Костов и Муравей са неграмотни – в-к Сега, януари 2000г.

ДАЛАВЕРАТА НА ПОЛИТИЧЕСКИЯ ЕЛИТ С ПРЕРЕГИСТРАЦИЯТА НА АВТОМОБИЛИТЕ БЕ ПРЕДШЕСТВАНА ОТ ПРИНУДИТЕЛНАТА ПРОДАЖБА НА НЯКОЛКОСТОТИН ХИЛЯДИ КАСОВИ АПАРАТА НА СЕРГИЙНИТЕ ТЪРГОВЦИ. БЪЛГАРСКИТЕ СЕРГИЙНИ ТЪРГОВЦИ ЕДИНСТВЕНИ В ЕВРОПА СА С КАСОВИ АПАРАТИ. НИКОЙ ДОСЕГА НЕ Е ИНФОРМИРАЛ ОБЩЕСТВЕНОСТТА КАКВА БЕ ПОЛЗАТА ЗА ДЪРЖАВАТА ОТ ВЪВЕЖДАНЕТО НА ТЕЗИ МАШИНКИ, ПРОДАВАНИ НА ЦЕНАТА НА ЦВЕТЕН ТЕЛЕВИЗОР. ТАЙНА ОСТАВА И РАЗМЕРЪТ НА ПЕЧАЛБАТА НА ДОСТАВЧИКА НА КАСОВИТЕ АПАРАТИ. ВСИЧКО СЕ ОСЪЩЕСТВИ ПОД ПРИКРИТИЕТО НА БЛАГОРОДНАТА ЦЕЛ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ.

/Това е първата статия, посветена на принуждаването на сергийните търговци, плащащи патентен данък, да купуват касови апарати. Публикувана бе в началото на януари 2000 г. във в-к Сега. Заглавието е на редакцията на вестника./

Костов и Муравей са неграмотни

Наредбата за касовите апарати противоречи на закона. От правната каша излиза, че уличните търговци в момента хем трябва да имат апарати, хем не

Димитър Биташки

Само на пръв поглед проблемът с касовите апарати е елементарен. Защото от пръв поглед нещата са ясни само в правова държава, а нашата очевидно не е.

Наредба N4 и борбата за нейното прилагане или отменяне е много добра илюстрация за това. Според нея изискването за регистриране на продажбите чрез касови апарати не се отнася за (чл. 2, ал. 3, т. 3) лицата, извършващи „амбулантна търговия – които предлагат стоки и услуги, без да имат търговски обект“.

По-нататък е доуточнено: чл. 3: „…търговски обект е всяко помещение и/или съоръжение (например маси, сергии и други подобни) на открито или под навеси, от което се извършват продажби на стоки и услуги… независимо от факта, че помещението или съоръжението може да служи същевременно и за други цели… или да е производствен склад или превозно средство, от което се извършват продажби.“

Значи въпросът е

дали уличните търговци извършват амбулантна търговия

Според наредбата излиза, че не.

След спорната наредба месец по-късно бе приет и публикуван Закон за защита на потребителите и за правилата за търговия.

В него е казано: „Чл. 62. Амбулантна търговия е търговията на дребно на публични места (улици, площади, панаири, пазари и други подобни), определени от общините и извършвана:

1. В и от превозни средства;

2. На сергии, палатки и други подобни.“

Ако данъчните органи възприемат законовото определение за амбулантната търговия, конфликтът ще угасне веднага. Вместо министър Муравей Радев да упреква търговците, че не са реагирали своевременно, след като наредбата е от февруари миналата година, нека отговори къде са били той и повереното му министерство, след като настояват да бъде изпълнявана наредба, противоречаща на закон?!

Къде е и правната култура на премиера Костов и неговите съветници, след като категорично дава рамо на Министерството на финансите и подкрепя изпълнението на злополучната наредба? Това неинформираност ли е, или изпълнителната власт е над законодателната? А може би и двете?

Г-н Костов заявява, че: „Има много кандидат-търговци, които са готови да си купят касов апарат, да наемат маса и да обслужват клиентите.“ Това при картоиграчите се нарича блъфиране.

Дори и да допуснем, че се намерят 200-300 хиляди желаещи да заместят с цената на всичко местата на сегашните,

какво ще правите с отритнатите, г-н Костов?

Несъмнено това ще бъде голям напредък в решаването на социалните проблеми в Република България, на която имате честта да сте министър-председател.

Законовата бъркотия, с която отблъскваме не само сънародниците си, но и чуждите инвеститори, може да бъде илюстрирана и със Закона за изменение и допълнение на Закона за облагане доходите на физически лица (ДВ, бр. 111, 21. 12. 1999 г.). Със създадената нова ал. 2 в чл.5 „Данъчните субекти са задължени да регистрират и отчитат извършените продажби на стоки и услуги чрез издаване на касова бележка от фискално устройство по ред, определен с наредба на министъра на финансите…“

Този закон първо е в противоречие с цитирания по-горе закон и отменя предвиденото в Наредба N4, че амбулантните търговци не носят касови апарати, защото е казано „данъчните субекти“, т. е. всички. Може би юристите знаят кой закон да спазват?! Аз със своето висше икономическо образование не знам!

Проблемът за използването на касовите апарати е сложен от много гледни точки и затова уличните търговци се безпокоят. Той не се нуждае от демонстрация на мускули от страна на властта, а от сериозен анализ. Не се нуждае и от вестникарска подкрепа за касовите апарати (като в броевете на „Труд“ и „24 часа“ от 5. I.), защото такива материали сочат или за пълно непознаване на реалността, в която се движат уличните търговци, или за слугинска услужливост. И в двата случая се формира погрешно обществено мнение.

Авторът на тези редове ходи на различни пазари

В неделя съм в Димитровград. За да мога да продавам на определено място, трябва освен годишния си патентен данък да плащам по 45 лв. месечно (540 лв. годишно). Ако се зададе панаир там и отида на него, на панаира плащам, а таксата от Димитровград не се връща. Застаналият евентуално там на моето място плаща на инкасатора, независимо че мястото е платено за месеца. А когато панаирът е на същото място, където е пазарът, от търговците се събира нова такса, независимо че са с платено място. И още. Ако платите стая в хотел и на входа ви поискат такса за влизане в него, е абсурд. Но в Димитровград (и не само там) освен таксата за мястото се плаща и входна такса от 1,20 лв., което е 60 лв. годишно. Само за Димитровград, само за половин неделен ден. Този пример е достатъчен за „паразитизма“ на сергийните търговци.

Касовите апарати са „единственият начин“ да докажем произхода на доходите си, заяви Дора Андреева, зам.-министърка на финансите, по телевизията. А досега подпечатваните фактури и касови бележки в данъчните служби? Грижите са за нашия интерес, но не сте в час, г-це Андреева. Управляващите се опитват по абсурден начин да решат сложен проблем, какъвто е събираемостта на данъците и борбата с укриването на доходи. Експериментът сега се прави върху живи хора, които легално развиват търговската си дейност, изкарани от неволята на улицата в студ и пек, в сняг и дъжд.

И няма да се разкрият укривани доходи

просто защото сред болшинството от уличните продавачи такива няма, а има трудно свързване на двата края. Борбата очевидно ще продължи, а засегнатите от Наредба N4 все по-често се замислят как са гласували при миналите и как ще гласуват при следващите избори.

(Авторът е бивш преподавател по политикономия. Предпочита да бъде подписан с псевдоним. )

Org.filename:TX0006SEGAPAPER200001070016285

3 коментара to “Костов и Муравей са неграмотни – в-к Сега, януари 2000г.”

 1. Георги Says:

  Г-н Митев,
  Прочетох статията Ви с интерес. Досега мислех, че само аз съм се замислял (и нервил) над тъпотиите, които Костов и Муравей измъдриха. Аз мисля, че те двамата здраво се нагушиха от това и от тази безсмислица, която въведоха – не само за т.н.ЕКАФП за сергиите, а и за много други „търговци“. Мисля, че те са „основоположниците“. Надявах се следващите след тях да ги отменят, но и царистчетата, и комунистчетата продължиха тяхното „дело“, дори май и го и „доразвиха“ с понятието „обект“ – дори и спалнята за някой. Появяват се дори идеи всеки ЕКАФП да се „върже“ с данъчното, за което „ура“ и „хвала“ на тези „корифеи“ на бирническата мисъл.
  В други държави не съм видял подобни „фискализации“ на касовите им апарати и повсеместното им „въвеждане“. Това е, в Бг винаги е било така. Но все пак се радвам, че има хора и като Вас.
  С уважение: Г.Петров

 2. Георги Says:

  П.П. – Горното може и да не го публикувате – то е до Вас. Иначе, преди мислех, че горните „герои“ ще се озоват впоследствие на „топло“ – но уви, може и „чорбаджии“ вече да са станали, като най-малкото – и сега още някой от тях дава „акъл“.

 3. За Вас Says:

  Здравейте!
  Аз съм служител в общинската администрация, на длъжност „Защита на потребителите”, и в същото време да събирам и отчитам приходи- събрани от публични общински терени. Мен питайте какво е противоречие в законите ни , горе-долу защитата на потребителите ще я наредим- макар и там да има доста противоречиви казуси. Лошото става когато тръгвам по тия публични терени с разните им разрешение за поставяне на съоръжения по чл.56 от ЗУТ, в същото време разрешение за ползване за място по чл. 79 от ЗМДТ, от своя страна пък наредбата за таксите /празнични, панаирни, делнични и прочие/. В същото време и едно законче за административните ограничения в стопанската дейност. !Какво определение „Стопанска дейност”. !Опа защита на потребителите „Касови бележки” Питайте мен оправия няма да има.
  П.П.
  Много съм щастлив от изказването на Бойко Борисов- по повод „материала”в България.
  Вярно си е. Когато се зададат избори всички тогава се сещат за материала, който да гласува за тях. Малко са хората гласуващи със собствено мнение. Всеки друг е материал или стока за тях по избори, с които може да си гарантират изборите.
  Внимание потребители Вие какъв материал ще изпратите в Европа!

Leave a Reply