Д. Митев до комисар Пл. Василев – ППООРП

>––– Оригинално писмо –––
>От: „1“ <trafficpol.150@mvr.bg
>Относно: отговор по Ж-65-2008
>До: <dimitr_mitev@abv.bg>
>Изпратено на: Сряда, 2008, Март 26 10:19:28 EET
>–––––––––––-
>
>Уважаеми господин комисар Василев,
благодаря за писмото, което сте ми изпратили като отговор по Ж-65-2008. Във връзка с него си позвлявам да Ви задам няколко въпроса и много ще се радвам, ако получа отговор на тях.
1. Чели ли сте моето второ отворено писмо до премиера Сергей Станишев и следва ли да считам Вашето писмо за отговор на това отворено писмо?
2. Ако отвореното ми писмо до С. Станишев Ви е изпратено от приемната на Министерски съвет на Република България, смятате ли, че написаното от Вас в писмото до мен е отговор по същество на критиките, отправени от мен към премиера Станишев?
3.Във връзка с въпрос 2. ако Вие ме попитате примерно защо по автомагистрала Тракия има много неравности и аз Ви отговоря, че Черно море е много дълбоко, какво бихте си помислили? Аз питам премиера дали ще поеме отговорност заради загубите и униженията, причинени от бандитската уникална за ЕС кампания за смяна на старите регистрационни табели, Вие ми преразказвате Регламент 2411 на ЕС. В тази връзка
4. Защо на български в Интернет цитираният Регламент е публикуван без приложението, касаещо оформлението на табелите? Случайно ли е това или нарочно?
5. Бихте ли ми посочили документ на Европейския съюз, с който България се задължава да извърши рекетьорската смяна на регистрационните табели каквато бе извършена в изпълнение на Наредба 1-45 на МВР от 2000 та година?
Димитър Митев,
Лондон, 26.03.2008 г. www.mitev.eu– там може да намерите документите.
/До 16 април нямам отговор от комисар Пл. Василев, а ако получа отговор , това ще означава, че наистина в МВР нещо положително се случва. Но както е казано в поговорката „трай коньо за зелена трева“. Междувременно, в началото на април пристигна отговор от началник ПРИЕМНА на МС Соня Божикова, в която ми беше преразказано писмото, изпратено ми от комисар Пл. Василев. Вж. Второ отворено писмо до С. Станишев, отговор  с бланка на МС и № 1126/06 от  07.04.2008 г. подписан от С. Божикова/

Leave a Reply