрастта на голямата ми дъщеря и Ви моля да ми повярвате, че Ви пиша следващите по-долу неща не от добро, а за добро.

  Първата изненада дойде от невключването към питането до М. Кунева на четвъртия въпрос, а именно защо се изпълнява наредба, т.е подзаконов акт, която противоречи на приет след нея закон, а именно закона за стандартизацията от есента на 2005 г. /в него е записано, че прилагането на стандартите в Република България е доброволно, а полицаите от КАТ съставят актове за шофиране с нестандартни табели/.

  Втората неприятна изненада дойде от протичането на питането към министър Орешарски. Тук става въпрос за няколко неща, а именно:

  1. Вие не прочетохте от трибуната на НС всички въпроси, внесени в деловодството на парламента. При това не Ви притесняваше времето, полагащо се за питането.
  2. Вие се отказахте от задаването на допълнителни и уточняващи въпроси и по този начин също не използвахте времето, полагащи Ви се за това. А можеше да зададете въпроса защо правителството не упражни същият натиск директно за сключване на застраховка ГО, без да се пипат регистрационните табели, както се постъпва навсякъде в Европа.
  3. В оценката си за отговора на министър Орешарски Вие похвалихте министъра за елегантността и начина, по който се измъква и че му прави чест на него лично като министър на финансите. На мене пък ми се струва, че когато един министър бяга от отговор по същество на зададените му въпроси, това в никакъв случай не му прави чест, а тъкмо обратното. Освен това Вие акцентирахте върху корупцията при подмяната на номерата, а главният проблем бе в загубите , причинени на населението и бюджета, за които министърът съвсем не “елегантно” посочва, че “трудно могат да се измерят точно, но са незначителни” /Поради Вашата голяма заетост вероятно не сте прочели писмото ми до Пламен Орешарски по повод на отговорите му на Вашето окастрено в сравнение с първоначлно внесените въпроси питане, затова го прилагам към настоящото си писмо, за да не повтарям едни и същи неща/.
   Министърът най-цинично заявява: “Що се касае до загубите за които Вие говорите, отговорете Вие на въпроса ако не беше изтеглен с няколко месеца срокът, нима тези граждани нямаше да похарчат същите пари, за да си сменят номерата? Или това щеще да бъде безплатно?” Грубият произвол на държавата, единствен по характера си в ЕС, министърът очевидно разглежда като обективно обусловен и поради това неизбежен. С това становище би трябвало да се преборите, но за съжаление волно или неволно, не успяхте да го направите.
  4. Още по-голямо бе разочарованието ми от начина, по който протече питането към министър Кунева. И тук, както при първото питане Вие не прочетохте всички внесени въпроси, а обещаният още в питането Ви до Пламен Орешарски предстоящ дебат с министър Меглена Кунева не се състоя. Отговора си М. Кунева започна с думите “Подмяната на регистрационните табели, които не отговарят на изискванията на новите държавни стандарти, се третират в Наредба № 1 – 45от 2000 г, подчертавам 2000 г…./ Стандарти, закон за стандартизация от 2005 г., наредба от 2000 г. Още един път съжалявам защо в питането Ви не бе включен въпросът за противоречието на наредбата и закона за стандартизацията, защото М. Кунева отговаря, сякаш наредбата не противоречи на закона. По нататък г-жа Кунева отговаря на въпросите Ви в стил Румен Петков /вж. стенограмата от питането на М. Христов до Р. Петков от 13.10.2006 г./, тоест игнорира същността на питането Ви и разказва съдържанието и историята на прилагането на наредбата за смяната на номерата.

  След преразказа на наредбата М. Кунева заключава “От цитираните разпоредби е видно, че не става дума за продължаващ натиск на управляващите /?!?!?! /, а за привеждане в изпълнение на вътрешен нормативен акт” Какъв ти натиск, права е госпожа Кунева лично се убедих много пъти колко е права, като гледах с какъв мерак хората се редяха денем и нощем на опашките пред КАТ и как се сърдеха ако не им се осигури чакане на опашка.

  С горепосоченото твърдение госпожа Кунева счита, че е доказала , че наредбата е нужна и че изпълнението и не дава възможност да се говори за дискриминация. Говори бъдещата еврокомисарка, на всичко отгоре юристка по образование, за вътрешен нормативен акт, но не и пречи да заключи : “Аз зная, че невинаги е лесно да се изпълняват законите и всички ние имаме проблезм с това…., но както са казали юристите…”Суров закон, но закон” Вътрешен нормативен акт, закон, суров закон – добра каша. “Важно е да имаме правила!” заявява госпожа Кунева и си мисли, че е отговорила на въпроса защо българските граждани са дискриминирани в сравнение с европайските със задължителната смяна на номерата. Важно е да има правила, но още по-важно е тези правила да са в услуга на обществения интерес, а не на частни и корпоративни интереси. Защото правила имаше и при Хитлер, и при Сталин, и при апартейда в Южноафриканската република. Правилата трябва да са не самоцел, а механизъм за развитие на обществото Дали и минава на госпожа Кунева през ума мисъл от рода на: защо например за изключително важните за живота и здравето на населението хранителновкусови продукти прилагането на стандартите е доброволно, а за номерата на веднаж регистнрираните коли това не важи? Между другото, много вярно е твърдението на госпожа Кунева, че всички ние /ако има предвид управляващите/ имаме проблем със спазването на законите. Освен смяната на номерата мога да посоча и сравнително пресен пример, а именно погазването на закона с решението за увеличаване на пенсиите за 2007 г. от юли, а не от началото на годината, както е по закон.

  По въпроса за ценовата дискриминация на българските граждани в сравнение с европейските госпожа Кунева просто разказва за технологията на определяне на цената на новите табели. Нито дума за това, че тя е минимум два пъти по-висока от другите страни, нито дума за дискриминацията по тази линия. Реакция от Вас не последва.

  Не мога да пропусна и следният елемент от отговора на министър Кунева: Тя заявява “ На въпроса дали се предвижда нова масова пререгистрация след 1 януари 2007 г., отговорът е “Не”. Пререгистрацията ще се извършва с подмяната на автомобилния парк или по искане на собственика на превозното средство.”/курсивът мой – Д. М./ Браво! Хем “Не”, хем ще се извършва с подмяната на автомобилния парк или по желание на собственика на превозното средство.! А защо досега не можеше да бъде процедирано по същия начин? Очевидно е, че при подмяната на автомобилния парк новозакупените автомобили няма да се “пререгистрират”, а ще се регистрират според европейските изисквания за табелите. А собствениците на досега регистрираните и пререгистрирани според “нашите вътрешни стандарти” ЩЕ БЪДАТ ПРИНУДЕНИ ДА ПОИСКАТ ДА ИМ БЪДЕ СМЕНЕНА ТАБЕЛАТА АКО РЕШАТ ДА ПЪТУВАТ С КОЛАТА СИ В СТРАНИТЕ ОТ ЕС. Това е обективният резултат от пререгистрацията,”препоръчана в анализ на експерти от различни български ведомства”. Как ми се искаше да попитате Меглена Кунева за имената на тези експерти, които препоръчаха да се пътува образно казано от София за Пловдив през Плевен и Велико Търново. Не Ви ли интересува кои са “експертите”, предложили това “най-целесъобразно решение” и на които се позовава министърката, която ще защитава потребителите от целия ЕС? Благодарение на техния съвет от населението бяха отчуждени и насочени за нещо ненужно 60-70 милиона лева. Заради опашките в страната не бе произведен брутен вътрешен продукт за минимум 100 милиона лева. От бюджета на държавата /тоест от парите на данъкоплатците/ бяха похарчени милиони за смяната на номерата на колите на държавните ведомства и за заплащане на извънредните разходи на КАТ, предизвикани от изпълнението на “нещо, което съществува в нашето правно пространство”, тоест на наредбата, приета от правителството на Иван Костов. /Горепосочените загуби не изчерпват списъка на загубите./

  Дълбоко съм убеден, че такива експерти, на които се позовава министър Кунева, в България няма. За мен е ясно, че правителството обслужи фирмата-доставчик на табелите, фирмата или фирмите, занимаващи се с попълването на документите за подмяната, както и банковите поделения, чрез които се извършваха банковите преводи.

  Твърде много неща още може да се коментират по отговора на М. Кунева, но за да не става писмото ми прекалено дълго съзнателно ще се огранича само с още един цитат от нейния отговор: “Това, което мога да кажа, е, че всъщност ние тук използвахме една законодателна икономия на практика като съществуващ нормативен акт беше натоварен с допълнително съдържание да се изпълни задължителната “Гражданска отговорност” и да се направи проверка дали това е станало” Ако не бях атеист щях да възкликна : “Господи Боже, с какво се е провинила министър Кунева, та така я измъчваш? Защо я караш да говори глупости от типа на горепосочената, сякаш не е възможно служители на КАТ директно да проверяват за застраховка гражданска отговорност без да се сменят номерата?“

  Уважаема госпожо Капон,
  Вие лично съгласна ли сте с моето становище, че народ, който бе притиснат да плати и застраховка гражданска отговорност, и смяна на табелите и който се подчини на държавния рекет, щеше да изпълни изискването за процента на застрахованите коли без да сменя номерата на колите си.дори при по-малък натиск? Недоумявам защо не зададохте допълнителни и уточняващи въпроси в този дух, както Ви помолих.!

  Погледнато обективно, министър Меглена Кунева се подигра с Вас като вносител на питането /а по този начин и с всички засегнати от дискриминационната подмяна на регистрационните табели/ и не отговори по същество на зададените въпроси за дискриминирането на българските граждани. Простият поглед върху стенограмата от питането показва, че само за “отговорите” си тя използвала два пъти повече време, отколкото Вие за развитието на въпросите и за оценката на отговорите по тях.

  В резултат, както посочих по-горе, дебатът с министър Кунева не се състоя. Вие се отказахте от допълнителни и уточняващи въпроси, Освен това оценихте отговора, който не съдържаше нищо конкретно за дискриминацията на българските граждани, като изчерпателен и не върнахте министърката към зададените в питането въпроси. В потока от думи на първото Ви изречение има рационален проблясък само в поставянето под съмнение на целесъобразността на създадената нормативна уредба.. Има и известна критика на технологията на изпълнение на наредбата.

  Права сте, че “под натиск се получава и голямото социално напрежение, и отвращението към политическия елит”.

  За хората около мен, които бяха запознати с писмено зададените въпроси и с голям интерес очакваха питането, Вие се представихте не като опозиция, а като част от управляващите. “Гарван на гарвана око не вади”, “и тя е от мафията” “те са я купили”, “тя се е спазарила с тях”, “уплашила се е” бяха само част от репликите, които слушах около себе си . А също и твърдения, че съм голям наивник, щом съм очаквал нещо друго от Вас като поведение при питанията. Имаше и други реплики, които благоприличието не ми позволява да цитирам.

  Не мога да се съглася с категоричната Ви позиция, застъпена в писмото Ви до мен, “че една атака срещу името и авторитета на предложения за одобрение български представител в Европейската комисия , г-жа Меглена Кунева, би дискредитирало страната ни, по начина, по който това се случи с първата кандидатура за еврокомисар на Румъния”. От позицията на житейския ми опит считам, че политиците с действията или бездействията си сами градят авторитета си или се дискредитират. Всеки опит да им се припишат несъществуващи заслуги или да се премълчат или прикрият техни неправилни дйствия или откровени гафове ми припомня период и практики, които Вие поради възрастта си не може да познавате от личен опит.

  Преди много години като преподавател по политикономия трябваше да разяснявам постнановление на Политбюро на ЦК на БКП относно изменения в цени и заплати. Предразположих студентите си към откровеност и заваляха огромен брой въпроси. После това бе отчетено като моя грешка /че съм предизвикал 75 % от въпросите , зададени общо в института/ и партийният секретар на ВУЗ-а заяви за себе си :с чувство на гордост “добре че аз бях филтър и не подадох тези въпроси нагоре” . Вашата позиция ми напомни за този случай. Надявам се, че ще се съгласите с тезата ми, че едно демократично общество не се нуждае от филтри, които да създават неверен образ на лица или събития.

  Дълбоко съм съгласен с мнението Ви да се поставя авторитета на държавата над частните и групови интерси, но ми се струва, че в случая друг, а не аз, постави частни и групови интереси над интересите и авторитета на държавата , причинявайки и големи финансови загуби и унижавайки твърде голяма част от нейното население. Пасивността на депутатите, мълчанието на медиите и правозащитните организации, липсата на реакция на омбудсмана и бруталността на правителството не остават скрити и не допринасят за оформянето на представа за България като за модерна и просперираща държава.

  Не знам дали Вашите сътруднички от приемната са Ви предали, че аз се обърнах последователно към трима кандидат-президенти /П. Берон, Г. Марков и накрая В. Сидеров// с предложение да използват казуса с подмяната на номерата в предизборната си кампания срещу Г. Първанов, /който дори след критична публикация в пресата отказа да заема каквато и да било позиция и на практика подкрепи правителството/. Обстоятелството, че нито една кандидат-президентска двойка не използва в кампанията си /включително блюс-тителят на конституционността Н. Беронов/ като аргумент гаврата практически с половината от населението на България /собствениците на коли със стари номера плюс семействата им/, създава тревожното усещане, че у нас опозицията е казионна.и нечувствителна към проблемите на населението.

  Като имам предвид политическата Ви ориентация в последно време за Ваша информация Ви съобщавам и това, че лично предадох на господин Бойко Борисов отвореното писмо до С. Станишев с надеждата, че той ще се изкаже против подмяната на табелите. След около два месеца в предаването “Телевизионен таблоид” той е заявил, че българите трябва да си променят начина на мислене и да не се оплакват от опашките пред КАТ след като са имали няколко години да си сменят номерата на колите. Или за него същността на процеса се оказа непонятна, или, казано просто, и той е като другите, които просто като яхнат народа, забравят за принципи, ценности и обещания. Много бих искал това мое съждение да е погрешно, защото инак не ни очаква нещо по-добро в близко бъдеще при очевидния му възход в политиката.

  Пиша Ви всичко това, защото за мен отношението към извършената насилствена смяна на номерата може да бъде критерий и мерило за уважение към гражданите от страна на политиците /представете си за момент например стотиците хиляди пострадали от наводнения и градушки през 2005 г. /доколкото имащият сладък живот е в състояние да направи това/ и нежеланието дори само за тях да бъде отменена или отложена смяната на номерата/, както и за желанието им да служат на интересите на обществото на практика, а не само на думи.

  Ще се радвам, госпожо Капон, ако мога да науча становището Ви по написаното по-горе. Още повече ще се радвам, ако желанието Ви да работите за хората и за модерна и просперираща България Ви доведе до постижения в тази насока. Помнете обаче, че при равни други условия ситуацията в хладилника ще бъде по-тъжна при изпълнение на наредби от типа на тази за смяната на табелите. Желая Ви здраве и успех.

  С уважение: Димитър Н. Митев
  Пловдив, 07.12.2006г.

  ======== Мария Капон, /отговор на ІІ писмо/10.01.2007г. ========

  УВАЖАЕМИ Г-Н МИТЕВ,

  Благодаря Ви за подробно изразеното становище в отговор на писмото ми до Вас. Бих искала да Ви уверя, че като народен представител и парламентарист оценявам високо както активната Ви гражданска позиция по темата със смяната на регистрационните табели на автомобилите, така и действията Ви, насочени към справедливото и недискриминиращо българските граждани решаване на този въпрос.

  В тази връзка бих искала да Ви благодаря и за конструктивния, макар и критичен тон на Вашето писмо. Като политик вярвам, че гарантирането на диалогичност между избирателите и техните представители в политическите институции, взаимната чуваемост и чувствителност към поставените проблеми, определя степента на развитие на всяко демократично общество.

  Давам си сметка за разочарованието, което са оставили у Вас двете парламентарни питания към министрите Пламен Орешарски и Меглена Кунева. Същевременно споделям разбирането, че няма политик, който да се харесва на всички, и че не това е моята лична мотивация да бъда народен представител. В този смисъл, ще продължа да отстоявам интересите на българските граждани в съответствие с убежденията и ценностите, които изповядвам, и в съответствие с личната си съвест.

  Уважаеми г-н Митев, надявам се, че съвместното ни сътрудничество представлява полезен опит за Вас, както е за мен, и че ще продължим да работим заедно по други значими за обществото и държавата въпроси.

  С уважение: Мария Капон, Пловдив, 10 януари 2007 г.

  Оригиналният отговор на Мария Капон, сканиран.

  ======== Димитър Митев,ІІІ-то писмо до М. Капон – 20.02.2007г. ========

  Уважаема тоспожо Капон,

  Преди всичко искам да Ви благодаря, че изпратихте отговор на писмото ми до Вас по повод на питанията до министрите Орешарски и Кунева. Споделям изразеното от Вас становище, че “гарантирането на диалогичност между избирателите и техните представители в политическите институции, взаимната чуваемост и чувствителност към поставените проблеми, определя степента на развитие на всяко демократично общество”. Точно поради това си позволявам да Ви напиша настоящото писмо, защото имам чувството, че ще бъде добре диалогът ми с Вас /макар и в епистоларна форма/ да продължи, ако не за друго, поне за да знаете каква е реакцията ми на Вашия отговор.

  Казано накратко, писмото Ви предизвика у мен противоречиви чувства, защото отговорът Ви е вътрешно противоречив. От една страна цените високо гражданската ми позиция и предприеманите от мен действия по смяната на табелите. От друга страна, като си давате сметка за разочарованието ми от двете парламентарни питания, застъпвате позицията, че няма политик, който да се харесва на всички и че това не е Ваша лична мотивация да бъдете народен представител.

  Невъзможността един политик да се хареса на всички се корени в разнопосочността на интересите на различните хора и в различните им ценностни ориентации. Независимо от това обективно условие практиката свидетелствува за постоянния стремеж на политиците да се харесат на възможно най-голям брой хора /особено когато те са избиратели, определящи политическото им бъдеще/.

  В нашия случай виждам, че високата оценка на позицията и действията ми не е съпроводена от желание да се харесате с действията си на този, чиито позиция и действия цените високо. Разсъждавам по принцип, нищо лично. От писмото Ви не разбирам, ако високо цените позициите и действията ми, защо не използвахте парламентарният контрол по такъв начин, че да се харесате не само на мен, а и на милиони засегнати от държавния рекет хора? От актуалния Ви въпрос към министър Калфин /02.02.07/, както и от други Ваши питания и въпроси съдя, че можете да действате и по по-различен начин, не като в питанията за табелите на колите. Във въпросите към министър Калфин пледирахте за задоволяване на чувството за справедливост. Задоволено ли беше чувството Ви за справедливост от отговорите на Пл. Орешарски и М. Кунева?

  Очевидна истина е, че тъй като политиците не могат да се харесат на всички, те са поставени в ситуация , при която трябва да изберат на кого да се харесат с конкретните си действия. Близко до ума е, че при равни други условия те ще изберат волно или неволно да се харесат на този /тези/, от който /които/ в по-голяма степен зависи настоящето и бъдещето им като политици.

  Българската демокрация на дадения етап на развитие показва, че политиците много опосредствувано и следователно много малко зависят от мнението на редовите граждани на страната, а в същото време много непосредствено и силно зависят от поведението си спрямо силните на деня. Очевидно с този белег на нашата демокрация следва да си обясня, че високо цените позицията ми /която е позиция на огромното болшинство от българските граждани/ и в същото време практическото Ви поведение при питанията обективно погледнато бе в услуга на политическата върхушка, която си позволи да се гаври с милиони български граждани. От питанията министрите Пл. Орешарски и М. Кунева за съжаление излизаха като победители, а вие като победена, на която се разясняваше правилността на правителствената политика по конкретния случай.

  При срещата ми с Вас през лятото на миналата година , когато Ви се оплаках, че в медиите съществува практическа цензура по редица въпроси, Вие ми отговорихте, че това не Ви интересува, че медиите са търговски дружества и определят сами какво ще пишат и какво не. Това Ваше становище /цитирам по памет/ тогава ме изненада неприятно, но нямаше условия да спорим по него. Според мен един народен представител не може да бъде безразличен към това какво може и какво не може да бъде публикувано в медиите, защото това е твърде важен белег за степента на развитие на демокрацията в обществото.

  Никога не съм мислил, че това което казвам или пиша е истина от последна инстанция. С удоволствие ще Ви се извиня, ако ми докажете, че съм направил погрешни изводи във връзка с питанията. И в тази своя възраст съм привърженик на мисълта, че човек се учи цял живот.

  Вашите сътруднички настойчиво се опитаха да ме разубедят да не се връщам още един път към миналото, препоръчвайки ми “да не се заяждам” и да “гледам напред”, да давам нови идеи за сътрудничество, защото смяната на табелите така или иначе вече е минало. Те не забелязват, че това минало е и настояще, понеже проблемът не ги касае пряко. Инак и сега всеки ден се регистрират хиляди новозакупени коли с регистрационни табели, които не съответстват на европейските изисквания, въпреки че вече сме страна – членка на ЕС. В другите страни практиката отново е различна – там новозакупените коли задължително се регистрират с новия тип табели. Въпрос с понижена трудност е защо в случая не изпълняваме европейските изисквания. Елемент не само на миналото, но и на настоящето е фактът, че българските граждани продължават н да плащат най-малко два пъти по-скъпо за табелите, които получават при регистрация на новозакупени автомобили. В потвърждение на това разполагам с документ с дата 20.2.07 г.

  Уважама госпожо Капон,
  иска ми се да вярвам, че написаното по-горе няма да бъде прието като “заяждане”, а като материал за размисъл.
  Желая Ви здраве и успех!

  С уважение: Димитър Н. Митев
  Пловдив, 20.02. 2007 г

  ======= Отговор на ІІІ-то писмо от Мария Капон, 27.03.2007г. ========

  Уважаеми г-н Митев,

  Запознах се с последното Ви писмо, за което подновявам благодарността си. Позволете ми да подчертая присъстващата и в него Ваша непоколебима решителност да продължите дебата за задължителната смяна на регистрационните табели на автомобилите, против което действие Вие се обявихте с цялата си гражданска и лична енергия.

  В същото време, без да си служа с популистка риторика, смятам, че съм доказала готовността си да се лиша от редица привилегии и позиции, произтичащи от настоящата ми професия на народен представител, в името на идеите, в които вярвам и на които е посветена личната ми и политическа енергия. Никога не съм се притеснявала да водя дебата на модерното българско гражданско общество с държавните институции и органи иа управление, с политическите партии и организации, независимо кои са „силните на деня“ и по какъв начин това би ми се отразило.

  Уважаеми г-н Митев, убедена съм, че съществуващите практики на политическа зависимост, на които се подчиняват политици без призвание, няма да ме спрат да отстоявам позициите си, нито ще ме принудят да любезнича с тях по известните в България начини. Вие сте наясно, че промяната на статуквото не е по силите на един човек и е загуба на време и енергия да се занимаваме с взаимни съмнения.

  Подновявам надеждата си, че съвместното ни сътрудничество представлява полезен опит и за двама ни, и че ще продължим да работим заедно по други значими за обществото и държавата въпроси.

  С уважение: Мария Капон, Пловдив, 27 март 2007 г.

  Оригиналният отговор на Мария Капон, сканиран.

  ======== Димитър Митев, ІV-то писмо до М. Капон – 06.05.2007 ========

  Уважаема тоспожо Капон,

  Благодаря за писмото Ви от 27 март. С риск да Ви стана досаден ще посоча, че след Вашите досегашни писма още не съм на ясно защо всъщност не притиснахте както заслужаваха министъра на финансите Пламен Орешарски и министърката по европейските въпроси Меглена Кунева. Във Вашите писма до мен не се съдържа отговор на този въпрос и поради това съм принуден да гадая за причината и естествено рискувам да сбъркам.

  Права сте, че промяната на статуквото не е по силите на един човек, пък бил той и депутат. Но от това по принцип следват две възможни линии на поведение. Едната е пасивност с оправданието, че сам човек не може да промени света, а другата – активност с търсене на съмишленици при което на даден етап промяната става все пак възможна.

  В двете си последни писма до мен Вие изказвате надежда, “че ще продължим да работим заедно по ДРУГИ значими за обществото и държавата въпроси”..Няма да е добър атестат за работата ни обаче ако оставяме недовършени започнатите въпроси и проблеми. А въпросът с подмяната на регистрационните табели засега е съвсем далеч от окончателното му решаване. Поради това си позволявам да Ви предложа да отправите питане, този път до премиера Сергей Станишев /имам предвид изказването на Р. Петков, че МВР изпълнява решение на правителствотс за подмяна на табелите/, в което да му зададете следните въпроси:

  1. От началото на 2007 година в КАТ са регистрирани над 70 000 новозакупени коли /нови и втора употреба/. Регистрационните табели, които собствениците на колите получават не отговарят на стандартите на ЕС. Защо България единствена от страните членки не спазва стандарта с дванадесетте звезди?
  2. Защо правителството принуждава българските граждани /които са най-бедни в рамките на ЕС/ да плащат двойно по-висока цена за получаваните регистрационни табели в сравнение с цените на табелите в другите страни от ЕС?
  3. Защо правителството позволява служителите на КАТ да продължават да санкционират водачите за шофиране със стари регистрационни табели, след като в останалите страни от ЕС се дават задължително нов тип табели само за новозакупени коли, а за останалите смяната е доброволна? Важат ли правилата на ЕС по този въпрос за българските граждани или страната ни по пози пункт още не е член на ЕС?
  4. Кампанията по смяната на регистрационните табели през 2006 г. доведе до неправомерно принуждаване на над един милион граждани на страната ни да заплатят повторно за услугата регистрация на МПС.. По тази причина от населението бяха отнети над 70 000 000 лева. Освен това три-четири дневните опашки, продължили месеци наред, доведоха до загубата на милиони работни дни, които умножени по брутния вътрешен продукт, създаван от един зает в икономиката, очертават загуба от поне 100 милиона лева със съответните произтичащи от това загуби за бюджета на България. На милиони левове възлизат загубите на бюджета за заплатения извънреден труд в поделенията на КАТ и за смяната на номерата на колите на бюджетните организации и ведомства. И това съвсем не са всички загуби.
  5. Как премиерът Станишев смята да разреши проблема за отговорността на правителството за тези загуби, причинени на бюджета, икономиката и населението на страната, както и за причиненият тормоз и унижения на една значителна част от българското население?
  6. Уважаема госпожо Капон,
   Искам да вярвам, че ще се съгласите с актуалността на горепосочените въпроси и ще ги внесете в парламента като питане към премиера Сергей Станишев. Освен това, като имам предвид атмосферата на срещата на Б. Борисов и кандидатите за евродепутати от партия Герб с пловдивски граждани /на 5.5.07 г./ си позволявам да Ви предложа да запознаете партньорите си от Герб с възможността да бъдат получени много повече гласове на изборите за евродепутати ако в предизборната кампания на българските избиратели откровено бъде показано как БСП, НДСВ и ДПС злоупотребиха с държавната власт и погазиха принципите на пазарната икономика, докарвайки под строй и със заплахи клиенти, за да осигурят тлъсти печалби на фирмите, обслужващи смяната на регистрационните табели.
   Желая Ви здраве и успех!

   С уважение: Димитър Н. Митев
   Пловдив, 06 май 2007 г.

   До 02.11. 2008 г. на това писмо не получих отговор.

    

  заглавната част на бланката на отговора на Е. Масларова

  ОТНОСНО: Питане от г-жа Мария Капон, народен представител, относно индексирането на пенсиите, отпуснати през 2007 г.

  УВАЖАЕМА ГОСПОЖО КАПОН,

  Съгласно разпоредбата на чл. 100 от Кодекса за социално осигуряване, всички пенсии, отпуснати до 31 декември на предходната година, се осъвременяват ежегодно от 1 юли с решение на Надзорния съвет на Националния осигурителен институт с процент, равен на сбора от 50 на сто от нарастването на осигурителния доход и 50 на сто от индекса на потребителските цени през предходната календарна година.
  Отчитайки нарастването на осигурителния доход и индекса на потребителските цени, процентът, с който пенсиите трябваше да бъдат увеличени от 1 юли 2007 година по чл. 100 от Кодекса за социално осигуряване бе определен на 8,5 на сто.
  Очакваните икономии в разходите по бюджета на държавното обществено осигуряване позволиха вместо да се осъвременят с 8,5 на сто, всички пенсии да се индексират с 10 на сто.
  Вследствие на създалата се възможност на основание § 2, ал. 1 от Заключителните разпоредби на Закона за изменение на Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2007 г. пенсиите, отпуснати до 31 декември 2006 г., се индексираха от 1 юли 2007 г. с 10 на сто, в съответствие с чл. 100 от Кодекса за социално осигуряване.
  От гореизложеното следва, че на индексиране от 1 юли 2007 г. подлежаха всички пенсии, които са отпуснати до 31 декември 2006 г., т.е. за пенсиите, отпуснати от 1 януари 2007 г., не се отнасяше десетпроцентното увеличение.
  С индексирането на пенсиите от месец юли 2007 г. средният размер на пенсията на един пенсионер достигна 168 лв.
  В областта на пенсионната политика стана възможно от 1 октомври 2007 г. за втори път пенсиите да се индексират с 10 на сто.
  На 21 септември 2007 г. беше приет Законът за изменение и допълнение на Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2007 г. (обн. ДВ, бр. 77 от 25 септември 2007 г.).
  С § 3, т. 1 от закона беше направено изменение в § 2, ал. 1 от Заключителните разпоредби на Закона за изменение на Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2007 г., съгласно което за 2007 г. пенсиите се индексират с 10 на сто, както следва:
  1. от 1 юли и от 1 октомври – пенсиите, отпуснати до 31 декември 2006 г.
  2. от 1 октомври – пенсиите, отпуснати от 1 януари до 30 юни 2007 г. – допълнително, извън разпоредбата на чл. 100 от Кодекса за социално осигуряване.
  Следователно на индексиране от 1 октомври 2007 г. подлежаха всички пенсии, които са отпуснати до 30 юни 2007 г., т.е. за пенсиите, отпуснати от 1 юли 2007 г., не се отнася десетпроцентното увеличение.
  Направено е допълнение, съгласно което пенсиите не подлежат на осъвременяване за 2007 г. по чл. 100 от Кодекса за социално осигуряване.
  В резултат на увеличението на пенсиите с 10 на сто от 1 октомври 2007 г. средният размер на пенсията на един пенсионер от 1 октомври 2007 г. достигна 183,34 лв.
  Индексирането на пенсиите, както от 1 юли 2007 г., така и от 1 октомври 2007 г. не е извършено избирателно, а въз основа на финансови обосновки. Основание за извършената индексация е Законът за изменение на Закона за бюджета на Държавното обществено осигуряване за 2007 г.
  При разглеждането на въпроса за индексирането на пенсиите се взема предвид и обстоятелството, че на основание чл. 70, ал. 2 от Кодекса за социално осигуряване за основа при определяне на размера на пенсиите се взема средномесечния осигурителен доход за страната за 12 календарни месеца преди месеца на отпускане на пенсията. Така например размерът на пенсиите, отпуснати през месец януари 2007 г. е определен при средномесечен осигурителен доход за 12 календарни месеца преди месец януари 2007 г. – 354,50 лв., размерът на отпуснатите пенсии през месец юли 2007 г. – при средномесечен осигурителен доход за 12 календарни месеца преди месец юли 2007 г. -370,36 лв., а размерът на отпуснатите пенсии през месец януари 2008 г. – при средномесечен осигурителен доход за 12 календарни месеца преди месец януари 2008 г. – 398,17 лв.
  Нарастването на средномесечния осигурителен доход за страната, който се взема предвид при определяне на размера на пенсиите, води и до по-висок размер на пенсиите, отпуснати през второто полугодие на 2007 г., поради което правилно законодателят е преценил, че по отношение на тях няма да има индексация през същата година. В съответствие с действащото законодателство те следва да бъдат осъвременени на основание чл. 100 от Кодекса за социално осигуряване от 1 юли 2008 г.
  Съгласно данните от годишната статистика за 2007 г. броят на лицата, които са се пенсионирали през 2007 г. е 85 750, от които през първата половина 47 406 лица, а през втората – 38 704.