Писмо отговор от директора на ОП ОКТ г-н Янакиев

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИТЕВ,
Изненадам съм от писмото Ви, което съдържа неточности. Първо Вие имате моята визитка с мобилен телефон и моя имейл адрес. Не срещата с превозвачите пред мен Вие казахте, че не сте взели в предвид увеличените амортизации свързани с условията за по-нови и екологични автобуси в конкурсите за обществен транспорт и се уговорхте с превозвачите след като си корегирате Вашите изчисления да направите среща с всеки от тях. Поехте ангажимента след изяснение на тези и други показатели по които имахте разлика да ми се обадите за организиране на нова среща. За съжаление до този момент нито по телефона, нито по имейла нямам от Вас никакво съобщение и желание за организиране на нова среща. Също така искам да подчертая, че не съм отказвал по никакъв повод среща между  Вас, г-н Държиков и мен от ПОТ. Напротив често съм канен в бившето предаване на г-н Лазаров „Телевизионен омбудсман” и винаги с удоволствие съм приемал поканите.
            На срещата при мен м.Март 2010 г. Ви бяха предоставени данни и особено държа да си спомните коментарите, че не субсидията е 1.70 лв. на един километър, а това са среднитре разходи на превозвача, субсидията е една малка част от тези разходи.
            Уважаеми господин Митев, няма логика в явните противоречия в писмото Ви и като база за определяне на себестойността на билета вземате брой пътници, които е възможно да се возят в автобусите и казвате 100, 120 даже 150 човека. На тази база получавате себестойност (вероятна, теоретична), която пишете е 0.40 лв. и дори 0.27 лв. По нататък обаче твърдите, че в автобусите пътуват не повече от 20-30 човека, което е 4-5 пъти по малко от бройката използвана от Вас за теоретична себестойност. Според Вашите данни фактическата себестойност трябва да е 4-5 пъти по-голяма или между 1.60 лв. и 2.00 лв.. Кое да приемам г-н Митев? Мисля, че по реално е да видим цифрите от отчетите и да изследваме върху реални данни, а не да правим предположения. Твърдението Ви че се получават субсидии от 1.70 лв. е невярно и може би от тук идва Вашето заблуждение.
            За 2010 г. по прогнозни данни общо за всички транспортни оператори данните са следните:

  1. Реално изминати километри –                                          19 007 287 км.
  2. Превозени пътници (продаде билети) –                          18 522 812 бр.
  3. Компенсации от Общинския и Държавен бюджет –        7 595 352 лв.
  4. Общо разходи –                                                                   31 958 284 лв.
  5. Субсидия от Държавния бюджет –                                                 3 136 074 лв.
  6. Загуба общо –                                                                         3 169 703 лв.

 
Искам да подчертая, че е възможно тези данни в часта на приходите и разходите да претърпят корекция, тъй като са на база прогнозните за м.Декември.
От цифрите е ясно, че разходите на превозвачите са 1.6814 лв./км., а компенсациите от Общинския и Държавен бюджет са 0.3996 лв./км. и субсидията от Държавния бюджет е 0.1650 лв./км..
Тези данни са доста по различни от Вашите, като искам пак да подчертая, че няма субсидия 1.70 лв. на километър, както Вие продължавате да твърдите.
Г-н Митев, предлагам Ви да организираме една среща с Вас и да уточним тези неща които срещат противоречие.
На съм съгласен и с Вашите изводи, относно цените на картите, билета и безпринципното намаляване на линиите на МОПТ. Ще Ви изпратя и анкетата, проведена от  Община Пловдив между гражданите на Пловдив, за да се запознаете с резултатите от нея.
По отношение на цената на картите, също не съм съгласен с Вашите констатации. Няма град в България, близък по параметри с Пловдив, в които картите за цялата градска мрежа да е с цена 12 лв. на месец.
Г-н Митев, реда за предоставяне и разпределение на компенсациите на пътуващите в градския транспорт с намаление е описан в Наредба № 3 на МФ от 31.03.2006 г., а за предоставяне и разпределение на субсидиите  в Наредба № 2 на МФ.
Картите, които са издадени през 2010 г. за правоимащи и по Решение на Общински съвет Повдив за 2010 г. са средно 38-40 хил.бр. месечно.
            Считам, че на базата на представените Ви от мен данни ще преразгледате Вашите разчети, и ако е необходимо с удоволствие ще седнем отново да ги обсъдим с Вас, а и с превозвачите.
Готов съм на среща по-всяко време.
С уважение,
НИКОЛА ЯНАКИЕВ
Директор ОП”ОКТ”
 
 
GSM:0885 85 75 36
nik_yanakiev@abv.bg

Leave a Reply