Шесто писмо до М. Капон

Уважаема госпожо Капон,
благодаря Ви за внесеното питане и изпратеният отговор на министър Масларова. От отговора на министър Е. Масларова не мога да бъда доволен, тъй като той не третира поставения от мен проблем в писмото до Вас, а именно дискриманицията /пълна или частична/ на пенсионираните през 2007 г. над 80 000 български граждани посредством начина на проведеното през същата година индексиране на пенсиите. Моля, както преди две години ми бяха пратени от Вашата приемна в Пловдив оригиналите на двете внесени питания до Пл. Орешарски и М. Кунева, така и сега да разпоредите да ми бъде изпратен оригинала на отправеното от Вас питане до министър Емилия Масларова. Това ми е необходимо за да мога да взема отношение по изпратения отговор и да преценя какви следващи стъпки да предприема за решаването на проблема, който, както знаете, засяга десетки хиляди възрастни хора, при това не еднократно, а с нарастващ отрицателен ефект във времето.
Лондон, 16 април 2008 г.

Leave a Reply