Второ писмо до журналиста Г. Ифандиев

(Парадиращият с отрицателното си отношение към БКП и към наследниците и от БСП журналист Георги Ифандиев не пожела да реагира и на второто ми писмо до него Изглежда за него гаврата със смяната на табелите не представлява интересен казус , който може да заслужи вниманието му)

 

Уважаеми господин Ифандиев,

няколко дни преди да престанете да излизате в предаването „Между редовете” Ви изпратих писмо с приложено Отворено писмо до С. Станишев и други материали за уникалната българска смяна на табелите на автомобилите. Реакция от Вас не последва или поне аз не разбрах за такава.

Горепосоченото писмо с краткия коментар към него ще влезе в интернет-страница www.mitev.eu Сега Ви изпращам второ отворено писмо до С. Станишев отново с надежда, че може би ще направите възможно неговото прочитане във Вашето предаване „Диагноза”. Предполагам, че може да проявите интерес и към останалите материали от интернет страницата ми. Струва ми се, че трябва да се популяризират и депутатски становища от типа на тези, които се съдържат в стенограма от парламентарно заседание на 16.03.2006 г., която с мои коментари към отделните изказвания също Ви изпращам. Според мен българските граждани с основание са отвратени от болшинството депутати в парламента, но правят грешка като не се интересуват от техните действия. Колкото по-малък е публичният интерес към депутатските действия или бездействия, толкова по-широко е пространството за техните престъпления. Пак с надежда за популяризиране сред широката Ви аудитория Ви изпращам и стенограма от парламентарен контрол с мой коментар, в която главен герой е „любимият” Ви министър на вътрешните работи Румен Петков.

Добре е хората да видят и чуят какви въпроси са му зададени и какъв е неговият отговор.

Пловдив, 09.02.2008 г. Димитър Митев, тел.: 0888/704984

e-mail: dimitr_mitev@abv.bg

Leave a Reply