Писмо до заместник кмет на Пловдив г-н М. Кафтански

До г-н  Минко Кафтански                                                                                                                                       заместник –кмет                                                                                                                                                        гр. Пловдив
Ж А Л Б А                                                               от Димитър Николов  Митев, адрес – гр. Пловдив 4002, ул……………………,                                                         тел. 0888/704984                                         интернет адрес:   dimitr_mitev@abv.bg
Уважаеми господин Кафтански!                                                                                                                         Изминаха два месеца от деня в който ме приехте и аз Ви представих копие от мой сигнал (с пълномощие от Ивана Димитрова Хоусен , постоянен адрес  гр. Пловдив, ул………………………до председателя на Общински съвет г-н Илко Николов  срещу действия на директорката на ДМДТ г-жа Цвета Попова , входящ номер  14 Х 502/25.12.2014 година.  Вие бяхте изненадан, че за шест месеца не съм получил никакъв отговор и обещахте да напишете съответна резолюция върху копието от сигнала, което Ви представих.
Неприятно ми е, че трябва отново да Ви занимавам със същия случай, но нямам избор, тъй като  за тези два месеца от приемането при Вас аз все още не съм получил никакъв отговор от ДМДТ във връзка с подадения от мен сигнал.
Въздържам се от коментар на упоритото игнориране и нежелание да се даде отговор на цитирания сигнал и Ви моля да предприемете необходимите мерки за изпращане на отговор от подчинената Ви дирекция МДТ.
Вярвам че ще се намесите адекватно и предварително Ви благодаря.
С уважение:…………………………………………..
Пловдив, 27.08.2015 година.

Leave a Reply