Седмо писмо до независимата депутатка М. Капон

Уважаема госпожо Капон,
Преди повече от три месеца Ви изпратих писмо с предложение за питане, а още по-добре за законодателна инициатива – предложение за изменение на ЗИЗБДОО, който закон подлага на дискриминация в една или друга степен пенсионираните през 2007 г. за осигурителен стаж и възраст 85 750 български граждани.
Последва Ваше питане до министър Е. Масларова и отговор на същата до Вас, който заедно с питането ми бе предоставена от Вашите сътруднички в приемната Ви в Пловдив.
След като многократно прочетох моето писмо до Вас, отправеното от Вас чрез председателя на Народното събрание питане до министър Масларова и отговорът на същата на внесеното питане се налага със съжаление да констатирам следното:
1/ Обстоятелството, че питането е внесено с искане за писмен отговор, а не за отговор от парламентарната трибуна според мен свидетелствува, че Вие не пожелахте да притиснете управляващите, въпреки че приетото от мнозинството решение за индексацията през 2007 г. е нагледен пример за дискриминация. С тази форма на питането проблем, засягащ десетки хиляди хора не можа да получи нужната публичност, а си остана само между министър Масларова, Вас и мен.
2/ Вие спестихте на министър Масларова същността на въпроса, който Ви предложих да зададете. Не ми е ясно защо избягнахте да посочите, че в случая е налице дискриминация и особено защо не използвахте математическия пример, с който илюстрирах дискриминационното третиране на пенсионираните през 2007 г. . С това Вие дадохте възможност на Емилия Масларова да Ви отговори в стил рапорт за успехи пред пореден конгрес на БКП и да заяви, че законодателят правилно е преценил, че през 2007 г. не трябва да има индексация за пенсиите ,отпуснати през второто полугодие на същата година, а за тези, отпуснати през първото полугодие трябва да има не две, а само една индексация. Масларова се оправдава лицемерно със законодателя, а всъщност законодателя в лицето на послушното мнозинство на тройната коалиция е гласувал това, което правителството му е предложило.
3/ Вие очевидно не се вълнувате от съдбата на тези 85 750 в по-голяма или по-малка степен дискриминирани пенсионери, защото предпочетохте линията на писмено питане, вместо да предприемете в съответствие с пълномощията Ви като народен представител законодателна инициатива за изменение на посочения дискриминационен закон за изменение на бюджета на ДОО. Може би считате, че признатите през 2007 г. пенсии за разлика от отпуснатите преди тази година , не са обезценени още с определянето им от инфлацията? Или считате, че отпусканите пенсии са достатъчно голями, та някакви 10-20 % няма да се отразят на съответните възрастни хора? Не съм наивен да мисля, че при политическата конфигурация в българсксия парламент една Ваша законодателна инициатива в тази насока би се увенчала с успех, но щеще да бъде по-достойно да опитате.
4/ Вие не пожелахте да отделите място в питането си и на факта, че дискриминацията на въпросните групи пенсионери не е еднократна, а при съществуващата практика /ако тя не се промени/ на индексиране на пенсиите те ще бъдат ощетявани до края на живота им, при това в нарастващ размер на ощетяването, поради причиненото от правителството дискриминационно изоставане на базата за индексиране на техните пенсии. Това също Ви посочих с математически пример, но очевидно не Ви е впечатлило или не сте се опитали да вникнете в същността на примера. Вместо това зададохте елементарни въпроси от типа на „колко са пенсионираните лица през 2007 г.?” и „какво индексиране е предвидено за пенсиите, отпуснати от 1 юли до 31 декември 2007 г.?” /сякаш не знаете за обявеното предварително индексиране на всички пенсии от 1 юли 2008 т./
5/ Предполагам, че Ви е известно, че правителството на тройната коалиция замисля осъвременяване на пенсиите, но не на всички, а само на отпуснатите до 2000-та година. След като това правителство не получи никаква реална съпротива от опозицията за дискриминацията от 2007 т., то със сигурност ще си позволи още по-мащабна дискриминация, защото няма да осъвремени пенсиите не само на пенсионираните в една година , а ще лиши от осъвременяване всички ояли се „алчни пенсионери, излезли на припек” след сакралната 2000 година.
6/ Първоначално /през първата половина на м. май доколкото си спомням/ поисках още едно приемане при Вас за да си изясня как ще реагирате на отговора на Е. Масларова и какво още може да се направи за разрешаване на проблема с дискриминацията на пенсионерите. Вашите сътруднички в пловдивската Ви приемна ми отговориха, че до края на м. май няма да имате приемен ден. Очевидно много по-тежки проблеми от проблемите на някакви си десетки хиляди , а от есента на 2008 г. най-вероятно около милион дискриминирани пенсионери, уплътняват времето Ви.
Държа да бъда откровен докрай с Вас и да Ви уведомя, че след Вашата реакция на предложението ми относно Меглена Кунева, след провалените питания до Пламен Орешарски и Меглена Кунева и след мълчаливия Ви отказ да отправите питане към премиера Станишев за отговорността на правителството за загубите и униженията от смяната на номерата на автомобилите, аз не очаквах по-добър резултат и по въпроса за различното третиране на пенсионерите. Но тъй като в предишни отговори Вие нееднократно изразихте надеждата си, че „ще продължим да работим заедно по други значими за обществото и държавата въпроси”, все пак реших да опитам още веднаж с различен от табелите на автомобилите проблем, но за мое голямо съжаление предварителното ми очакване се потвърди. Според мен Вие не успяхте да реагирате адекватно на дискриминирането на над 85 000 души. Както вече посочих и както предполагам Ви е известно, правителството на тройната коалиция замисля да подложи на дискриминация с така нареченото „осъвременяване” на пенсиите от есента на 2008 година не само пенсионираните през 2007 г., а всички пенсионирани след 2000 г. Като имам предвид досегашното ни „сътрудничество” считам че ще бъде наивно от моя страна да очаквам проява на разбиране и подкрепа по проблемите, които повдигах досега пред Вас, поради което се отказвам от молбата си да бъда приет. Очаквам че това мое решение ще бъде посрещнато с облекчение от Вас. Разбира се това в никакъв случай не означава, че ако Вие промените позицията си и ме потърсите за мнение по въпросите, които поставих, аз ще Ви откажа. Напротив. Но това струва ми се е в сферата на фантастиката. Вие, както и управляващите, и целия така наречен политически елит, живеете в друг свят, много различен от света в който живеят огромното болшинство българи. Това като че ли обяснява много от нещата, защото както го е казал народа, „ситият на гладния не вярва” и „на чужд гръб и сто тояги са малко”.
Пловдив, 04.06.2008 г. Димитър Николов Митев
До 02.11. 2008 г. на това писмо не получих отговор. 
 
 ЕТО И ПРЕДИСТОРИЯТА НА ЦИТИРАНОТО ПО-ГОРЕ ПИСМО:
Предложението, което писмено отправих до М. Капон бе със следния текст:

Дискриминация на пенсионери – V-то писмо до М. Капон

публикувано от DMitev
/Това писмо изпратих на 24 февруари 2008 г. В началото на месец април 2008г. получих информация, че на базата на писмото ми госпожа М. Капон е внесла в парламента питане до министър Емилия Масларова. Същият този материал изпратих и в редакцията на вестник „24 часа” за публикуване след евентуално оформяне като за нуждите на вестника, но от там до този момент /14 април 2008 г. / нямам отговор. /НА 17 АПРИЛ ПОЛУЧИХ ОТ ПРИЕМНАТА НА МАРИЯ КАПОН ПО ИНТЕРНЕТ ОТГОВОРА НА Е. МАСЛАРОВА. ПУБЛИКУВАН Е В ТОЗИ САЙТ СЛЕД ПИСМАТА ДО НЕЯ. В ОТГОВОРА ИЗОБЩО НЕ СЕ ТРЕТИРА ПРОБЛЕМЪТ С ДИСКРИМИНАЦИЯТА НА ПЕНСИОНИРАНИТЕ ПРЕЗ 2007 Г. НАД 85 000 ДУШИ. Коментар ще направя след като получа /или не получа/ оригиналният текст на внесеното в народното събрание питанe.
Уважаема госпожо Капон,
обръщам се към Вас с предложение да отправите питане към министър Пламен Орешарски или министър Емилия Масларова, а още по-добре да предложите изменение в Закона за изменение на Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване по повод на следното:
           Съгласно § 2 ал.1 на Заключителните разпоредби на Закона за изменение на Закона за бюджета на ДОО за 2007 г. пенсиите отпуснати до 31.12. 2006 г. се индексират от 1 юли и от 1 октомври с по 10%, а пенсиите, отпуснати от 1 януари до 30 юни 2007 г. се индексират от 1. октомври с 10 %. Тази разпоредба на цитирания закон е дискриминационна спрямо хората, които са се пенсионирали през 2007 г. защото пенсиите, отпуснати до 31. 12.2006 г. се индексират с натрупването от двете увеличения /от 1 юли и от 1 октомври с по 10 %/ общо с 21 %, от 1.10.2007 г. а тези, отпуснати през първото полугодие на 2007 г. се индексират само с 10 %. Тъй като инфлацията през 2007 г.е с еднаква величина за пенсионираните до края на 2006 г. и за пенсионираните през първото полугодие на 2007 г., става ясно, че втората група пенсионери е поставена с цитирания закон в по-неблагоприятно положение от първата.    
Още по-неблагоприятно е положението на пенсионираните през второто полугодие на 2007 г., тъй като с цитирания закон индексация на пенсиите им за тази година не бе предвидена. Дискриминацията за пенсионираните през този период на 2007 г. следователно се равнява на 21 % по-малък номинален ръст по линия на индексацията в сравнение с пенсионираните преди началото на 2007 г. и с 10% по-малък ръст по същото направление в сравнение с пенсионираните през първото полугодие на 2007 г. Повтарям, величаната на инфлацията е еднаква за всички.
          Предвидено е всички пенсии да се индексират с еднакв процент през 2008 година Ако тази практика на правителството се запази, ощетените чрез лишаване от индексация на пенсиите им през 2007 г. автоматично ще бъдат ощетявани и дискриминирани при всяка следваща индексация, тъй като величината на техните пенсии като база за индексация ще бъде винаги по-ниска в сравнение с индексираната база на пенсионираните преди 2007 г. чак до края на живота им. Елементарно е да се докаже по математически път, че дистанцията между лишените от индексация през 2007 г. пенсионери и получилите индексация ще нараства, тоест ще се получава все по-голямо относително изоставане на номиналния размер на неиндексираните през 2007 г. пенсии.
Пенсиите се определят като 36.83 % от средномесечния осигурителен доход за страната за 12-те последни месеца преди пенсионирането и се умножават със съответния индивидуален коефициент, определен на базата на осигурителните вноски на съответното лице Тъй като средномесечния осигурителен доход постепенно нараства заедно с него нараства при равни други условия и абсолютния номинален размер на пенсиите. Какво е влиянието на този фактор се вижда от следния пример, където за удобство е разгледано изменението на пенсия от 200 лв., призната до края на 2006 г. и пенсия отпусната при идентични условия, но през 2007 г.: За ср. мес. осигурителен доход през 2006 г. е взет дохода за м. ХІІ – 351,32 лв.
            При това положение пенсията от 200 лв., призната през 2006 г. става от 1. юли 220 лв, а от 1 октомври 242 лв. За пенсионер, който е работил при абсолютно еднакви условия с пенсионирания през м. декември получател на 200 лв. пенсия, но събрал 100-те точки през януари 2007 г. , когато ср. мес. ос. доход е нараснал на 354,50 лв, т.е. увеличил се е с 3,18 лв. или с 0,90% ще бъде призната пенсия от 201, 80 лв., От липсата на индексация пенсионираният с един месец по-късно, който по всички други показатели е сходен с пенсионирания през декември 2006, ще получава до 1 юли 2007 г. по 18,20 лв по- малко всеки месец. От 01.10.2007 г. пенсията му е била индексирана с 10 % и става 221,98 лв, като разликата с пенсионирания през декември 2006 г. вече възлиза на 20,02 лв. , т.е. вторият е изостанал с още 1,82 лв. За цялата година пенсионираният през януари, който е работил и се е осигурявал при идентични условия, е ощетен общо с една месечна пенсия по-малко. При предвиденото за 2008 г. увеличение на пенсиите с 9,5 % пенсията на първия пенсионер ще нарасне номинално от 242 лв. с 22,99 лв. и ще стане 264,99 лв. Пенсията на пенсионирания през януари 2007 г. втори пенсионер ще нарасне номинално с 21.08 лв. и ще стане 243,06 лв. Изоставането му от първия пенсионер вече е 21.93 лв, т.е. увеличило се е с още 1,06 лв.
          Вторият пример е за пенсионер с призната пенсия от 1. октомври 2007 г. За неговия случай индексация по цитирания закон няма. Той се е пенсионирал при средномесечен осигурителен доход 382,90 лв., което е с 31,58 лв. или с 8,99% повече от същия показател за декември 2006 г. Ако той е работил и е бил осигуряван при всички други равни условия с пенсионирания през декември 2006 г.неговата пенсия ще бъде 217,98 лв. Значи от октомври пенсионираният през 2006 г. получава 242 лв, пенсионираният през януари 2007 г – 221,98 лв, а последният пенсиониран само 217,98 лв. Неговото изоставане ще бъде по-голямо и през 2008 г. Тогава пенсията му ще бъде увеличена с 9,5 % и ще възлезе на 238,68 лв, Така той ще получава /264,99 -238,68/ 26,31 лв. по- малко от пенсионирания колега през 2006 г. и с 4,38 лв./243,06-238,68/ по-малко от пенсионирания в началото на годината свой колега. Горепосочените числа ясно свидетелствуват, че законодателят е третирал по различен начин при идентични условия и е дискриминирал пенсионираните през 2007 г. като дискриминацията е с дългосрочни последствия.
Проблемът има още един аспект в зависимост от това, дали става въпрос за лице, което се е самоосигурявало или за лице, което е било осигурявано от държавата. В първия случай държавата отказва индексация без да е имала какъвто и да било принос за нарастването на средномесечния осигурителен доход на подлежащия на пенсиониране, следователно дискриминацията е още по-ясно изразена. В този случай самоосигуряващият се сам се бори с инфлацията и му е отказана помощ от държавата под формата на индексация на пенсията му. Редно е да се има предвид и азбучното положение в икономическата теория, че в условията на инфлация /у нас наред с обективните причини също и благодарение на управлението на тройната коалиция тя както Ви е известно по официални данни за 2007 г. надхвърли 12 % / най-силно са засегнати хората с най-ниски доходи, към които принадлежат пенсионерите.
В случая очевидно става въпрос за дискриминация, защото е налице посоченото в чл. 4, ал. 2 на ЗЗДискр. че „пряка дискриминация е всяко по-неблагоприятно третиране на лице на основа признаците по ал. І., отколкото се третира, било е третирано или би било третирано друго лице при сравними сходни обстоятелства.” Добре е да се има предвид и ал. 3 на чл. 4 от Закона за защита от дискриминация, а именно: „Непряка дискриминация е поставянето на лице на основата на признаците по ал. 1 в по-неблагоприятно положение в сравнение с други лица чрез привидно неутрална разпоредба, критерий или практика, освен ако тази разпоредба, критерий или практика е обективно оправдана с оглед на законова цел и средствата за постигане на целта са подходящи и необходими.”
Случаят на дискриминация е особено значим, тъй като не се отнася за едно лице, а в една или друга степен за всички пенсионирани през 2007 г. тоест за повече от 100 хиляди души. /Тук съм допуснал грешка – точният брой на пенсионираните през 2007 г. според Е-. Масларова е 85750 души/ Ще бъде справедливо ако цитираният закон бъде изменен така, че с обратна сила от 01.07.2007г. и от 01.10.2007 г. да бъдат индексирани и пенсиите, които дискриминационно са елиминирани в сега действащия закон за изменение на закона за бюджета на държавното обществено осигуряване /ДВ бр. 77 , 25.09.2007 г. За целта ще бъдат необходими за годината около 25 – 30 милиона лева /ако пенсионерите са около 150 хиляди и пенсиите им бъдат увеличени с около 20 лева./ /Тъй като точният брой на пенсионираните през 2007 г., както научих от отговора на министър Масларова е далеч по-малък от 150 000, очевидно за преодоляване на дискриминацията ще са необходими много по-малко пари, може би около 15 млн. лева.Инак е ирония,че при мъжете точно така нареченият от партията столетница „набор на свободата” от 1944 г. е подложен на тази дискриминация от нейните наследници в БСП. Искам да вярвам, че независимо от голямата Ви заетост около учредяването на ЕНП, ще намерите време и сили за законодателна инициатива в предложеното направление.
С уважение: Димитър Митев, тел.  0888/704984  E-mail:dimitr_mitev@abv.bg
Пловдив, 24. 02.2008 г.

 
 
В отговор на моето предложение  Мария Капон отправи следното питане до Е. Масларова:

Питане от М. Капон към Е. Масларова

публикувано от DMitev
ЧРЕЗ
Г-Н ГЕОРГИ ПИРИНСКИ
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА 40-ТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
ДО Г-ЖА ЕМИЛИЯ МАСЛАРОВА
МИНИСТЪР НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА
ПИТАНЕ
от Мария Капон Независим народен представител
На основание чл. 90, ал. 1 от Конституцията на Република България и на основание чл. 80 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, Ви внасям следното питане
ОТНОСНО: индексирането на пенсиите, отпуснати през 2007 г.
УВАЖАЕМА Г-ЖО МИНИСТЪР,
Въпросът ми към Вас е породен от постъпило в приемната ми за граждани запитване от граждани, пенсионирали се през първото полугодие на 2007 г., относно индексирането на пенсиите, отпуснати през 2007 г. С § 3 т. 1 на Заключителните разпоредби на Закона за изменение на Закона за бюджета на ДОО за 2007 г., е направено изменение на § 2, ал. 1 от ЗР на ЗИЗБДОО за 2007 г., съгласно което за 2007 г. пенсиите, отпуснати до 31.12.2006 г. се индексират от 1 юли и 1 октомври с по 10%, а пенсиите, отпуснати от 01.01.2007 г. до 30.06.2007 г. се индексират от 1 октомври с 10%. Тъй като инфлацията през 2007 г. е с еднаква величина за пенсионираните до края на 2006 г. и за пенсионираните през първото полугодие на 2007 г., втората група пенсионери е поставена в по-неблагоприятно положение от първата група.
Уважаема г-жо Министър,
Колко са пенсионираните лица през 2007 г.? Как ще бъде решен въпросът с нееднаквото индексиране на пенсиите, отпуснати през двете полугодия на 2007 г. в сравнение с пенсиите, отпуснати до 31.12.2006 г. Какво индексиране е предвидено за пенсиите, отпуснати от 1 юли до 31 декември 2007 г.
С Уважение: Мария Капон

 
По-долу следва копие на  писмения отговор на Е. Масларова до М. Капон.

 • заглавната част на бланката на отговора на Е. Масларова
 • ОТНОСНО: Питане от г-жа Мария Капон, народен представител, относно индексирането на пенсиите, отпуснати през 2007 г.

  УВАЖАЕМА ГОСПОЖО КАПОН,

  Съгласно разпоредбата на чл. 100 от Кодекса за социално осигуряване, всички пенсии, отпуснати до 31 декември на предходната година, се осъвременяват ежегодно от 1 юли с решение на Надзорния съвет на Националния осигурителен институт с процент, равен на сбора от 50 на сто от нарастването на осигурителния доход и 50 на сто от индекса на потребителските цени през предходната календарна година.
  Отчитайки нарастването на осигурителния доход и индекса на потребителските цени, процентът, с който пенсиите трябваше да бъдат увеличени от 1 юли 2007 година по чл. 100 от Кодекса за социално осигуряване бе определен на 8,5 на сто.
  Очакваните икономии в разходите по бюджета на държавното обществено осигуряване позволиха вместо да се осъвременят с 8,5 на сто, всички пенсии да се индексират с 10 на сто.
  Вследствие на създалата се възможност на основание § 2, ал. 1 от Заключителните разпоредби на Закона за изменение на Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2007 г. пенсиите, отпуснати до 31 декември 2006 г., се индексираха от 1 юли 2007 г. с 10 на сто, в съответствие с чл. 100 от Кодекса за социално осигуряване.
  От гореизложеното следва, че на индексиране от 1 юли 2007 г. подлежаха всички пенсии, които са отпуснати до 31 декември 2006 г., т.е. за пенсиите, отпуснати от 1 януари 2007 г., не се отнасяше десетпроцентното увеличение.
  С индексирането на пенсиите от месец юли 2007 г. средният размер на пенсията на един пенсионер достигна 168 лв.
  В областта на пенсионната политика стана възможно от 1 октомври 2007 г. за втори път пенсиите да се индексират с 10 на сто.
  На 21 септември 2007 г. беше приет Законът за изменение и допълнение на Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2007 г. (обн. ДВ, бр. 77 от 25 септември 2007 г.).
  С § 3, т. 1 от закона беше направено изменение в § 2, ал. 1 от Заключителните разпоредби на Закона за изменение на Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2007 г., съгласно което за 2007 г. пенсиите се индексират с 10 на сто, както следва:
  1. от 1 юли и от 1 октомври – пенсиите, отпуснати до 31 декември 2006 г.
  2. от 1 октомври – пенсиите, отпуснати от 1 януари до 30 юни 2007 г. – допълнително, извън разпоредбата на чл. 100 от Кодекса за социално осигуряване.
  Следователно на индексиране от 1 октомври 2007 г. подлежаха всички пенсии, които са отпуснати до 30 юни 2007 г., т.е. за пенсиите, отпуснати от 1 юли 2007 г., не се отнася десетпроцентното увеличение.
  Направено е допълнение, съгласно което пенсиите не подлежат на осъвременяване за 2007 г. по чл. 100 от Кодекса за социално осигуряване.
  В резултат на увеличението на пенсиите с 10 на сто от 1 октомври 2007 г. средният размер на пенсията на един пенсионер от 1 октомври 2007 г. достигна 183,34 лв.
  Индексирането на пенсиите, както от 1 юли 2007 г., така и от 1 октомври 2007 г. не е извършено избирателно, а въз основа на финансови обосновки. Основание за извършената индексация е Законът за изменение на Закона за бюджета на Държавното обществено осигуряване за 2007 г.
  При разглеждането на въпроса за индексирането на пенсиите се взема предвид и обстоятелството, че на основание чл. 70, ал. 2 от Кодекса за социално осигуряване за основа при определяне на размера на пенсиите се взема средномесечния осигурителен доход за страната за 12 календарни месеца преди месеца на отпускане на пенсията. Така например размерът на пенсиите, отпуснати през месец януари 2007 г. е определен при средномесечен осигурителен доход за 12 календарни месеца преди месец януари 2007 г. – 354,50 лв., размерът на отпуснатите пенсии през месец юли 2007 г. – при средномесечен осигурителен доход за 12 календарни месеца преди месец юли 2007 г. -370,36 лв., а размерът на отпуснатите пенсии през месец януари 2008 г. – при средномесечен осигурителен доход за 12 календарни месеца преди месец януари 2008 г. – 398,17 лв.
  Нарастването на средномесечния осигурителен доход за страната, който се взема предвид при определяне на размера на пенсиите, води и до по-висок размер на пенсиите, отпуснати през второто полугодие на 2007 г., поради което правилно законодателят е преценил, че по отношение на тях няма да има индексация през същата година. В съответствие с действащото законодателство те следва да бъдат осъвременени на основание чл. 100 от Кодекса за социално осигуряване от 1 юли 2008 г.
  Съгласно данните от годишната статистика за 2007 г. броят на лицата, които са се пенсионирали през 2007 г. е 85 750, от които през първата половина 47 406 лица, а през втората – 38 704.

  One Response to “Седмо писмо до независимата депутатка М. Капон”

  1. Lyubka Vulcheva Says:

   Do koga nashiat bulgarski narod shte turpi da go tupchat, da go eksploatirat i ne na posledno miasto da se gavriat s nego???!!! Evropa spira parite za Bulgaria i s pravo!! Dokato beznakazano deputati i pravitelstvo si razigravat konia i pulniat nenasitnite si gushi ne samo che shte sprat vsiakakvi pari za stranata ni no e napulno vuzmojno i da se otkajat ot nas. Ne moga da poviarvam che e vuzmojna takava naglost! na fona na glada i mizeriata na koiato e podlojen obiknovenia bulgarin, deputatite iskat da si podsiguriat pensionirane na 55 godini i pensia 1500 leva! Za da oceliavame ni progoniha ot Rodinata ni! Ne viarvam che ima bulgarin izliazul navun da ne strada za Bulgaria no straha ot glada i mizeriata, ot neplatenite smetki go karat da produljava da strada v chujbina.Do koga GOSPODA UPRAVLIAVASHTI, shte ste podvlastni na sobstvenia si egoizum i alchnost???

  Leave a Reply