Пл. Орешарски – министър на финансите

До г-н Пламен Орешарски, Министър на финансите на Република България

Господин Министър,
на 1-ви септември 2006 г. по време на парламентарен контрол Вие отговаряхте на въпроси, зададени от независимата депутатка госпожа Мария Капон относно смяната на старите табели на колите. Тъй като госпожа Капон се съгласи да отправи питането по моя инициатива, аз добре знам какво бе внесено при председателя на парламента г-н Г. Пирински и на какво всъщност „отговорихте“.
Вие избягнахте да отговорите с какво ще оправдаете загубата на брутен вътрешен продукт заради пропиляно работно време. При положение, че един зает в икономиката е създавал през 2005 г. БВП в размер на 51 лв и до този момент от сменилите номерата на колите си около 850 000 души са загубени над 2 000 000 работни дни, непроизведеният продукт е за около 100 000 000 лева. 40% от БВП минава през бюджета. Осигурили сте следователно намаление на приходите в бюджета при равни други условия за около 40 000 000 лева. Тук не вземам предвид обстоятелството, че за 2006 г. очакваният иконимически растеж е около 5 % и следователно загубата трябва да е по-голяма Не вземам предвид и стотиците хиляди работни дни загубени от чакащите на опашки за регистриране на новозакупени коли.
Вие избягнахте да отговорите на въпроса с каква обективна необходимост ще оправдаете разходите за смяната на табелите на държавни коли, които възлизат на няколко милиона лева. Също така не отговорихте на въпроса за разходите на МВР например за извънреден труд.
Формално може да отговорите, че не сте взел отношение по тези въпроси защото г-жа Капон не ги е прочела от трибуната на парламента.. Те обаче се съдържаха във внесеното писмено питане и не Ви прави чест, че ги отбягнахте.
Моята препоръка като допълнителен и уточняващ въпрос бе да бъдете запитан защо не предложихте правителството да упражни същият натиск, който сега се упражнява със старателното съдействие на редица медии и на полицейския апарат, директно за сключване на застраховки Гражданска отговорност? Защо не спирате от движение и не прекратявате регистрацията на коли заради липса на такава застраховка? Защо се кълнете в европейските ценности а съзнателно игнорирате европейската практика за регистрация на колите? Защо забравихте, че застрахователните компании в България разполагат с многоброен апарат, който може да осигури застраховане на всички коли без никакви опашки?
Че този въпрос не Ви бе зададен не означава, че той обективно не съществува и че Вие имате право да го отминете с мълчание.
Вие твърдите, че „няма как да сключите „Гражданска отговорност“ на автомобил, бракуван 70-те години, но той се води регистриран“ Не знаете ли, че за да се предаде колата в автоморга собствениците на същата изискват документ от КАТ, че колата е бракувана? Или пък смятате, че КАТ дава документ за бракуване на колата, но не я сваля от регистъра? И в края на краищата, ако има коли, които от години не се карат и стоят сред бурени, каква вина имат за това хилядите редовни собственици с платена застраховка „Гражданска отговорност“, та предложихте да си сменят номерата на колите? И непосилно ли се оказва за Вас да разберете, че с упорито подкрепяната от правителството наредба за смяна на номерата всъщност с нищо не застрашавате собствениците на отдавна изоставените и недвижещи се коли? Те не излизат на пътя и следователно няма вероятност да бъдат санкционирани. Ако целта Ви е да отстраните тяхното влияние върху процента на застрахованите коли от всички регистрирани коли, то сте избрали крайно погрешно решение.
Вие заявявате, че „в резултат на тези мерки и на известните затруднения, които създадохме на гражданите, които не са пререгистрирали автомобилите си в съответния график, и които в последсния момент се явиха на пултовете, в резултат на сравнително успешното приключване на тази кампания, към днешна дата броят на автомобилите, които имат „Гражданска отговорност“ към общия брой на автомобилите е 98 %“. Тук следва да се отбележат поне две неща:
Първото е, че не вземате предвид, че графика не се изпълняваше от МВР и КАТ, тъй като в десетки хиляди случай след публикуването на злополучната наредба при регистрация на колите собствениците получаваха стар тип номера през 2001 – 2004 година.
Второто е, че влизате в противоречие с практиката на правителството и КАТ. Кажете, ако сме изпълнили европейските изисквания към датата /1.9.2006 г./ на Вашия отговор на питането, с какво ще обясните бясната кампания в медиите в края на септември и началото на октомври, която отново стресира собствениците на коли със стари номера и днес отново се вият километрични опашки? Нали целта е постигната и няма опасност от критики „под каквато и да е форма“?
А поканата Ви към питащата госпожа Капон „отговорете Вие на въпроса ако не беше изтеглен с няколко месеца срокът, нима тези граждани нямаше да похарчат същите пари, за да си сменят номерата? Или това щеше да стане безплатно? “ е поразителна по своето безочие и цинизъм. Защото парите на населението нямаше да бъдат похарчени за обективно ненужна смяна на старите номера на коли , които няма да пътуват в страните от ЕС, ако правителството по Ваше и на министър Меглена Кунева предложение не бе решило да служи на частни интереси. Защо ли си спомням за оттеглянето на Вашата кандидатура от Надежда Михайлова при предпоследните избори за кмет на София? Не бяхте ли обвинен тогава в неправомерни контакти с частни фирми? А за грабителския харктер на налаганата от правителството наредба най-добре свидетелствува факта, че в България смяната на номерата е два пъти!!! по-скъпа например от смяната в чехия, където средните доходи на населението са над два пъти по-високи от тези на българското население
В заключение искам да Ви припомня българската поговорка, че на чужд гръб и сто тояги са малко. За Вас загубите, за които Ви пита госпожа Капон „трудно могат да се измерят точно, но са незначителни“. Първо, дори и да са незначителни, щом са загуби, причинени от правителствената кампания, за тях трябва да се носи отговорност. Второ, за Вас отчуждаването от населението на над 60 милиона лева /долу горе толкова, колкото милостиво бяха отпуснати за пролетното увеличение на пенсиите/, загубата на брутен вътрешен продукт за около 100 милиона лева поради опашките и съответно 40 000 000 лева по-малко приходи в бюджета, милионите левове изразходвани за ненужната смяна на номерата на колите на държавните ведомства и милионите левове за извънредните разходи на КАТ по смяната на номерата са „незначителни загуби“. А това съвсем не са единствените загуби. Достатъчно е да пресметнете колко губи бюджета от превръщането на парите на населението в разходи за ненужни нови табели, а не например за горива, с които да карат колите си и съответно да носят акциз за бюджета. Или и това е задача с повишена трудност за Вас, господин министър Орешарски? Но всичко това са „незначителни загуби“ при космическите мащаби, с които очевидно работите.
При вашето „аристократично“ отношение към проблемите, свързани с уникалната за цивилизования свят българска смяна на номерата на колите изглежда няма смисъл да Ви се припомня обстоятелството, че сега поставяните нови номера на колите не отговарят на изискванията на ЕС. Вие очевидно със същата лекота ще предизвикате още някои „известни затруднения“ и „незначителни загуби“ на данъкоплатците, които по конституция би следвало да са Ваши господари. Правителството, на което сте член, ще може да подобри сегашното си постижение и съответно да зарадва с „известни затруднения“ и „незначителни загуби“ не част от собствениците на коли, а всички, защото този път на всички коли номерата не отговарят на стандартите на ЕС. Остава да впишете рекордите от смените на номерата в книгата на Гинес.

Димитър Н. Митев
Пловдив, 03. 10. 2006

======== Отговор от кабинета на Г-н Орешарски ========

В отговор на № 94-00-366/05.10.2006 г.

Уважаеми господин Митев,
Кампанията за подмяна на регистрационните табели на автомобилите не бе продиктувана единствено от проблемите в областта на задължителната застраховка „Гражданска отговорност“ и необходимостта да получим положителна оценка в последния Мониторингов доклад на Европейската комисия. Подмяната на регистрационните табели на автомобилите се извършва съгласно Наредба № 1-45 още от 24.03.2000 г. за регистрацията, отчета, пускането в движение и спирането от движение на моторните превозни средства и на ремаркетата, теглени от тях. Съгласно тази наредба в България постепенно следваше да бъдат подменени регистрационните табели на МПС, както следва:

  1. до края на 2002 г. – за превозни средства с първоначална регистрация от 1991 до 2000 г. вкл.;
  2. до края на 2003 г. – за превозни средства с първоначална регистрация от 1986 до 1990 г. вкл.;
  3. до края на 2004 г. – за превозни средства с първоначална регистрация от 1981 до 1985 г. вкл.;
  4. до края на 2005 г. – за превозни средства с първоначална регистрация от 1976 до 1980 г. вкл.
  5. до края на 2006 г. – за превозни средства с първоначална регистрация преди 31.XII. 1975 г.

В случая институциите се възползваха от вече приетия нормативен режим, за да избегнат допълнителни критики и забележки във връзка с броя на движещи се незастраховани автомобили. Следва да отбележим, че горната наредба е издадена от министъра на вътрешните работи, така че на всички технически въпроси по нейното приложение можете да получите отговор по компетентност от администрацията на МВР.
Притесненията на Европейската комисия бяха обусловени от възможността за свободното движение на хора и автомобили в рамките на целия Европейския съюз. Както е известно, след присъединяването на България няма да има никаква пречка един водач на незастрахован автомобил да се окаже на територията на друга държава-членка и да причини пътнотранспортно произшествие там. Това бе допълнителната причина изцяло да се подмени и осъвремени базата данни на МВР на всички регистрирани някога автомобили в България чрез непопулярната кампания за подмяна на регистрационните табели на автомобилите. Обръщаме внимание, че въз основа горецитираната наредба кампанията е започнала преди шест години. Ненавременното изпълнение на това задължение за нормалното прилагане на наредбата във времето, бе обвързано с недобросъвестното отношение на водачите на моторни превозни средства. Следва да уточним, че пълноправното членство в Европейския съюз не може да не бъде обвързано с приемането на определени практики и задължения от всички български граждани – автомобилите, с които се движат да се водят на отчет от органите на МВР и за тях да има информация дали са застраховани или не. Такава информация има за всеки автомобил в другите държави-членки на ЕС. В случая това е от изключителна полза за българските водачи на моторни превозни средства, защото те ще могат да се ползват без проблеми от правото си да получат застрахователно обезщетение в случай на пътнотранспортното произшествие, настъпило по вина на местен водач на територията на друга държава-членка. Подготвени са нормативни изменения, съгласно които службите за контрол, определени от кметовете на общините, получават право да започват процедури по снемане от отчет на изоставени моторни превозни средства. Общинските служби за контрол ще уведомяват собствениците на изоставени моторни превозни средства, че трябва да ги отстранят от съответния терен в определен срок. След изтичането му общинските служби ще имат право да ги закарат на площадка за разкомплектоване, като предадат регистрационните табели в КАТ, за да започне процедура по снемане от отчет на моторното превозно средство.
В Мониторинговия доклад на Европейската комисия от октомври 2005 г. сектор „Застраховане“ по глава 3 „Свободно предоставяне на услуги“ беше поставен в т.нар.“червена зона“, като бяха отправени следните критики към България:
„Прилагането на правилата на автомобилното застраховане „Гражданска отговорност“ е слабо; източниците показват, че повече 45% от автомобилите, които се движат в България не са застраховани, следователно това е въпрос на сериозно безпокойство. България следва да продължи усилията си за да намали значително този процент и да осигури по-доброто прилагане на законодателството относно „Гражданска отговорност““. Критиките, макар и в по-слаба форма бяха потвърдени и от Мониторинговия доклад от май 2006 г.
След приключване на кампанията България успя да отговори на критиките на Европейската комисия, тъй като към настоящия момент съотношението на застрахованите спрямо имащите право на движение по пътищата автомобили е близо 98%. Тези добри резултати бяха отчетени от представителите на Съвета на бюрата в края на м. октомври 2006 г. Успешното приключване на кампанията за пререгистриране на автомобилните табели бе необходимо за доказване на високия процент застраховани автомобили, които се движат на територията на Р България и е оценено положително от европейските партньори. Обръщаме внимание, че навсякъде приетата практика е притежаването на автомобил да бъде обвързано с неговото ползване, т.е. никой не може да даде гаранция, че български незастрахован автомобил на примерно 50 години /годен за шофиране, но опасен за участие в движението/ няма да се движи на територията на друга държава-членка на Европейския съюз и да причини пътнотранспортно произшествие. От друга страна различните режими на регистриране на автомобилите през десетилетията бе довело до невъзможност да се актуализира базата данни на броя автомобили в България.
С актуализирането на базата данни на регистрираните автомобили стана възможен електронният обмен на информация между МВР и Гаранционния фонд относно всеки един автомобил за наличие на сключена застраховка „Гражданска отговорност“.
Уважаеми господин Митев,
Всички положени усилия, за да може България да отговори на отправените критики и бележки на експертите на Европейската комисия и Съвета на бюрата бяха насочени към постигане на максимално добри условия, при които България да започне своето ефективно членство в Европейския съюз. Те бяха внимателно обмислени от представители на много държавни институции и застрахователния бизнес и приети като единствено възможни за заобикалянето на предпазните клаузи в областта на вътрешния пазар.
Като Ви благодарим за критичното отношение, се надяваме да оцените положително възможността на всеки един български гражданин да се ползва от правото на безпрепятствено свободно придвижване във всяка една държава на ЕС.

С уважение: Нина Ставрева, Началник кабинет

Отговорът от кабинета на министър Орешарски, сканиран. Отговорът от кабинета на министър Орешарски, сканиран. Отговорът от кабинета на министър Орешарски, сканиран.

Leave a Reply