Archive for юли, 2012

Писмо до зам. кмет Александър Държиков

неделя, юли 29th, 2012

                                                                     До
                                                                     г-н  Александър Държиков            
                                                                     заместник кмет „ОРТ”
                                                                     община Пловдив,
                                                                     Копие:
                                                                     До
                                                                     Ангелина  Топчиева
                                                                     секретар на община Пловдив
 
                   Уважаеми господин Държиков,
                   Благодаря за Ваше писмо изх. № 12П3607(5) 20.07.2012 г. което сте ми изпратил във връзка с мое заявление с вх. № 12 П 3607/06.06.12. Същевременно трябва да Ви уведомя, че не приемам Вашия отговор като отговор на всички въпроси и искания за предоставяне на информация в съответствие със  ЗДОИ, защото Вашето писмо третира само част от поставените от мен проблеми.
                    Приемам като гавра писмото, изпратено ми от секретаря на община Пловдив Ангелина Топчиева, с което ми се предоставя пълен достъп до исканата от мен информация и паралелно с това веднага се определят исканията ми по т. т. 1 до 7 като нямащи качество на обществена информация. При това положение очевидно се налага да се обърна към административния съд за разрешаване на спора.
                     Относно твърденията във Вашето писмо по отношение на цените на преференциалните карти за пътуване с МГТ заявявам следното:
                      1. По мои сведения картите за цялата градска мрежа за пенсионери над 70 г. в София са на много по-ниска цена от аналогичните карти в Пловдив. Ще проверя допълнително къде се нарежда Пловдив в рамките на страната по обхват и цена на картите за пътуване с преференция. По-съществен обаче е въпросът  може ли в настоящия момент картите да се по-евтини от 14 лв. месечно. Моят отговор е категорично ДА.
                        2. Вие посочвате че с цел оптимизиране на транспорта в Пловдив новото общинско ръководство е намалило пробега с 15 % от началото на тази година, а от 1. юли с лятното разписание с още 7.5 % (само за двата летни месеца).  Това означава при равни други условия, че е налице намаление на разходите на превозвачите със съответните проценти, а приходите им запазват нивото си, тъй като с по-малък пробег се превозва същия брой пътници. Как ще обясните в тази връзка последното увеличение на цената на картите с над 16 % от 1 юли 2012 г.? Какво попречи цената на картите да остане 12 лв. и да не се повишава след като с намаляването на пробега се намаляват разходите на превозвачите?
                   3. В писмото си Вие посочвате че броят на продаваните карти е 40 – 45 000 месечно. Казвал сте ми, че четете материалите, които публикувам в блога си www.mitev.eu  по въпросите на масовия градски транспорт в Пловдив. Не сте забелязал обаче сведението, съдържащо се в писмото на директора на ОП ОКТ г-н Янакиев, че през 2009 г. броят на продадените карти е 80 000. До 2009 г. включително цената на картите за инвалиди и пенсионери над 70 години доколкото си спомням варираше между 5 и 15 лв ЗА ГОДИНА  и те пътуваха както и сега без билет. В течение на три години бе извършено драстично повишение на цената на картите, които станаха 120 лв. годишно, после 144 лв годишно и сега са 168 лв. годишно. С това бяха засегнати социално най-уязвимите потенциални пътници и според мен това е обяснението за спадането на броя на закупуваните карти в Пловдив от 80 000 на 40 – 45 000 но Вие не  коментирате този факт, а само констатирате, че броят на продаваните карти е постоянен. Не, не е постоянен и  бъдете сигурен, че след поредното увеличение на цената отново ще намалее.
                   По повод на изнесените от мен данни, че  броят  на пътниците за 2001 г. е почти 173 млн. годишно, а за 2009 г. е само малко повече от 24 милиона,  в писмото си до мен сте написал: „Некоректно е сравнението на броя на превозените пътници през 2001 г. с 2011 г.” . Изопачили сте (искрено се надавям това да е плод на неволна грешка, а не съзнателно) написаното от мен като сте заменили 2009 г. с 2011 г.  Аз много добре съм отчел аналогичността на условията през 2001 г. и 2009 г., защото и в двата случая притежателите на преференциални карти пътуваха при еднакви правила – карта + билет с намаление., а през 2011 г. вече данните са несъпоставими, защото всички притежатели на карти пътуват без билет.
                     Освен това за да доказвате некоректността на сравнението между 2009 и 2001 г. сте написал : „Не се отчита миграцията (вътрешна и външна), увеличаващия се постоянно брой на лични автомобили на гражданите, демократичното право на избор на предвижване на гражданите, тенденцията за увеличение на групите граждани предпочитащи предвижването пеша или с велосипеди и мотори, закриване на предприятия и откриване на нови в различни краища на града и др.”
                     По този повод отбелязвам, че населението на Пловдив не е намаляло, а леко се е увеличило. Броят на автомобилите през 2001 и 2009 г. е почти един и същ, броят на предприятията е почти един и същ (друг въпрос би било  ако сравнявах 1989 г. с 2009 г.). Изброили сте много фактори, всички от тях почти еднакви в двете сравнявани години, а старателно сте отминали най-съществения – скока на цената на билетите от 0.30 лв (и 0,10 за преференциалните) през 2001 г. на 1,00 лв (съответно 0,40 за преференциалните) през 2009 г.. Този скок на цените прогони пътниците, този скок ги накара да ползват повече автомобилите си, да ходят пеша или да пътуват с велосипеди. Това няма нищо общо с „демократичното право на избор”а е реакция на късогледа и неадекватна ценова политика на общината.  Този скок на цените ги принуди да търсят алтернативни начини за придвижване. Това съм посочил в писмото си до министъра на финансите С. Дянков, но Вие не счетохте за нужно да реагирате. Показателно е, че въпросното писмо изпратих до министър Дянков, до министъра на транспорта Ив. Московски, до министърката на околната среда и водите Н. Караджова и до кмета Ив. Тотев. Положителни отговори получих от трите министерства, а от община Пловдив  получих пълно мълчание.
                   Пишете ми „нека бъдем обективни”. За себе си считам че подхождам обективно, опирайки се върху конкретни факти и данни.  Къде е обаче Вашето обективно тълкувание на факта, посочен от мен в цитираното писмо до министъра на финансите, че през 2007 г. пробегът на МГТ е бил 13,5 млн. км., а през 2011 г. е вече 21,3 млн. км. (т.е. увеличение със 7.8 млн. км.) при намаляващ брой пътници? Къде е Вашето тълкувание на направените от мен разчети за възможната цена на билетите на базата на предоставените ми от ОП ОКТ данни за разхода на фирмите за 1 км. пробег и средната дължина на линиите на МГТ? Защо няма реакция на предложението ми да се премине  отново към разписанието от 2007 година? В транспортно отношение градът като обем на пътнокопотока е практически същият. Но за тези четири-пет години от тогава пробегът на превозните средства  е увеличен с над 50 %.
                   Предполагате, че гражданите са недоволни когато се налага да чакат повече по спирките, но общинското ръководство отминава с пълно мълчание въпроса ми защо проблемите на МГТ се решават само между това ръководство и фирмите превозвачи. Защо са изключени гражданите от решаването на този проблем? При тази висока цена на билетите гражданите с основание ще приемат на нож увеличаването на интервала между колите. Но защо не се допитате до тях дали няма да се съгласят на 12, 15, 20 минутни интервали между превозните средства (по различните линии в зависимост от тяхната натовареност и в зависимост от това за коя част от деня става дума) паралелно с чувствително намаляване на цената на билетите и картите? При съществуващата огромна степен на  дублиране на маршрутите на  линиите няма да доведат до голямо чакане по спирките и 3 до 5 курса на час ще се приемат с разбиране от гражданите и дори ще бъдат приветствани ако това бъде съпроводено с чувствително намаление на цената на билетите (на 40 – 50 стотинки) и картите за което съществува обективна възможност. Такова решение на проблема ще доведе до връщане на десетки хиляди граждани към ползване на градския транспорт, защото те сега участват като данъкоплатци в неговото субсидиране , но не го ползват и търсят алтернативни начини за придвижване заради непосилно високата цена.
                    Заради  високата цена на услугата в МГТ мнозина предпочитат личните автомобили с всички произтичащи от това отрицателни последици за екологията, трафика и скоростта на придвижване. Заради високата цена множество граждани по принуда „предпочитат“ да ходят пеша по силно запрашените и шумни улици. Пловдив е един от най-замърсените градове в Европа с фини прахови частици главно поради въздействието на транспортния трафик. Общината обаче остава глуха за предложения в тази насока. Полезно е да научите например че в столицата на Естония Талин масовият транспорт за всички граждани вече е безплатен. А тук, в Пловдив, от държавата и общината се източват над двадесет милиона лева годишно под формата на субсидии, компенсации, покриване на загуби на превозвачите и осигуряване на „разумна“ печалба до 5 % за да може по цял ден да обикалят превозни средства с едноцифрен брой пътници в тях. Нямам нищо против превозвачите да печелят и много повече, но това не трябва да бъде за сметка на все повече и повече изминавани километри, а за сметка на все повече и повече превозени пътници. Мислех си, (на базата на двете ни съвместни участия в ТВ предавания) че поне по този въпрос сме на едно и също мнение, но май съм се заблуждавал.
                   Доказателство за заблудата ми е Вашето писмо до мен и игнорирането от страна на новото ръководство на очевадните факти за ненормалното развитие на МГТ в Пловдив. В него наред с цитатите, които вече посочих, сте написал за моето заявление още:
                   „Не се коментира извършената оптимизация в транспорта от началото на 2012 г.  – 15 % за всички линии от началото на годината и летните разписания – намалени с 7,5 % …”
                    Вярно е, че в Заявлението ми до кмета Иван Тотев за достъп до обществена информация няма мой коментар за тази посочена от Вас оптимизация. Но аз поисках информация по повод липсата на реакция на общинското ръководство за писмото ми до министъра на финансите, в което съм написал:
                     „Научих, че новоизбраното общинско ръководство е взело решение от 14.01. 2012 г. броят на колите обслужващи линиите на градския транспорт да бъде намален с 15 % без линии № 99, 5, 7 и  22 . (Основателно  е запазването на броя на колите единствено за линия 22, където интервалът е 30 мин. в делнични дни и 1 час в почивните. За останалите три линии няма причина да бъдат изключвани от прилагането на споменатото решение) Все още не разполагам с новото разписание за да  преценя по-пълно обхвата на предприетата стъпка.  Считам, че тя е в правилна посока, но е недостатъчна и едностранчива. Недостатъчно е намалението на броя на курсовете, особено като се има предвид, че старото общинско ръководство  месец преди изборите с цитираното по-горе решение на ОбС от 8. 9. 2011 г. предприе поредното увеличение  на пробега. (Записките за броя на пътниците, които посочих по-горе, показват, че практически положението не се е променило след 14.01. 2012 г. в сравнение с дните преди това.) На всичко отгоре вече има сигнали, че решението на новото ръководство на общината се заобикаля, като с намаления брой коли се изпълнява същия брой курсове. Това се постига като се намали времето за изпълнение на един курс, което не е трудно, защото при малкия брой качвания и слизания на пътници по спирките автобусите преминават за по-кратко време по маршрута си.  Ако това е масова практика излишно изминаваните километри ще се запазят с всички произтичащи от това негативи. 
              Мярката е едностранчива, защото не предвижда намаление на цените.”
                   Позволявам си да попитам това не е ли коментар на извършената оптимизация? Или и Вие не сте прочел писмото ми до министъра на финансите, което, повтарям,внесох с входящ номер в кметството?
                   Спомняте си предполагам, че при двете ни съвместни участия в предавания на Пловдивска обществена телевизия по темата за оптимизацията на транспорта старото общинско ръководство не допусна участие на свои представители в тези предавания. Иска ми се да вярвам, че това няма да се повтори, че сте готов да участвате в сериозно публично обсъждане на проблемите на МГТ  и си позволявам да Ви поканя на телевизионен дебат в качеството Ви на зам. кмет отговарящ за транспорта. Нямам нищо против в такъв дебат да участват и собствениците на фирмите превозвачи.
                   Аз изпратих кореспонденцията си по темата за транспорта с министерството на финансите и с община Пловдив на Пловдивска обществена телевизия и на Нова българска телевизия. Надявам се че ще съдействате за осъществяване на такава дискусия. На Вас като заместник кмет няма да откажат ТВ ефир.
                    С уважение: Димитър Н. Митев, тел. 0888/704984
 

Отговор от Александър Държиков, зам.-кмет по транспорта в Пловдив

четвъртък, юли 26th, 2012

 
 
                                    

Искане за среща с вицепремиера и министър на финансите С. Дянков.

неделя, юли 22nd, 2012

Кореспонденция с Любен Корнезов

неделя, юли 15th, 2012

                                                              Кореспонденция с Любен Корнезов
 
След като изминаха единадесет месеца от деня, в който предадох лично на Сергей Станишев писмото, с което го обвинявам в погазване на положената от него клетва като министър-председател, реших „предконгресно” да се обърна към шестте юристи от парламентарната  група на Коалиция за България  ( Корнелия Нинова, Мая Манолова, Михаил Миков, Любен Корнезов, Милена Христова и Янаки Стоилов) с предложение да му помогнат да изготви отговор. Ето писмото до Любен Корнезов:   
 

Подател: Dimitar Mitev <dimitr_mitev@abv.bg>

  добави в адреси 

До: kornesov@parliament.bg  
Относно: Предложение за подпомагане на Сергей Станишев.  
Дата: Събота, 2012, Май 12 15:46:57 EEST  
Уважаеми господин Корнезов,
На 17.06.2011 г. предадох лично на Сергей Станишев следното писмо:
http://mitev.eu/?p=2808 . Точно по време на провеждането на предстоящия конгрес на БСП ще се навършат 11 месеца от деня, в който г-н Станишев получи лично това писмо заедно с приложенията, упоменати в него. Можете да се полюбувате на „отговорите“, които получавах от неговите подчинени докато беше министър-председател ако надникнете в http://mitev.eu/?cat=14 Затова държах написаното от мен да стигне лично до него, макар че предварително бях 99 % сигурен, че отговор от него няма да получа.
За мен е очевидно, че лидерът на БСП не е в състояние да се защити от отправените в писмото ми обвинения към него. По такъв начин той де факто признава, че обвиненията ми към него са основателни.
Вие за разлика от него сте юрист по образование. Поради това изпращам това писмо и на вас с предложение да се опитате да докажете, че обвиненията ми към него са неоснователни. Ако и вие си замълчите като него ще считам че сте съгласен, че начело на партията ви стои клетвопрестъпник. Можете да си го преизберете пак и да продължите да тласкате БСП към политическото небитие, където е нейното истинско място.
Щях да пропусна. Не забравяйте да подчертаете на предстоящия конгрес на БСП фундаменталния принос на „другаря“ Станишев, който на въпрос, зададен му по време на интервю в БНТ на 15.03.2006 г. посочи, че „…държавата своевременно, в продължение на години, не си е вършила работата. Не са подменяни номера на коли, които са с регистрация от преди…“ http://mitev.eu/?p=59Без съмнение начело на БСП, а засега и на ПЕС стои безспорен мъдрец, който единствен от всички бивши и настоящи премиери в целия свят стигна до прозрението каква е работата на държавата. 
 
ППП.
Настоящото писмо ще бъде публикувано в www.mitev.eu Пак там ще бъде публикуван и евентуален ваш отговор, , но като имам предвид  колко „диалогична“ е БСП вероятността да получа отговор от вас е по-малка от вероятността да улуча джакпота в ТОТО 2
 
Димитър Митев, тел. 0888/704984
 
                                       Х           Х            Х
                   Въпреки че не очаквах да получа отговор от който и да било от шестимата депутати-юристи, все пак „чудото” отчасти се случи. Шест седмици след като бях изпратил писмото си получих следния „отговор” от професор Любен Корнезов:
 

Подател: kornesov@nt52.parliament.bg

  добави в адреси 

До: Dimitar Mitev <dimitr_mitev@abv.bg>  
Относно: Re: Предложение Р·Р° подпомагане РЅР° Сергей Станишев.  
Дата: Вторник, 2012, Юни 26 14:32:20 EEST  
Господин Митев,Учудвам се каква злъч, омраза, ненавист е завладяла душата и съзнанието Ви.За какъв „клетвопрестъпник“ говорите, за какви „предателства“? Човек можеда бъде съгласен или несъгласен с една политика или личност, но не трябва да вижда в себеподобния си враг. За такива като Вас К.Маркс беше казал: „Погледни и отмини“
Любен Корнезов
                                       Х        Х        Х
                   Счетох за необходимо да отговоря на неговото писмо по следния начин:
                   Господин Корнезов,
                   благодаря за високата чест, която ми оказахте с отговора на писмото ми до вас. Дадохте ми по този начин възможност да документирам за историята позицията на считания за един от най-известните юристи в БСП по една от най-мащабните гаври с милиони български граждани по времето на прехода.
                   Питате ме за какъв „клетвопрестъпник” говоря, за какви „предателства”.
                   Първо държа да отбележа, че в писмата си до Станишев не съм го обвинявал за „предателства” и не ви прави чест като юрист и съдия да ми приписвате неупотребена от мен дума.
                    Второ, считам за необходимо да ви припомня  текста на клетвата, която положи Станишев при встъпването си в длъжността на министър-председател на Република България: „Заклевам се в името на Република България да спазвам Конституцията и законите на страната и във всичките си действия да се ръководя от интересите на народа. Заклех се!”
                   Позволявам си да ви посоча още един път част от действията на Станишев, които не бях в интерес на народа (имам чувството, че сте ми отговорили с горецитираното писмо без да прочетете какво точно съм му написал).
                    1. Правителството на Станишев изпълняваше наредба І – 45 на МВР, приета при правителството на Иван Костов, за пререгистрация на автомобилите в България. По закон (чл. 141 от ЗДвП) те са с безсрочна регистрация и не може с ведомствена наредба да се определя краен срок за нейната валидност. Опитайте се да докажете, че тази пререгистрация в изпълнение на наредба, противоречаща на закон, бе в интерес на българския народ.
                   2. Правителството на Станишев съкрати срока за изпълнение на цитираната наредба като благодарение на това месеци наред пред пунктовете на КАТ се виеха опашки, на които се чакаше по 3-4 денонощия. По официални данни за пет месеца от януари до 28.5.2006 г. бяха пререгистрирани 608 013 автомобила. По три дена чакане – това е загуба на 1 800 000 човекодни. По 65 лв. брутен продукт на зает в икономиката за ден – това е загуба за над 100 000 000 лева за икономиката на страната. Опитайте се да ми докажете, че това беше в интерес на народа.
                   Правителството на Станишев излъга, че пререгистрацията на автомобилите в България е изискване на Европейския съюз. Опитайте се да докажете, че тази лъжа бе в интерес на народа.
                    Пререгистрацията на автомобилите в България бе единствена в света. Но пък за сметка на това тя бе на тройно по-висока цена от цената за регистрация на автомобил в Германия например. Опитайте се да докажете, че това бе в интерес на народа.
                    На 15.03. 2006 г. по време на интервю по Канал 1 на БНТ  в отговор на журналистически въпрос  Станишев заяви: че „…държавата своевременно, в продължение на години, не си е вършила работата. Не са подменяни номера на коли, които са с регистрация от преди…“ http://mitev.eu/?p=59 . Като икономист очевидно нямам нужната способност да преценя как такава работа на държавата – след като регистрира автомобилите да изисква и осъществява тяхната пререгистрация – служи на интересите на народа. Ако можете помогнете ми.                      
                     Мога да продължа с примерите за погазване интересите на народа в хода на кампанията за повторната регистрация на законно регистрирани автомобили, но струва ми се че и посоченото до тук е достатъчно. Иска ми се да вярвам, че няма да мълчите като останалите пет свои колеги и колежки – юристи от парламентарната група на КБ и ще ми посочите доказателства, с които да ми стане ясно, че Станишев не е клетвопрестъпник, че не заслужава омраза, ненавист и злъч (пропуснал сте презрение), а уважение и възхищение.
                   ПП.
                        Можете да се срещнете и да обмените опит по темата с Меглена Кунева, тъй като тя с писмо се опита да ме убеди, че наредбата и пререгистрацията на автомобилите е била целесъобразна и дори, забележете, че е изискване за да бъде приета България в Шенгенската зона. http://mitev.eu/?p=2948  Предполагам, че като професор по право ще се заинтересувате от нейното противопоставяне на точния срещу буквалния смисъл на законовите разпоредби. Предлагам ви да направите необходимото за разпространяване в юридическите научни среди на този неин съществен „принос” в правната теория.
                         Меглена Кунева (заедно с Пламен Орешарски) бе инициатор на съкращаването на срока за безумната и  уникална в световен мащаб  рекетьорска пререгистрация на автомобилите в България. Затова тя бе избрана за еврокомисар, забележете, за защита на потребителите!!! Подигра се с милиони граждани на България, унижи ги да чакат на многодневни опашки за да платят рекет, но днес е създателка на Партия на гражданите.
                         Станишев е единственият премиер в света, който критикува държавата, че не си върши работата и не сменя номерата на законно регистрирани автомобили.  И е лидер на „лявата” БСП и  председател на ПЕС.   О темпора, о морес! Колко фалш има по света!
                         И последно, позволявам си да ви помоля да не кощунствате със споменаване името на Маркс докато членувате в ренегатската БСП, която реставрира капитализма в България и забрави комунистическата идея, но лицемерно продължава да твърди, че е партия със 120 годишна история.
 
                         Димитър Митев, тел. 0888/704984
Пловдив, 14.07.2012 г.                   
 
 
 

 
                   end_of_the_skype_highlighting

Касационна жалба с/у Реш. № 6713/11.05.2012 по адм.д. 13595 с/у МВР по ЗДОИ

вторник, юли 10th, 2012 
 

                                                                                          

Отговор от община Пловдив на заявление по ЗДОИ за МГТ.

петък, юли 6th, 2012

 На 06.07. 2012 г. около 12:40 часа на спирка на градския транспорт до кметството на район Южен в посока към центъра видях двама млади мъже с камери и една млада жена с тях. Проявих любопитство и ги запитах какво снимат по паветата и бордюра  на тротоара до спирката. Отговориха ми че снимат кадри във връзка с произшествието на кметицата на района и двете блъснати момичета. Разговорът се завъртя и към градския транспорт с автобус на който уж е била засечена Павлинка Кацарова. Казах им че мечтая за камера, която да заснеме как по цял ден автобусите и тролейбусите  се движат с по 10-15 пътника на малък интервал един от друг. На което  младата дама отговори,  че гражданите ще протестират ако се увеличи интервалът, аз и подхвърлих, че гражданите ще приемат увеличаване на ннтервала ако бъде съпроводено с намаляване цената на билета. Попитах дали дамата ползва интернет, след утвърдителния и отговор потърсих визитна картичка в чантичката на кръста си (докато я търсех в ръката ми попадна и визитната картичка на Симеон Дянков, която и показах) намерих я и   казах, че в блога ми трябва да търсят материали по въпроса в две категории – „Кореспонденция със С. Дянков“ и „Критични материали за градския транспорт“, че съм направил анализ на конкретни показатели и съм направил предложения за оптимизация. Дамата ме попита какво съм работил и аз и отговорих че съм бивш преподавател по политическа икономия. След това и аз попитах с кого съм имал честта да разговарям и младата дама ми отговори: Райна Златкова, БТв. Забеляза че на визитната ми картичка е изписан моят телефон и каза, че ако преценят за необходимо ще ме потърсят. Автобусът който чаках дойде, сбогувах се и се качих. Сега съм любопитен първо дали Райна Златкова  ще прочете нещата, които и предложих и второ дали ако ги счете за актуални и важни ще и позволят да прави предаване по темата.
Днес е 17.09.2012 г. Нямам обаждане от Райна Златкова и вече нямам надежда че щсе се обади. Очевидно или писмата не са прочетени, или не са ги счели за актуални или важни.
 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-
Преди да получа долупоместеното решение получих в края на четиринадесетдневния законов срок за отговор на заявлението ми писмо, с което бях уведомен че срокът се удължава с 10 дни. Когато и този срок изтече, вчера получих съобщение че имам писмо в пощенската станция.  Явно много нужни са били тези десет дни за да получа отговора, който е фактически отказ за достъп до информация и меко казано е подигравка с моето заявление и със закона.
 
 
 

            След получаването на горецитирания отговор на заявлението ми за достъп до информация се обърнах към съда за решаване на спора.           
    Чрез кмета на град Пловдив                                                                                                            
                                                                     до
                                                                     Административен съд
                                                                     гр. Пловдив.
 
                                                           Ж  А  Л  Б  А
от  Димитър Николов Митев, адрес гр. Пловдив 4002, ул. Милин камък № 6 
                                                           срещу
фактически отказ за предоставяне на информация, постановен с Решение   изх. № 12 П3607 (3) от 29.06.2012 г.  на Община Пловдив.
 
                      Уважаеми административни съдии,
                      Cъс заявление вх. № 12 П 3607 от 06.06.2012 г. в съответствие с чл. 2 (1) на ЗДОИ поисках достъп до интересуваща ме обществена информация, която е в пряка връзка с проблемите на масовия градски транспорт(Приложение 1). В края на законния 14 дневен срок за отговор получих писмено съобщение, че срокът за отговор е удължен с 10 дни (Приложение 2). След изтичането на тези 10 дни по пощата получих   горепосоченото Решение  (Приложение 3) което  беше изпратено като отговор на Заявлението ми.
                       Вероятно десетте допълнителни дни за изготвяне на отговора на заявлението ми са били нужни на кмета на Пловдив да намери уникално решение на проблема – от една страна да  постанови, че ми се предоставя пълен достъп до исканата от мен информация и същевременно да се обяви исканата от мен информация по точки 1 до 7 от Заявлението ми за нямаща обществен характер и по такъв начин да ми бъде отказан достъп до нея.
                    Правото на всеки да търси, получава и разпространява информация е гарантирано с чл.41, ал.1 от Конституцията. В РКС № 7/96 г. по к.д. № 1 от 1996 г. Конституционният съд е извел необходимостта от приемането на закон за детайлна уредба на тази материя, какъвто именно се явява приетият през 2000 г. ЗДОИ. Несъмнено е, че всяка информация, създавана или съхранявана от органите на държавна власт по презумпция дава възможност на гражданите да си съставят мнение за дейността на тези органи. Това се извежда от прочита на чл.2, ал.1 („Обществена информация по смисъла на този закон е всяка информация, свързана с обществения живот в Република България и даваща възможност на гражданите да си съставят собствено мнение относно дейността на задължените по закона субекти“). Естествено, целта на законодателя не е била административните органи по свое усмотрение да решават коя информация е от значение за съставяне на мнение и коя – не. В противен случай не би съществувало право на достъп до обществена информация, а само някаква правна възможност гражданите да бъдат информирани по отделни въпроси според желанието на държавните органи.
                     В Решението, което оспорвам, не са представени никакви аргументи или доказателства за това че  исканата от мен информация и поставените от мен въпроси противоречат на смисъла на чл. 2 от ЗДОИ. В този смисъл отказът на кмета да ми бъде предоставена информация по т. 1 до 7 е немотивиран.
                     Същевременно отговорите, които са ми предоставени по т. 8 и т. 9 от Заявлението са непълни,  и се разминават  с конкретния аспект на поисканата информация. В този смисъл не ме удовлетворяват, защото не мога да си съставя мнение до каква степен са или ще бъдат решени съществуващите проблеми, предмет на исканата от мен обществена информация и съответно не мога да получа точна представа за работата на кмета като задължено по закона лице.
                     Уважаеми административни съдии,
                     предвид и на основание гореизложените мотиви
                                               М О Л Я
 да отмените оспореното Решение на кмета на Община Пловдив с което фактически ми  е отказан достъп до обществена информация, от която бих могъл да си съставя мнение за дейността на кмета като задължено по закона лице, като го задължите да представи ново решение, законосъобразно и притежаващо всички изисквани от закона елементи.
 
Приложения:
1. Заявление за достъп до обществена информация до кмета на Пловдив.
2. Писмо за удължаване на срока за отговор на Заявлението.
3. Решение за предоставяне на достъп до обществена информация.
4. Препис от жалбата до АС Пловдив
      С уважение:…………………………..
 
  След като общината е придвижила жалбата ми до Административния съд получих следното съобщение за дължима държавна такса без заплащането на която делото ще бъде прекратено:
 
 
 
 
                                                      До Административен съд
                                                        Гр. Пловдив
                                                       Административно отделение – VІ състав
 
 Платих по баннков път срещу такса от 2,50 лв исканата държавна такса и с долупосоченото придружително писмо представих платежния документ в Административния съд.
 
                                  М   О    Л    Б    А
от  Димитър Николов Митев по повод съобщение за оставено без движение административно дело № 2726/2012 г.
 
 
                Уважаеми административни съдии,
                 моля  да приемете и приложите към дело № 2726/2012 г. документ за платена държавна такса 10 лв.
 
 
С уважение: ………………………………
 
Пловдив,
19.09.2012 г.