Archive for октомври, 2006

Първо писмо до г-жа Мария Капон

петък, октомври 27th, 2006

Уважаема тоспожо Капон,
Научих от средствата за масова информация, че министърката по въпросите на евроинтеграцията М. Кунева е предложена от правителството на Република България да бъде одобрена за еврокомисар от квотата на нашата страна. Доколкото разбирам пак от медиите тя ще бъде одобрена за еврокомисар по въпросите свързани със защитата на потребителите.
Случаят много ми прилича на участието на Либийската джамахирия в комисията по правата на човека в ООН. Това е така , защото аз не мога да си представя как М. Кунева ще защищава правата на потребителите в ЕС след като по нейна и на министъра на финансите Орешарски инициатива на българските граждани бе натрапено да потребят повече от един милион регистрационни табели за автомобили, въпреки че автомобилите със стари номера бяха надлежно регистрирани. По нейна инициатива или най-малкото с нейно съгласие правителството излъга, че тази смяна на номерата е изискване на ЕС. Тази лъжа за последен път бе изречена на. 4 октомври т.г. по време на парламентарен контрол от министър Румен Петков, който заяви, че предстои проверка от ЕС как се развива процеса на пререгистрация на автомобилите със стари номера.
Казано с други думи по нейна инициатива правителството принуди със заплахи и груб административен и полицейски натиск над един милион души да заплатят втори път и за регистрация на колите си, вместо само да ги застраховат.. При това забележете, че след второто заплащане регистрационните табели отново не отговарят на стандарта на ЕС. Струва ми се, че тези обстоятелства трябва да станат известни на Европейската комисия и Ви моля в качеството Ви на евронаблюдател да предоставите на европейските депутати тази информация.
Журналистката от БНР Диана Чипишева съобщи в предаване от Брюксел, че М. Кунева е разглеждана от Еврокомисията като произхождаща от либералните среди в България. Не е ли по-добре да се посочи, че тя е снаха на бившия секретар на ЦК на БКП по селското стопанство Иван Пръмов и че пребиваването и в правителството на НДСВ съвсем не я е направило привърженичка на либералните ценности? Какво либерално има в дискриминацията на българските граждани единствени в ЕС ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ДА СМЕНЯТ СТАРИТЕ РЕГИСТРАЦИОННИ ТАБЕЛИ С НОВИ, НЕОТГОВАРЯЩИ НА ИЗИСКВАНИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ СТАНДАРТИ И ПРИ ТОВА НА НАЙ-ВИСОКА ЦЕНА от страните на ЕС? Какво либерално има в лъжата, че това е изискване на ЕС?
Иска ми се да вярвам, че в Европейската комисия посочените по-горе обстоятелства не са известни и затова Ви моля да ги направите известни. А ако са известни и въпреки всичко М. Кунева бъде утвърдена като еврокомисар, отговарящ за защитата на потребителите , това ще означава, че пропастта между правителство и народ, характерна за България, е характерна и за ЕС, което е много тъжно и в перспектива ще носи само горчиви плодове.
С уважение: Димитър Н. Митев
Пловдив, 27.10.2006

======== Отговор на І писмо от Мария Капон – 21.11.2006г. ========

Отговор на Мария Капон на първото писмо от Димитър Митев до нея.
УВАЖАЕМИ Г-Н МИТЕВ,
Във връзка с постъпило в приемната ми за граждани Ваше писмо относно пререгистрирането на автомобилите и предложението на Министерски съвет на Република България за издигане на кандидатурата на министъра по европейските въпроси г-жа Меглена Кунева за еврокомисар по защита на потребителите, Ви отговарям следното:
Уважавам изразената от Вас позиция относно ролята на министър Меглена Кунева за подмяната на регистрационните табели, които не отговарят на изискванията на новите държавни стандарти. Възползвайки се от правомощията си на народен представител в упражняването на контрол върху изпълнителната власт, отправих две питания в дните за парламентарен контрол по тази проблематика – към министъра на финансите Пламен Орешарски от 01.09.2006 г. и към министъра по европейските въпроси Меглена Кунева от 03.11.2006 г. За отговорите на 2-мата министри съм Ви предоставила пълни стенограми.
Бих искала да заявя пред Вас категоричната си позиция, че една атака срещу името и авторитета на предложения за одобрение български представител в Европейската комисия, г-жа Меглена Кунева, би дискредитирало страната ни, по начина, по който това се случи с първата кандидатура за еврокомисар на Румъния.
Вярвам, че като човек с активно гражданско съзнание, ще поставите авторитета на държавата над частните и групови интереси и ще работим заедно за една модерна и просперираща България, достоен член на Европейския съюз.
С уважение: Мария Капон
Пловдив, 21 ноември 2006 г.

Оригиналният отговор на Мария Капон, сканиран.

======== Отговорът на Димитър Митев /ІІ писмо до М. Капон========

Уважаема госпожо Капон,

Преди всички искам да Ви благодаря за писмото-отговор, което ми изпратихте във връзка с номинирането на М. Кунева за еврокомисар, който ще се грижи за защитата на потребителите. За първи път ми се случва да получа писмо от действащ депутат в отговор на мое предложение, за което още един път благодаря.

Благодаря Ви и за изказаното уважение към изразената от мен позиция относно ролята на министър Меглена Кунева за подмяната на регистрационните табели. Радвам се също така, че внесохте в парламента като питане към министър Орешарски и министър Кунева въпросите, които Ви бях предложил. Първоначално предложихте да се видим още веднаж и да ги обсъдим, за да не се изложите при поставянето им, но очевидно те Ви харесаха и не се наложи предварително да ги обсъждаме преди внасянето им в парламента.

Длъжен съм да благодаря също за внасянето в деловодството на Министерски съвет и на Министерството на финансите с входящ номер на моите писма до премиера С. Станишев и министъра на финансите Пл. Орешарски, както и в Комисията по дискриминацията на ХL –то народното събрание на писмото ми до председателя й Кемал Еюп. Благодаря за интереса, който беше проявен от Вашата приемна в Пловдив към молбата ми до омбудсмана г-н Гиньо Ганев по повод смяната на регистрационните табели. Особено много благодаря на Вашите сътруднички от приемната за тяхната акуратност и вежливото им отношение към мен.

Наред с всичко посочено по-горе за съжаление съм принуден да Ви посоча и нещата, които неприятно ме изненадаха и в крайна сметка предизвикаха в мен дълбоко разочарование и много тъжни мисли. Написаното по-долу вероятно ще бъде неприятно за Вас, но не мога да си позволя да го премълча, особено като се има предвид, че Вие сте възходящ политик, а не бита карта. Вие сте на възрастта на голямата ми дъщеря и Ви моля да ми повярвате, че Ви пиша следващите по-долу неща не от добро, а за добро.

Първата изненада дойде от невключването към питането до М. Кунева на четвъртия въпрос, а именно защо се изпълнява наредба, т.е подзаконов акт, която противоречи на приет след нея закон, а именно закона за стандартизацията от есента на 2005 г. /в него е записано, че прилагането на стандартите в Република България е доброволно, а полицаите от КАТ съставят актове за шофиране с нестандартни табели/.

Втората неприятна изненада дойде от протичането на питането към министър Орешарски. Тук става въпрос за няколко неща, а именно:

 1. Вие не прочетохте от трибуната на НС всички въпроси, внесени в деловодството на парламента. При това не Ви притесняваше времето, полагащо се за питането.
 2. Вие се отказахте от задаването на допълнителни и уточняващи въпроси и по този начин също не използвахте времето, полагащи Ви се за това. А можеше да зададете въпроса защо правителството не упражни същият натиск директно за сключване на застраховка ГО, без да се пипат регистрационните табели, както се постъпва навсякъде в Европа.
 3. В оценката си за отговора на министър Орешарски Вие похвалихте министъра за елегантността и начина, по който се измъква и че му прави чест на него лично като министър на финансите. На мене пък ми се струва, че когато един министър бяга от отговор по същество на зададените му въпроси, това в никакъв случай не му прави чест, а тъкмо обратното. Освен това Вие акцентирахте върху корупцията при подмяната на номерата, а главният проблем бе в загубите , причинени на населението и бюджета, за които министърът съвсем не “елегантно” посочва, че “трудно могат да се измерят точно, но са незначителни” /Поради Вашата голяма заетост вероятно не сте прочели писмото ми до Пламен Орешарски по повод на отговорите му на Вашето окастрено в сравнение с първоначлно внесените въпроси питане, затова го прилагам към настоящото си писмо, за да не повтарям едни и същи неща/.
  Министърът най-цинично заявява: “Що се касае до загубите за които Вие говорите, отговорете Вие на въпроса ако не беше изтеглен с няколко месеца срокът, нима тези граждани нямаше да похарчат същите пари, за да си сменят номерата? Или това щеще да бъде безплатно?” Грубият произвол на държавата, единствен по характера си в ЕС, министърът очевидно разглежда като обективно обусловен и поради това неизбежен. С това становище би трябвало да се преборите, но за съжаление волно или неволно, не успяхте да го направите.
 4. Още по-голямо бе разочарованието ми от начина, по който протече питането към министър Кунева. И тук, както при първото питане Вие не прочетохте всички внесени въпроси, а обещаният още в питането Ви до Пламен Орешарски предстоящ дебат с министър Меглена Кунева не се състоя. Отговора си М. Кунева започна с думите “Подмяната на регистрационните табели, които не отговарят на изискванията на новите държавни стандарти, се третират в Наредба № 1 – 45от 2000 г, подчертавам 2000 г…./ Стандарти, закон за стандартизация от 2005 г., наредба от 2000 г. Още един път съжалявам защо в питането Ви не бе включен въпросът за противоречието на наредбата и закона за стандартизацията, защото М. Кунева отговаря, сякаш наредбата не противоречи на закона. По нататък г-жа Кунева отговаря на въпросите Ви в стил Румен Петков /вж. стенограмата от питането на М. Христов до Р. Петков от 13.10.2006 г./, тоест игнорира същността на питането Ви и разказва съдържанието и историята на прилагането на наредбата за смяната на номерата.

След преразказа на наредбата М. Кунева заключава “От цитираните разпоредби е видно, че не става дума за продължаващ натиск на управляващите /?!?!?! /, а за привеждане в изпълнение на вътрешен нормативен акт” Какъв ти натиск, права е госпожа Кунева лично се убедих много пъти колко е права, като гледах с какъв мерак хората се редяха денем и нощем на опашките пред КАТ и как се сърдеха ако не им се осигури чакане на опашка.

С горепосоченото твърдение госпожа Кунева счита, че е доказала , че наредбата е нужна и че изпълнението и не дава възможност да се говори за дискриминация. Говори бъдещата еврокомисарка, на всичко отгоре юристка по образование, за вътрешен нормативен акт, но не и пречи да заключи : “Аз зная, че невинаги е лесно да се изпълняват законите и всички ние имаме проблезм с това…., но както са казали юристите…”Суров закон, но закон” Вътрешен нормативен акт, закон, суров закон – добра каша. “Важно е да имаме правила!” заявява госпожа Кунева и си мисли, че е отговорила на въпроса защо българските граждани са дискриминирани в сравнение с европайските със задължителната смяна на номерата. Важно е да има правила, но още по-важно е тези правила да са в услуга на обществения интерес, а не на частни и корпоративни интереси. Защото правила имаше и при Хитлер, и при Сталин, и при апартейда в Южноафриканската република. Правилата трябва да са не самоцел, а механизъм за развитие на обществото Дали и минава на госпожа Кунева през ума мисъл от рода на: защо например за изключително важните за живота и здравето на населението хранителновкусови продукти прилагането на стандартите е доброволно, а за номерата на веднаж регистнрираните коли това не важи? Между другото, много вярно е твърдението на госпожа Кунева, че всички ние /ако има предвид управляващите/ имаме проблем със спазването на законите. Освен смяната на номерата мога да посоча и сравнително пресен пример, а именно погазването на закона с решението за увеличаване на пенсиите за 2007 г. от юли, а не от началото на годината, както е по закон.

По въпроса за ценовата дискриминация на българските граждани в сравнение с европейските госпожа Кунева просто разказва за технологията на определяне на цената на новите табели. Нито дума за това, че тя е минимум два пъти по-висока от другите страни, нито дума за дискриминацията по тази линия. Реакция от Вас не последва.

Не мога да пропусна и следният елемент от отговора на министър Кунева: Тя заявява “ На въпроса дали се предвижда нова масова пререгистрация след 1 януари 2007 г., отговорът е “Не”. Пререгистрацията ще се извършва с подмяната на автомобилния парк или по искане на собственика на превозното средство.”/курсивът мой – Д. М./ Браво! Хем “Не”, хем ще се извършва с подмяната на автомобилния парк или по желание на собственика на превозното средство.! А защо досега не можеше да бъде процедирано по същия начин? Очевидно е, че при подмяната на автомобилния парк новозакупените автомобили няма да се “пререгистрират”, а ще се регистрират според европейските изисквания за табелите. А собствениците на досега регистрираните и пререгистрирани според “нашите вътрешни стандарти” ЩЕ БЪДАТ ПРИНУДЕНИ ДА ПОИСКАТ ДА ИМ БЪДЕ СМЕНЕНА ТАБЕЛАТА АКО РЕШАТ ДА ПЪТУВАТ С КОЛАТА СИ В СТРАНИТЕ ОТ ЕС. Това е обективният резултат от пререгистрацията,”препоръчана в анализ на експерти от различни български ведомства”. Как ми се искаше да попитате Меглена Кунева за имената на тези експерти, които препоръчаха да се пътува образно казано от София за Пловдив през Плевен и Велико Търново. Не Ви ли интересува кои са “експертите”, предложили това “най-целесъобразно решение” и на които се позовава министърката, която ще защитава потребителите от целия ЕС? Благодарение на техния съвет от населението бяха отчуждени и насочени за нещо ненужно 60-70 милиона лева. Заради опашките в страната не бе произведен брутен вътрешен продукт за минимум 100 милиона лева. От бюджета на държавата /тоест от парите на данъкоплатците/ бяха похарчени милиони за смяната на номерата на колите на държавните ведомства и за заплащане на извънредните разходи на КАТ, предизвикани от изпълнението на “нещо, което съществува в нашето правно пространство”, тоест на наредбата, приета от правителството на Иван Костов. /Горепосочените загуби не изчерпват списъка на загубите./

Дълбоко съм убеден, че такива експерти, на които се позовава министър Кунева, в България няма. За мен е ясно, че правителството обслужи фирмата-доставчик на табелите, фирмата или фирмите, занимаващи се с попълването на документите за подмяната, както и банковите поделения, чрез които се извършваха банковите преводи.

Твърде много неща още може да се коментират по отговора на М. Кунева, но за да не става писмото ми прекалено дълго съзнателно ще се огранича само с още един цитат от нейния отговор: “Това, което мога да кажа, е, че всъщност ние тук използвахме една законодателна икономия на практика като съществуващ нормативен акт беше натоварен с допълнително съдържание да се изпълни задължителната “Гражданска отговорност” и да се направи проверка дали това е станало” Ако не бях атеист щях да възкликна : “Господи Боже, с какво се е провинила министър Кунева, та така я измъчваш? Защо я караш да говори глупости от типа на горепосочената, сякаш не е възможно служители на КАТ директно да проверяват за застраховка гражданска отговорност без да се сменят номерата?“

Уважаема госпожо Капон,
Вие лично съгласна ли сте с моето становище, че народ, който бе притиснат да плати и застраховка гражданска отговорност, и смяна на табелите и който се подчини на държавния рекет, щеше да изпълни изискването за процента на застрахованите коли без да сменя номерата на колите си.дори при по-малък натиск? Недоумявам защо не зададохте допълнителни и уточняващи въпроси в този дух, както Ви помолих.!

Погледнато обективно, министър Меглена Кунева се подигра с Вас като вносител на питането /а по този начин и с всички засегнати от дискриминационната подмяна на регистрационните табели/ и не отговори по същество на зададените въпроси за дискриминирането на българските граждани. Простият поглед върху стенограмата от питането показва, че само за “отговорите” си тя използвала два пъти повече време, отколкото Вие за развитието на въпросите и за оценката на отговорите по тях.

В резултат, както посочих по-горе, дебатът с министър Кунева не се състоя. Вие се отказахте от допълнителни и уточняващи въпроси, Освен това оценихте отговора, който не съдържаше нищо конкретно за дискриминацията на българските граждани, като изчерпателен и не върнахте министърката към зададените в питането въпроси. В потока от думи на първото Ви изречение има рационален проблясък само в поставянето под съмнение на целесъобразността на създадената нормативна уредба.. Има и известна критика на технологията на изпълнение на наредбата.

Права сте, че “под натиск се получава и голямото социално напрежение, и отвращението към политическия елит”.

За хората около мен, които бяха запознати с писмено зададените въпроси и с голям интерес очакваха питането, Вие се представихте не като опозиция, а като част от управляващите. “Гарван на гарвана око не вади”, “и тя е от мафията” “те са я купили”, “тя се е спазарила с тях”, “уплашила се е” бяха само част от репликите, които слушах около себе си . А също и твърдения, че съм голям наивник, щом съм очаквал нещо друго от Вас като поведение при питанията. Имаше и други реплики, които благоприличието не ми позволява да цитирам.

Не мога да се съглася с категоричната Ви позиция, застъпена в писмото Ви до мен, “че една атака срещу името и авторитета на предложения за одобрение български представител в Европейската комисия , г-жа Меглена Кунева, би дискредитирало страната ни, по начина, по който това се случи с първата кандидатура за еврокомисар на Румъния”. От позицията на житейския ми опит считам, че политиците с действията или бездействията си сами градят авторитета си или се дискредитират. Всеки опит да им се припишат несъществуващи заслуги или да се премълчат или прикрият техни неправилни дйствия или откровени гафове ми припомня период и практики, които Вие поради възрастта си не може да познавате от личен опит.

Преди много години като преподавател по политикономия трябваше да разяснявам постнановление на Политбюро на ЦК на БКП относно изменения в цени и заплати. Предразположих студентите си към откровеност и заваляха огромен брой въпроси. После това бе отчетено като моя грешка /че съм предизвикал 75 % от въпросите , зададени общо в института/ и партийният секретар на ВУЗ-а заяви за себе си :с чувство на гордост “добре че аз бях филтър и не подадох тези въпроси нагоре” . Вашата позиция ми напомни за този случай. Надявам се, че ще се съгласите с тезата ми, че едно демократично общество не се нуждае от филтри, които да създават неверен образ на лица или събития.

Дълбоко съм съгласен с мнението Ви да се поставя авторитета на държавата над частните и групови интерси, но ми се струва, че в случая друг, а не аз, постави частни и групови интереси над интересите и авторитета на държавата , причинявайки и големи финансови загуби и унижавайки твърде голяма част от нейното население. Пасивността на депутатите, мълчанието на медиите и правозащитните организации, липсата на реакция на омбудсмана и бруталността на правителството не остават скрити и не допринасят за оформянето на представа за България като за модерна и просперираща държава.

Не знам дали Вашите сътруднички от приемната са Ви предали, че аз се обърнах последователно към трима кандидат-президенти /П. Берон, Г. Марков и накрая В. Сидеров// с предложение да използват казуса с подмяната на номерата в предизборната си кампания срещу Г. Първанов, /който дори след критична публикация в пресата отказа да заема каквато и да било позиция и на практика подкрепи правителството/. Обстоятелството, че нито една кандидат-президентска двойка не използва в кампанията си /включително блюс-тителят на конституционността Н. Беронов/ като аргумент гаврата практически с половината от населението на България /собствениците на коли със стари номера плюс семействата им/, създава тревожното усещане, че у нас опозицията е казионна.и нечувствителна към проблемите на населението.

Като имам предвид политическата Ви ориентация в последно време за Ваша информация Ви съобщавам и това, че лично предадох на господин Бойко Борисов отвореното писмо до С. Станишев с надеждата, че той ще се изкаже против подмяната на табелите. След около два месеца в предаването “Телевизионен таблоид” той е заявил, че българите трябва да си променят начина на мислене и да не се оплакват от опашките пред КАТ след като са имали няколко години да си сменят номерата на колите. Или за него същността на процеса се оказа непонятна, или, казано просто, и той е като другите, които просто като яхнат народа, забравят за принципи, ценности и обещания. Много бих искал това мое съждение да е погрешно, защото инак не ни очаква нещо по-добро в близко бъдеще при очевидния му възход в политиката.

Пиша Ви всичко това, защото за мен отношението към извършената насилствена смяна на номерата може да бъде критерий и мерило за уважение към гражданите от страна на политиците /представете си за момент например стотиците хиляди пострадали от наводнения и градушки през 2005 г. /доколкото имащият сладък живот е в състояние да направи това/ и нежеланието дори само за тях да бъде отменена или отложена смяната на номерата/, както и за желанието им да служат на интересите на обществото на практика, а не само на думи.

Ще се радвам, госпожо Капон, ако мога да науча становището Ви по написаното по-горе. Още повече ще се радвам, ако желанието Ви да работите за хората и за модерна и просперираща България Ви доведе до постижения в тази насока. Помнете обаче, че при равни други условия ситуацията в хладилника ще бъде по-тъжна при изпълнение на наредби от типа на тази за смяната на табелите. Желая Ви здраве и успех.

С уважение: Димитър Н. Митев
Пловдив, 07.12.2006г.

======== Мария Капон, /отговор на ІІ писмо/10.01.2007г. ========

УВАЖАЕМИ Г-Н МИТЕВ,

Благодаря Ви за подробно изразеното становище в отговор на писмото ми до Вас. Бих искала да Ви уверя, че като народен представител и парламентарист оценявам високо както активната Ви гражданска позиция по темата със смяната на регистрационните табели на автомобилите, така и действията Ви, насочени към справедливото и недискриминиращо българските граждани решаване на този въпрос.

В тази връзка бих искала да Ви благодаря и за конструктивния, макар и критичен тон на Вашето писмо. Като политик вярвам, че гарантирането на диалогичност между избирателите и техните представители в политическите институции, взаимната чуваемост и чувствителност към поставените проблеми, определя степента на развитие на всяко демократично общество.

Давам си сметка за разочарованието, което са оставили у Вас двете парламентарни питания към министрите Пламен Орешарски и Меглена Кунева. Същевременно споделям разбирането, че няма политик, който да се харесва на всички, и че не това е моята лична мотивация да бъда народен представител. В този смисъл, ще продължа да отстоявам интересите на българските граждани в съответствие с убежденията и ценностите, които изповядвам, и в съответствие с личната си съвест.

Уважаеми г-н Митев, надявам се, че съвместното ни сътрудничество представлява полезен опит за Вас, както е за мен, и че ще продължим да работим заедно по други значими за обществото и държавата въпроси.

С уважение: Мария Капон, Пловдив, 10 януари 2007 г.

Оригиналният отговор на Мария Капон, сканиран.

======== Димитър Митев,ІІІ-то писмо до М. Капон – 20.02.2007г. ========

Уважаема тоспожо Капон,

Преди всичко искам да Ви благодаря, че изпратихте отговор на писмото ми до Вас по повод на питанията до министрите Орешарски и Кунева. Споделям изразеното от Вас становище, че “гарантирането на диалогичност между избирателите и техните представители в политическите институции, взаимната чуваемост и чувствителност към поставените проблеми, определя степента на развитие на всяко демократично общество”. Точно поради това си позволявам да Ви напиша настоящото писмо, защото имам чувството, че ще бъде добре диалогът ми с Вас /макар и в епистоларна форма/ да продължи, ако не за друго, поне за да знаете каква е реакцията ми на Вашия отговор.

Казано накратко, писмото Ви предизвика у мен противоречиви чувства, защото отговорът Ви е вътрешно противоречив. От една страна цените високо гражданската ми позиция и предприеманите от мен действия по смяната на табелите. От друга страна, като си давате сметка за разочарованието ми от двете парламентарни питания, застъпвате позицията, че няма политик, който да се харесва на всички и че това не е Ваша лична мотивация да бъдете народен представител.

Невъзможността един политик да се хареса на всички се корени в разнопосочността на интересите на различните хора и в различните им ценностни ориентации. Независимо от това обективно условие практиката свидетелствува за постоянния стремеж на политиците да се харесат на възможно най-голям брой хора /особено когато те са избиратели, определящи политическото им бъдеще/.

В нашия случай виждам, че високата оценка на позицията и действията ми не е съпроводена от желание да се харесате с действията си на този, чиито позиция и действия цените високо. Разсъждавам по принцип, нищо лично. От писмото Ви не разбирам, ако високо цените позициите и действията ми, защо не използвахте парламентарният контрол по такъв начин, че да се харесате не само на мен, а и на милиони засегнати от държавния рекет хора? От актуалния Ви въпрос към министър Калфин /02.02.07/, както и от други Ваши питания и въпроси съдя, че можете да действате и по по-различен начин, не като в питанията за табелите на колите. Във въпросите към министър Калфин пледирахте за задоволяване на чувството за справедливост. Задоволено ли беше чувството Ви за справедливост от отговорите на Пл. Орешарски и М. Кунева?

Очевидна истина е, че тъй като политиците не могат да се харесат на всички, те са поставени в ситуация , при която трябва да изберат на кого да се харесат с конкретните си действия. Близко до ума е, че при равни други условия те ще изберат волно или неволно да се харесат на този /тези/, от който /които/ в по-голяма степен зависи настоящето и бъдещето им като политици.

Българската демокрация на дадения етап на развитие показва, че политиците много опосредствувано и следователно много малко зависят от мнението на редовите граждани на страната, а в същото време много непосредствено и силно зависят от поведението си спрямо силните на деня. Очевидно с този белег на нашата демокрация следва да си обясня, че високо цените позицията ми /която е позиция на огромното болшинство от българските граждани/ и в същото време практическото Ви поведение при питанията обективно погледнато бе в услуга на политическата върхушка, която си позволи да се гаври с милиони български граждани. От питанията министрите Пл. Орешарски и М. Кунева за съжаление излизаха като победители, а вие като победена, на която се разясняваше правилността на правителствената политика по конкретния случай.

При срещата ми с Вас през лятото на миналата година , когато Ви се оплаках, че в медиите съществува практическа цензура по редица въпроси, Вие ми отговорихте, че това не Ви интересува, че медиите са търговски дружества и определят сами какво ще пишат и какво не. Това Ваше становище /цитирам по памет/ тогава ме изненада неприятно, но нямаше условия да спорим по него. Според мен един народен представител не може да бъде безразличен към това какво може и какво не може да бъде публикувано в медиите, защото това е твърде важен белег за степента на развитие на демокрацията в обществото.

Никога не съм мислил, че това което казвам или пиша е истина от последна инстанция. С удоволствие ще Ви се извиня, ако ми докажете, че съм направил погрешни изводи във връзка с питанията. И в тази своя възраст съм привърженик на мисълта, че човек се учи цял живот.

Вашите сътруднички настойчиво се опитаха да ме разубедят да не се връщам още един път към миналото, препоръчвайки ми “да не се заяждам” и да “гледам напред”, да давам нови идеи за сътрудничество, защото смяната на табелите така или иначе вече е минало. Те не забелязват, че това минало е и настояще, понеже проблемът не ги касае пряко. Инак и сега всеки ден се регистрират хиляди новозакупени коли с регистрационни табели, които не съответстват на европейските изисквания, въпреки че вече сме страна – членка на ЕС. В другите страни практиката отново е различна – там новозакупените коли задължително се регистрират с новия тип табели. Въпрос с понижена трудност е защо в случая не изпълняваме европейските изисквания. Елемент не само на миналото, но и на настоящето е фактът, че българските граждани продължават н да плащат най-малко два пъти по-скъпо за табелите, които получават при регистрация на новозакупени автомобили. В потвърждение на това разполагам с документ с дата 20.2.07 г.

Уважама госпожо Капон,
иска ми се да вярвам, че написаното по-горе няма да бъде прието като “заяждане”, а като материал за размисъл.
Желая Ви здраве и успех!

С уважение: Димитър Н. Митев
Пловдив, 20.02. 2007 г

======= Отговор на ІІІ-то писмо от Мария Капон, 27.03.2007г. ========

Уважаеми г-н Митев,

Запознах се с последното Ви писмо, за което подновявам благодарността си. Позволете ми да подчертая присъстващата и в него Ваша непоколебима решителност да продължите дебата за задължителната смяна на регистрационните табели на автомобилите, против което действие Вие се обявихте с цялата си гражданска и лична енергия.

В същото време, без да си служа с популистка риторика, смятам, че съм доказала готовността си да се лиша от редица привилегии и позиции, произтичащи от настоящата ми професия на народен представител, в името на идеите, в които вярвам и на които е посветена личната ми и политическа енергия. Никога не съм се притеснявала да водя дебата на модерното българско гражданско общество с държавните институции и органи иа управление, с политическите партии и организации, независимо кои са „силните на деня“ и по какъв начин това би ми се отразило.

Уважаеми г-н Митев, убедена съм, че съществуващите практики на политическа зависимост, на които се подчиняват политици без призвание, няма да ме спрат да отстоявам позициите си, нито ще ме принудят да любезнича с тях по известните в България начини. Вие сте наясно, че промяната на статуквото не е по силите на един човек и е загуба на време и енергия да се занимаваме с взаимни съмнения.

Подновявам надеждата си, че съвместното ни сътрудничество представлява полезен опит и за двама ни, и че ще продължим да работим заедно по други значими за обществото и държавата въпроси.

С уважение: Мария Капон, Пловдив, 27 март 2007 г.

Оригиналният отговор на Мария Капон, сканиран.

======== Димитър Митев, ІV-то писмо до М. Капон – 06.05.2007 ========

Уважаема тоспожо Капон,

Благодаря за писмото Ви от 27 март. С риск да Ви стана досаден ще посоча, че след Вашите досегашни писма още не съм на ясно защо всъщност не притиснахте както заслужаваха министъра на финансите Пламен Орешарски и министърката по европейските въпроси Меглена Кунева. Във Вашите писма до мен не се съдържа отговор на този въпрос и поради това съм принуден да гадая за причината и естествено рискувам да сбъркам.

Права сте, че промяната на статуквото не е по силите на един човек, пък бил той и депутат. Но от това по принцип следват две възможни линии на поведение. Едната е пасивност с оправданието, че сам човек не може да промени света, а другата – активност с търсене на съмишленици при което на даден етап промяната става все пак възможна.

В двете си последни писма до мен Вие изказвате надежда, “че ще продължим да работим заедно по ДРУГИ значими за обществото и държавата въпроси”..Няма да е добър атестат за работата ни обаче ако оставяме недовършени започнатите въпроси и проблеми. А въпросът с подмяната на регистрационните табели засега е съвсем далеч от окончателното му решаване. Поради това си позволявам да Ви предложа да отправите питане, този път до премиера Сергей Станишев /имам предвид изказването на Р. Петков, че МВР изпълнява решение на правителствотс за подмяна на табелите/, в което да му зададете следните въпроси:

 1. От началото на 2007 година в КАТ са регистрирани над 70 000 новозакупени коли /нови и втора употреба/. Регистрационните табели, които собствениците на колите получават не отговарят на стандартите на ЕС. Защо България единствена от страните членки не спазва стандарта с дванадесетте звезди?
 2. Защо правителството принуждава българските граждани /които са най-бедни в рамките на ЕС/ да плащат двойно по-висока цена за получаваните регистрационни табели в сравнение с цените на табелите в другите страни от ЕС?
 3. Защо правителството позволява служителите на КАТ да продължават да санкционират водачите за шофиране със стари регистрационни табели, след като в останалите страни от ЕС се дават задължително нов тип табели само за новозакупени коли, а за останалите смяната е доброволна? Важат ли правилата на ЕС по този въпрос за българските граждани или страната ни по пози пункт още не е член на ЕС?
 4. Кампанията по смяната на регистрационните табели през 2006 г. доведе до неправомерно принуждаване на над един милион граждани на страната ни да заплатят повторно за услугата регистрация на МПС.. По тази причина от населението бяха отнети над 70 000 000 лева. Освен това три-четири дневните опашки, продължили месеци наред, доведоха до загубата на милиони работни дни, които умножени по брутния вътрешен продукт, създаван от един зает в икономиката, очертават загуба от поне 100 милиона лева със съответните произтичащи от това загуби за бюджета на България. На милиони левове възлизат загубите на бюджета за заплатения извънреден труд в поделенията на КАТ и за смяната на номерата на колите на бюджетните организации и ведомства. И това съвсем не са всички загуби.
 5. Как премиерът Станишев смята да разреши проблема за отговорността на правителството за тези загуби, причинени на бюджета, икономиката и населението на страната, както и за причиненият тормоз и унижения на една значителна част от българското население?
 6. Уважаема госпожо Капон,
  Искам да вярвам, че ще се съгласите с актуалността на горепосочените въпроси и ще ги внесете в парламента като питане към премиера Сергей Станишев. Освен това, като имам предвид атмосферата на срещата на Б. Борисов и кандидатите за евродепутати от партия Герб с пловдивски граждани /на 5.5.07 г./ си позволявам да Ви предложа да запознаете партньорите си от Герб с възможността да бъдат получени много повече гласове на изборите за евродепутати ако в предизборната кампания на българските избиратели откровено бъде показано как БСП, НДСВ и ДПС злоупотребиха с държавната власт и погазиха принципите на пазарната икономика, докарвайки под строй и със заплахи клиенти, за да осигурят тлъсти печалби на фирмите, обслужващи смяната на регистрационните табели.
  Желая Ви здраве и успех!

  С уважение: Димитър Н. Митев
  Пловдив, 06 май 2007 г.

  До 02.11. 2008 г. на това писмо не получих отговор.

   

заглавната част на бланката на отговора на Е. Масларова

ОТНОСНО: Питане от г-жа Мария Капон, народен представител, относно индексирането на пенсиите, отпуснати през 2007 г.

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО КАПОН,

Съгласно разпоредбата на чл. 100 от Кодекса за социално осигуряване, всички пенсии, отпуснати до 31 декември на предходната година, се осъвременяват ежегодно от 1 юли с решение на Надзорния съвет на Националния осигурителен институт с процент, равен на сбора от 50 на сто от нарастването на осигурителния доход и 50 на сто от индекса на потребителските цени през предходната календарна година.
Отчитайки нарастването на осигурителния доход и индекса на потребителските цени, процентът, с който пенсиите трябваше да бъдат увеличени от 1 юли 2007 година по чл. 100 от Кодекса за социално осигуряване бе определен на 8,5 на сто.
Очакваните икономии в разходите по бюджета на държавното обществено осигуряване позволиха вместо да се осъвременят с 8,5 на сто, всички пенсии да се индексират с 10 на сто.
Вследствие на създалата се възможност на основание § 2, ал. 1 от Заключителните разпоредби на Закона за изменение на Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2007 г. пенсиите, отпуснати до 31 декември 2006 г., се индексираха от 1 юли 2007 г. с 10 на сто, в съответствие с чл. 100 от Кодекса за социално осигуряване.
От гореизложеното следва, че на индексиране от 1 юли 2007 г. подлежаха всички пенсии, които са отпуснати до 31 декември 2006 г., т.е. за пенсиите, отпуснати от 1 януари 2007 г., не се отнасяше десетпроцентното увеличение.
С индексирането на пенсиите от месец юли 2007 г. средният размер на пенсията на един пенсионер достигна 168 лв.
В областта на пенсионната политика стана възможно от 1 октомври 2007 г. за втори път пенсиите да се индексират с 10 на сто.
На 21 септември 2007 г. беше приет Законът за изменение и допълнение на Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2007 г. (обн. ДВ, бр. 77 от 25 септември 2007 г.).
С § 3, т. 1 от закона беше направено изменение в § 2, ал. 1 от Заключителните разпоредби на Закона за изменение на Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2007 г., съгласно което за 2007 г. пенсиите се индексират с 10 на сто, както следва:
1. от 1 юли и от 1 октомври – пенсиите, отпуснати до 31 декември 2006 г.
2. от 1 октомври – пенсиите, отпуснати от 1 януари до 30 юни 2007 г. – допълнително, извън разпоредбата на чл. 100 от Кодекса за социално осигуряване.
Следователно на индексиране от 1 октомври 2007 г. подлежаха всички пенсии, които са отпуснати до 30 юни 2007 г., т.е. за пенсиите, отпуснати от 1 юли 2007 г., не се отнася десетпроцентното увеличение.
Направено е допълнение, съгласно което пенсиите не подлежат на осъвременяване за 2007 г. по чл. 100 от Кодекса за социално осигуряване.
В резултат на увеличението на пенсиите с 10 на сто от 1 октомври 2007 г. средният размер на пенсията на един пенсионер от 1 октомври 2007 г. достигна 183,34 лв.
Индексирането на пенсиите, както от 1 юли 2007 г., така и от 1 октомври 2007 г. не е извършено избирателно, а въз основа на финансови обосновки. Основание за извършената индексация е Законът за изменение на Закона за бюджета на Държавното обществено осигуряване за 2007 г.
При разглеждането на въпроса за индексирането на пенсиите се взема предвид и обстоятелството, че на основание чл. 70, ал. 2 от Кодекса за социално осигуряване за основа при определяне на размера на пенсиите се взема средномесечния осигурителен доход за страната за 12 календарни месеца преди месеца на отпускане на пенсията. Така например размерът на пенсиите, отпуснати през месец януари 2007 г. е определен при средномесечен осигурителен доход за 12 календарни месеца преди месец януари 2007 г. – 354,50 лв., размерът на отпуснатите пенсии през месец юли 2007 г. – при средномесечен осигурителен доход за 12 календарни месеца преди месец юли 2007 г. -370,36 лв., а размерът на отпуснатите пенсии през месец януари 2008 г. – при средномесечен осигурителен доход за 12 календарни месеца преди месец януари 2008 г. – 398,17 лв.
Нарастването на средномесечния осигурителен доход за страната, който се взема предвид при определяне на размера на пенсиите, води и до по-висок размер на пенсиите, отпуснати през второто полугодие на 2007 г., поради което правилно законодателят е преценил, че по отношение на тях няма да има индексация през същата година. В съответствие с действащото законодателство те следва да бъдат осъвременени на основание чл. 100 от Кодекса за социално осигуряване от 1 юли 2008 г.
Съгласно данните от годишната статистика за 2007 г. броят на лицата, които са се пенсионирали през 2007 г. е 85 750, от които през първата половина 47 406 лица, а през втората – 38 704.

Първо писмо до журналиста Г. Ифандиев

понеделник, октомври 23rd, 2006

/Два-три дни след като изпратих това писмо Г. Ифандиев бе отстранен от екрана на кабелна телевизия СКАТ без никакви обяснения за зрителите, които до този момент са слушали предаването му „Между редовете” (Наследникът му в това предаване депутатът от коалиция „Атака” Антон Сираков престана да посочва интернет адрес на предаването, поради което засега не успявам да проверя и неговата позиция по въпроса за смяната на табелите, въпреки че не очаквам тя да е различна от изразената от съпартиеца му Павел Шопов на 16. Март 2006 г. в парламента. Единственото, което регистрирах е, че докато на 25 февруари вечерта коментираше публикацията в „24 часа” „Нови табели на автомобилите пуска КАТ”от екрана на телевизия СКАТ, А. Сираков изрази съмнение, че новата смяна няма да е задължителна, както засега твърди замминистъра на вътрешните работи Камен Пенков.) Отговор на писмото си не получих от Георги Ифандиев, а в кандидатпрезидентската кампания на Волен Сидеров скандалната „пререгистрация” изобщо не бе спомената. Освен на Г. Ифандиев изпратих материалите по въпроса и на интернет адреса на предrзборния щаб на партия „Атака” откъдето ми отговориха по телефона, че са получени и че с интерес ги четат. Доста по-късно, когато преглеждах стенограмата от 16.03.2006 забелязах изказването на П. Шопов, че дeпутатите от АТАКА са готови без дебат да подкрепят позицията на управляващите по въпроса за табелите. Освен това разбрах, че Г. Ифандиев се разграничава от партия АТАКА /.

Уважаеми господин Ифандиев,

От началото на 2006 година над милион и половина български граждани, собственици на автомобили със стари регистрационни табели бяха подложени на уникален за цивилизования свят груб натиск за смяна на тези табели с нови. Операцията още не е приключила, тъй като според съобщение на МВР от 1. 10. 2006 г. е прекратена регистрацията на около един милион автомобила със стари номера.

Арогантната кампания на правителството не срещна нужният отпор нито в опозицията, нито в медиите /в повечето от тях по същество бе наложена цензура за критични материали по този въпрос и се чуваше само гласът на правителството/. Изпратих материали по въпроса и на кандидат президентските двойки на Петър Берон и Георги Марков, но те не пожелаха да ги използват в кампанията срещу Георги Първанов.

В българското общество не съществува достатъчна яснота за това, че правителството излъга като представи смяната на номерата като изискване на ЕС, Нещо повече, при последният актуален въпрос на Минчо Христов в парламента за пререгистрацията на колите министър Румен Петков отново употреби в отговора си тази лъжа /6.10.2006 г. От парламентарната стенограма, която Ви изпращам заедно с други материали може да придобиете допълнителна представа за “пикаещия във фонтани”, както го наричате. Но в парламента не се намери някой, който да го освирка за наглостта му при подминаването без отговор на зададените му въпроси.

Болшинството от засегнатите от смяната на номерата, а в още по-голяма степен незасегнатите от тази мярка не осъзнават, че с докарването под строй на стотици хиляди клиенти правителствот пълни частни каси и

същевременно причинява значителни загуби на бюджета. Напротив, мнозина мислят, че чрез този държавен рекет се пълни бюджета.

Предаването, което водите по телевизия СКАТ се нарича “между редовете” , но въпреки всичко мисля, че бихте могли да пуснете неща, които не могат да се прочетат между редовете, защото нашата преса не

желае да ги публикува. Мисля, че при големия брой зрители, които гледат Вашето предаване, с прочитането на материалите, които Ви изпращам, бихте могли да повлияете върху настроенията на гласоподавателите преди втория тур на президентските избори. От Пловдив ми е трудно да се свържа с предизборния щаб на господин Сидеров за да изпратя и там тези материали. Предполагам, че Вие имате възможност да осъществите такъв контакт и да предложите и там нещата, които Ви изпращавм и които са само част от всичко, с което разполагам.

Предполагам, че независимо от многото материали, които получавате, ще намерите време да се запознаете с изпратеното от мен и че то ще види бял свят от екрана на телевизия СКАТ във Вашето предаване.

Желая Ви успех.

Пловдив Димитър Н. Митев

23.10.06 г. 0888 704084 e-mail: dimitr_mitev@abv.bg

Георги Марков – кандидат-президент РЗС

понеделник, октомври 16th, 2006

Писмо до Георги Марков,

На това писмо не получих отговор, а същевременно в неговата кандидат-президентска кампания въпросът с насилствената смяна на номерата на колите така и не се появи, както и при Петър Берон и Стела Банкова. Междувременно първият тур на изборите бе проведен и на балотаж отидоха Г. Първанов и В. Сидеров. Още в първия ден на новата седмица изпратих материалите на интнернет адреса на предизборния щаб на партия Атака и от там ми съобщиха, че са ги получили и ги четат. И в предизборната кампания на В. Сидеров преди датата на балотажа темата не се появи.

До г-н Георги Марков
кандидат за президент
на Република България
Уважаеми господин Марков,
от началото на 2006 година започна форсираното изпълнение на наредбата за смяна на старите номера на колите, която е уникална за целия Европейски съюз.
До този момент нито една кандидат президентска двойка от опозицията не е изказала своето отношение по този въпрос. В медиите по същество е наложена цензура по въпроса, който засяга около един милион и петстотин хиляди собственици на коли със стари номера. Изпращам Ви няколко материала, от които ще си направите извод за позицията ми по този въпрос. Ако възприемете за верни аргументите които привеждам и поемете отговорност да ги използвате в кампанията си, имате шанс да привлечете милиони гласове в полза на Вашата кандидатура.
Изпращам Ви:

 • стенограма от парламентарен контрол и нагли “отговори” на министър Румен Петков на актуален въпрос от депутата Минчо Христов .
 • мое писмо до министър Пламен Орешарски с входящ номер в Министерството на финансите по повод на негови отговори на питане на депутатката Мария Капон
 • отворено писмо до премиера Сергей Станишев, внесено с входящ номер в Министерски съвет и изпратено в Парламента, Президенството, Върховния административен съд и в редица медии, както и дадено лично на Бойко Борисов.
 • статия “Смяната на номерата – корупция и безсрамие, отказана за публикуване в “24 часа”
 • статия “Кой пречи на министър Румен Петков в борбата срещу корупцията” – отказана за публикуване в “24 часа,” “Сега” и “Монитор” и публикувана с 2/3 съкращения в опозиционния орган на СДС “Демокрация” /изпращам Ви и публикувания вариант/.

Мога да Ви изпратя още толкова публикувани и непубликувани материали, ако проявите интерес, но и тези са достатъчни за да си оформите становище по проблема.

Димитър Николов Митев
Пловдив, 16.10.2006 г

Пл. Орешарски – министър на финансите

вторник, октомври 3rd, 2006

До г-н Пламен Орешарски, Министър на финансите на Република България

Господин Министър,
на 1-ви септември 2006 г. по време на парламентарен контрол Вие отговаряхте на въпроси, зададени от независимата депутатка госпожа Мария Капон относно смяната на старите табели на колите. Тъй като госпожа Капон се съгласи да отправи питането по моя инициатива, аз добре знам какво бе внесено при председателя на парламента г-н Г. Пирински и на какво всъщност „отговорихте“.
Вие избягнахте да отговорите с какво ще оправдаете загубата на брутен вътрешен продукт заради пропиляно работно време. При положение, че един зает в икономиката е създавал през 2005 г. БВП в размер на 51 лв и до този момент от сменилите номерата на колите си около 850 000 души са загубени над 2 000 000 работни дни, непроизведеният продукт е за около 100 000 000 лева. 40% от БВП минава през бюджета. Осигурили сте следователно намаление на приходите в бюджета при равни други условия за около 40 000 000 лева. Тук не вземам предвид обстоятелството, че за 2006 г. очакваният иконимически растеж е около 5 % и следователно загубата трябва да е по-голяма Не вземам предвид и стотиците хиляди работни дни загубени от чакащите на опашки за регистриране на новозакупени коли.
Вие избягнахте да отговорите на въпроса с каква обективна необходимост ще оправдаете разходите за смяната на табелите на държавни коли, които възлизат на няколко милиона лева. Също така не отговорихте на въпроса за разходите на МВР например за извънреден труд.
Формално може да отговорите, че не сте взел отношение по тези въпроси защото г-жа Капон не ги е прочела от трибуната на парламента.. Те обаче се съдържаха във внесеното писмено питане и не Ви прави чест, че ги отбягнахте.
Моята препоръка като допълнителен и уточняващ въпрос бе да бъдете запитан защо не предложихте правителството да упражни същият натиск, който сега се упражнява със старателното съдействие на редица медии и на полицейския апарат, директно за сключване на застраховки Гражданска отговорност? Защо не спирате от движение и не прекратявате регистрацията на коли заради липса на такава застраховка? Защо се кълнете в европейските ценности а съзнателно игнорирате европейската практика за регистрация на колите? Защо забравихте, че застрахователните компании в България разполагат с многоброен апарат, който може да осигури застраховане на всички коли без никакви опашки?
Че този въпрос не Ви бе зададен не означава, че той обективно не съществува и че Вие имате право да го отминете с мълчание.
Вие твърдите, че „няма как да сключите „Гражданска отговорност“ на автомобил, бракуван 70-те години, но той се води регистриран“ Не знаете ли, че за да се предаде колата в автоморга собствениците на същата изискват документ от КАТ, че колата е бракувана? Или пък смятате, че КАТ дава документ за бракуване на колата, но не я сваля от регистъра? И в края на краищата, ако има коли, които от години не се карат и стоят сред бурени, каква вина имат за това хилядите редовни собственици с платена застраховка „Гражданска отговорност“, та предложихте да си сменят номерата на колите? И непосилно ли се оказва за Вас да разберете, че с упорито подкрепяната от правителството наредба за смяна на номерата всъщност с нищо не застрашавате собствениците на отдавна изоставените и недвижещи се коли? Те не излизат на пътя и следователно няма вероятност да бъдат санкционирани. Ако целта Ви е да отстраните тяхното влияние върху процента на застрахованите коли от всички регистрирани коли, то сте избрали крайно погрешно решение.
Вие заявявате, че „в резултат на тези мерки и на известните затруднения, които създадохме на гражданите, които не са пререгистрирали автомобилите си в съответния график, и които в последсния момент се явиха на пултовете, в резултат на сравнително успешното приключване на тази кампания, към днешна дата броят на автомобилите, които имат „Гражданска отговорност“ към общия брой на автомобилите е 98 %“. Тук следва да се отбележат поне две неща:
Първото е, че не вземате предвид, че графика не се изпълняваше от МВР и КАТ, тъй като в десетки хиляди случай след публикуването на злополучната наредба при регистрация на колите собствениците получаваха стар тип номера през 2001 – 2004 година.
Второто е, че влизате в противоречие с практиката на правителството и КАТ. Кажете, ако сме изпълнили европейските изисквания към датата /1.9.2006 г./ на Вашия отговор на питането, с какво ще обясните бясната кампания в медиите в края на септември и началото на октомври, която отново стресира собствениците на коли със стари номера и днес отново се вият километрични опашки? Нали целта е постигната и няма опасност от критики „под каквато и да е форма“?
А поканата Ви към питащата госпожа Капон „отговорете Вие на въпроса ако не беше изтеглен с няколко месеца срокът, нима тези граждани нямаше да похарчат същите пари, за да си сменят номерата? Или това щеше да стане безплатно? “ е поразителна по своето безочие и цинизъм. Защото парите на населението нямаше да бъдат похарчени за обективно ненужна смяна на старите номера на коли , които няма да пътуват в страните от ЕС, ако правителството по Ваше и на министър Меглена Кунева предложение не бе решило да служи на частни интереси. Защо ли си спомням за оттеглянето на Вашата кандидатура от Надежда Михайлова при предпоследните избори за кмет на София? Не бяхте ли обвинен тогава в неправомерни контакти с частни фирми? А за грабителския харктер на налаганата от правителството наредба най-добре свидетелствува факта, че в България смяната на номерата е два пъти!!! по-скъпа например от смяната в чехия, където средните доходи на населението са над два пъти по-високи от тези на българското население
В заключение искам да Ви припомня българската поговорка, че на чужд гръб и сто тояги са малко. За Вас загубите, за които Ви пита госпожа Капон „трудно могат да се измерят точно, но са незначителни“. Първо, дори и да са незначителни, щом са загуби, причинени от правителствената кампания, за тях трябва да се носи отговорност. Второ, за Вас отчуждаването от населението на над 60 милиона лева /долу горе толкова, колкото милостиво бяха отпуснати за пролетното увеличение на пенсиите/, загубата на брутен вътрешен продукт за около 100 милиона лева поради опашките и съответно 40 000 000 лева по-малко приходи в бюджета, милионите левове изразходвани за ненужната смяна на номерата на колите на държавните ведомства и милионите левове за извънредните разходи на КАТ по смяната на номерата са „незначителни загуби“. А това съвсем не са единствените загуби. Достатъчно е да пресметнете колко губи бюджета от превръщането на парите на населението в разходи за ненужни нови табели, а не например за горива, с които да карат колите си и съответно да носят акциз за бюджета. Или и това е задача с повишена трудност за Вас, господин министър Орешарски? Но всичко това са „незначителни загуби“ при космическите мащаби, с които очевидно работите.
При вашето „аристократично“ отношение към проблемите, свързани с уникалната за цивилизования свят българска смяна на номерата на колите изглежда няма смисъл да Ви се припомня обстоятелството, че сега поставяните нови номера на колите не отговарят на изискванията на ЕС. Вие очевидно със същата лекота ще предизвикате още някои „известни затруднения“ и „незначителни загуби“ на данъкоплатците, които по конституция би следвало да са Ваши господари. Правителството, на което сте член, ще може да подобри сегашното си постижение и съответно да зарадва с „известни затруднения“ и „незначителни загуби“ не част от собствениците на коли, а всички, защото този път на всички коли номерата не отговарят на стандартите на ЕС. Остава да впишете рекордите от смените на номерата в книгата на Гинес.

Димитър Н. Митев
Пловдив, 03. 10. 2006

======== Отговор от кабинета на Г-н Орешарски ========

В отговор на № 94-00-366/05.10.2006 г.

Уважаеми господин Митев,
Кампанията за подмяна на регистрационните табели на автомобилите не бе продиктувана единствено от проблемите в областта на задължителната застраховка „Гражданска отговорност“ и необходимостта да получим положителна оценка в последния Мониторингов доклад на Европейската комисия. Подмяната на регистрационните табели на автомобилите се извършва съгласно Наредба № 1-45 още от 24.03.2000 г. за регистрацията, отчета, пускането в движение и спирането от движение на моторните превозни средства и на ремаркетата, теглени от тях. Съгласно тази наредба в България постепенно следваше да бъдат подменени регистрационните табели на МПС, както следва:

 1. до края на 2002 г. – за превозни средства с първоначална регистрация от 1991 до 2000 г. вкл.;
 2. до края на 2003 г. – за превозни средства с първоначална регистрация от 1986 до 1990 г. вкл.;
 3. до края на 2004 г. – за превозни средства с първоначална регистрация от 1981 до 1985 г. вкл.;
 4. до края на 2005 г. – за превозни средства с първоначална регистрация от 1976 до 1980 г. вкл.
 5. до края на 2006 г. – за превозни средства с първоначална регистрация преди 31.XII. 1975 г.

В случая институциите се възползваха от вече приетия нормативен режим, за да избегнат допълнителни критики и забележки във връзка с броя на движещи се незастраховани автомобили. Следва да отбележим, че горната наредба е издадена от министъра на вътрешните работи, така че на всички технически въпроси по нейното приложение можете да получите отговор по компетентност от администрацията на МВР.
Притесненията на Европейската комисия бяха обусловени от възможността за свободното движение на хора и автомобили в рамките на целия Европейския съюз. Както е известно, след присъединяването на България няма да има никаква пречка един водач на незастрахован автомобил да се окаже на територията на друга държава-членка и да причини пътнотранспортно произшествие там. Това бе допълнителната причина изцяло да се подмени и осъвремени базата данни на МВР на всички регистрирани някога автомобили в България чрез непопулярната кампания за подмяна на регистрационните табели на автомобилите. Обръщаме внимание, че въз основа горецитираната наредба кампанията е започнала преди шест години. Ненавременното изпълнение на това задължение за нормалното прилагане на наредбата във времето, бе обвързано с недобросъвестното отношение на водачите на моторни превозни средства. Следва да уточним, че пълноправното членство в Европейския съюз не може да не бъде обвързано с приемането на определени практики и задължения от всички български граждани – автомобилите, с които се движат да се водят на отчет от органите на МВР и за тях да има информация дали са застраховани или не. Такава информация има за всеки автомобил в другите държави-членки на ЕС. В случая това е от изключителна полза за българските водачи на моторни превозни средства, защото те ще могат да се ползват без проблеми от правото си да получат застрахователно обезщетение в случай на пътнотранспортното произшествие, настъпило по вина на местен водач на територията на друга държава-членка. Подготвени са нормативни изменения, съгласно които службите за контрол, определени от кметовете на общините, получават право да започват процедури по снемане от отчет на изоставени моторни превозни средства. Общинските служби за контрол ще уведомяват собствениците на изоставени моторни превозни средства, че трябва да ги отстранят от съответния терен в определен срок. След изтичането му общинските служби ще имат право да ги закарат на площадка за разкомплектоване, като предадат регистрационните табели в КАТ, за да започне процедура по снемане от отчет на моторното превозно средство.
В Мониторинговия доклад на Европейската комисия от октомври 2005 г. сектор „Застраховане“ по глава 3 „Свободно предоставяне на услуги“ беше поставен в т.нар.“червена зона“, като бяха отправени следните критики към България:
„Прилагането на правилата на автомобилното застраховане „Гражданска отговорност“ е слабо; източниците показват, че повече 45% от автомобилите, които се движат в България не са застраховани, следователно това е въпрос на сериозно безпокойство. България следва да продължи усилията си за да намали значително този процент и да осигури по-доброто прилагане на законодателството относно „Гражданска отговорност““. Критиките, макар и в по-слаба форма бяха потвърдени и от Мониторинговия доклад от май 2006 г.
След приключване на кампанията България успя да отговори на критиките на Европейската комисия, тъй като към настоящия момент съотношението на застрахованите спрямо имащите право на движение по пътищата автомобили е близо 98%. Тези добри резултати бяха отчетени от представителите на Съвета на бюрата в края на м. октомври 2006 г. Успешното приключване на кампанията за пререгистриране на автомобилните табели бе необходимо за доказване на високия процент застраховани автомобили, които се движат на територията на Р България и е оценено положително от европейските партньори. Обръщаме внимание, че навсякъде приетата практика е притежаването на автомобил да бъде обвързано с неговото ползване, т.е. никой не може да даде гаранция, че български незастрахован автомобил на примерно 50 години /годен за шофиране, но опасен за участие в движението/ няма да се движи на територията на друга държава-членка на Европейския съюз и да причини пътнотранспортно произшествие. От друга страна различните режими на регистриране на автомобилите през десетилетията бе довело до невъзможност да се актуализира базата данни на броя автомобили в България.
С актуализирането на базата данни на регистрираните автомобили стана възможен електронният обмен на информация между МВР и Гаранционния фонд относно всеки един автомобил за наличие на сключена застраховка „Гражданска отговорност“.
Уважаеми господин Митев,
Всички положени усилия, за да може България да отговори на отправените критики и бележки на експертите на Европейската комисия и Съвета на бюрата бяха насочени към постигане на максимално добри условия, при които България да започне своето ефективно членство в Европейския съюз. Те бяха внимателно обмислени от представители на много държавни институции и застрахователния бизнес и приети като единствено възможни за заобикалянето на предпазните клаузи в областта на вътрешния пазар.
Като Ви благодарим за критичното отношение, се надяваме да оцените положително възможността на всеки един български гражданин да се ползва от правото на безпрепятствено свободно придвижване във всяка една държава на ЕС.

С уважение: Нина Ставрева, Началник кабинет

Отговорът от кабинета на министър Орешарски, сканиран. Отговорът от кабинета на министър Орешарски, сканиран. Отговорът от кабинета на министър Орешарски, сканиран.