Archive for ноември, 2008

Писмо до "Господари на ефира"

четвъртък, ноември 20th, 2008
Подател: Dimitar Mitev dimitr_mitev@abv.bg
До: gospodari@gospodari.com
Относно: Репортаж на В. Мавриков
Дата: Четвъртък, 2008, Октомври 9 13:13:40 EEST

Уважаеми господари на ефира,
гледам вашето предаване винаги, когато мога и в общи линии то ми харасва. Вчера 08.10.2008 г. обаче бях неприятно изненадан от някои моменти в репортажа на г-н Мавриков за паркоместата в София и паркираните коли със стари номера,за които г-н Мавриков заяви, че не са в движение и на два-три пъти акцентира върху старите табели.
Аз също не съм сменил табелата на моя микробус, при това съзнателно. Позицията ми по въпроса е описана в моя блог http://www.mitev.eu. Правилно трябва да се поставя въпроса за паркирането и паркоместата, за изоставени автомобили и т.н. В случая съм неприятно изненадан от индиректното внушение, че старите табели са незаконни. В блога ми е проследена историята около наложената ми глоба за управление на МПС със стари табели, спирането на колата ми от движение по този повод, отмяната на глобата от съда и отмяната на спирането от движение. Независимо от това в момента обжалвам втора глоба, като служителите на КАТ въобще не пожелаха да се запознаят със съдебното решение и заповедта от МВР за отмяна на санкциите. /Вж. категория Старите табели законни и категория Театър на абсурда./
Занимавам ви с тези неща защото съм дълбоко убеден, че политическата клика злоупотреби с власт, принуждавайки милиони собственици на регистрирани автомобили да ги регистрират повторно /единствени в света/ с цел набавяне на облага на близки до властта фирми, доставчици на табелите, талоните,както и на услугите, свързани със самата пререгистрация. По този повод отправих две отворени писма до С. Станишев, писмо до Пл. Орешарски, до омбудсмана и до комисията за защита от дискриминация. Полюбувайте се в блога ми в съответните категории на отговорите, които получих от Министерски съвет, МВР, Министерство на финансите, Омбудсмана и комисията за защита от дискриминация. Най-характерното в тези отговори е липсата на отговор по същество. По моя инициатива бяха отправени и две питания в парламента до Пл. Орешарски и Меглена Кунева, които бяха посочени от Р. Петков като инициатори на кампанията за ускорена подмяна на табелите. Запознайте се със стенограмите от парламентарния контрол, посочени в блога,за да видите поредния пример за пародия на парламентарен контрол. Заслужава си да се изчете и стенограмата от 16.03.2006 г. в която е отразено обсъждането на предложението на независимия депутат Минчо Христов за отмяна на наредбата за пререгистрацията. Моите коментари са дадени в скоби.
Като икономист по образование и дългогодишен преподавател във ВУЗ изпитах ужас, когато на 15.март 2006 г. в телевизионно интервю с избрани журналисти премиерът Станишев по повод на въпрос, зададен от П. Цеков от в-к Сега за смяната на табелите заяви следното: „Първо искам да върна лентата малко назад. Част от проблема е това, че държавата своевременно, в продължение на години, не си е вършила работата. Не са подменяни номера на коли, които са с регистрация от преди …“ Във всяка нормална държава твърдението на премиер, че работа на държавата е да се отказва от дадената на собствениците на автомобили регистрация и да иска те повторно да заплатят за същата услуга като се подменят табелите им, би означавало край на политическата кариера на този премиер който е казал такава глупост. У нас това изобщо не бе отбелязано в медиите с някаква реакция. Освен това премиерът, министърът на вътрешните работи и редица депутати от управляващата коалиция излъгаха, че принудителната подмяна на табелите е изискване на ЕС. Налице е лъжа на управляващите, налице са огромни загуби на населението и бюджета от мероприятието, чрез което бяха осигурени солидни печалби на частни лица, но по това се мълчи, защото лицата очевидно са силни до толкова, че могат да си позволят да използват правителството като инструмент за постигане на целите си. А правителството и депутатите от управляващата коалиция се правиха на олигофрени и твърдяха, че това е единствения начин да се изпълни изискването на ЕС за определен % на застрахованите коли със застраховка ГО, забравяйки съответния член от ЗДвП, който постановява спирането от движение на МПС без тази застраховка до нейното сключване. Разбира се и това бе отминато без критика в медиите, а стресираните собственици на автомобили се редяха на опашките по 3-4 денонощия.
Наредбата пререгистрацията на автомобилите бе приета от правителството на Иван Костов през 200 г., тоест две години след приемането на Регламент 2411 от 03.11.1998 г. на ЕС в приложението на който е посочено как трябва ЗАДЪЛЖИТЕЛНО да изглеждат табелите на автомобилите в страните от ЕС. У нас насилствено натрапените нови табели не отговарят на този Регламент. От 1.1.2007 г. България като редовен член на ЕС е задължена да спазва изискването на този Регламент, но вече почти две години не го спазва. До момента с първа регистрация с неотговарящи на изискването на ЕС в посочения повтарям задължителен регламент са над 700 000, а замминистърът на вътрешните работи Камен Пенков излиза със смехотворното твърдение, че въвеждането на новите табели изисква технологично време. /Вж. в блога отказаната за публикуване от в-к 24 часа статия Отново дезинформация за табелите на автомобилите/. Според мен обяснението е само едно – чака се подходящ момент за поредната кампания на държавата по подмяна на табелите.
Ще се радвам ако се позаинтересувате и направите предаване на тази тема – защо след 1.1.2007 г. до този момент Република България е единствената държава в ЕС, която при първа регистрация на МПС дава регистрационни табели, неотговарящи на изискванията на задължителния за всички страни Регламент.
Освен това би следвало да се погледне по-задълбочено и на въпроса за почистването на улиците от изоставени коли – каква е законовата основа и коя „наша“ фирма е получила възможността да регистрира солидни печалби предавайки ги като вторични суровини, получавайки тази възможност като подарък от властта без да правят практически никакви разходи отсвен за транспортирането.
Заинтересувайте се и какво става със стотиците тонове алуминий, който се прибира при конфискуването на старите табели. Ако едната табела е 500 грама, при подмяната на табелите на над три милиона автомобила /вкл. тези от внос при първа регистрация/ количеството алуминий от шест милиона табели е три милиона килограма или три хиляди тона. Кой се облажава от това и на каква законова основа?
Искам да вярвам, че ще реагирате на писмото ми, въпреки че има опасност от чукове.
С уважение: Димитър Николов Митев, тел. 0888/704984
Пловдив, 09.10.2008 г.

Янаки Стоилов /БСП/ за смяната на номерата

неделя, ноември 16th, 2008

/Това е извадка от стенограма на заседание на парламента от 16.03.2006 г. Коментарите в скоби са мои, Д.М. /
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЮНАЛ ЛЮТФИ: Благодаря Ви, господин Христов.
Има две становища: на Комисията по транспорт и съобщения и на Комисията по правни въпроси.
Заповядайте, господин Стоилов.
ДОКЛАДЧИК ЯНАКИ СТОИЛОВ: Господин председател, господа народни представители! Както можете да очаквате, нашето становище се отнася само до правната страна на направеното
предложение. Предполагам, след това в становището на Комисията по транспорт и съобщения ще се постави въпросът по същество, тоест по целесъобразността на самия срок за пререгистрация на моторните превозни средства. /За Янаки Стоилов, който има честта да застава пред студенти и да ги обучава, изглежда е непосилно да разбере, че въпросът по същество е в престъпния характер на наредбата, а срокът за нейното изпълнение е вторичен. Впрочем това се отнася не само за него./
“На свое заседание, проведено на 15 март 2006 г.,
/предложението на М. Христов е внесено на 6-ти януари 2006 г. Налага се комисията да бъде поздравена за „експресното” му разглеждане!/ Комисията по правни въпроси разгледа проект за решение за отмяна на задължителния срок за пререгистрация на моторни превозни средства.
Проектът за решение е насочен към създаване на задължение за Министерския съвет в 10–дневен срок от приемането на решението да отмени задължителния срок за пререгистрация на моторни превозни средства, с изключение на тази, по отношение на автомобили, които напускат територията на Република България.
В хода на дискусията по проекта за решение народните представители се обединиха около становището, че не е в компетентността на Народното събрание, и в частност на Комисията по правни въпроси, пряко да решава този въпрос, тъй като неговата уредба се съдържа в Наредба № І-45 от 24 март 2000 г. за регистрацията, отчета, пускането в движение и спирането от движение на моторни превозни средства и ремаркета, теглени от тях, която е издадена от министъра на вътрешните работи.

Правилата за взаимодействие между законодателната и изпълнителната власт не позволяват Народното събрание с решение да задължава Министерския съвет да прави преоценка на решение по целесъобразност в кръга на компетентност на изпълнителната власт. Поради това специализираните органи в изпълнителната власт и помощните органи на законодателната власт трябва да отговорят по същество на поставените въпроси за срока на пререгистрация на автомобили.

Народното събрание, ако се налага, може да приеме закон, чрез който да уреди определени отношения, или по пътя на парламентарния контрол да препоръча на правителството, респективно на отделни министри, насоката, в която да бъдат променени техни актове. Поради това е правно недопустимо под формата на решение на Народното събрание да се определя съдържанието на подзаконови нормативни актове.
Комисията по правни въпроси с единодушие от присъствалите
/колко са били те очевидно е тайна/ народни представители отхвърли проекта за решение за отмяна на задължителния срок за регистрация на моторни превозни средства, внесен от народния представител Минчо Христов Куминев”. Благодаря ви. //Комисията по правни въпроси начело с председателя си си изми ръцете като древния Пилат Понтийски. Истинско чудо щеше да бъде ако беше разгледала правната същност на наредбата през призмата на конституцията на страната и действащите закони.В българския парламент обаче чудеса не стават. Между другото същата комисия е приемала и чл. 5 на Закона за стандартизацията в края на 2005 г. и е приела за уместно спазването на стандартите в България да е доброволно. Но сега е март 2006 г. и се налага да бъде приложено правото на силата за да бъдат накарани хората на платят втори път за вече платена от тях услуга.Жалко, че академичният кадър Янаки Стоилов не е посочил имената на другите /присъствали/ правни корифеи от комисията, та да знаят студентите му от СУ от кого да се учат и чий пример да следват.//
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЮНАЛ ЛЮТФИ: Да, благодаря Ви, господин Стоилов.

Коментар от Руси Статков

неделя, ноември 16th, 2008
Подател: rusi_statkov@mail.bg   добави в адреси 
До: dimitr_mitev@abv.bg  
Относно: Forum на вестник“ Сега“  
Дата: Събота, 2008, Ноември 15 16:13:10 EET  

Уважаеми Г-н Митев,
Поздравявям Ви за проявената последователност в отстояване на позиция по значим обществен въпрос.
Познавам почти всички, към които сте се обърнали.
Изводът е, че решенията на държавните органи трябва много отговорно да се обмислят преди прилагането им. Тези, за които има законова процедура за корекции при отрицателни ефекти да се коригират.
И най-важното да бъдат чути гражданите , тоест потърпевшите!
 
 
 
          С уважение: Р.Статков

Постинг по повод статия – в-к Сега, 01.11.2008 г.

неделя, ноември 2nd, 2008
Mitev
[Златен]
от Bulgaria

Общо мнения: 1225
„Така бе дадено съгласие за бърза смяна ….. и на регистрационни табели на колите,“Изречението което цитирам е като лъжица катран в каца с мед. Защото съгласие се дава, когато има искане. НИКОЙ НИКОГА НЕ Е ИСКАЛ ОТ БЪЛГАРИЯ СМЯНА НА ТАБЕЛИТЕ, КАКВАТО БЕ НАПРАВЕНА НА БАЗАТА НА НАРЕДБА І-45. Въпросната наредба, авторът трябва да го знае, не може да не го знае, е от правителството на Костов, приета е в 2000-та година. А БСП и тройната коалиция излъгаха, че това е изискване на ЕС!! Изречението в публикацията, /част от което цитирам/, волно или неволно създава алиби на управляващите, представяйки престъпното, уникално в световен мащаб, повторно регистриране на регистрирани автомобили, в крайна сметка като СЪГЛАСИЕ за искане от ЕС. Тази лъжлива представа за причината за смяната на табелите управляващите успяха да насадят в главите на твърде много българи. Статията с това си изречение допринася за представяне на лъжата като истина.
И още нещо. Има Регламент 2411 от 3.11.1998 г. с който страните-членки на ЕС са задължени при първа регистрация да дават табели със символа на ЕС – кръгът с 12-те звезди. Натиснете тук
През настоящата година в България започва „пилотно“ въвеждане на новите табели в три окръга, а в останалите окръзи ще се дават новите табели след изчерпването на старите, които ще се изчерпват, изчерпват….докато някой ден отново се даде „съгласие“ за ускорена подмяна, по която България е без конкуренция световен челник, тъй като, повтарям, никъде в света не се прави повторна регистрация на регистриран автомобил.
ПП. Дано грешката в статията да е случайна.

Редактирано от – Mitev на 02/11/2008 г/ 15:36:48

Статията е с автор Светослав Терзиев, „Слушаме ЕС, щом е за сметка на народа“, публикувана е в страницата Наблюдател на вестник Сега, 01.11.2008 г.