Archive for август, 2011

Сигнал до Цв. Цветанов и отговор.

събота, август 27th, 2011

Когато писах долупоместения сигнал до министъра на вътрешните работи Цв. Цветанов не бях обърнал внимание на обстоятелството, че на делото във ВАС  МВР бе представлявано от юрисконсулт, упълномощен от предишния министър на вътрешните работи Михаил Миков. Без да съм сигурен, предполагам, че главен юрисконсулт Благой Иванов е „защитавал интересите на МВР“по случая съгласно линията на министъра на вътрешните работи от правителството на Станишев – Михаил Миков   и не е съгласувал писмените си бележки пред ВАС с новото ръководство на МВР и министър Цветанов.
                                                                                     ХХХ
Входящ № в МВР:                                                                До г-н Цветан Цветанов
М – 13043                                                                                  министър на вътрешните работи
от 28.07.2010 г.                                                                   на Република България.
                                                                                                       Копие
Входящ № в ПП „ГЕРБ“                                                     До г-н Бойко Борисов
94-А-Я-4                                                                                   министър- председател
28.07.2010                                                                             на Република България
                                                                                                      и председател на партия ГЕРБ.
                                                               С  И  Г  Н  А  Л
             от  Димитър Николов Митев, живущ в град Пловдив 4002, ул…………………
                         е-mail: dimitr_mitev@abv.bg  , тел. 0888/704 984
                    Уважаеми господин Цветанов,
                  с разбиране и надежда приемам Вашия и на цялото правителство стремеж да отвоювате българската държава от мафията и да допринесете за възстановяването на реда и законността в българската държава. Като гражданин приветствам стремежа Ви да се освободите от кадри в МВР, които петнят името на институцията и с действията си погазват законите на държавата. Подкрепям призивите Ви към гражданите за помощ и съдействие на МВР в борбата с престъпността и беззаконието и си позволявам да Ви запозная със следните случаи на погазване на закони от служители на МВР с които се сблъсках лично.
                  Предисторията накратко:
                    Съгласно чл. 141 от Закона за движение по пътищата автомобилите в България са с безсрочна регистрация. Съгласно чл. 5 от Закона за стандартизацията в Република България стандартите се прилагат доброволно.
                   В разрез с горепосочените законови положения с  вътрешноведомствен подзаконов акт Наредба І- 45 на  МВР, приета през 2000-та година при  правителството на Иван Костов, бе въведен краен срок за валидност на предишната регистрация на автомобилите и бе наложено задължително въвеждане на новия стандарт за табелите  и съответно задължителна пререгистрация под заплахата от сурови санкции. Нарушени са два закона от бивши ръководства на МВР при три последователни правителства.
                    І. случай.
                    Разчитайки на защитата на горепосочените законови положения аз не се подчиних на наредбата на МВР и не пререгистрирах автомобила си. На 20.09.2007 г. полицаи от РПУ Габрово ми съставиха АУАН заради старите табели на автомобила ми. Възражението ми срещу акта не бе уважено от началника на РПУ Габрово, въпреки че по закон следва да съм защитен. Последва НП 3984/2007 за глоба и Заповед за ПАМ 3984/2007– спиране на автомобила ми от движение.
                   В отговор на моя жалба Районния съд в гр. Габрово обяви с Решение №  №23 от 08.02.2008 издаденото НП за незаконосъобразно. Въпреки съдебното решение началникът на РПУ Габрово отново , позовавайки се на Наредба І – 45, с писмо № 2163 от 18.03.2008 г.  след уточнение, че спирането от движение е по чл. 171 буква „а” от ЗДвП (счетено е, че старите табели са техническа неизправност!!!) отказа да отмени принудителната мярка спиране на автомобила от движение, поради което се наложи да се обърна към директора на ОДП в Габрово. Той   със заповед № 369/28.03.2008 г. отмени и спирането на автомобила от движение като незаконосъобразно и противоречащо на материалния закон. Контролният талон ми беше върнат, автомобилът ми не фигурираше като спрян в масива на КАТ, т.е. заповедта на РПУ Габрово за ПАМ – спиране от движение на автомобила ми въобще не е била регистрирана в информационния масив на КАТ. (Случайно установих това обстоятелство когато през м. февруари 2008 г. получих обявление за решението на Районния съд и с него в ръка отидох в КАТ Пловдив да искам връщане на контролния ми талон. Беше ми отказано връщане на талона без заверен препис от съдебното решение, но по този повод разбрах, че повече от месец преди директорът на ОДП Габрово да отмени спирането от движение, автомобилът ми не фигурираше в информационния масив на КАТ   като спрян от движение, нещо повече, беше ми иззет само контролния талон, а не и талона на автомобила). Това е важно да се има предвид във връзка със следващия
                   ІІ. Случай.
                   „Въоръжен” със съдебното решение и заповедта на ОДП Габрово аз отново подкарах автомобила си след половингодишно принудително прекъсване. До 31 май 2008 г., когато ме спряха полицаи от РПУ Карлово, които ми съставиха  АУАН „за това, че на 31.05.2008 г. около 15,50 часа на РП – І – 6 при км. 265 + 608 метра до разклона за с. Куртово, обл. Пловдив управлява лек автомобил „Рено Трафик” с рег. № РВ 6667 К /стар образец/, което е спряно от движение, без разрешение на службата за контрол на Министерството на вътрешните работи, с което е нарушил чл. 177 /1/ т. 4 от ЗДвП” като при това категорично и арогантно отказаха да се запознаят със съдебното решение и заповедта за отмяна на спирането от движение. Иззеха  талона на автомобила  и контролния талон. Не помогна и възражението ми до РПУ Карлово. От там с писмо ми съобщиха, че автомобилът ми е бил спрян от движение от 01.06.2006 г. !?!
                  В Закона за административните нарушения и наказания (ЗАНН) е записано:
Чл. 36.(1) Административнонаказателно производство се образува със съставяне
на акт за установяване на извършеното административно нарушение.
(2) Без приложен акт административнонаказателна преписка не се образува…
                   Нямам съставен АУАН през 2006 г., нямам издадена заповед за прилагане на ПАМ – спиране от движение на автомобила ми, не е изземан талона на автомобила ми, не са свалени табелите му и няма залепен стикер – спрян от движение – все нормативни изисквания за такива случаи. Въпреки всичко през 2008 г.полицаи от  РПУ Карлово ми съставиха АУАН с цитирания по-горе мотив.
                   Обяснявам си случилото се по следния начин. През м. април 2008 г. аз публикувах в блога си решението на РС Габрово и Заповедта на директора на ОДП Габрово за отмяната на санкциите срещу мен като незаконосъобразни. Някъде в този период – април – май 2008 г.  някой в МВР е взел мерки и без да ме уведоми за фактическото анулиране на издадената от директора на ОДП Габрово заповед  е наредил в масива на КАТ автомобилът ми да бъде вписан като спрян от движение при това от 01.06.2006 г.. Това е било известно на редовите полицаи актосъставители на 31 май 2008 г..  С това мога да си обясня вписаното от тях в акта „нарушение” и категоричното и арогантно  отказване да се запознаят с решението на РС и заповедта на директора на ОДП Габрово, които носех за всеки случай със себе  си. Нещо повече, полицаите ехидно и уверено  ми заявиха, че този път санкциите няма да бъдат отменени. Останах с чувството, че пътуването ми от Пловдив към Казанлък е било засечено от КАТ и че полицаите са били подготвени предварително за срещата с мен.
                       Обстоятелството, че началникът на РПУ Габрово през есента на 2007 г. издаде срещу мен НП за управление на автомобил със стари табели, а не за управление на автомобил, който е спрян от движение също потвърждава тезата ми, че вписаното в информационния масив на КАТ без законово основание спиране от движение уж от 01.06.2006 г. е било извършено в периода април-май 2008 г.
                   Началникът на РПУ Карлово отказа да се съобрази (!) със съдебното решение от габровския РС и Заповедта на директора на ОДП Габрово за отмяна на заповедта за спиране от движение като незаконосъобразна и противоречаща на материалния закон и издаде НП 1302/08  от 03.07.2008 г. за глоба 100 лв. за това, че съм управлявал спряно от движение МПС. Не ми се вярва да си е позволил подобен груб произвол на своя глава – без одобрение или препоръка от висшестоящ орган в МВР. Както вече посочих били са взети  съответни „мерки” и автомобилът ми вече фигурираше като спрян от движение в масива на КАТ. Подозирам че въпросната мярка срещу мен бе предприета във връзка с моя блог в интернет www.mitev.eu,  в който с много публикации аз се противопоставих на единственото  в света всеобщо пререгистриране на  регистрирани автомобили.
                    РПУ Карлово не придвижи жалбата ми до РС Карлово в законния срок. След цял месец чакане се наложи в няколко телефонни разговора да подсещам началника му и така жалбата ми стигна до  РС с повече от месец закъснение, което означаваше съответно по-дълго принудително неползване на автомобила ми. Районния съд в Карлово, отмени  НП, издадено от началника на РПУ Карлово като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО. Второто, седеммесечно принудително неползване на автомобила ми, приключи когато документите ми бяха върнати след продължителна разправия в КАТ Пловдив (началникът му се опита да ме склони да се съглася на временно удостоверение докато все пак си сменя регистрационните табели), а един от неговите подчинени недвусмислено ми заяви, че вече няма да ми спират от движение автомобила, а само ще ме глобяват, защото съдът отменя глобите заради спирането от движение, а самите глоби били необжалваеми до определен размер. Сега отново управлявам автомобила си със старите му табели, но не разполагам с документ, с който се отменя мистериозното „спиране” на автомобила ми от движение от 1.6.2006 г.
                   Тъй като Наредба І – 45 на МВР все още не е отменена,  през лятото на 2009 г.  ме спряха полицаи на територията на област Стара загора заради старите табели, но след като ги запознах с документите за предишните случаи, те не ми съставиха пореден акт.
                  Уважаеми господин Цветанов,
                   Горепосочените случаи касаят действия и незаконосъобразни актове на МВР от времето, когато Вие не сте бил министър на вътрешните работи.
                  Третият случай касае поведение на служител на МВР от 2010 година, т.е. когато Вие сте министър.
                  В съответствие с чл. 1 от Закона за отговорност на държавата и общините за вреди (ЗОДОВ) подадох иск за обезщетение за причинените ми имуществени и неимуществени вреди пред АС в Пловдив. Съдът   не се съобрази с фактите по делото  и с чл. 1 на ЗОДОВ и не ми възстанови щетите, доказано нанесени ми от неправомерните действия на Вашите служители. Последва моя касационна жалба във ВАС. Там два пъти по двете дела (15094 и 15095 по описа на ВАС за2009 г.) се яви в качеството на процесуален представител на Министъра на вътрешните работи, т.е. като Ваш представител  главен юрисконсулт Благой Иванов. Прилагам копие от неговите невероятни за юрист писмени бележки до ВАС
                   Видно от тези бележки г-н Иванов в разрез с изискването на ЗОДОВ защитаваше позицията, че искът ми не следва да бъде уважен. Въпреки че разполагам с две НП от началници на РПУ-та, отменени като незаконосъобразни от български съдилища и заповед от Директора на ОДП гр. Габрово за отмяна на ПАМ като незаконосъобразна и противоречаща на материалния закон.
                   Освен това в разрез с фактите г-н Иванов си позволи да се позовава на несъществуваща заповед на началника на РПУ  Карлово за ПАМ. Той въобще не се смущава от обстоятелството, че такава заповед не съществува, поради което съответно не ми е представена за подпис и изпълнение.
                   В качеството си на Ваш процесуален представител главен юрисконсулт Б. Иванов настоява да не бъде уважен иска ми в разрез с допълнителния протокол към конвенцията за защита на правата на човека и основните свободи, която е ратифицирана от Република България и където е записано в член 1. : „Всяко физическо или юридическо лице има право мирно да се ползва от своите притежания. Никой не може да бъде лишен от своите притежания освен в интерес на обществото и съгласно условията, предвидени в закона и в общите принципи на международното право”. Поради двете принудителни спирания от движение аз не можах да ползвам автомобила си повече от година.
                   Уважаеми господин Цветанов,
                   на Вас, разбира се, са Ви познати лъжите на престъпниците пред съдилищата с цел да избегнат наказания. В случая  Вашият процесуален представител се опитва да заблуди съда по същия начин. Известно ми е , че съдът не е длъжен да се съобрази с писмените бележки на Вашия подчинен. Но се питам дали съответства на новата политика на МВР служител на министерството, при това главен юрисконсулт, да защитава позиции, противоречащи на закона , вместо да признае вината на МВР за издадените две незаконосъобразни НП, за незаконосъобразното спиране на МПС от движение от РПУ Габрово и за безпрецедентното налагане на НП за неизпълнение на несъществуваща принудителна административна мярка, както и за предприетото в случая отнемане на талона на автомобила ми и контролния талон от РПУ Карлово. Не беше ли правилно и законосъобразно след посочените факти да не възрази срещу иска ми, а да признае неговата обоснованост и да се извини за действията на съответните служители на МВР?
                   И което е най-съществено – питам се, дали позицията, изразена от главен юрисконсулт Благой Иванов, е съгласувана с Вас или не? Защото ако  Вие сте го упълномощил да пледира по този начин, това означава, че не само при предишни правителства, но   и сега законите не са на почит в МВР. Надявам се, че това не е така и че в случая процесуалният Ви представител е действал от Ваше име без Ваше знание. Вашата реакция на настоящия сигнал ще покаже дали греша или не.
                   След като ВАС се постави над законодателната власт (това там се случва не за първи път) и отказа да приложи изискването на чл. 1 от ЗОДОВ като отхвърли двете ми касационни жалби, случаят вече ще се решава в Европейския съд за правата на човека в Страсбург. Държа да Ви уведомя, че ми е неприятно да съдя България и много ми се иска воденето на подобно дело в ЕСПЧ да стане ненужно,  ако законността и справедливостта бъдат възстановени с политически и  вътрешно-правни средства, т.е. :

  1. Ако Вие отмените Наредба І – 45, приета от предшествениците Ви в МВР при  правителството на Иван Костов и видоизменена от правителството на тройната коалиция като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНА и обявите това на всеослушание чрез медиите.
  2.  Ако МВР се извини на милионите български граждани, принудени от предишното правителство с унизителни опашки и масиран натиск в масмедиите да пререгистрират законно регистрираните си автомобили.
  3. Ако МВР публично обяви, че БСП и нейните съдружници във властта излъгаха българския народ, че смяната на номерата е изискване на ЕС.
  4. Ако МВР публично обяви загубите, които бяха нанесени на гражданите /около 200 млн. лева, отнети като разходи за пререгистрацията/ и бюджета на страната с изпълнението на Наредба І – 45. Например в периода от 01.01.2006 до 28.05.2006 г. бяха пререгистрирани 608013 автомобила при средно три денонощия чакане на опашка пред КАТ. Това прави повече от 1 800 000 загубени работни дни, а за един работен ден един зает според статистиката е произвеждал тогава 65 лв брутен вътрешен продукт. Т.е. загубен е БВП за повече от 100 млн. лева, извън загубеното време на около 150 000 души, които са чакали за първа регистрация. За корупцията, която се вихреше при  „бърза регистрация без чакане на опашка”да не говорим.
  5.   Ако бъде обяснено на българските граждани, че „социалното правителство” на БСП и сие ги принуди да плащат тройно повече за регистрация на МПС например в сравнение с таксата в Германия.
  6. Ако МВР публично посочи, че при наличието на текст от ЗДвП, че МПС без застраховка ГО се спира от движение, „компететнтото” правителството на Станишев се отказа от прилагането на този законов текст и реши да изпълнява изискванията на ЕС за 90 % застраховани с ГО чрез пререгистрация и смяна на номерата на автомобилите.
  7. Ако МВР припомни на българските граждани, че петчленен състав на ВАС в 2006 г. отказа да отмени като незаконосъобразна Наредба І – 45 въпреки категорично и противоречие с чл. 141 на ЗДвП и с чл. 5 на Закона за стандартизацията и с този си акт се постави над законодателната власт и обслужи престъпната акция на политико-икономическата върхушка,

                   „Административен произвол”, „опит да бъде ловена риба в мътна вода”, „унизително и пренебрежително отношение”, „едни обикновени изнудвачи”, „тъпо решение”, „невероятен корупционен модел”, „поредната управленска дивотия”,”гавра с българските граждани”, „къде отиде социалният усет на левицата?”,”едно безумие,един тормоз, една гавра срещу стотици хиляди български граждани”, „правите /хората/ на маймуни”и т.н. и т.н.
                Уважаеми господин Цветанов,
                  горецитираните определения  са от изказванията на депутати от опозицията при обсъждането на предложението на независимия депутат Минчо Христов да отпадне Наредба І – 45, проведено в пленарна зала на НС на 16.03.2006 г.  След това заседание случаят бе забравен. Защо всички партии изпаднаха в амнезия по този въпрос? Възможните отговори според мен са, че или всички са се облажили от отнетите от населението при смяната на номерата и талоните на автомобилите около 200 милиона лева, или нямат нужната компетентност да оценят същността на акцията. Мисля, че политическа партия ГЕРБ  трябва най-после да даде политическа оценка на уникалната в световен мащаб българска пререгистрация на вече регистрирани автомобили, при която управляващата върхушка злоупотреби с МВР и го превърна в инструмент за недопустим натиск и рекет върху гражданите.                 
               Надявам се, че ще реагирате на сигнала ми и предварително Ви благодаря.
С уважение:         Димитър Николов Митев,
Приложение: Писмени бележки от главен юрисконсулт Благой Иванов в качеството му на      
                         процесуален представител на Министъра на вътрешните работи.


Жалба до Цв. Цветанов и отговор.

събота, август 27th, 2011

/На 03.09.2010 г. в приемната на МВР г-н Георгиев, който преди време прие с входящ номер Сигнала ми до г-н Цветан Цветанов, отказа да ми даде входящ номер на долупосочената жалба. Даде ми интернет адрес  deloskiad@mvr.bg и телефонен № 02/982-38-24 за да поискам от там входящия номер във вторник, 07.09.10 г. . На 04.09.2010 г. написах писмо и го пратих на посочения интернет адрес.  Във вторник в пощата си нямах отговор. Изпратих писмото още веднаж. След като и в петък, 10.09.2010 г. нямах събщение в пощата си, позвъних на посочения телефон. Обади се жена, която ми каза, че материалите /жалбата и Сигнала до Константин Пенчев и останалите адресати са обединени в едно/  са с входящ номер М – 14835/03.09.2010 и че по тях се готви отговор, който ще получа в писмо с обратна разписка. Беше ми посочено, че не трябва да пиша на дадения ми в приемната адреc deloskiad@mvr.bg  а в бъдеще евентуални писма трябва да изпращам на адрес  skiad@mvr.bg.
На изрично заявеното от мен желание да бъда записан за приемане при министър Цветанов служителят в приемната г-н Георгиев отговори, че министърът няма приемни дни и че не може да му нареди да ме приеме. Нямали практика да приемат заявления с искане за среща с министъра. Докато при първото ми посещение в приемната г-н Георгиев внимателно изчете сигнала ми до министъра, този път погледна отгоре-отгоре нещата, които му представих. Държеше се учтиво и с усмивка, зад която ми се стори че прозира раздразнение от второто ми посещение и от характера на реакцията ми за изпратения отговор с подписа на министър Цветанов./
До г-н Цветан Цветанов
Вх. № в МВР :      М – 14835/03.09.2010      Заместник-председател на МС и                                                                                                                  министър на вътрешните работи на РБ
Копие
Вх. № в МС  1126/03.09.2010                           до г-н Бойко Борисов,
министър-председател на РБ

Ж  А  Л  Б  А

                 от Димитър Николов Митев, живущ в гр. Пловдив 40023, ул………………………………
срещу игнориране и тенденциозно манипулиране на факти в Писмо № І -26857/24.08.2010г.
Уважаеми господин Цветанов,
благодаря за отговора, изпратен от Ваше име и с Вашия подпис (рег. № І – 26857 от 24.08.2010 г. Екз. № 1) на сигнала ми с вх. № М – 13273/02.08.2010. по описа на ДКИАД – МВР.
След като се запознах с неговото съдържание стигнах до извода, че трябва да Ви изпратя тази жалба, тъй като съм дълбоко огорчен и възмутен от безочливото подминаване на част от фактите, както и от недобросъвестното и тенденциозно манипулиране на другата част от тях.
В изпратения  отговор се твърди, че е направена проверка по моя сигнал. В петте страници текст обаче не успях да открия никакво становище на проверяващите, които са Ви изготвили отговора, по посочени от мен конкретни случаи на неправомерни действия на служители на МВР. В този „отговор“, който са Ви поднесли за подпис, няма нито дума по повод двете отменени от различни съдилища като незаконосъобразни Наказателни постановления, издадени от РПУ Габрово и РПУ Карлово.
Подминато е без внимание издаването от полицаи  на АУАН и НП в нарушение на чл. 36 от ЗАНН. Проверяващите не са забелязали, че съм наказан на базата на несъществуваща санкция за неизвършено нарушение.
                     Липсата на каквото и да било становище по цитираните по-горе въпроси, поставени от мен в сигнала ми до Вас, е богато „компенсирана“ от 79 машинописни реда цитати и преразказ от първоинстанционните и касационните съдебни решения, с които са отхвърлени исковете ми срещу МВР. Много време и усилие са хвърлили съставителите на отговора, но напразно, защото аз познавам добре решенията и на първа, и на втора инстанция на АС и изрично съм посочил два пъти в сигнала си до Вас, че исковете ми са отхвърлени от съда. Посочил съм също така, че не съм доволен от тези тях и че предстои дело в ЕСПЧ в Страсбург.
Специално за решенията на съда аз подготвих  сигнал  до   съответните компетентни   органи, в който посочвам защо не мога да ги приема като справедливи и законосъобразни. Прилагам копие от този сигнал за Ваша информация.  Тук е уместно да посоча, че три пъти наблюдаващи прокурори по делата (два окръжни от Пловдив и един от Върховна административна прокуратура ясно заявиха, че исковете ми са основателни и следва да бъдат уважени  и да бъда компенсиран за нанесените ми от полицейски служители щети. Само прокурор Лидия Ангелова от ВАП застана на позициите на съдиите. Това е отразено в мотивите към двете първоинстанционни и двете второинстанционни решения. Така че възраженията срещу действията на МВР и съда не са  само на Димитър Митев.
Възмутен съм от следното в подписания от Вас отговор:
Писмените бележки на главен юрисконсулт Благой Иванов, депозирани пред ВАС в съдебно заседание по адм. д. № 15095/2009 г. са основани на доказателствата по делото и на изводите на Пловдивския районен съд, изложени в решение № 1076/28.07.2009 т. по дело 397/2009 г.“.
                      Подминавам несъществена грешка, че вместо Пловдивския административен съд е записано Пловдивския районен съд и подчертавам, че писмените бележки НЕ СА ОСНОВАНИ НА ДОКАЗАТЕЛСТВАТА ПО ДЕЛОТО, ТЪЙ КАТО ТЕ НЕ СА ОБСЪЖДАНИ НИТО ОТ СЪДИЯТА, НИТО ОТ ПРОЦЕСУАЛНИЯ ВИ ПРЕДСТАВИТЕЛ.
                    И не само съм възмутен от такова грубо несъответствие с истината, но съм и сериозно обезпокоен за отражението, което неминуемо има върху работата на МВР наличието на такива кадри в системата му, които могат да казват на черното бяло и на бялото черно. Страхувам се, че ако не бъдат взети мерки за прочистване в средното управленско ниво на МВР това може да се окаже пагубно за стремежа Ви да отвоювате  държавата от мафията, може да доведе и до Вашия и на правителството политически провал. Подобни отговори, като този, който ми е изпратен с Вашия подпис никак, ама никак не съдействат за укрепването на авторитета на МВР и не водят по никакъв начин да получаване на така необходимата обществена подкрепа на Вашите и на правителството усилия. Напротив, способстват за създаване на впечатление, че с промяната на министъра в министерството на вътрешните работи все още законите не са на почит, а безобразията се защитават с всички средства.
                     За илюстрация ще посоча реакцията на съставителите на подписаното от Вас писмо на предложението ми Наредба І – 45 /2000 г. на МВР да бъде отменена от Вас като незаконосъобразна. Претенцията ми е обявена като неоснователна, защото „Посочената наредба е издадена въз основа на делегирано правомощие по силата на чл. 140, ал. 2 от ЗДвП.“                     
      Вярно е, че чл. 140, ал. 2 от ЗДвП делегира правомощие на министъра на вътрешните работи да издава наредби, но там не е казано, че тези наредби могат да са в противоречие със закона.  Странно защо нито съставителите на Наредб І – 45, нито съдиите от Административния съд, нито Вашият процесуален представител, нито авторите на подписаният от Вас отговор не забелязват, че това делегирано правомощие е ограничено от чл. 141 на ЗДвП, където е записано, че регистрацията на автомобилите е безсрочна /с изключение на някои частни случаи, при които е предвидено регистрацията да бъде временна/. И с лека ръка приемат, че министърът има право със своя заповед да определи краен срок на валидност на регистрация на автомобили, извършена преди издаването на въпросната наредба. При бедността на България бе престъпление да се изземат от населението стотици милиони лева за да се направи повторна регистрация на милиони регистрирани автомобили, но с цена три пъти по-висока от цената за регистрация на автомобил например в Германия. Не е ли време това да Ви направи впечатление и  ДАНС да се позаинтересува от целия случай по тази безпрецедентна и безсмислена кампания?
Тъжно ми стана като прочетох следния текст:
“ В случай, че Вие считате,  Наредбата за  незаконосъобразна е налице правна възможност да оспорвате нейната законосъобразност пред ВАС по реда на раздел ІІІ „Оспорване на подзаконови нормативни актове чл. 185 – чл. 196 от АПК, като това оспорване е без ограничение във времето.
                       Тъжно е, защото ми  е отправена невалидна препоръка. Юристите в повереното Ви министерство би следвало да знаят, че петчленен състав на ВАС с Решение № 6782 отказа да отмени като незаконосъобразна Наредба І – 45 и по-конкретно записаното в нея изискване да бъдат пререгистрирани всички автомобили със заварена регистрация и да бъдат сменени регистрационните им табели, с което не пожела да приложи както чл. 141 от ЗДвП, така и чл. 5 от Закона за стандартизацията (приет в 2005 г.). С това решение (което е окончателно и не подлежи на обжалване) този петчленен състав на ВАС ((председател Йордан Константинов, членове Бисерка Коцева, Анна Димитрова, Маринка Чернева и Румяна Монова) се постави над законодателната власт и обслужи  мотивирана от частни и корпоративни интереси акция на политико- икономическата върхушка.
По повод на отговора, който получих, се налага да Ви посоча, че аз вече един път разговарях лично с Вас по тази тема. Преди малко повече от три години, в концентна зала на бившия партиен дом в Пловдив, след приключване на срещата за откриване на предизборната кампания за евродепутати (2007 г.), аз се обърнах към господин Бойко Борисов с мнение, че ГЕРБ прави грешка, като не атакува БСП и тройната коалиция за уникалната гавра със закон и морал при единственото в света пререгистриране на законно регистрирани автомобили. Тогава г-н Борисов ме насочи към Вас и като разбрахте за какво искам да говоря, Вие казахте, че „те (тройната коалиция) искаха да понапълнят бюджета“. Примерът, който Ви дадох с милионите изгубени работни дни по опашките пред КАТ,  приехте с думите, че „може и да съм прав“, че бюджета е загубил, а не е спечелил от мероприятието. Дадохте ми визитната си картичка, там имаше интернет адрес, на който Ви изпратих по-подробно писмо с описани прегрешенията на властта при смяната на номерата. Становище на ПП ГЕРБ не се появи публично нито през 2007 г. преди изборите за евродепутати, нито през следващите избори.
Защо ПП ГЕРБ предпочете мълчанието пред възможността да спечели много повече гласове разкривайки истината за тази срамна кампания?                  
“ „Административен произвол”, „опит да бъде ловена риба в мътна вода”, „унизително и пренебрежително отношение”, „едни обикновени изнудвачи”, „тъпо решение”, „невероятен корупционен модел”, „поредната управленска дивотия”,”гавра с българските граждани”, „къде отиде социалният усет на левицата?”,”едно безумие,един тормоз, една гавра срещу стотици хиляди български граждани”, „правите /хората/ на маймуни”и т.н. и т.н.
Това  са  изказвания на депутати от тогавашната опозиция при обсъждането на предложението на независимия депутат Минчо Христов да отпадне Наредба І – 45, проведено в пленарна зала на НС на 16.03.2006 г.  След това заседание случаят бе забравен. Защо всички партии изпаднаха в амнезия по този въпрос?“ Сега към този пасаж добавям и въпроса: В състояние ли сте Вие лично и ГЕРБ като партия да нарушите мълчанието по темата и да назовете открито нещата с истинските им имена и участници в нея? Обществеността в България би посрещнала с интерес и разбиране разкритията по една от мащабните далавери на прехода.
Горните неща Ви пиша в качеството си на избирател, гласувал за ГЕРБ. И живо се интересувам от отговора, защото той е показателен за много неща и преди всичко за политическия профил на партия ГЕРБ и ценностите, които изповядва.
Като имам предвид, че и на настоящата жалба  може да получа отговор, подготвен от кадри, назначавани от  Р. Петков и М. Миков (евентуално и от техни предшественици в МВР) по техните критерии, т.е от хората, срещу чието безобразно отношение към фактите и законите се жалвам,  позволявам  си да поискам лична среща с Вас.
Надявам се, че  ще получа отговор на жалбата си и предварително Ви благодаря.
С уважение: …………………………………..
Приложение:  Сигнал до председателя на ВАС Константин Пенчев, министъра на правосъдието Маргарита Попова, членовете на ВСС, министър-председателя Бойко Борисов, председателката на НС  Цецка Цачева относно факти от работата на Административния съд.
На жалбата до министър Цветан Цветанов  получих „отговор“, който този път не беше  с неговия подпис.

Писмо до Цветан Цветанов, връчено лично на него

събота, август 27th, 2011

   До г-н Цветан Цветанов
                                               Зам. председател на МС, министър на вътрешните работи         
                                               и председател на предизборния щаб на ПП „ГЕРБ”
                   Уважаеми г-н Цветанов!
                    За мен е странно мълчанието на ПП „ГЕРБ” и по-специално на Вас в качеството Ви на министър на вътрешните работи във връзка със следните факти:
                    1.През 2000-та година при правителството на Иван Костов МВР приема Наредба І-45, с която се слага краен срок за валидност на регистрацията на автомобилите в България и се изисква собствениците им да сменят номерата и талоните им. С тази наредба е нарушен ЗАКОН. (съгласно  чл. 141 на Закона за движение по пътищата (ЗДвП), регистрацията е безсрочна.)
                     2. МВР при правителството на спрягания за носител на европейски ценности Симеон Сакскобурготски изпълнява незаконната наредба.
                     3.  Правителството на  Сергей Станишев не само продължава изпълнението на тази незаконна наредба, но форсира нейното изпълнение със съкращаване на срока за пререгистрация на автомобилите.
                      4.  Правителството на Станишев пуска в оборот лъжата, че смяната на номерата и пререгистрацията на автомобилите е изискване на ЕС.
                       5.  Съкратените срокове и огромният медиен и полицейски натиск водят до опашки пред пунктовете на КАТ, на които се чака по три-четири денонощия и от една страна икономиката губи от несъздаден брутен вътрешен продукт  над сто милиона лева, а от друга страна се създава идеална корупционна обстановка.
                       6. Повторната регистрация, както и първата регистрация на автомобилите се извършват на тройно по-висока цена от цената за регистрация в Германия.
                       7. В интервю по БНТ премиерът Станишев изказва колосална глупост като критикува държавата, че дълго време не си е вършила работата и не е подменяла номерата на автомобилите.
                        И т.н. и т.н.. Бих могъл да продължа още.
                        Идва на власт ПП „ГЕРБ” и не се сеща да отмени въпросната незаконна наредба. Нещо повече,  процесуален представител на министъра на вътрешните работи пред Върховен административен съд открито защитава  цитираната незаконна наредба. На сигнал и жалба до Вас са изпратени формални отговори, въпреки че става въпрос дали да бъде съдена България в Страсбург или не. Вж.    http://www.mitev.eu/?p=1610   
                        От дълго време ръководството на партия ГЕРБ, премиерът Борисов и Вие лично сте превърнати в нещо като боксова круша от критиките на политици от ляво и дясно.  Същите политици унижиха милиони български граждани с прилагането на горецитираната наредба, причиниха огромни икономически щети, погазиха закона и т.н., но ПП „ГЕРБ” не желае да реагира адекватно и да покаже истинското лице на „пререгистраторите” на българските автомобили като разкрие истинската същност на тази мащабна гавра със закона и морала .
                         От разкриването на истината за единствената в света пререгистрация на законно регистрирани автомобили ПП „ГЕРБ” може да спечели симпатиите на милионите засегнати от тази срамна за 21-ви век акция. ЗАЩО НЕ ЖЕЛАЕТЕ ТОВА ДА СЕ СЛУЧИ?  Не разбирате същността на случилото се или сте солидарни с „пререгистраторите”? За съжаление няма медия която да публикува това писмо.
                          Пловдив, 11.05.2011 г.              Димитър Н. Митев   /тел. 0888/704984/
Горепосоченото писмо, заедно с разпечатка на http://www.mitev.eu/?p=1610  (сигнал до Цв. Цветанов  и  жалба срещу отговора на сигнала и отговор от МВР на жалбата) успях да предам лично на министър Цветанов. (Когато г-н Цветанов  се появи на изхода на НС човек от охраната му каза на представителя на жандармерията, стоящ до мен, че министърът е предупреден. По такъв начин нямаше вече никаква пречка да предам материалите лично. Първоначално се опитах да предам  писмата при пристигането на министъра в НС, но бях спрян от представителя на жандармерията) Обясних, че писмата касаят работата на служители от МВР, както и предизборни въпроси.  Дадох му и копие от писмото си до премиера г-н Борисов  http://www.mitev.eu/?p=2802, като казах, че държа да го прочете и той.   Г-н Цветанов взе пликовете с двете писма без да каже нищо.
В приложените към това писмо сигнал и жалба до Цветан Цветанов е показан начинът на работа на средния ешелон  в МВР.   Иска ми се да си изясня дали министърът намира за правилни  тези действия или не. Всъщност не знам дали той въобще ще прочете лично материалите или ще ги погледне отгоре отгоре и ще ги препрати за отговор на онези, срещу чиито действия  аз възразявам със сигнала и жалбата. Във всеки случай аз направих това, което смятам за нужно и зависи от мен – да подам информация за работа на подчинените му звена, която считам за порочна и вредна. Дали и как ще използва тази информация – това вече не зависи от мен.

Заявление до Цветан Цветанов за достъп до информация

събота, август 27th, 2011

След като измина един месец, през който не получих отговор от министър Цветанов за материалите, които му предадох лично, реших да потърся законова възможност да получа информация за предприетите действия и за позициите на министър Цветанов по следния начин:
                                                             До господин Цветан Цветанов
                                                              Министър на вътрешните работи на РБ
                                                              София
                                                               З   А   Я    В   Л    Е   Н   И   Е
от Димитър Николов Митев, ЕГН ……………..,  гр. Пловдив, ул. ………………………………..   за предоставяне на информация в съответствие с член 2 (1) на  Закона за достъп до обществена    информация
                   Уважаеми господин  Цветанов,
                    на 28.07.2010 г. с входящ № М – 13043 в МВР бе приет мой Сигнал до Вас. (Приложение 2). Получих отговор на сигнала, който е  подписан от Вас. (Приложение 3). Недоволен от отговора на моя сигнал на 03.09.2010 г.   подадох Жалба до Вас, която бе регистрирана в МВР с входящ №  14835 (Приложение 4).  На 30.09.2010 г. ми бе изпратен формален  отговор Рег. №  І – 30389 (Приложение № 5), който няма нищо общо със съдържанието на жалбата ми, този път подписан не от Вас.
                    Считам, че проблемите, които поставих в Сигнала и Жалбата са с висока обществена значимост и касаят недостатъци в работата на  подчинени Ваши служители в МВР. Освен това предположих, че поради голямата Ви заетост сте подписали отговора на Сигнала  без да четете какво е съдържанието му и сте се предоверили на съставителите му, а както посочих по-горе отговорът на Жалбата до Вас не е с Вашия подпис. По тази причина търсих възможност да предам въпросните материали лично на Вас. Такава възможност се създаде на 17.06.2011 г., когато пред Народното събрание Ви предадох писмо до Вас (приложение № 1) заедно с посочените по-горе документи.
                   Към днешна дата след повече от един месец нямам отговор от Вас за документите, които приехте лично от мен. В тази връзка  в съответствие със закона за достъп до обществена информация желая да получа сведения за следното:
                  1/ Представяни ли са Ви за одобрение  писмените бележки на процесуалния Ви представител главен юрисконсулт Благой Иванов (приложени към сигнала ми до Вас), които той представи на заседание на Върховния административен съд. Желая да получа на хартиен носител информация дали тези писмени бележки са били одобрени от Вас преди представянето им  в съда. Също така желая да получа информация на хартиен носител дали сте прочел Сигнала ми до Вас или не.
                  2/ В Сигнала ми до Вас съм посочил условията, при които бих оттеглил жалбата си срещу Република България до Европейския съд по правата на човека. Желая да получа информация на хартиен носител запознат ли сте с тези условия и  какво е Вашето становище по тях. Готов ли сте като министър на вътрешните работи да изпълните тези от тях, които са във Вашата компетентност за да оттегля жалбата си от ЕСПЧ?
                  3/ Желая да получа на хартиен носител информация дали сте прочел Жалбата ми срещу подписания от Вас отговор на Сигнала. Също така желая да получа информация на хартиен носител дали сте упълномощили служителката в подчиненото Ви министерство А. Емануилова да отговори по начина, по който е отговорила на тази Жалба.                 
                   4/ Желая да получа на хартиен носител информация за това как сте се разпоредили с материалите, които Ви връчих лично. Прочетохте ли ги лично или ги предадохте за отговор на служители, срещу практиките на които възразявам в Сигнала, Жалбата и писмото си до Вас.
                    5/ Жалбата ми до Вас завършва със следния текст:
„ Като имам предвид, че и на настоящата жалба  може да получа отговор, подготвен от кадри, назначавани от  Р. Петков и М. Миков (евентуално и от техни предшественици в МВР) по техните критерии, т.е от хората, срещу чието безобразно отношение към фактите и законите се жалвам,  позволявам  си да поискам лична среща с Вас.”
                         На 03.09.2010 г. в  приемната на МВР г-н Георгиев отказа да ме запише за прием при Вас с мотив, че нямате приемен ден. Желая да получа информация на хартиен носител вярно ли е че нямате приемен ден за граждани, както и ще приемете ли искането ми за лична среща с Вас.        
                    Отговорът на настоящото заявление ми е необходим за да си съставя мнение за работата на МВР с граждани и граждански сигнали и предложения и дейността Ви като задължен по закона субект.
21.07.2011 г.                         С уважение:………………………………
Входящ № на Заявлението в МВР: ЗДОИ-55/22.07.2011

Отговор от МВР на Заявление за достъп до информация

събота, август 27th, 2011

В законоустановения срок получих следния „отговор“ от МВР с подписа на министър Цветан Цветанов. Иска се голямо майсторство да се изработи такъв отговор, от който не става ясен отговорът на нито един от въпросите по които поисках информация. Разбира се и съответната наглост от страна на съставителите на отговора, както и юнашко доверие от страна на подписалия го министър.


                      

Първо писмо до М. Кунева

събота, август 27th, 2011

                                               от мен – ДМ                              До г-жа Меглена Кунева
                                                                                     бивша еврокомисарка и евентуална
                                                                                     кандидатка за президентка на РБ.
                   Госпожо Кунева,
                   с приближаването на изборите за президент на България вашето име все по-често се появява в медиите. Все по-често българските граждани са медийно подготвяни  за ваше евентуално участие в тези избори като кандидатка за президент.
                   Днес, 04.04.2011 г. във в-к „24 часа” е публикувано интервю с вас пак по същата тема. Вие посочвате (не само в това интервю) че още не сте решила дали ще се кандидатирате или не. С настоящото отворено писмо до вас аз се опитвам да ви помогна да вземете  решението, което според мен ще е правилно.
                   Вие сте с висше юридическо образование. Работила сте от 1991 до 2001 г. като правен съветник към Министерския съвет на РБ. През този период, по точно през 2000-та година, при управлението на премиера Иван Костов, МВР приема известната Наредба І -45. С нея българските собственици на автомобили бяха задължени в срок от пет години да подменят талоните и регистрационните табели на автомобилите си. После срокът бе удължен до края на 2006 г.
                   По време на управлението на тройната коалиция, вие, в качеството ви на министър по въпросите на европейската интеграция и Пламен Орешарски като министър на финансите предложихте и правителството одобри срокът за смяната на номерата и талоните на автомобилите да бъде съкратен до 31 март 2006 г. Така поне твърди в свое изказване в НС тогавашният министър на вътрешните работи Румен Петков.
                   Съзнателно не ви питам за ролята ви в приемането на Наредба І – 45 през 2000-та година, защото не знам точно с какви задачи сте била натоварена в това време. Но не мога да не ви задам в качеството ви на инициаторка на съкратения срок за безумната пререгистрация на регистрирани автомобили следните въпроси:
                   1. В съответствие с чл. 141 на ЗДвП с някои малки изключения (например временен внос) автомобилите в България са с БЕЗСРОЧНА  регистрация. Защо вие като юрист по образование и министър по въпросите на европейската интеграция не забелязахте, че с цитираната по-горе наредба се нарушава законова разпоредба и безсрочната регистрация се заменя със срочна?
                    2.   В днешното си интервю заявявате: „Обикновено, когато се изкривява законът, това се връща обратно като бумеранг. И наранява и убива. По нещо от всеки у нас – достоинство, надежда, уважение към властта и обществото, към себе си”. Под това ваше красноречиво твърдение се подписвам с две ръце. И питам. След като по ваша и на Пл. Орешарски инициатива българите бяха подгонени като стадо на опашки пред пунктовете на КАТ за да регистрират в съкратен срок  регистрираните си автомобили, т.е. след като с наредба на МВР грубо бе погазен закон, чувствате ли се от морална гледна точка подходяща за участие в изборите за държавен глава?
                   3. От 2001 г. до избирането ви за еврокомисар през 2007 г. вие бяхте главен преговарящ на България с ЕК. Не ви ли направи впечатление, че никъде в ЕС няма практика повторно да се регистрират регистрирани автомобили?
                   4. Във връзка с т. 3. – защо мълчахте за лъжата на правителството на Станишев, че смяната на номерата на автомобилите е изискване на ЕС? Как се чувства съвестта ви по този въпрос?
                   5. Кампанията по смяната на номерата и талоните продължи и през 2007 г. В качеството ви на еврокомисар за защита на потребителите как гледате на факта, че ненужната пререгистрация на регистрирани автомобили в РБ се осъществяви на тройно по-висока цена от цената за регистрация на автомобил в Германия например? В днешното ви интервю чета:  „Не ми е нужен пост, за да работя в интерес на България” и по-долу продължавате: „А силни ли сме в обичането на страната си, на хората около нас”? Голяма трябва да е любовта ви към хората в България щом не се смутихте от това, че те бяха принудени по три-четири денонощия да чакат на унижаващи човешкото достойнство опашки  пред пунктовете на КАТ за да спазят наредба, която противоречи на закони. И трябва много добре да сте запозната с интереса на България, щом не се развълнувахте от факта, че по време на тези опашки бяха загубени милиони работни дни и съответно не беше произведен брутен вътрешен продукт за повече от сто милиона лева.
                   6. ЕС изисква от България 90 % от движещите се автомобили да са със застраховка Гражданска отговорност. Била сте правен съветник в МС. По време на пика на кампанията по изпълнение на наредбата на МВР сте министър. На 16 март 2006 г. в НС в отговор на критика от ОДС, че не е този начинът (чрез пререгистрация) да се изпълни това изискване на ЕС тогавашният председател на ПГ на КБ  и последващ министър на вътрешните работи Михаил Миков (също юрист по образование) пита патетично  в парламента критикуващия го: „ Като не е този начинът, кой е?”  Защо нито той, нито вие не се сетихте за чл.171 от ЗДвП, в който е записано, че МПС без затраховка ГО се спира от движение до сключването на такава? Защо не се сетихте за тази законова разпоредба, а счетохте за нормално да се изпълни изискването на ЕС чрез смяна на номерата на автомобилите?  Какво да си мисля за вас –  че сте  юристи, които не познават българските закони или че сте недобросъвестни и служите на користни интереси, а не на интересите на народа, каквато клетва сте полагали?
                   7. И още един път за законите. В чл. 5 от  Закона за стандартизацията е записано, че стандартите в РБ се прилагат доброволно. Това важи за храните, с които се трови българският гражданин, но не важеше за Наредба І – 45 на МВР. На българските граждани бе наложено ретроактивно действие на стандарта, за изпълнението на който бе издадена въпросната наредба. Вместо новия стандарт да се прилага само за нови регистрации на автомобили, с медиен, политически и полицейски натиск от КАТ българските граждани  единствени в света бяха принудени повторно да регистрират законно регистрираните си автомобили. Като в крайна сметка получиха регистрационни табели, които не отговарят на изискванията на ЕС.
                   8. Не знам, г-жо Кунева, дали ви е известно, че по въпроса за регистрацията на автомобилите съществува  регламент 2411 от 11.03.1998 г. с който е определено как трябва да изглеждат регистрационните табели на автомобилите в ЕС.  Той е задължителен за прилагане при първа регистрация на автомобилите в страните-членки.
България бе приета за член от 01.01.2007 г. Но чак до втората половина на 2008 г. регистрацията на автомобилите у нас се правеше в съответствие с цитираната наредба на МВР и България не спазваше цитирания регламент. През този период бяха регистрирани в разрез с изискването на ЕС над 600 000 автомобила. Вероятно с цел отново някога в бъдеще да се проведе масирана кампания по пререгистрация. През това време вие бяхте еврокомисар за защита на потребителите, но не се намесихте регистрацията у нас да се извършва в съответствие с изискванията на ЕС. . Защо?  Вие си знаете.
                   9. На 3.11. 2006 г. вие отговаряхте на питане по темата за смяната на номерата, отправено ви по моя инициатива от депутатката Мария Капон. Тук за илюстрация на отговора ви, който беше под всякаква критика ще посоча само следния пасаж:
                   „От цитираните разпоредби е видно, че не става дума за продължаващ натиск на управляващите, а за привеждане в изпълнение на вътрешен нормативен акт. Мисля, че това дава и отговор на въпроса дали операцията е ненужна и дали, когато става дума за изпълнение на нормативен акт, който не е оспорен и е действащ от 2000 г., може да се говори за някаква дискриминация.   Аз зная, че невинаги е лесно да се изпълняват законите и всички ние имаме проблем с това – имаме проблем с изпълнението им навреме и с безпроблемното им приложение, но както са казали юристите: “Дура лекс – сед лекс” – „Суров закон, но закон”. Важно е да имаме правила!
                   Тук ще посоча само че или нямате представа как бе осъществявана пререгистрацията, или нагло заблуждавате с думите, че не става дума за продължававщ натиск. По-долу изобщо не се смущавате от издигането на наредбата на МВР в ранг на закон и говорите, че не е лесно да се изпълняват, както и категоричното Суров закон, но закон. Не закон, госпожо Кунева, а наредба, която противоречи на закони. Защо това не ви вълнува, няма да се опитвам да гадая, защото няма да е във ваша полза. Може да си припомните всичко, което сте казали в отговор на питането като прочетете http://www.mitev.eu/?p=365. Предполагам, че няма да ви бъде приятно, но е възможно да ви бъде полезно когато размишлявате дали да се кандидатирате за държавен глава на България или не.
                   Заявявате в днешното си интервю: „ Не искаме да имаме лоша политическа класа. А участваме ли в политиката? Не искаме децата ни да напускат България. А ние, живеейки тук, принадлежим ли към нацията си? Не искаме институциите ни да са слаби. А контролираме ли ги, за да ги направим силни? Това са въпроси. Когато им отговорим, ще знаем ко лко е дълъг пътят до то ва, което искаме да сме. В този разговор и в тази работа участвам. Без колебание.”
                   Да, не искаме да имаме лоша политическа класа, но имаме това, което не искаме. Аз поне се опитвам да участвам в политиката. Но срещам непреодолимата бариера на цензурата в медиите. Смея да мисля, че ако можех да публикувам в медиите всичко за вашата роля в срамната кампания за повторна регистрация на автомобилите, едва ли щяхте да бъде еврокомисар, още по-малко еврокомисар за защита на потребителите и  съвсем не еврокомисар на годината. Опитвам се да контролирам и институциите като гражданин. Но успехът е нищожен, защото институциите обикновено са глухи за критиката отдолу.
                   Казвате за себе си – „ не съм страхлив човек”.  Склонен съм да повярвам че е така, ако отговорите на това мое отворено писмо. И съм готов с чиста съвест да гласувам за вашата евентуална кандидатура за президент, ако ми докажете, че греша в преценките си за вашите действия или, ако сте съгласна с моите твърдения, публично да си направите самокритика за подкрепената от вас единствена в света повторна регистрация на регистрирани автомобили и разкриете цялата и порочност от законова и икономическа гледна точка.
                   За ваша информация посочвам, че аз не се подчиних на Наредба І – 45 на МВР. Два пъти ми бяха съставяни актове, два пъти ми бяха издавани наказателни постановления  за глоби и автомобила ми бе спиран от движение и забележете – два пъти две различни съдилища отмениха глобите като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНИ. Всичко подробно описано може да намерите в блога ми www.mitev.eu.
                   Пак там ще бъде публикувано това писмо до вас, както и евентуален отговор от вас, ако изобщо дочакам такъв.
                   Ще бъде грешка ако си помислите, че цялата вина за осъществената гавра със закона и морала при повторното регистриране на автомобилите в България   виждам само  във вас. Тук отбелязвам вашия „принос”. А инак виждам още множество лъжи и откровени манипулации, автори на които са други политици. Виждам включително и  абсолютно неадекватни твърдения, като това на Сергей Станишев, казано на 15.03.2006 г. по Канал 1 на БНТ: „Първо искам да върна лентата малко назад. Част от проблема е това, че държавата своевременно, в продължение на години, не си е вършила работата. Не са подменяни номера на коли, които са с регистрация от преди...”  България има единствения премиер в света, който счита, че работа на държавата е след като регистрира автомобил в следващия момент да откаже да признава регистрацията, която сама е дала.. За мое нещастие никъде не намерих какъв икономически или социален ефект за населението на България  очаква Станишев от вършенето на такава работа от държавата.
                    Димитър Митев,    тел. 0888/704984, e-mail: dimitr_mitev@abv.bg
04.04.2011 г.
ПП.
Писмото изпратих  по интернет на взелата интервюто Лиляна Клисурова с молба да го предаде на г-жа Кунева. Същото писмо  изпратих и в основните електронни медии – БНТ, БТв, Нова Тв, БНР, вестник „Труд” и вестник „Сега” с молба ако интервюират бившата еврокомисарка и евентуално кандидатка за президентка, да и го предадат. Ако намеря интернет адрес на г-жа Кунева, ще го изпратя директно и на нея.
Днес, 08.04. 2011 г. получих по интернет следното съобщение:
Подател: <lklisurova@24chasa.bg>   добави в адреси  
До: <
dimitr_mitev@abv.bg>  
Относно: RE: Отворено писмо  
Дата: Петък, 2011, Април 8 13:15:51 EEST  
Здравейте, г-н Митев, писмото ви е изпратено на г-жа Кунева. /подчертано
/
––Original Message––
From: Dimitar Mitev [mailto:dimitr_mitev@abv.bg]
Sent: Monday, April 04, 2011 6:05 PM
To: Klisurova, Liliana
Subject: Отворено писмо
Уважаема госпожо/ице Клисурова,
по повод на интервюто с Меглена Кунева, което сте публикувала в днешния брой на в-к 24 часа Ви изпращам свое отворено писмо до нея. Ще Ви бъда много благодарен ако препратите това писмо или ако ми дадете интернет адрес на госпожа Кунева за да го изпратя сам.
С уважение: Димитър Митев, Пловдив, 0888/704984
До днес, 12.04.2011 г., не получих никаква реакция за изпратеното писмо от БНТ, Нова Тв , БНР, в-к Труд и в-к Сега. Само от БТв получих няколко интернет съобщения с текст  „Вашето съобщение е изтрито, без да бъде прочетено“ – съответно  от името на Виктор Николаев, Валерия Чанкова, Румяна Симеонова, Петър Петров, Петър Томов, Елена Гурова,   Антон Хекимян и Антон Хекимян. А инак БТв претендира, че представя всички .ледни точки
                                                                                                                            х     х     х
  На 12.07.2011 г. два пловдивски сайта:  e-Plovdiv.com и malkiobyavi.com публикуваха с минимална редакторска намеса отвореното писмо. http://www.e-plovdiv.com/podr.html?id=8541  Към 12 часа на 13.07.2011 г. писмото в този сайт е отворено 49 пъти.
и  http://www.malkiobyavi.com/pro/pic-news/news.php?newsid=17310  ;   Писмото в този сайт по същото време е прочетено 33 пъти.
                                                                            x      x      x
                               Днес, 14.07.2011 г. намерих в интернет сайта на Меглена Кунева и изпратих следното писмо до нейния щаб:
„Уважаеми сътруднички и сътрудници на кандидат-президентката Меглена Кунева,
Уважаеми членове на стратегическия комитет,
Уважаеми членове на организационното звено,
Уважаеми членове на пресофиса,
Уважаеми доброволки и доброволци,
Преди повече от два месеца по повод на интервю на госпожа Кунева във в-к „24 часа“ изпратих свое отворено писмо до нея. От взелата интервюто получих информация, че писмото ми е препратено на интервюираната.
Изпратих писмото и в няколко други медии. В резултат – пълна тишина по повдигнатите въпроси в писмото ми. Сякаш посочените от мен факти не съществуват и никога не са съществували. Писмото може да намерите в www.mitev.eu , ето ви и линк към него: http://www.mitev.eu/?p=2653
Искам да вярвам, че у вас ще се намери нужното достоинство да представите писмото на г-жа Кунева и заедно да се опитате да ми посочите в какво греша. А ако не можете да посочите грешка в оценките, които съм си позволил в писмото до нея, дано се намери достатъчно съвест у вас и да се оттеглите като подкрепящи нейната кандидатура за президент на Република България.Човек, който подкрепя изпълнението на ведомствена на МВР Наредба и не забелязва, че тя е в разрез с действащи закони, не заслужава да стане държавен глава. За липсата на елементарно уважение към милионите българи, засегнати от тази наредб да не говорим. За лъжите, свързани с нейното изпълнение също.
С уважение: Димитър Митев       тел.: 0888/704984
Пловдив, 14.07. г.
ПП.
Иска ми се да се надявам, че ще оценявате не само шлифования начин на говорене на госпожа Кунева, но ще отдадете дължимото значение на нейните действия.
ППП.
Настоящото писмо до Вас ще бъде публикувано също в блога ми www.mitev.eu “  .  Също и евентуалният Ваш отговор.
След като писмото ми стана достояние на по-широк кръг хора около госпожа Кунева тя счете за необходимо да ми отговори. Виж отговор на госпожа Кунева в същата категория.

Отговор от М. Кунева на първото ми писмо.

събота, август 27th, 2011
     
Подател: Za Meglena Kuneva <zapresident@meglenakuneva.bg>   добави в адреси 
До: „“ <dimitr_mitev@abv.bg>  
Относно: Отговор  
Дата: Четвъртък, 2011, Август 11 18:51:11 EEST  
Файлове: (1) Прикрепен файл  
Здравейте, г-н Митев!Приложено Ви изпращам отговор на г-жа Кунева на Вашето писмо.
Приятен ден!
Мария Асиова
Офис на Меглена Кунева

 
               УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИТЕВ,
Вашето писмо безспорно изразява активна гражданска позиция.
По отношение целесъобразността на разпоредбите на Наредба № I-45 от 24 март 2000 г. за регистрацията, отчета, пускането в движение и спирането от движение на моторните превозни средства и на ремаркетата, теглени от тях и моята роля при тяхното приемане, бих искала да отбележа, че в качеството си на министър по европейските въпроси и главен преговарящ съм работила за изготвяне на преговорни позиции в защита интересите на българските граждани и осигуряване на максимум възможности за тях, които биха произтекли от членството в ЕС. Също така работех и за постигане на ниво на подготовка за членство (тоест за прилагане на европейското законодателство), което да докаже пред Европейската комисия и държавите-членки готовността ни за членство от 1 януари 2007 г. Не забравяйте контекста на това, което можеше да се случи – членството на страната да бъде отложено или, още по-лошо, някои държави-членки на ЕС да не ратифицират договора за присъединяване, с което членството ни в съюза въобще да не се състои.
Безспорно липсата на изискваното ниво застраховки “Гражданска отговорност” беше проблем, охарактеризиран от Европейската комисия като област на сериозно безпокойство или така наречените на жаргон “червени картони”. Решението на проблема е в компетентността на отговорните държавни институции, в случая – на Министерство на вътрешните работи. И тук следва да отбележа, че предлаганото от Вас решение единствено чрез механизма на чл. 171 от ЗДП също не би било ефективно и не би могло да доведе до рязко покачване броя на застраховките “Гражданска отговорност”. Причината за това е огромният брой автомобили в страната. Едновременните проверки на всички тях са не само реално неизпълними, но биха означавали непрестанно спиране на водачи по пътя без съблюдаване на правилата за работа на контролните органи и без възможност за координация кои МПС-та вече са преминали подобна проверка. А това би довело до по-големи неудобства и забавяния за гражданите, а от там и до по-големи икономически загуби. Този вид контрол е от изключително важно превантивно значение, но не би могъл сам да допринесе за рязко покачване на броя на застраховките до необходимото за членство в ЕС ниво.
Наред с чисто националните (вътрешните) съображения, от евроинтеграционна гледна точка, важен е и стремежът да се осигури възможност за свободно придвижване на българските граждани в рамките на Европейския съюз, без да се налага дискриминация по отношение на техните автомобили (нещо, което би било в противоречие с учредителните договори на ЕС). Пререгистрацията касае не само самите регистрационни табели, но издаването и на нови регистрационни талони, които да позволяват по-голяма защита на данните и възможност да се обработват от компетентните органи на всички държави-членки. В този смисъл, с Наредбата се транспонират и прилагат и изискванията на Директива 1999/37/EO на Съвета от 29 април 1999 г. относно документите за регистрация на превозни средства. Тази документация има още един аспект, който не позволява в България да се движат превозни средства с регистрация, неотговаряща на изискванията – информацията по тази Директива (респективно по Наредбата) е част от Шенгенската информационна система, определена с Регламент на ЕП и Съвета. Като част от подготовката за членство в Шенген, всички регистрации трябва да се приведат в съответствие с тези изисквания, защото с влизането в Шенген, ще отпаднат границите с държавите-членки и няма да има физически начин да се спират МПС да преминават в други държави, независимо от вида на регистрацията им. Поради това не може да има превозни средства със стара регистрация, които да се движат само в страната.
Моята роля в този процес е била да насърчавам отговорните институции да намерят решение на проблема, но естествено не и да реша сама проблема – нещо, което законът не само не ми е вменил, но и за което не създава възможност (все пак наредбата се издава от министъра на вътрешните работи).
Що се касае до прилагането на Наредбата, като гражданин напълно разбирам Вашето недоволство от условията за прилагане на нормативната разпоредба и дълбоко съжалявам за неудобството, което пререгистрацията причини на българските граждани. Още повече че винаги могат да се повдигат множество въпроси относно начина на фактическо провеждане на тази пререгистрация, създадената организация и дали бе използван напълно капацитетът на МВР, дали не можеше да се въведат по-гъвкави механизми и прочие. Но продължавам да вярвам, че нормативните изисквания следва да се спазват, а несъгласието с тях следва да се решава по законоустановения ред.
По отношение на изразените от Вас бележки по законосъобразността на Наредба № I-45 следва обаче да отбележа, че моето гражданско мнение не е меродавно, доколкото Върховният административен съд е институцията, пред която може да се оспорват подзаконовите нормативни актове и която може единствена да реши подобно оспорване по легитимен начин.
Българското административно законодателство (реформирано и кодифицирано в рамките на европейската интеграция, като резултат на дългогодишен труд, насочен именно към създаване на по-гъвкави и ефективни механизми в административното производство) Ви предоставя възможност като гражданин да защитите интересите си като оспорите директно самата наредба като нормативен административен акт, като това Ваше право не е ограничено във времето, съгласно чл. 187, ал. 1 от АПК. Все пак, без да съм запозната с всички аспекти и документи по конкретния казус, представен пред съда, юридическата коректност изисква да бъде посочено, че обявената от съда незаконосъоразност на издадените Ви наказателни постановления говори за порок на наказателното постановление като индивидуален административен акт и не засяга законността на подзаконовия нормативен административен акт, който докато е в сила, следва да бъде спазван.
В този смисъл аз мога само да изразя гражданската и политическата си позиция, че нормативните разпоредби следва да се спазват, а ако изразяваме несъгласие с тях следва да се използват законовите механизми за тяхната отмяна.
В позицията си на отделни граждани не бихме стигнали до легитимно решение, дори да водим спор по отношение на смисъла на разпоредбата на чл. 141 от Закона за движение по пътищата и дали едно тълкуване на точния й, а не на буквалния й смисъл във връзка с опозицията “ безсрочно – временно ”, ясно показва, че законът под безсрочна регистрация няма предвид вечна регистрация, а регистрация без фиксиран краен срок. В тази връзка предвидената от закона безсрочност не отнема правото на компетентните институции да извършват промени в изискванията за регистрация по съответния установен ред и да определят срокове за привеждане в съответствие с новите изисквания.
Що се касае до личните ми качества, ще кажа, че не се страхувам от грешки, нито от това да призная, че съм допуснала грешки – не греши само този, който не работи. Но не смятам, че това може да е основание да се отрича постигнатото от българската страна през този период. А то не беше малко и аз искрено вярвам, че това е мнението и на българските граждани. В подготовката за членство положихме много усилия, за да превърнем България в пълноправен член на ЕС. Застъпвах позициите на съпричастност към европейските ценности, и като еврокомисар, в чиито задължения влиза съблюдаването интереса на всички граждани на ЕС. Заставам зад тази позиция и сега, и занапред, без значение какъв пост заемам.