Отговор от МВР на Заявление за достъп до информация

В законоустановения срок получих следния „отговор“ от МВР с подписа на министър Цветан Цветанов. Иска се голямо майсторство да се изработи такъв отговор, от който не става ясен отговорът на нито един от въпросите по които поисках информация. Разбира се и съответната наглост от страна на съставителите на отговора, както и юнашко доверие от страна на подписалия го министър.


                      

Leave a Reply