Archive for the ‘Пазете се от търговската практика на МТел ЕАД’ Category

ИСКАНЕ до Мтел ЕАД и отговор

сряда, ноември 29th, 2017

вх. № 248М299/29.11.2017 14:02:15 До „Мобилтел“ ЕАД Дирекция „Обслужване на клиенти“ Екип „Жалби“
ИСКАНЕ
От клиент: Димитър Николов Митев, гр. Пловдив 4002, ул.xxxxxxxxxxx , телефон за връзка 0888/704984, е-mail: dimitr_mitev@abv.bg Искането е свързано с мобилна услуга.
Уважаеми госпожи и господа, Получих Извънсъдебна покана от „Финанс Про Колект“ (копие от която прилагам) с която съм призован да заплатя сумата от 23,77 която фигурирала според писмото по партида N 105477740. След справка в магазин на компанията ви разбрах, че става въпрос за дължима сума за флашка за мобилен интернет. В тази връзка дължа да ви уведомя, че договорът ми за флашката изтече на 17 юли 2017 г. След десет дни, през които ваша служителка ме агитираше да не прекратя договора си, на 28.06.2017 г. подадох заявление в магазин на Мтел, прието от ваша служителка на име Ваня Керенска, с което се отказах от ползване на тази мобилна услуга, считано от 28.07.2017 г. (Прилагам копие от заявлението). След около три месеца получих изненадващо обаждане от магазин на Мтел на ул. Васил Априлов – Пловдив, с което бях уведомен, че дължа тази сума. Заявих им, че съм подал съответно заявление, цитирано по-горе и че услугата е прекратена към датата на подаването на заявлението. Мислех, че това е достатъчно, но не би. Каква е съдбата на заявлението ми не знами, факт е че то бе прието, видно от приложеното копие с подпис на цитираната ваша служителка. След получаване на цитираната извънсъдебна покана посетих офиса, където бях подал заявлението и бях ощастливен да науча, че вместо по служебен път да бъде отстранено недоразумението и да бъде анулирана начислената такса за непредоставена услуга, аз трябва отново да подавам жалба. Очевидно, видно и от публикуваните mitev.eu/?p=4625 документи под заглавие „Пазете се от търговската практика на Мтел“, практика на Мтел ЕАД е да прави живота на клиентите си „по-приятен“ ,„по-интересен“ и „по-разнообразен“ като им предоставя възможност да пишат жалби. Очаквам незабавно да се разпоредите да бъде анулирана сумата от 23,77 лева, която фигурира като мое задължение във вашата счетоводна документация. На базата на досегашния ми опит от контактите ми с екип „Жалби“ не си позволявам лукса да очаквам извинение за причинения ми дискомфорт.
Пловдив
29.11.2017 г. Подпис:……………………………..
Приложения:
1. Копие от извънсъдебната покана.
2. Копие от заявление за прекратяване на мобилната услуга.
„До
Г-н Димитъp Николов Митев
Магазините на Мтел и Близу
Уважаеми г-н
Митев,
Запознах се с постъпилата в Мтел Ваше искане, с вх. No248M299 от
29.11.2017 г.
, и с изложеното
в него.
В потвъpждение на това, че Ви ценим като клиент, коментиpаните задължения бяха стоpниpани.
Благодаpя Ви, че се объpнахте към нас!“
Както се вижда от отговора, в него няма и следа от извинение за причинения дискомфорт. Интересно дали в практиката на Мтел има поне един случай в който те да са поднесли извинение за своя грешка?
Сега съм любопитен дали по собствена инициатива те ще пуснат отново стационарния ни телефон, който беше спрян,( въпреки че сметката за него редовно е плащана) защото бил на една фактура с другата услуга, за която неправомерно бе начислена такса. Може би ще се наложи да пиша нова жалба?

ПАЗЕТЕ СЕ ОТ ТЪРГОВСКАТА ПРАКТИКА НА МТЕЛ ЕАД

петък, август 5th, 2016

Предлагам на вниманието на читателите една поучителна история за моите патила с МТел ЕАД. Иска ми се чрез публикуването на долупосочените документи да предупредя клиентите на този мобилен оператор какво могат да очакват в случай, че се предоверят като мен на думите на служителите в офисите на този монополист. Масово се залагат капани за лековерни клиенти, а после следват бездушни формални отговори от Дирекция обслужване на клиенти. Отваряйте си очите, ако трябва сключвайте договорите с помощта на адвокат. МТел се държи в търговската си практика като хищник, не очаквайте да получите съчувствие или съдействие ако се жалвате от некоректни действия на неговите служители. По-голяма е вероятността да улучите джакпота от тотото, отколкото да видите изразено критично отношение от ръководството на този оператор към поведението на неговите служители по места или пък извинение за причинените проблеми. А от разговор на 3.08.2016 г. със служител, който отговаря на * 88 научих, че всеки ден постъпват стотици жалби от клиенти. За себе си аз реших – при първа възможност ще сменя този оператор след като две десетилетия ползвах услугите му.
Doc3
Жалба до Мтел ЕАД - първа страница
Жалба 54М32 втора страница
Първи отговор от Мтел ЕАД
До Мобилтел ЕАД
До ръководството на Дирекция „Обслужване на клиенти“
Ж А Л Б А
От клиент Димитър Николов Митев, управител на ЕТ „Рекс – Димитър Митев“ Булстат ххххххххх, ЕГН хххххххххх тел.№ 0888/704984, dimitr_mitev@abv.bg
Уважаеми госпожи и господа, На 01.02.2016 г. подадох жалба вх. № 54М32 до екип „Жалби“ на поверената Ви дирекция. При подаване на жалбата ми бе обяснено, че когато отговорът бъде готов, ще получа съобщение по телефона. След 35 дена напразно чакане на съобщение посетих магазина, в който подадох жалбата (на 8-ми март). Казано ми бе, че отговор още няма. При повторно посещение (на 08.04.г.) се оказа, че все пак такъв е пристигнал, но без дата на издаване и без изходящ номер. Подписан е от Нели Василева, началник жалби.
Не съм доволен от този отговор, който за мен е образцов пример за формално бюрократично отношение и за дълбоко неуважение към мен в качеството ми на дългогодишен клиент на МТел. Бих желал на тази жалба да получа отговор от друг служител на Мтел АД.
Отговорът на жалбата ми започва с твърдението че по повод на подадената от мен жалба е била извършена детайлна проверка. Каква е детайлността на тази проверка, която не включва контакт с жалбоподателя за изясняване на обстоятелствата не ми е ясно.
Жалбата ми включваше три отделни случая.
Фактите за първия случай: 1/ При плащане на месечната сметка за проведени разговори ми бе направено предложение от служителката Ви Ивелина Христова Янева да ползвам един месец безплатно „Сателитна телевизия“. 2/ Отказах това предложение с мотив, че имам договор, който ще изтече след повече от година с друг кабелен оператор. 3/ Вашата служителка продължи да ме убеждава, че това е само за един месец и акцентира върху обстоятелството, че това тестване на услугата е безплатно. 4/В резултат на нейната настоятелна агитация и породено любопитство за диапазона и качеството на услугата се съгласих да ползвам услугата за този месец, като отново предупредих, че за по-дълъг срок може да разсъждаваме след изтичане на договора ми с другия кабелен оператор. Този разговор се състоя на 25.5.2015 г.
5/На следващия ден след разговора дойдоха техници и монтираха необходимата апаратура.
6/ Очаквах, че след изтичането на месечния срок същите служител ще дойдат и ще приберат обратно апаратурата. Тъй като седмица след този краен срок никой не идваше да прибере апаратурата се отбих при въпросната служителка да попитам защо не идват. Получих отговор че сам трябва да върна устройството. Още същия ден върнах устройство.
7/ За моя голяма изненада бях накаран да подам заявление за прекратяване на услугата „Сателитна телевизия“. Подчиних се и подадох заявление, въпреки че недоумявах след като изрично съм предупредил и приел само за един месец въпросната апаратура с мотив договор с друг оператор, защо трябва да подам заявление. Не знам защо служителката не ме предупреди, че трябва сам да върна апаратурата и че трябва да подавам заявление за прекратяване на услугата в рамките на този месец за безплатно ползване, тъй като:
8/ В отговора на подадената жалба е записано: „Мтел предоставя възможност на новите си клиенти на фиксирани услуги да тестват избраната от тях услуга в рамките на 30 дни, безплатно. В този период те имат право да се откажат от услугата, чрез подаване на заявление, без да плащат неустойки. На 25.05.2015 г. Вие сте избрали „Сателитна телевизия“ . По изключение (курсивът мой, Д.М.) дискутираният договор е прекратен на 23.09.2015 г.“
9/“Покорно благодаря“ за направеното изключение.“ Покорно благодаря“ и за таксата, която трябваше да платя за „ползването“ на услугата след като вече бях върнал апаратурата. Как съм я ползвал без устройството за мен е тайна. Вероятно Вие знаете как може да се ползва услугата без съответното устройство след като сте ми начислили въпросната, заплатена от мен такса, та Ви моля да ме ограмотите по въпроса. И още нещо – вероятно знаете някоя клауза на законодателството в Европейския съюз, която позволя да се плаща за непредоставена услуга. Ще Ви бъда благодарен ако ми предоставите и тази информация за да се успокоя, че в Мтел всичко е в пълна хармония с изискванията на ЕС.
Толкова за първия случай в който бях много разочарован за първи път след като двадесет години съм клиент на Мтел.
Факти за втория случай, за който според отговора е направена „детайлна проверка“.
Фирмата ми „ЕТ Рекс – Димитър Митев“ е с временно прекратена дейност от четири години. Поради това стана необходимо на мястото на шест телефона и шест члена на групата да останат само два абоната и два телефона. В тази връзка: 1. През м. октомври 2015 г. посетих във Вашия магазин посочената Ваша служителка Ивелина Христова Янева за консултация. Тя ми посочи, че договорът ми с Мтел , е сключен на 09.01.2014 г. и че в началото на м. в декември 2015 г. мога да сключа нов договор със съответни изменения спрямо стария договор.
2. На 16.12.2015 г., след повторна справка и уверение, че няма проблеми да бъдат направени промени в състава на групата, бяха направени следните промени: а/ номерата на два от членовете на групата бяха закрити, б/ други двама пожелаха да ползват услугите на Виваком и също бяха извадени от групата, в/ в групата останахме аз и съпругата ми със съответно промени планове за обслужване.
Принуден бях да се доверя на сведенията на посочената Ваша служителка, тъй като поради ремонт в къщи бях затруднен да намеря договорите между фирмата ми и Мтел. Пък и за 20 години бях се научил да се доверявам на Вашите служители в магазините. Доверието ми все още съществуваше въпреки описания по-горе първи случай.
3/ Получих през следващия месец фактура, в която освен дължимата сума за месеца фигурира и сумата 212,33 лв. неустойки.
4/Не мога да си обясня как при договор на групата изтичащ на 09.01.2016 г., потвърдено ми от посочената служителка, за номер 0885805408 е начислена въпросната неустойка. Вярно е, че след 2014 година е правена промяна на абонаментния план на този номер в рамките на договора, сключен с групата на 09.01.2014 г., но не съм предполагал, че за този абонат това означава вече нов договор, с нов срок на валидност, различен от срока за валидност на договора за останалите пет номера в групата. След като и Вашата служителка ми обясни, че няма никакви проблеми за промяната в състава на групата в съответните варианти – закриване на номера и прехвърляне на номера към ВИВАКОМ, аз оказва се, съм подведен, а подведен е и собственикът на тел. 08885805408. Ако ми беше посочено, че промяната на неговия абонаментен план означава, че той вече е с отделен договор извън договора на групата и за него важи друг срок, никога при пенсията си от 186,50 ст. не бих подал заявление за прехвърлянето на този абонат и номер към ВИВАКОМ.
Третият случай, за който писах в посочената жалба, е следният:
1/ Обясних на Вашата служителка, че се двоумя какво да правя със стационарният си телефон, който прехвърлих от ВИВАКОМ към Мтел преди време (номер 032XXXXXX) при положение, че всеки член на групата ми има мобилен телефон.
2/ Посочената по горе служителка ми предложи нов абонаментен план – вместо по 5,90 да плащам само по 2,90 лв. месечно.
3/ Това ме накара да се съглася със запазване на стария стационарен телефонен пост и същия телефонен номер и сключих съответно договор.
4/ Към този момент не можех да предполагам как ме е подвела (иска ми се да вярвам, че не е направила това съзнателно)Вашата служителка с информацията за липсата на проблеми при закриване или прехвърляне на телефони от групата към друг оператор.
5/ Беше ми даден нов телефонен апарат с по-добри параметри от стария апарат за стационарния номер.
6/В знак на благодарност (все още не знаех за чакащата ме фактура за неустойка и не искайки да си спомням за историята със „Сателитната антена“) аз реших да донеса стария телефон за стационарния номер и да го подаря на служителката, за да го ползва за свои нужди.
7/В края на краищата тя не взе този телефон, а ми го остави, като на въпроса ми да не стане така, че да плащам за два стационарни номера, когато и един ми е много, категорично ми отговори че ще плащам само за един. Как стана така, че сега получавам фактура за двата телефона, не ми е ясно.
8/ В момента, в 80 кв. м. жилище шестчленното ми домакинство ползва шест мобилни телефона и разполага с два, стоящи един до друг стационарни телефона, като на новия нито някой външен абонат знае номера, нито аз и за четири месеца не е ползван нито един път.
9/ В отговора на жалбата ми липсва отговор на молбата ми да бъде дадена възможност да върна новия телефонен стационарен апарат за допълнителния номер и той съответно да бъде закрит. Отрицателен е и отговорът за искането да отпадне неустойката от 212,33 лв.
Ако и тази, повторна жалба получи същия бездушен бюрократичен отговор като първата, в която изобщо не се взема отношение след „детайлната проверка“ за ролята на Вашата служителка във възникването на описаните казуси, ще се затвърди породилото се у мен впечатление, че Мтел стимулира служителите си да залагат капани на лековерни клиенти и да облагодетелстват по този начин фирмата, на която служат.
Второто, което мога да обещая е, че ще потърся законен начин да закрия или да прехвърля и останалите два номера от групата към друг оператор.
Освен това мога да обещая, че ще направя всичко възможно случаят да получи публичност както в блога ми www.mitev.eu , така и в медии, които проявят интерес.
Все още с уважение:……………………………………………………… Пловдив, 11.04.2016 г.
Втори отговор от МТел ЕАД
До ръководството на Мобилтел ЕАД ул. Кукуш 1, гр. София 1309
Ж А Л Б А
От клиент Димитър Николов Митев, управител на ЕТ „Рекс – Димитър Митев“ Булстат ххххххххххх , ЕГН ххххххххххххх тел.№ 0888/704984, dimitr_mitev@abv.bg
Уважаеми госпожи и господа, На 01.02.2016 г. подадох жалба вх. № 54М32 до екип „Жалби“ на поверената Ви дирекция. При подаване на жалбата ми бе обяснено, че когато отговорът бъде готов, ще получа съобщение по телефона. След 35 дена напразно чакане на съобщение посетих магазина, в който подадох жалбата (на 8-ми март). Казано ми бе, че отговор още няма. При повторно посещение (на 08.04.2016 г.) се оказа, че все пак такъв след 67 дни е пристигнал, но без дата на издаване и без изходящ номер. Подписан е от Нели Василева, началник жалби.
Не бях доволен от този отговор, който за мен е образцов пример за формално бюрократично отношение и за дълбоко неуважение към мен като дългогодишен клиент на Мтел. Поради това подадох втора жалба на 11.04.2016 г. с входящ номер 101М183. Пожелах да получа отговор на втората си жалба от друг служител на Мтел ЕАД.
За голямо мое съжаление историята се повтори, въпреки че този път получих отговор (отново без дата и изходящ номер) от друг служител – Стефан Цеков, н-к отдел „Експертен център“ „Обслужване на клиенти“.
Липсва становище по същество за фактическите обстоятелства, при които са настъпили съответните случаи, предмет на моите жалби а голословно се твърди за извършена „детайлна проверка“.
Първи случай:
При плащане на месечна сметка получавам предложение за едномесечно безплатно ползване на услугата „Сателитна телевизия“. Отказвам с мотив, че имам неизтекъл договор с кабелен оператор и нямам нужда от тази услуга. Служителката Ивелина Христова Янева продължава да ме убеждава, че услугата е безплатна и е само за един месец. Нормално е у мен да се появи любопитство за качеството на предлаганата услуга и аз се съгласих.
Дебело подчертавам, че никога не бих приел направеното предложение, ако знаех, че ми е предложен за подпис договор, който автоматично става действащ и след изтичането на въпросния месец за безплатно ползване на услугата. При описаните обстоятелства аз се доверих на цитираната служителка и подписах договора, защото не допусках, че след като изрично съм предупредил, че имам договор с друг оператор и не желая да плащам неустойки, ще ми бъде заложен капан и договорът ще се счита за валиден за повече от месец. Ако вашата служителка ме беше предупредила, че техниците няма да дойдат да приберат апаратурата и че сам трябва да върна в течение на месеца предоставеното ми устройство (поради проблеми с опорно-двигателния апарат съм трудно подвижен), и че трябва да подам едномесечно предизвестие (така пише в изпратения ми отговор) за прекратяване на договора, аз никога не бих се съгласил да ползвам предлаганата безплатна услуга. Защо вашата служителка е спестила тази информация не знам, но след получените отговори на двете ми жалби започвам да мисля, че Мтел ЕАД не осъжда, а напротив, толерира практиката на своите служители да залагат капани като използват доверчивостта на клиентите и спестяват съществена за тях информация.
Относно втория случай, описан в двете ми жалби, си позволявам да цитирам отново написаното във втората ми жалба:
„Фирмата ми „ЕТ Рекс – Димитър Митев“ е с временно прекратена дейност от четири години. Поради това стана необходимо на мястото на шест телефона и шест члена на групата да останат само два абоната и два телефона.
В тази връзка:
1. През м. октомври 2015 г. посетих във Вашия магазин посочената Ваша служителка Ивелина Христова Янева за консултация. Тя ми посочи, че договорът ми с Мтел , е сключен на 09.01.2014 г. и че в началото на м. в декември 2015 г. мога да сключа нов договор със съответни изменения спрямо стария договор.
2. На 16.12.2015 г., след повторна справка и уверение, че няма проблеми да бъдат направени промени в състава на групата, бяха направени следните промени: а/ номерата на два от членовете на групата бяха закрити, б/ други двама пожелаха да ползват услугите на Виваком и също бяха извадени от групата, в/ в групата останахме аз и съпругата ми със съответно промени планове за обслужване.
Принуден бях да се доверя на сведенията на посочената Ваша служителка, тъй като поради ремонт в къщи бях затруднен да намеря договорите между фирмата ми и Мтел. Пък и за 20 години бях се научил да се доверявам на Вашите служители в магазините. Доверието ми все още съществуваше въпреки описания по-горе първи случай.
3/ Получих през следващия месец фактура, в която освен дължимата сума за месеца фигурира и сумата 212,33 лв. неустойки.
4/Не мога да си обясня как при договор на групата изтичащ на 09.01.2016 г., потвърдено ми от посочената служителка, за номер 0885805408 е начислена въпросната неустойка. Вярно е, че след 2014 година е правена промяна на абонаментния план на този номер в рамките на договора, сключен с групата на 09.01.2014 г., но не съм предполагал, че за този абонат това означава вече нов договор, с нов срок на валидност, различен от срока за валидност на договора за останалите пет номера в групата. След като и Вашата служителка ми обясни, че няма никакви проблеми за промяната в състава на групата в съответните варианти – закриване на номера и прехвърляне на номера към ВИВАКОМ, аз оказва се, съм подведен, а подведен е и собственикът на тел. 08885805408. Ако ми беше посочено, че промяната на неговия абонаментен план означава, че той вече е с отделен договор извън договора на групата и за него важи друг срок, никога при пенсията си от 186,50 ст. не бих подал заявление за прехвърлянето на този абонат и номер към ВИВАКОМ.“
Само отбелязвам, че в двата отговора на двете ми жалби няма нито дума за заблудата, в която ме вкара вашата служителка, подавайки ми информация през октомври и декември, че няма проблем да извърша описаните промени в групата и че не ме застрашават никакви неустойки. Доверявайки се на дадената от нея информация аз предприех въпросната стъпка с прехвърлянето на цитирания номер към ВИВАКОМ и за това сега съм санкциониран с неустойка, по-голяма от месечната ми пенсия. ЗАЩО ЛИПСВА СТАНОВИЩЕ ОТ ВАШИТЕ СЛУЖИТЕЛИ ПО ТОЗИ ВЪПРОС В ДВАТА ИЗПРАТЕНИ МИ ДО МОМЕНТА ОТГОВОРА? Оставам с чувството, че поведението на служителката ви, дала невярната информация, е отминато с мълчание, защото съответства на политиката за залагане на капани за клиента .
На 15 декември подписах новия договор за следващите две години, като групата остана в състав двама души. Цитираната служителка се държа много любезно с мен. Даде ми възможност да закупя нов смартфон Леново за 30 лв. Когато и казах, че се двоумя дали да не закрия стационарния си телефон след като всички в къщи имат мобилни телефони, тя ми предложи намаление на месечния абонамент от 5,90 лв. на 2,90. Освен това ми даде безплатно нов телефон, с който според нея можело да говоря и от улицата, а не само от апартамента, където е инсталиран. „Не съм толкова лоша, нали?“, попитаме тя, имайки предвид случката със злополучното ползване на безплатната услуга „Сателитна телевизия“. Уточних, че държа да си запазя стария номер XXX XXX, защото го знаят всички хора, с които съм контактувал. Каза, че няма проблем. Прибрах се в къщи и ми дойде на ум, че бих могъл да и подаря стария стационарен телефон за да го ползва както намери за добре, тъй като на мен вече не ми е нужен. Върнах се в офиса, дадох и го, но тя каза, че по-добре да си го запазя, защото с единия мога да говоря от дома си, а с другия, въпреки че е стационарен, мога да говоря и от улицата. Изрично я попитах дали няма да стане така, че после да плащам сметка за два телефона. Получих отрицателен отговор. Допуснах, че двата апарата са с еднакъв номер, благодарих и напуснах офиса.
Голяма беше изненадата ми, когато получих първата си фактура през м. януари 2016 г. Там фигурираше сума за проведените разговори от двата мобилни телефона в групата и споменатата вече НЕУСТОЙКА за единия от закритите телефони, който се прехвърли от собственика му към ВИВАКОМ. Освен това ми беше изпратена абонаментна СМЕТКА ЗА ДВА СТАЦИОНАРНИ ТЕЛЕФОНА. СЛЕД КАТО СЕ КОЛЕБАЕХ ДАЛИ МИ Е НУЖЕН И ЕДИН, СЕГА СЪМ С ДВА СТАЦИОНАРНИ ТЕЛЕФОНА.
Това описах в двете си жалби, но нямам отговор по същество. Така се отнесоха към жалбите ми служителите от Дирекция „Обслужване на клиенти“, изготвили изпратените ми отговори. Поради това бих желал третата ми жалба да бъде разгледана от служебно висшестоящ по отношение на тази дирекция служител.
Като клиент на Мтел от две десетилетия съм много изненадан и огорчен от липсата на уважение към мен като дългогодишен клиент и от отсъствието на каквато и да било социална чувствителност. Капанът е щракнал и аз трябва да плащам. Сам съм си виновен, че не съм подозирал клопките, подготвени ми от вашата служителка и съм подписвал на доверие. Трябвало е да наема адвокат когато посещавам офисите ви.
Като икономист съм изненадан и от заслеплението, с което се поддържа искането за неустойка и запазването на двата стационарни телефона. Ако не се промени решението на Мтел ЕАД по трите описани в жалбите ми случаи, аз ще се откажа след изтичането на сегашните договори от вашите услуги. Към момента за флашката за мобилен интернет, за стационарния телефон и за двата мобилни телефона в групата плащам не по-малко от 50 лв. месечно. Тоест, подписалите вашите отговори държат да заплатя неустойката, равна на таксите за 4-5 месеца и не се интересуват, че след като се откажа от вашите услуги, Мтел ще загуби много повече от величината на изплатената неустойка. Щом така искат, така ще бъде ако и за тази трета жалба получа същият тип формален, бездушен отговор както за първите две жалби.
Освен това обещавам, че ще използвам всяка възможност, включително интернет, да разказвам как съм сгрешил като съм се отнасял с доверие към информацията, давана ми от служителите на Мтел ЕАД и как в края на краищата със се оказал в капан, който ръководството на Мтел ЕАД не желае да премахне. Ще се радвам ако успея да спестя за други граждани на България „удоволствието“ от изпадането в моето положение.
Пловдив, 13.06.2016 г. ––––––––––––––
Трети отговор от МТел ЕАД
След трите формални отговора се обърнах към адвокат за правна помощ по случая. Адвокатът ми поиска копие от договорите за двата стационарни телефона. В папката с документите, които ми бяха дадени при сключването на новите договори на 16.12.2015 г. не открих договор за телефон 032XXXXXX. Имаше договор само за новия стационарен телефон. От офис на МТел също успяха да открият само договор за втория стационарен телефон. Това ми потвърдиха двама различни служители в два различни дни. И ме посъветваха да поискам копие като подам заявление да централата на оператора в София. Подадох следното заявление.
Искане за договор за тел
Последва сравнително бърз отговор – отказ да ми бъде предоставено копие от договора.
Отговор от МТел ЕАД на искане за копие от договор за телефон
По съвет на адвокат отправих повторно искане да ми бъде изпратено копие от договор за стационарен телефон 032 – 644 777.
ИСКАНЕ
от клиент Димитър Николов Митев, гр. Пловдив,ул. хххххххххххх , ЕГН xxxxxxxxxx
тел.№ 0888/704984, dimitr_mitev@abv.bg
Уважаеми госпожи и господа,
На 22.07.2016 г. подадох искане вх. № 149М239 до екип „Жалби“ на поверената Ви дирекция. Получих отговор (без изходящ номер и дата) с който по същество Мтел ЕАД отказва да удовлетвори искането ми за изпращане на копие от договор за стационарен телефон № 032/644 777. Мотивът за отказа е : „Моля, имайте предвид, че всичко договори се изготвят в два еднообразни екземпляра, по един за всяка една от страните. Ето защо, Вие би трябвало да разполагате с екземпляр от индивидуалния си договор“.
За вас изглежда е проблем с повишена трудност да разберете, че ако разполагах с екземпляр от индивидуалния си договор, не бих си губил времето да ви пращам цитираното в началото искане.
Обяснявам по-подробно. На 16 декември 2015 г. в магазин на МТел ЕАД на бул. „Васил Априлов“ 84 в хартиена торбичка ми бяха предадени редица документи, които отразяваха направените промени в групата ми (договори, приложения към тях, заявления и т.н.), както и документи за направената покупка на мобилен апарат Леново и даденият ми срещу един лев нов телефонен апарат за стационарния ми телефон. Доверявайки се на служителката ви Ивелина Христова Янева взех торбичката с документи без да проверявам какво точно има в нея.
Когато през месец януари, на базата на получени фактури, разбрах, че съм бил излъган относно неустойката, която сега се претендира от вас като оператор и че съм ощастливен с втори стационарен телефон (при положение, че коментирах с вашата служителка, че и един ми е много) , аз подадох жалба № 54М32 в която наред с другото исках да ми бъде дадена възможност да върна новия телефонен апарат и да бъде закрит втория стационарен телефон, натрапен ми чрез измама. Последва формален отговор, подадох нова жалба на 11.04.2016 г. с входящ номер 101М183. Последва нов формален отговор, подписан от друг служител на екип „Жалби“, след което подадох трета жалба – № 131М229 с дата 13.06.2016 г. и за трети път бях ощастливен с формален отговор в който нямаше нито дума за описаните от мен действия на вашата служителка с които тя ме подведе и заблуди.
След това се обърнах към адвокат. Той ми поиска копия от договорите за двата стационарни телефона. Тогава проверих в торбичката с документи, дадени ми на 16.12.2015 г. и установих, че там има договор само за допълнителния натрапен ми стационарен телефон, но няма договор за първоначалния ми телефон 032-644 777. В два различни дни поисках от два различни служители във ваш магазин в Пловдив копия от договорите за двата стационарни телефона. В двата случая ми бяха дадени копия само за натрапения ми допълнителен стационарен телефон 032 -330 636, а за телефон 032 – 644 777 ми бе казано, че в архива, който отварят, няма договор за него и бях посъветван да се обърна с искане към централата на оператора.
Послушах съвета им, подадох искане с посочения в началото номер и получих цитирания в началото на настоящото искане отговор, че би трябвало да разполагам с екземпляр. Надявам се, че ви стана ясно, че нямам такъв екземпляр (каква е причината да липсва при мен и в компютрите във вашия магазин не знам). Поради което настоятелно искам да ми бъде изпратено копие от договора за телефон 032-644 777 от 16.12.2015 г, ако такъв съществува въобще.
ПП.
В допълнение посочвам, че след 16 декември 2015 г. редовно плащах сметката за тел. 032-644 777. За втория стационарен телефон не съм плащал. В рекетьорски стил сега е блокиран и телефонът с платени сметки (защото бил на една фактура с този, който плащам) и аз не мога да се обаждам от него.
Все още имам плаха надежда, че в МТел ЕАД ще се намери служител, който да закрие втория стационарен телефон с номер 032 -330 636 и да прекрати тази гавра с мен. Съжалявам, че днес, на рождения си ден, съм принуден да се занимавам с проблем, който е парадоксален от гледна точка на всяка нормална търговска практика.
Цялата преписка по случая може да намерите в http://mitev.eu/?p=4625
Пловдив, 08.08.2016 г. тел.№ 0888/704984, dimitr_mitev@abv.bg
–––––––––––––––
/Димитър Николов Митев/
По-долу следва отговорът на второто ми искане за изпращане на копие от договора за телефон 032/644777. Получих отново отказ, но все пак пробив след повече от половин година имаше: „По изключение, бихте могли да пpекpатите договоpа за услугата „Домашен телефон“ /с номеp 088 4355175/, без плащане на неустойка.За целта, е необходимо да посетите удобен за Вас магазин на компанията и да пpедставите настоящото писмо. Така, след плащане на всички дължими суми и
вpъщането на пpедоставеното Ви устpойство, ще заявите спиpане на услугата.“
И отново нито дума за действията на служителката на МТел, която злоупотреби с доверието ми.
Лого на Мтел
До
Г-н Димитъp Николов Митев
магазините на Мтел
Уважаеми г-н Митев,
Във вpъзка с постъпилото Вашe поpедно искане, с вх. №156M144 от 08.08.2015 г., бе извъpшена
допълнителна пpовеpка.
Pазбиpам, че след като сте се запознали с пpедходия ни отговоp, той е пpедизвикал негативно
отношение у Вас. Бих искал да потвъpдя, обаче, че изложеното в него е pезултат от задълбочен анализ
и детайлна пpовеpка. Увеpявам Ви, че това е официалното становище на компанията и липсата на
изходящ номеp и дата, на която е изготвен, не бива да подлага на съмнение достовеpността му.
Моля, имайте пpедвид, че Мтел няма задължение да пpедостави своите екземпляpи от
дискутиpаните в писмото Ви документи, тъй като всеки наш клиент би тpябвало да pазполага с
екземпляp от индивидуалния си договоp.
По изключение, бихте могли да пpекpатите договоpа за услугата „Домашен телефон“ /с номеp
088 4355175/, без плащане на неустойка. За целта, е необходимо да посетите удобен за Вас магазин на
компанията и да пpедставите настоящото писмо. Така, след плащане на всички дължими суми и
вpъщането на пpедоставеното Ви устpойство, ще заявите спиpане на услугата.
Pазчитам на Вашето pазбиpане, че Мтел може да спpе пpедоставянето на услугата или да
пpекpати сключения договоp, ако титуляpът по него наpушава своите задължения, свъpзани с
ползването и/или плащането на услугата, като пpедоставянето й се възобновява след отстpаняване на
наpушението. Във Вашия случай, задълженията по договоp №М3815319 не са платени. Затова, на
13.06.2016 г., достъпът до мобилната мpежа на номеp 088 4355175 /032644777/ е пpеустановен.
Повтоpната активация на номеpа е възможна след плащането на всички Ваши пpосpочени фактуpи. За
пpедстоящото спиpане до коментиpания номеp е бил изпpатен и пpедупpедителен, инфоpмативен SMS.
Благодаpя Ви, че ни писахте!
ПОдпис и печат под отговора на второто искане за копие от договор от МТел
Историята обаче не приключи до тук. Наложи се да пиша следваща жалба.
До Мобилтел ЕАД гр. София г-н Стефан Цеков Началник отдел“Експертен център“ „Обслужване на клиенти“
Вх. № 161М177
Ж А Л Б А
от клиент Димитър Николов Митев, гр. Пловдив,ул. ххххххххххххххх , ЕГН хххххххххх
телефон за контакт 0888/704984, dimitr_mitev@abv.bg
Уважаеми господин Цеков, Получих подписан от Вас отговор на мое „поредно искане с вх. №156M144 от 08.08.2015 г“ (годината е 2016!). Посетих магазин на МТел в Пловдив с цел да върна предоставеното ми устройство, да заплатя незаплатените фактури за натрапеният ми с лъжа втори стационарен телефон за да бъде закрит. Ударих на камък. Вашата служителка съвсем правомерно ми отказа да бъде закрит този телефонен пост, тъй като във Вашия отговор Вие сте изразили съгласие „по изключение“ да бъде закрит старият ми стационарен телефон, а не допълнителният. Посочили сте номер 088 4355175, който съответства на номера на стария ми стационарен телефон 032/644 777. Мога да допусна, без да съм сигурен, че съм прав в такова допускане, че съзнателно не сте посочили и вторият номер на стария ми телефон за да не забележа и да се съглася със закриването на телефона, който не желая да бъде закрит. С този номер разполагат хиляди мои познати. С натрапения ми с лъжа телефонен номер никой не разполага. Това означава, че ако бях се съгласил със закриване на посочения в отговора Ви телефонен номер, аз бих си обезпечил лукс в три направления. Първо да имам телефон, който никой не знае и който трябва допълнително да съобщавам на познатите си. Второ – да плащам по-висока такса в сравнение с определената за първия ми стационарен телефон – 032/644777. И трето – да получавам отговори от МТел с формални откази на евентуални мои жалби срещу закриването на телефона, който желая да бъде запазен и оставянето на телефона, който не желая да бъде запазен.
Както виждате, вече съм си извлякъл определена поука от досегашната кореспонденция с МТел ЕАД. При създалата се ситуация аз настоях да бъде закрит допълнителният, натрапен ми с лъжа телефон 0888580145 – 032330846. Вашата служителка съвсем основателно ми отказа и ме посъветва да напиша нова жалба. Послушах я и Ви изпращам жалба с ясно искане – да бъде запазен и разблокиран стационарният номер 032 644 777 със съществуващия тарифен план и да бъде закрит натрапеният ми с лъжа телефон 0888580145 – 032/330846. Ще върна предоставеното ми устройство и ще заплатя просрочените до момента фактури за натрапения телефон. Считам че от една страна трябва да заплатя тази сума за да ми е за урок в бъдеще да си отварям очите и да не подписвам доверявайки се на служители на МТел и от друга страна, защото съм възхитен от „ високия морал и дълбокото уважение“ към мен като клиент на МТел. Няма как да оценя по друг начин искането да заплатя просрочените фактури за неизползван от мен, натрапен ми с лъжа втори стационарен телефон.
Позволявам си да Ви поздравя за постоянството, с което отказвате да ми предоставите копие от договора за телефон 032/644777. Прав сте, клиентите не бива да се глезят с услуги, които МТел не е длъжен да предоставя. Това, че не разполагам с копие от този договор няма никакво значение, защото е трябвало да разполагам. Това е висша форма на партньорство с клиентите и израз на дълбоко уважение към тях.
С нетърпение очаквам отговор от Вас на настоящата жалба и особено на стандартния текст в края на всеки отговор: „Благодаря Ви, че ни писахте“, защото за мен е истинско удоволствие да пиша жалби и искания до МТел ЕАД.
Пловдив, 19.8.2016 г. ………………………………………………………….
ПП., заедно с отговора, който очаквам да получа, също ще бъдат публикувани в www.mitev.eu
Отговор от Мтел
До
Г-н Димитъp Николов Митев
магазините на Мтел
Уважаеми г-н
Митев
,
По повод постъпилата Ваша тpета жалба, моля, пpиемете моите извинения от името на компанията във вpъзка с допуснатата неточност пpи изготвянето на пpедходния ни отговоp към Вас.
Добpе е да знаете, че по изключение, договоpът за номеp 088 8580145 /032330846/ е пpекpатен без неустойка.
Тъй като Ви ценим като клиент, следващата месечна фактуpа по договоpа за номеp 088 4891323
/Мобилен интеpнет/, ще бъде с отстъпка от 6 лв. /с ДДС/.
Благодаpя Ви за отделеното вpеме, като се надявам за в бъдеще да ползвате услугите ни безпpоблемно.
С уважение: Печат на МТел ЕАД и подпис:
Стефан Цеков
Началник отдел“Експертен център“ „Обслужване на клиенти“
====================================================================================================================
След като получих този отговор, на 16.09.2016 г. посетих магазин на МТел в Пловдив и върнах даденото ми безплатно устройство за натрапения ми с лъжа втори стационарен телефон. Служителката, която го прие и каза, че не трябва да заплащам неустойка за него. На въпроса кога ще бъде възможно отново да говоря по стария си стационарен телефон, по който в момента може само да бъда избиран, но аз не мога да избирам абонати, служителката ми отговори, че това ще стане „след 2-3 дни“. Всичко като че ли беше наред и с изглед мтелската ми одисея да приключи, но се оказа, че за пореден път съм изпаднал в положението на наивник. Наложи се да пиша четвърта жалба относно ползването на стария ми стационарен телефон. По-долу следва текста на жалбата ми.
До Мобилтел ЕАД гр. София г-н Стефан Цеков Началник отдел“Експертен център“ „Обслужване на клиенти“
Ж А Л Б А
от клиент Димитър Николов Митев, гр. Пловдив,ул.ххххххххххххх, ЕГН хххххххххх
телефон за контакт 0888/704984, dimitr_mitev@abv.bg
Уважаеми господин Цеков,
по повод на моя трета жалба във връзка с мое „поpедно искане, с вх. №156M144 от 08.08.2015 г.“ (годината е 2016!) получих следния, подписан от Вас отговор:
„Уважаеми г-н Митев,
По повод постъпилата Ваша тpета жалба, моля, пpиемете моите извинения от името на компанията във вpъзка с допуснатата неточност пpи изготвянето на пpедходния ни отговоp към Вас.
Добpе е да знаете, че по изключение, договоpът за номеp 088 8580145 /032330846/ е пpекpатен без неустойка.
Тъй като Ви ценим като клиент, следващата месечна фактуpа по договоpа за номеp 088 4891323
/Мобилен интеpнет/, ще бъде с отстъпка от 6 лв. /с ДДС/.
Благодаpя Ви за отделеното вpеме, като се надявам за в бъдеще да ползвате услугите ни безпpоблемно.“
Окрилен от това съдържание на писмото Ви, на 16 септември 2016 г. посетих магазин на МТел ЕАД в Пловдив и върнах натрапеното ми с лъжа устройство за втория стационарен телефон 088 8580145 /032330846/, договорът за който „е пpекpатен без неустойка“. Устройството бе прието от служителка в магазина, неустойка не ми бе поискана. Запитах кога ще бъде активиран старият ми стационарен телефон 032/644777 и ми бе казано, че това ще стане след два-три дни.
Тъй като срокът съвпадна с празничните дни около 22 септември, проявих разбиране и чак на 28.09.2016 г. (12 дни след връщането на устройството), след като телефонът все още не беше активиран, направих справка в магазина, където върнах устройството за втория стационарен телефон. От там ме посъветваха да се свържа със *88. Позвъних на този номер в 17:53 часа, след това служител на МТел ми се обади от телефон +35988133. Беше ми съобщено, че има наистина известно закъснение и ми беше обещано, че старият ми телефон 032644777 ще бъде активиран в срок от 24 часа.
Пиша Ви настоящата жалба след като изтекоха още три седмици, започна да тече четвърта седмица, а телефон 032644777 все още не е активиран. Но „развитие“ има: докато в началото външни абонати можеха да избират този номер, от доста време (не знам от кога точно) вече и това не може да се случва. Тоест номерът е изцяло блокиран.
След многото лъжи от служители на МТел, цитирани в предишните мои жалби, изглежда трябва да приема и тези лъжи, че телефонът ще бъде активиран след 2-3 дни, после след 24 часа, за нещо нормално стила на работа на МТел.
Вчера, 18.10.2016 г. платих абонаментната такса за мобилното устройство за интернет номеp 088 4891323. В писмото си пишете: „Тъй като Ви ценим като клиент следващата месечна фактуpа по договоpа за номеp 088 4891323 /Мобилен интеpнет/, ще бъде с отстъпка от 6 лв. /с ДДС/.“
Поискана ми бе традиционната сума от 11,80 лв, която плащам всеки месец. Така че отсъства обещаната в писмото Ви до мен отстъпка от 6 лв с ДДС, тъй като ме цените като клиент. Тя се оказа поредната лъжа. Отделен въпрос е, че с такава „отстъпка“ МТел се надява да измие позора от действията си и отговорите по моите жалби от началото на 2016 г. до момента. Не искам да фантазирам какво би било поведението на МТел, ако не ме ценеше като клиент.
Написал сте в края на писмото си: “ Благодаpя Ви за отделеното вpеме, като се надявам за в бъдеще да ползвате услугите ни безпpоблемно.“
Ще повторя ироничната си бележка от предишна моя жалба, че за мен е върховно удоволствие да отделям време за жалби до МТел. И ще повторя освен това обещанието си, че ако МТел ЕАД не преоцени отговорите си за моите жалби, от началото на 2016 г. (публикувани в http://mitev.eu/?p=4625) , аз при първа възможност ще престана да бъда клиент на МТел ЕАД и за мобилните телефони, и за стационарния телефон, и за мобилното устройство за интернет. Оставането ми като абонат на МТел при липса на оценка за лъжите, с които се сблъсках при контакта със служители на МТел и за бездушието и формализма, с който бе отговаряно на жалбите ми, би било от моя страна мазохизъм, а аз не съм мазохист.
20.10. 2016 г. ……………………………. Димитър Николов Митев
ПП.
Когато на 18.10.2016 г. поисках да платя договорната сума от 2,90 лв. за стария стационарен телефон 032 644 777 ми беше казано, че тази сума е включена в сумата от 11,80 лв., но документ, от който да личи това, не ми бе издаден. Така че сега не съм наясно дали съм платил абонаментната такса за следващия месец ?!?!?!?!