Светлина в тунела!

Сканиран документ обявяващ съставения на Д. Митев акт за управляване на автомобил със стари табели за незаконен.Сканиран документ обявяващ съставения на Д. Митев акт за управляване на автомобил със стари табели за незаконен.

Leave a Reply