ИСКАНЕ до Мтел ЕАД и отговор

вх. № 248М299/29.11.2017 14:02:15 До „Мобилтел“ ЕАД Дирекция „Обслужване на клиенти“ Екип „Жалби“
ИСКАНЕ
От клиент: Димитър Николов Митев, гр. Пловдив 4002, ул.xxxxxxxxxxx , телефон за връзка 0888/704984, е-mail: dimitr_mitev@abv.bg Искането е свързано с мобилна услуга.
Уважаеми госпожи и господа, Получих Извънсъдебна покана от „Финанс Про Колект“ (копие от която прилагам) с която съм призован да заплатя сумата от 23,77 която фигурирала според писмото по партида N 105477740. След справка в магазин на компанията ви разбрах, че става въпрос за дължима сума за флашка за мобилен интернет. В тази връзка дължа да ви уведомя, че договорът ми за флашката изтече на 17 юли 2017 г. След десет дни, през които ваша служителка ме агитираше да не прекратя договора си, на 28.06.2017 г. подадох заявление в магазин на Мтел, прието от ваша служителка на име Ваня Керенска, с което се отказах от ползване на тази мобилна услуга, считано от 28.07.2017 г. (Прилагам копие от заявлението). След около три месеца получих изненадващо обаждане от магазин на Мтел на ул. Васил Априлов – Пловдив, с което бях уведомен, че дължа тази сума. Заявих им, че съм подал съответно заявление, цитирано по-горе и че услугата е прекратена към датата на подаването на заявлението. Мислех, че това е достатъчно, но не би. Каква е съдбата на заявлението ми не знами, факт е че то бе прието, видно от приложеното копие с подпис на цитираната ваша служителка. След получаване на цитираната извънсъдебна покана посетих офиса, където бях подал заявлението и бях ощастливен да науча, че вместо по служебен път да бъде отстранено недоразумението и да бъде анулирана начислената такса за непредоставена услуга, аз трябва отново да подавам жалба. Очевидно, видно и от публикуваните mitev.eu/?p=4625 документи под заглавие „Пазете се от търговската практика на Мтел“, практика на Мтел ЕАД е да прави живота на клиентите си „по-приятен“ ,„по-интересен“ и „по-разнообразен“ като им предоставя възможност да пишат жалби. Очаквам незабавно да се разпоредите да бъде анулирана сумата от 23,77 лева, която фигурира като мое задължение във вашата счетоводна документация. На базата на досегашния ми опит от контактите ми с екип „Жалби“ не си позволявам лукса да очаквам извинение за причинения ми дискомфорт.
Пловдив
29.11.2017 г. Подпис:……………………………..
Приложения:
1. Копие от извънсъдебната покана.
2. Копие от заявление за прекратяване на мобилната услуга.
„До
Г-н Димитъp Николов Митев
Магазините на Мтел и Близу
Уважаеми г-н
Митев,
Запознах се с постъпилата в Мтел Ваше искане, с вх. No248M299 от
29.11.2017 г.
, и с изложеното
в него.
В потвъpждение на това, че Ви ценим като клиент, коментиpаните задължения бяха стоpниpани.
Благодаpя Ви, че се объpнахте към нас!“
Както се вижда от отговора, в него няма и следа от извинение за причинения дискомфорт. Интересно дали в практиката на Мтел има поне един случай в който те да са поднесли извинение за своя грешка?
Сега съм любопитен дали по собствена инициатива те ще пуснат отново стационарния ни телефон, който беше спрян,( въпреки че сметката за него редовно е плащана) защото бил на една фактура с другата услуга, за която неправомерно бе начислена такса. Може би ще се наложи да пиша нова жалба?

Leave a Reply