Archive for юли, 2008

Идея за усъвършенстване на изборното законодателство

четвъртък, юли 31st, 2008
Mitev
[Златен]
от Bulgaria

Общо мнения: 210
XGan4evАбе много ревете а ма то щото боли като знаете в себе си че мръсника Доган е прав – за момента нема алтернатива. Я посочете ми кой – поне десет имена за правителство дайте да ги обсъдим. А де?!
ХГанчев,
първо, държа да изразя възхищението си от „уважението“, с което като новак се отнасяте към участниците във форума.
второ, много хитро защитавате тезата на тройната коалиция, наричайки един от тях мръсник, подкрепяте тяхната позиция за липсата на алтернатива.
Прав сте, че във формираната под мъдрото ръководство на БКП политическа картинка, състояща се от БСП и казионни опозиционни партии и партийки няма алтернатива, въпреки че мнозина от този елит като интелект многократно превишават Станишев. Няма алтернатива по-скоро като морал и почтеност.
трето, длъжно ли е обществото да избира само измежду този доказал вредността си за България елит?
Я ако можете си представете, че след всенародно обсъждане се стигне до консенсус на какви изисквания трябва да отговаря един гражданин, за да стане примерно министър. Предполагам, че това няма много да ви затрудни.
След това си представете, че вместо блудкавите Биг Брадъри, Сървайвари и сапунени сериали по телевизията се даде възможност ежедневно да вървят предавания с кандидати, издигнати отдолу, на които предавания те да представят отношението си към сегашната действителност и вижданията си относно начините за промяна в положителна насока. След това да се даде възможност, както при сегашните Мюзик айдъли, пей с мен и т.н. или редом с тях, на гражданите на България с гласуването си чрез СМС-си да изберат примерно 240 души за кандидат-депутати, които да имат право да се яват на избори заедно с други кандидати, издигнати от партии . /В тази връзка прави ли ви впечатление, че БСП предлага ако все пак има мажоритарни избори на тях да имат право да се явяват само кандидати, предложени от партии?/
Медийното пространство в България е затворено за такива процедури и е широко отворено само за действащите представители на така наречения елит, който допуска само себе си за медийни изяви, като изключим изявите на чалга, спорт, мутри, сладникави полупорнографски предавания, в каквото например все повече се превръща шоуто на Слави и т.н.
Нека избраните от народ на базата на определените изисквания към политиците кандидат-депутати да се сблъскат с партийните листи и каквото сабя покаже. Мисля че тогава и активността няма да бъде само 40%.
Идеята предлагам за първи път и естествено трябва да бъдат направени множество уточнения, за да не се допусне злоупотреба и с нея.
В заключение самия аз мога веднага да посоча няколко личности примерно от медиите, които биха могли да участват в такава надпревара, ако разбира се пожелаят. Студентите от вузовете също биха могли с анкети да определят кой от техните преподаватели най-отговаря на принципните изисквания към хората, които ще се занимават с политика и т.н. и т.н.

Създадено: 31.7.2008 г. 17:58:05   Поща до автора   Редактирай мнението   Изтрий мнението


 

 
 
 

Отговор на Манрико

неделя, юли 13th, 2008
Mitev
[Напреднал]
от Bulgaria

Общо мнения: 68
Manrico
[Златен]
от Bulgaria
Общо мнения: 9834Интересно дали г-н Митев като убеден защитник на правилата и принципите е получил писменото съгласие на редакцията на вестника, както е по правилата, преди да публикува в сайта си мнения от форума….Или правилата трябва да се спазват, само когато се отнасят за буса на г-н Митев
_______________________
And if I spend somebody else’s money on somebody else, I’m not concerned about how much it is, and I’m not concerned about what I get. And that’s government.
Milton Friedman, Fox News interview (May 2004)
Създадено: 13.7.2008 г. 12:02:44Mанрико, съжалявам че трябваше отново да намеся Вашето име, но бях провокиран с постинг. Ако аз съм нарушил правилата съм готов да понеса отговорност за това. Същественото в случая е, че Вие не желаете /изобщо не допускама, че не сте в състояние/да разберете, че в материалите от блога ми не става въпрос за буса на г-н Митев, а за многомилионни загуби на икономиката и населението, причинени от правителството на очевидно любимия Ви млад премиер, за унижаване и дискриминация на милиони българи, за по същество единни действия при този произвол на управляващи и опозиция, която по този въпрос се оказа казионна и т.н и т.н. Може да не съм прав в становищата си, но не свеждайте нещата до буса ми, защото това просто не отговаря на истината, ако тя разбира се Ви интересува. Глаавният проблем според мен е, че с откровена злоупотреба с власт три поредни правителства по уникален за цивилизования свят се изгавриха с милионите български собственици на автомобили, осигурявайки облаги на заинтересовани фирми и кръгове, без да понесат за това поне политическа отговорност.

Създадено: 13.7.2008 г. 18:05:36   Поща до автора   Редактирай мнението   Изтрий мнението

Регламент 2411 от 03.11.1998 г. с приложение за табелите

неделя, юли 6th, 2008

: „България е изпълнила коректно директивата на Европейския съюз за подмяна на номерата на колите и настоящите напълно съответстват на стандартите на съюза”. /в-к 24 часа , 26.2.2008 г. „КАТ пуска нови табели за колите“/ Тази нагла лъжа принадлежи на бившия заместник министър на вътрешните работи, член на ВС на БСП и на Съвета по законнност, ред и правосъдие и борба с  корупцията.С малки изключения от тази лъжа не се разграничи практически целия политически елит, като особено активно тя се вкарваше в употреба от управляващата тройна коалиция.

 Няма директива на ЕС за подмяна на номерата, а има Регламент 2411 от 03.11.1998 г.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки – така е записано в него и може да бъде прочетено по-долу. Никой от последните три правителства /Костов, Кобурга и тройната коалиция/ не обясни, защо е била приета наредбата за смяната на номерата и е въведен стандарт, който не отговаря на Регламента на ЕС. Наредбата е от 2000-та година, а регламента от 1998 г. Във всички държави от ЕС при регистриране на новозакупен автомобил се дават регистрационни табели в съотвествие с настоящия регламент. Повече от година и половина Република България е член на ЕС, но не спазва изискванията на регламента при регистриране на новозакупени автомобили. За 2007 г. техният брой е бил над 410 хиляди. Колко са за първото полугодие на 2008 г. не ми е известно. Бившият зам.министър К. Пенков посочва, че новите табели ще бъдат давани вероятно от края на настоящата година и си служи  с абсурдния аргумент за необходимост от технологично време за въвеждането на новите табели. Дано греша, но аз си мисля, че тези, които се облажиха от абсурдната смяна на табелите, се стремят да се съберат повече коли за следващата кампания за смяна на табелите. Ако обществото не се съпротивлява най-вероятно отново ще бъде игнорирана европейската практика, която изключва принудително пререгистриране на регистрирани коли.

 

 
 
 

19981103

Регламент (ЕО) № 2411/98 на Съвета

от 3 ноември 1998 година

относно признаването във вътрешния трафик на Общността на отличителния знак на държавата-членка, в която са регистрирани моторни превозни средства и техните ремаркета

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност, и по-специално член 75, параграф 1, буква г) от него,

като взе предвид предложението на Комисията [1],

като взе предвид становището на Икономическия и социален комитет [2],

в съответствие с процедурата, формулирана в член 189в от Договора [3],

(1) като има предвид, че Общността прие определен брой мерки, които целят да гарантират плавното функциониране на вътрешния пазар, който обхваща пространство без граници, в което свободното движение на стоки, хора, услуги и капитали е гарантирано в съответствие с разпоредбите на Договора;

(2) като има предвид, че няколко държави-членки са договарящи се страни по Виенската конвенция от 1968 г. за шосейния трафик [4], по-долу наричана „Конвенцията“, член 37 от нея предвижда, че всяко превозно средство в международния трафик трябва има от задната си страна, освен регистрационен номер, и отличителен знак на държавата, в която е регистрирано;

(3) като има предвид, че Общността не е договаряща се страна по Конвенцията и че някои държави — страни по Конвенцията се ползват от разпоредбите на член 37 от Конвенцията; като има предвид, че тези държави-членки изискват моторни превозни средства от други държави-членки да показват отличителния знак на държавата, както е предвидено в приложение 3 от Конвенцията; като има предвид, че някои от тези държави-членки не признават други отличителни знаци като тези на регистрационните номера, които показват държавата-членка, в която превозното средство е регистрирано, но не съответстват на приложение 3 към Конвенцията;

(4) като има предвид, че няколко държави-членки са въвели образец на регистрационен номер, който в крайната си лява част показва синя зона с 12-те жълти звезди, която представлява европейското знаме плюс отличителния знак на държавата-членка по регистрация; като има предвид, че, за целите на вътрешния транспорт в Общността, този отличителен знак съответства на целта за идентифициране на страната по регистрация, както е предвидено в член 37 от Конвенцията;

(5) като има предвид, че държавите-членки, които изискват моторни превозни средства от други държави-членки да показват отличителния знак на държавата на регистрацията, би следвало също да признават знака, както е предвидено в приложението към настоящия регламент,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Настоящият регламент се прилага за моторни превозни средства, които са регистрирани в държавите-членки и се движат на територията на Общността.

Член 2

За целите на настоящия регламент:

1. „отличителен знак на държавата-членка по регистрация“ означава комбинация от една до три главни букви на латиница, които показват държавата-членка, в която е регистрирано превозното средство;

2. „превозно средство“ означава всяко моторно превозно средство или негово ремарке, както е определено в:

– Директива 70/156/ЕИО на Съвета от 6 февруари 1970 г. за сближаването на законодателствата на държавите-членки по отношение на типовото одобрение на моторни превозни средства и техните ремаркета [5],

– Директива на Съвета 92/61/ЕИО от 30 юни 1992 г. относно типовото одобрение на двуколесните и триколесните моторни превозни средства [6].

Член 3

Държавите-членки, които изискват превозни средства с регистрация в други държави-членки да показват отличителния знак, когато се движат на тяхна територия, признават отличителния знак на държавата-членка по регистрация, показан в левия край на регистрационния номер в съответствие с приложението към настоящия регламент като еквивалентни на всеки друг отличителен знак, който те признават за целите на идентифицирането на държавата по регистрация на превозното средство.

Член 4

Настоящият регламент влиза в сила в деня след публикуването му в Официален вестник на Европейските общности.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки

Съставено в Брюксел на 3 ноември 1998 година.

За Съвета

Председател

B. Prammer

[1] ОВ С 290, 24.9.1997 г., стр. 25 и ОВ С 159, 26.5.1998 г., стр. 16.

[2] ОВ С 95, 30.3.1998 г., стр. 32.

[3] Становище на Европейския парламент от 19 февруари 1998 г. (ОВ С 80, 16.3.1998, стр. 210), Обща позиция на Съвета от 5 юни 1998 г. (ОВ С 227, 20.7.1998 г., стр. 31) и Решение на Европейския парламент от 7 октомври 1998 г. (все още непубликувано в Официален вестник).

[4] Виенската Конвенция от 8 ноември 1968 г., подписана под егидата на Икономическата комисия за Европа към ООН.

[5] ОВ L 42, 23.2.1970 г., стр. 1. Директива, последно изменена с Директива 97/27/ЕО (ОВ L 233, 25.8.1997 г., стр. 1).

[6] ОВ L 225, 10.8.1992 г., стр. 72. Директива, последно изменена с Акта за присъединяване от 1994 г.

–––––––––––––––––

19981103

ПРИЛОЖЕНИЕ

СПЕЦИФИКАЦИИ ЗА ОТЛИЧИТЕЛНИЯ ЗНАК НА ДЪРЖАВАТА-ЧЛЕНКА ПО РЕГИСТРАЦИЯ, КОЙТО СЕ ПОСТАВЯ В ЛЕВИЯ КРАЙ НА РЕГИСТРАЦИОННИЯ НОМЕР

+++++ TIFF +++++

МОДЕЛ 1 (пример)

Цветове:

1) Светлоотражателна синя основа (Мунсел 5,9 pb 3,4/15,1)

2) 12 светлоотражателни жълти звезди

3) Светлоотражателен отличителен знак на държавата-членка по регистрация, бял или жълт на цвят

Разположение и размери:

1) Син фон:

височина = минимум 98 мм

широчина = минимум 40 мм, максимум 50 мм

2) Центровете на 12-те звезди трябва да се оформят в кръг с радиус 15 мм; разстоянието между двата противоположни върха на всяка звезда = 4 – 5 мм

3) Отличителен знак на държавата-членка по регистрация

височина = минимум 20 мм

широчина на контура на буквата = 4 – 5 мм

Когато размерите на синия фон са намалени за регистрационни номера, които включват два реда символи (виж модел 2) и/или за регистрационни номера, предназначени за двуколесни или триколесни моторни превозни средства, размерът на звездите и на отличителния знак могат да бъдат пропорционално намалени.

+++++ TIFF +++++

Митев за Мето от Интернето

сряда, юли 2nd, 2008
Mitev
[Начинаещ]
от Bulgaria

Общо мнения: 41
Meto ot Interneto
[Златен]
от Bulgaria
Общо мнения: 3257Митев, не се стърпевам да ти отперим един въпрос: имаш ли изобщо лично мепесе, с други думи – кола?
Да, Мето. Имах две, едната я продадох с несменен номер. Другата, пътрически бус запазих, не смених номера. На 20.09.2007 г. в Габрово ми съставиха акт за стария номер, обжалвах пред КАТ, последва наказат. постановление за глоба 20 лева и заповед за прилагане на принудителна административна мярка – спиране на буса от движение. След жалба в Габровски районен съд глобата бе отменена като неправилна и незаконосъобразна, след това КАТ отмени и заповедта за спиране от движение. На 31 май 2008 г. отново ми бе съставен акт от карловски полицаи, които не пожелаха въобще да погледнат решението на съда и заповедта за отмяна на спирането от движение. Сега отново чакам наказателно постановление за да се повтори историята. Ако посетиш www.mitev.eu ще можеш да видиш документите сканирани в категорията Светлина в тунела.

Създадено: 02.7.2008 г. 19:15:02   Поща до автора   Редактирай мнението   Изтрий мнението

 

Отговор на постинг за табелите

сряда, юли 2nd, 2008
Mitev
[Начинаещ]
от Bulgaria

Общо мнения: 40
Д-р Перемянов
[Златен]
от Bulgaria
Общо мнения: 2506Да, г-н Митев,
и аз исках да ти кажа същото, както г-жа de Vill, но искам да добавя, че, за Бога, наредбата за смяна на ретистрационните табели, която така трайно е увредила способността ти да общуваш нормално, е приета с правителствено постановление през 2000-та (да, 2000-та). И само твоя (е, и моя, щото и аз не я бех чел, и минах през „ада на КАТ“…плащайки на едно момче да ми извърши пререгистрацията чрез пълномощно …) вина е, че си реагирал на нея едва през 2006-та. Не се тревожи, повече няма да подлагам чувството ти за хумор на изпитание, и бъди здрав
Създадено: 01.7.2008 г. 21:28:25Г-н Перемянов,
дано се върнете още един път към преглед на постингите в този форум. Ако не ще намеря друг подходящ момент да продължа виртуалния разговор с Вас. Засега благодаря за пожеланието да бъда здрав, няма нужда да щадите чувството ми за хумор. От написаното във вашия постинг по мой адрес разбрах, че не сте отделил време да прочетете отвореното писмо до Станишев. Иначе щяхте да разберете, че аз търся начин да изразя протеста си срещу това, че една акция, която нанесе огромни загуби на населението, на икономиката и на бюджета в частност, измерващи се със стотици милиони левове, остава неосъдена и ненаказана/убеден съм, че не подкрепяте ненаказуемостта на престъпленията и недосегаемостта на властимащите/. Знам че наредбата е от 2000 та година, знам и това, че и до момента продължава нейното изпълнение. Аз не си смених номера, съставиха ми акт, наложиха ми глоба, спряха колата от движение, съдът отмени глобата, отменено бе и спирането от движение. Реакцията ми срещу един крещящ пример на държавен рекет и произвол вие оценявате, че трайно е увредила способността ми да общувам нормално. Може да съм наивен, но все пак считам, че може да промените мнението си ако внимателно прочетете постинга с писмото до Станишев. Блогът www.mitev.eu е много обширен и би трябвало да си вземете отпуск за него. А защо съм реагирал чак през 2006 г. отговорът е прост – не съм забелязал съществуването на наредбата преди това, което надявам се не е непростим грях. Бъдете здрав.

Създадено: 02.7.2008 г. 12:35:42   Поща до автора   Редактирай мнението   Изтрий мнението

Отговор за Манрико – форум Сега

сряда, юли 2nd, 2008
Mitev
[Начинаещ]
от Bulgaria

Общо мнения: 40
Manrico
[Златен]
от Bulgaria
Общо мнения: 9783Вече и номерата на колите съдържат 98% вода
_______________________
And if I spend somebody else’s money on somebody else, I’m not concerned about how much it is, and I’m not concerned about what I get. And that’s government.
Milton Friedman, Fox News interview (May 2004)
Създадено: 02.7.2008 г. 15:06:02
Манрико, защо ли цитирате постоянно мисълта на М. Фридман след като не може да направите връзка между цитата и смяната на номерата на колите?
Умното премиерче Станишев каза 15 март на въпрос за смяната на номерата: „ПЪРВО ИСКАМ ДА ВЪРНА ЛЕНТАТА МАЛКО НАЗАД. ЧАСТ ОТ ПРОБЛЕМА Е ТОВА, ЧЕ ДЪРЖАВАТА СВОЕВРЕМЕННО, В ПРОДЪЛЖЕНИЕ НА ГОДИНИ, НЕ СИ Е ВЪРШИЛА РАБОТАТА. НЕ СА ПОДМЕНЯНИ НОМЕРА НА КОЛИ, КОИТО СА С РЕГИСТРАЦИЯ ОТ ПРЕДИ СЕДЕМДЕСЕТ И ПЕТА ГОДИНА…“
Правителствато, използвайки МВР като инструмент и с помощта на медиен натиск за 6-7 години отчуждиха от населението пари, с които осигуриха по някои данни около 200 млн. лева приходи за фирмите, обслужващи пререгистрацията. Освен това осигуриха и загуби на икономиката
за още минимум 100- 150 млн лева. Последното правителство си позволи и лъжата, че смяната е изискване на ЕС, без да посочи защо само спрямо България е приложена такава мярка. Такова изискване на ЕС няма, но Станишев не стана българския Дюрчани. Напънете се малко и кажете, кое от второто писмо до Станишев например е 98 % вода, но не бягайте като Костадинка по тъч линията. Чакам отговора Ви.

Създадено: 02.7.2008 г. 15:38:01   Поща до автора   Редактирай мнението   Изтрий мнението

Отговор на Манрико за табелите

сряда, юли 2nd, 2008
Mitev
[Начинаещ]
от Bulgaria

Общо мнения: 40
Manrico
[Златен]
от Bulgaria
Общо мнения: 9784Митев, смяната на номерата наистина може да е била калпаво организирана. Изискване на ЕС за номерата май нямаше, трябваше да се достигне определено ниво на застраховки – и за да го направят, врътнаха номера с номерата. Е, и? Това ли е най големият проблем на България, та трябва да се дискутира под всяка статия във вестника? А пък освен да се дискутира, и да си копирате писмата до премиера.
_______________________
And if I spend somebody else’s money on somebody else, I’m not concerned about how much it is, and I’m not concerned about what I get. And that’s government.
Milton Friedman, Fox News interview (May 2004)
Създадено: 02.7.2008 г. 16:57:27
Манрико, очевидно нищо не сте разбрал от проблема. Калпавата организация на смяната на номерата е малкото зло, макар и довело до големи загуби на работно време поради три-четири дневните опашки. Когато един ученик го накажат да стои прав до стената за един час – това е наказание и е неприятно, нали? Ако накарате стотици хиляди хора да висят в студ и пек по опашките против волята им за нещо, което не им е нужно, а на всичко отгоре им струва и пари- това как ще го оцените? Може би като социална придобивка и уважение към хората?
Големият проблем е, че смяната на номерата не е необходима сама по себе си.
Задавали ли сте си въпроса защо никъде в Европейския съюз и по света няма повторна регистрация на една и съща кола? Това се случи само в България. Очевидно ще ви трябва много да се позамислите над проблема каква е ползата за обществото от повторната регистрация на един и същ автомобил. Мога да ви помогна – няма полза, има само разход на труд, пари, време и нерви. Старата регистрационна табела изпълнява същите функции, каквато и новата. Защо не вземете да си сменнте здравото стъкло на прозореца със същото стъкло, но ново? Защо не си хвърлите годните за употреба и в добър вид обувки и си купите отново същите обувки? Държавата накара населението да прави аналогично действие със смяната на номерата. Но докато ако вие смените здравото стъкло на прозореца със същото, но ново, това си е за ваша сметка то държавата набави огромни имуществени облаги на доставчиците на табели, талони, попълване на молби, банкови преводи и т.н. а за сметка на собствениците на автомобили без да ги пита, напротив, заплашвайки ги със сурови санкции. Ами в крайна сметка посочете кое от обвиненията срещу премиера не е вярно!
Вашето мнение за табелите и тяхната смяна е погрешно, но е твърде често срещано и това ме кара да се опитвам да ви посоча истината по въпроса. Ако не сте съгласен с нещо, оспорете го, но конкретно, а не с общи приказки. Успех. В www.mitev.eu ще намерите още множество аргументи за същността на този нагледен пример за злоупотреба с власт и корупция на най-високо равнище, който във всяка нормална държава би довел до падане на правителството.

Създадено: 02.7.2008 г. 17:48:34   Поща до автора   Редактирай мнението   Изтрий мнението

Mitev
[Начинаещ]
от Bulgaria

Общо мнения: 40
Манрико:
„…трябваше да се достигне определено ниво на застраховки – и за да го направят, врътнаха номера с номерата. Е, и? Това ли е най големият проблем на България, та трябва да се дискутира под всяка статия във вестника?“
Очевидно властта правилно си бе направила сметката, че болишнството хора ще бъдат недоволни, но не винаги ще схванат същността на проблема. В закона за движение по пътищата, не помня в кой точно член /може би беше 171/ е посочено като основание за спиране на МПС от движение липсата на застраховка Гражданска отговорност до нейното сключване. Задайте си въпроса защо не бе приложен този законов текст? Защо българските граждани бяха принудени да дадат не само 90 лв за застраховка, но и 60 лв. за смяна на номерата? Защо трябваше да сменят номерата и собствениците на автомобили със сключена застраховка ГО, а и със застраховка авто каско? Много още номера ще връткат властите, докато нивото на мислене не стигне до оценка на същността на всяко действие на правителството.

Създадено: 02.7.2008 г. 18:00:25   Поща до автора   Редактирай мнението   Изтрий мнението