Archive for април, 2006

Писмо до Господарите на ефира

петък, април 14th, 2006

/Отговор на това писмо не получих, Не ми е известно да е имало и второ предаване в „Господари на ефира“ по същия въпрос. Не ми е известно да е имало реакция на предаването и по второто отворено писмо до С. Станишев, което им изпратих през м. февруари 2008 г./

Писмо до Господарите на ефира

Уважаеми Господари на ефира,
Искрено се зарадвах, когато ми разказаха, че във Вашето предаване сте отделили време и сте обърнали внимание на проблема за смяната на номерата на автомобилите. За съжаление аз не можах да гледам цялото предаване, защото хванах само края му. Разказаха ми, че сте посочили данни за Испания, че сте нарекли мероприятието държавен рекет. За всичко това от сърце Ви поздравявам. Казаха ми и това, че според Вас това е пълнене на бюджета. Това е разпространен възглед, но не е верен.
По този повод публикувах във вестник Сега /броя от 14-ти март т..г./ статия под заглавие “Безсмислен тормоз по пътя към Европа”. В нея привеждам няколко примера , с които илюстрирам погрешността на очакването смяната на номерата да понапълни бюджета с няколко десетки милиона лева. Нещо повече, с основание може да се очаква, че в крайна сметка мероприятието осигурява загуби за бюджета, особено в перспектива. Изпращам Ви копие от тази статия. Тъй като проблемът със смяната на номерата на колите продължаваше да бъде актуален, написах втори материал, който вестнник Сега публикува под заглавие Старите табели – тормозът продължава в броя от 31 март т.г. Изпращам Ви за сведение и тази публикация.
Вместо да отмени тази уникална за Европа наредба, с която ненужно се изземват от населението няколко десетки милиона лева, при това обикновено от най-бедните, правителството скъпернически отпусна още два месеца и напоследък отново засилва агресивния натиск, който тласка уплашеното и за съжаление овчедушно население на километрични многочасови и многодневни опашки. Това ме накара да напиша трета статия, която вестник Сега отказа да публикува под предлог, че вече било писано много по проблема. Дори бегъл поглед върху пресата и предаванията на Канал 1, БТв, БНР, вестник Труд и т.н. показват абсолютната несъстоятелност на този мотив за отхвърляне на последната статия. Изпращам Ви и нея и съм убеден, че Вие лесно ще познаете, защо не е публикувана. Вие с основание нарушавате медийния комфорт на правителството по въпроса за смяната на номерата. Ще бъда щастлив ако помогнете правителството да бъде притиснато най-после да отговори на въпросите, които витаят в обществото и да отмени тази позорна наредба. Това е програмата максимум. А програмата минимум би била ако правителството мисли да продължава този рекет, то поне да бъде приет един разумен срок, който да не кара хората да спят по нощите на опашки пред КАТ и да не ги плашат със спиране на колите от движение или бракуване. Все още над 500 000 коли са със стари номера и поставеният засега краен срок е абсолютно нереален.
Материалите, които Ви изпращам, съвсем не изчерпват всички аспекти на проблема. Ако проявите интерес с удоволствие бих споделил с Вас и други свои становища по същата тема. Готов съм да дойда на среща с Вас и в София, а не Ваш екип да пътува до Пловдив. Проблемът си заслужава.

С уважение, Димитър Н. Митев
Пловдив,