Икономическите убийци.

Икономическият убиец – интервю с Джон Пъркинс.
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=t3SlWqBDgsg&list=PL7819AA597CB424B7

Leave a Reply