Изказване на М. Миков, реплики, дуплика

/На 16. март 2006 г. в Народното събрание се обсъжда предложение на независимия депутат Минчо Христов за отмяна на задължителния срок за пререгистрация на автомобилите. По-долу следва извадка от стенограмата с текста на изказването на Председателя на парламентарната група на Коалиция за България Михаил Миков, реплики към него и неговата дуплика по повод на репликите. ТОВА Е ЕДНА ДОБРА ВЪЗМОЖНОСТ ДА СЕ ВИДИ КАК ДЕЙСТВА КАТО ЮРИСТ ПРЕДЛОЖЕНИЯТ ЗА МИНИСТЪР НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ ДЕПУТАТ ОТ БСП, ЗА ЧИИТО ПРОФЕСИОНАЛНИ КАЧЕСТВА ПРЕЗИДЕНТЪТ ПЪРВАНОВ СЕ ИЗКАЗА ПОВЕЧЕ ОТ ХВАЛЕБСТВЕНО. Коментарите в скоби са от мен – Д. Митев/
Позволявам си да отбележа в началото само две неща, които Миков или не знае, или се прави че не знае. Второто е много по-вероятно. Съгласно чл.141 от Закона за движението по пътищата автомобилите на българските граждани бяха и са с безсрочна регистрация. На Миков повече му харесва Наредба І 45 на МВР, с която безсрочната регистрация е направена срочна и е определен краен срок за нейната валидност. Второто нещо е, че съгласно закона за стандартизацията стандартите в Република България се прилагат доброволно, но според Миков това за регистрационните табели не важи. За храните с които се тровим може да е така, но за табелите – никога.
 
Има думата за изказване господин Михаил Миков.
МИХАИЛ МИКОВ (КБ): Благодаря, господин председател.
Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители! Обсъждаме едно решение, което по естеството си предлага Народното събрание да замести нормативен акт, издаден от изпълнителната власт. В този смисъл решението за нас е недопустимо и ние няма да го подкрепим. /Така е. За Коалиция за България е правно по-допустимо правителството да продължи да причинява загуби на гражданите, бизнеса и бюджета с изпълнението на рекетьорската наредба. Правно недопустимо е да се засягат частните интереси, които са облагодетелствани от подмяната на табелите!/
В същото време ние сме пределно наясно, че процесът по смяна на регистрационните табели създава редица неудобства за българските граждани /значи се гаврата с тях съзнателна, а не поради незнание!!!/, но също така много наясно трябва да сме всички, че от 3 млн. и 300 хил. автомобила в България към началото на годината само около 1 200 /вероятно един милион и двеста хиляди, а не хиляда и двеста/ от тях бяха с платен пътен данък; само около 1 700 000 са /със/ застраховки и само около 1 300 000 бяха преминали годишен преглед. През този период от началото на годината при скъсения срок, който беше до края на годината – до края на м. март, бяха сменени регистрационните табели на 202 579 моторни превозни средства, а 38 148 бяха спрени и бракувани към днешна дата. Остават около 450 000 автомобила. //Някой подвежда председателя на парламентарната група на Коалиция за България, пък и той не се съпротивлява когато го подвеждат. С това се обяснява кашата от данни, които представя. Уж всички коли са З,ЗОО, ООО, сменени са табелите на 202,579, спрени и бракувани са 38,148, т.е общо 240,717, а пък остават само около 450,000 автомобила /вероятно с несменени табели/. Пък шест месеца по-късно,  от 1.10.2006 г.официално  бе обявено, че служебно са спрени от движение 1,269,536 автомобила с несменени табели. М. Миков не посочва колко от общия брой коли  към момента на обсъждането на проекторешението са  с нови табели.Той запазва мълчание и за законовото основание, на базата на което се иска спирането от движение на колите, които са със стари табели, защото член 171 от Закона за движение по пътищата не предвижда такава възможност. Но всъщост кой ще ти гледа някакъв закон, когато е налице съответната наредба на МВР. Случайно ли е, че нито един депутат не обърна внимание на обстоятелството, че фактически с подзаконов акт, какъвто е въпросната наредба, се изменя и допълва закон?//
В този смисъл ние оценяваме това усилие за извършване на едно действие, което тече от 2000 г. Първият срок е заложен от 2000 г. и е разписан 7-годишен срок за подмяна на регистрационните табели. В момента текат още срокове за подмяна на регистрационните табели отпреди 1975 г.
Аз моля тези народни представители, които поставят въпроса по този начин, също така откровено и ясно да се запознаят с тази жестока статистика за невъзможността на държавата 7 години да реализира подмяната на регистрационните табели /Много по-жестоки са  причинените  загуби на населението, икономиката като цяло и бюджета в частност, но Миков и с-ие не се интересуват от тях!/. Това не е въпрос единствено и само на присъединяването ни към Европейския съюз. /Отново пуска  в действие  лъжата за връзката между смяната на табелите и изискванията на ЕС./ Това е въпрос на елементарен ред в държавата, а мисля, че тези цифри, които казах за застраховките; тези цифри, които съобщих за преминалите годишен технически преглед, имат пряка корелация с това, което става по българските пътища – с катастрофите, с автопроизшествията, с движението на редица неизправни моторни превозни средства. /Елементарна е представата за „елементарен ред в държавата” на един от представителите на тежката артилерия в БСП. Според неговия елементарен ред заради това, че някой не си плаща пътният данък, той трябва да смени табелите на колата си, но това трябва да стори и този, който си е платил пътния данък; ако някой не е минал ГТП, той трябва да смени табелите на колата си, но това трябва да стори и този, който е подложил колата си на ГТП; а ако някой поради немарливост или липса на пари не е сключил застраховка ГО, той трябва да смени и табелите на колата си, като това трябва да стори и сключилият застраховка ГО, а дори и този, който е направил допълнителна застраховка „автокаско”./
В този смисъл, уважаеми дами и господа, ние от управляващата коалиция /вероятно шефът на ПГ на БСП е упълномощен да говори от името на управляващата тройна коалиция, тъй като никой от НДСВ или ДПС не се разграничи от изказването му. Това е важно уточнение за  ролята на трите партии в гаврата над собствениците на коли със стари табели/ пак казвам, няма да подкрепим това решение, което по такъв начин трябва да подмени решението на Министерския съвет, на изпълнителната власт.
Но се обръщаме и препоръчваме на Министерския съвет, на изпълнителната власт да удължи срока до два месеца и пак от тази трибуна да стане ясно, че състоянието на този въпрос в държавата не може да търпи повече отлагане.  Пак ще повторя това, че изискуемото за Европейския съюз е свързано и с елементарния ред в държавата, с порядъка по пътищата. /Лозунгът на социалистите и тройната коалиция е: чрез новите /но неотговарящи на европейския регламент/ табели към елементарен ред в държавата и порядък по пътищата. Хубаво ще е този лозунг да се появява по-често по медиите, по сградите  и навсякъде, където може да бъде видян. Даже може изключително важните табели да станат и част от националния герб!!!/ Това трябва много добре да бъде чуто и от българските граждани,  /Тук М. Миков вероятно заканително е вдигнал пръст/ защото този въпрос, пак ще повторя, е пряко свързан и с контрола на движещите се моторни превозни средства /така е господин Миков, старата регистрационна табела е непреодолима пречка за контрола на движещите се моторни превозни средства!!!/, но и с безопасността на движението по пътищата на България./Само слепец може да не види радикалното повишаване на безопасността на движението по пътищата на България след като бяха сменени табелите на около един милион коли и още толкова бяха служебно спрени от движение!!! Просто да се чуди човек защо тези аргументи не бяха използвани от социалистите в няколкото изборни кампании. С този пропуск пропуснаха да получат още по-малко гласове!/
Това е решението, което ние предлагаме и аз мисля, че в това решение ще се включат всички, които наистина търсят решаването на този проблем /Прав е господин Миков. Ако не се сменят табелите ще настъпи национална катастрофа, затова всички трябва да гласуват против проекторешението, предложено от М. Христов!/, а не само търсенето на теснопартийни, политически дивиденти. Благодаря ви. (Ръкопляскания в КБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Има ли други желаещи?
Първа реплика – госпожа Банкова.
СТЕЛА БАНКОВА (независим): Благодаря Ви, господин председател.
Аз също се присъединявам към предложението на колегата да направя максимално публични позициите на колегите, които няма да приемат предложението за отмяна на тази такса.
Преди малко чухме, че хората, които желаят да защитят крайно бедните български слоеве и да ги спасят от тази такса от 60 лв., това усилие се нарече от току-що говорилия колега „евтин политически популизъм“. Обещавам това да го доведа до знанието на всички хора, които са ни изпратили тук. /Хубаво обещание, госпожо Банкова, но много бързо го забравихте. Когато през есента дойдох при Вас да Ви агитирам да критикувате  заедно с г-н Петър Берон в кандидат-президентската си кампания уникалният български „опит” по подмяната на табелите, Вие след заседанието на парламента се качихте в микробуса и заминахте, оставяйки ме да се чувствам като нежелан натрапник. Естествено във Вашата кампания, доколкото имаше такава, този проблем така и не се появи, а господин Берон, за чиито действия естествено не можете да отговаряте, побърза при първата отворила се възможност да
Забелязвам, че имаше сходен начин на разсъждение, когато говорихме за здравните осигуровки и сега, когато говорим за този проблем.
Уважаеми колеги, не става дума за отсрочка. Здравните осигуровки безкрайно време ги отсрочвахте! Вие, господа, уж социално загрижени, оставихте един милион българи без здравни осигуровки и не можахте да разберете, че бедните българи нямат нужда от отсрочка, а не могат да платят със задна дата тези твърде големи, твърде тежки за тях суми.
Тук случаят е същият. На тези хора, които чакат по цели дни на безкрайни върволици, не им е нужно отсрочка. Тези 60 лв., колкото и да ви е чудно, за тях са непосилни, защото това е сумата за храна и за живот за цял месец. (Реплики в КБ.)
Не репликирайте, господа отляво, защото на вас най не ви прилича – толкова дълго и болезнено да се отдалечавате от социалната чувствителност. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Втора реплика – господин Кирчев, заповядайте.
ХРИСТО КИРЧЕВ (ОДС): Уважаеми господин председателю, уважаеми народни представители, уважаеми господин Миков! Няма повече от нас, стоящите вдясно, да желаем в тая държава да има ред. Това е изконната мисъл на всеки един, който желае в тая държава да има демокрация, защото демокрацията, отлично знаем, всичко е ред и законност. Но не можем да приемем решаването на един проблем като застраховката “Гражданска отговорност”, като регистрационните проблеми на автомобили, излезли от строй, намиращи се по паркинги, ръждясващи и т.н., да стане по този начин. Не е тоя начинът . И дълбоко съм сигурен, като умен човек, че във Вашата душа мислите като мен. /Г-н Кирчев отново влиза в ролята на душевед. Не знам обаче дали оценката „умен човек” може да се отнесе към някой, който е привърженик на обективно излишна, скъпа и унизителна за хората подмяна на табели, още повече пък с табели, които не отговарят на Европейския регламент. Ако този човек е умен, то тогава в останалите страни-членки на ЕС, където табелите,  съответстващи на новия регламент се въвеждат постепенно, без пререгистрация  с подмяната на автомобилния парк, би трябвало да  приемем, че управляват кръгли глупаци!/ 
Но понеже в България, както се реши проблемът с такситата да имат регистрация до пет години, защото нямало кой да организира прегледите – технически, истински, добри прегледи, по същия комедиен начин се решават тук тези проблеми, изискванията за влизането в Европейската ни общност. Ние, господин Миков, отново показваме на света, че не можем / в конкретния случай по-точно би било вместо „не можем” да се каже НЕ ЖЕЛАЕМ/ да си решим административните проблеми пряко към тези, към които се отнасят. Към тези, които не са си направили застраховка “Гражданска отговорност”, към тези, които не могат да бъдат намерени да си пререгистрират реално автомобилите /какво значи да си “пререгистрират реално автомобилите”, когато те съвсем реално са регистрирани? Изглежда понятието пререгистрация за депутатите е като неизлечима заразна болест и веднаж заразени от него, те продължават да го употребяват без да осъзнават неговото безсмислие и ненужност от политическа, икономическа, правна и морална гледна точка/ , а тръгваме по едни нови изисквания да измъчим целия български народ. Казвам “целия”, защото вече няма семейство и от най-бедстващите, за които тук постоянно говори госпожа Банкова, да няма автомобил. Но мисълта ми е, че не тоя е начинът, по който трябва да стане /до тук стига опозиционността, до начина, по който трябва да стане, а не до същественото – защо въобще трябва да стане, кому е нужно, кому е изгодно и какъв апокалипсис ще се случи, ако не стане./  Иначе съм съгласен, че това не е в правомощията на Народното събрание /То не е като вземане на решение за нови депутатски мерцедеси, за актуализиране на депутатските заплати хем чрез номиналното им увеличаване, хем чрез въвеждане на изгодния предимно за управляващата върхушка плосък данък./ Пак казвам: един акт на Народното събрание е много важен. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: За трета реплика има думата господин Христов.
МИНЧО ХРИСТОВ (независим): Благодаря, господин председател.
Уважаеми колеги, виждаме, че Министерският съвет е сътворил едно безумие, един тормоз, една гавра срещу стотици хиляди български граждани.
В чии правомощия е, освен на Народното събрание, да реши този проблем? Ние сме работодателите на Министерския съвет. Учудвам се, особено на вас, колеги отляво, които трябва да сте социално ориентирани и да защитавате хората, своите избиратели; на вас, колеги от ДПС, защото това са главно ваши избиратели; на вас, колеги от “Атака” защо не подкрепите този проект за решение? То е в интерес на вашите избиратели./Не се учудвайте, г-н Христов. Обсъждането на внесеният от Вас проект за решение за пореден път доказва, че  интересът на преобладаващата част от избирателите по традиция не е приоритет на депутатите в българския парламент./
Аз чух от един колега, че се касае за някакви теснопартийни интереси. Колеги, всички знаете тук, че аз съм независим народен представител. Интересите, които представлявам, са интересите на българските граждани. На всички онези, които в момента по ден, два, три, четири стоят пред гишетата на КАТ. За това става дума. На онези пенсионери, които нямат тези 60 лв. Колеги, не ги съизмервайте с вашите доходи. Тук някои колеги казаха – и те имали коли. Просто не живейте в друг свят.
Апелирам към вас: направете нещо за хората! Имате тази прекрасна възможност. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: За дуплика има думата господин Миков.
МИХАИЛ МИКОВ (КБ): Благодаря Ви, уважаеми господин председател.
Всъщност репликите бяха най-ясното доказателство, че опозицията цели не решаване на проблема, а правене на политиканстване от този проблем. И първата реплика на госпожа Банкова беше най-типичното доказателство за това. Има решение за удължаване на срок /г-н Миков вече успя да забрави, че проектът за решение, обсъждан по предложение на М. Христов предвижда премахване на задължителния срок за смяна на табелите/, тя ми прави реплика за премахване на такси.
Госпожо Банкова, при целия възторг, с който браните интересите на бедните хора, което аз адмирирам /но много се пазя да не го практикувам/, моля Ви да бъдете по-искрена с тях! Защото Вашата логика, прокарана докрай, означава да няма въобще регистрационни табели и тогава никой няма да плаща такси. Вашата логика означава коли бракувани, коли, които не са в състояние да се движат безопасно по пътищата, да бъдат допускани да се движат по пътищата. /Начинът, по който председателят на парламентарната група на Коалиция за България, социалистът Михаил Миков „прокарва докрай” логиката на Стела Банкова ми напомня случка от моя живот от преди повече от 25 години.  Като главен асистент по политикономия бях обвинен, че за да докажа, че ръководителят на катедрата по „марксизъм-ленинизъм” не си изнася лекциите или пуща студентите по средата на часа, съм събирал подписи от студенти. След обвинението последва административно, а после и партийно наказание. Подписи от студенти не бях събирал, защото в института всички знаеха как въпросният преподавател води лекциите си. Разказвам случая за наказанията, защото те бяха наложени, след като наказващите повярваха на ръководителя на катедрата и на моя колежка, съпруга на тогавашен член на ЦК на БКП и първи секретар на ГК на БКП в Пловдив, които твърдяха, че САМ СЪМ СИ ПРИЗНАЛ, че съм събирал подписи от студентите. Не помогнаха никакви мои възражения, че това не е вярно. От министерството потвърдиха административното наказание, а съответната контролна и ревизионна комисия потвърди партийното наказание, като в мотивите имаше забележително за времето на победилата социалистическа демокрация изречение: „Другарят Митев дори мисли, че има право да доказва, че по всичко е прав”. Господин Миков без съмнение е достоен наследник на предците си от БКП, които действаха по този начин срещу неудобна за силните на деня критика. Това показва начинът, по който тълкува логиката на казаното от  Стела Банкова./   Защо не кажете и това на българските граждани?
Да, ние много добре разбираме какво означават 60 лв. за един човек с пенсия. Но по същия начин Вие трябва да поставите въпроса и за доходите, и за бензина на тия хора, и за винетните такси. Винетните такси също са 50 лв. Има един принципен въпрос – че когато изграждаш своите позиции на възторжения популизъм, трябва да имаш рамки на разумност. При Вас явно тия рамки отдавна са надминати.
Уважаеми господин Кирчев, като не е тоя начинът, кой е? Ще Ви кажа само една цифра – че от Нова година досега с 40% са се увеличили случаите на застраховани автомобили. Как да не е това начинът? Какъв друг начин, след като за седем години се е получило така, че към 1 януари 750 хиляди автомобила в България са извън всякакъв контрол, отчет,регистрация  и ред, за който вие отдясно иначе казвате, че държите ?/може би господин Миков би желал всеки собственик на автомобил във всеки момент на денонощието да докладва къде се намира превозното му средство, а след пътуване да прави отчет за изминатите километри, с кого е пътувал, колко гориво е заредил, колко му е останало в резервоара и т.н. Същевременно само свръхестествените способности на лидера на социалистическите депутати са му позволили да узнае колко са автомобилите извън всякаква регистрация, ако те наистина са били извън регистрация. Представата на М. Миков за елементарен ред коментирах вече по-горе. Той критикува Ст. Банкова, че е надминала рамките на разумност във възторжения популизъм, но не се замисля, че това, което казва, надхвърля рамките на допустимата партийна демагогия./ Защото другото означава, че само в името на моментната ви нагласа на опозиция да участвате в тоя възторжен популизъм. /Ако изказванията на критиците на наредбата са популизъм, то аз поне не усетих възторг, а по-скоро съжаление за случващото се пред пунктовете на КАТ. Може и да греша, все пак М. Миков е депутат, гледа от високо, а от високо се вижда по-далеч. Друг е въпросът, че моментната нагласа на опозиция не позволи на критиците на смяната на табелите да разкрият същността на наредбата и те се задоволиха предимно с въпроса за  реалността на сроковете и с критика на опашките./
Аз пак повтарям: ние се обръщаме към Министерския съвет /с молба или с решение?/ за удължаване на срока до два месеца //максимум, защото ако е с повече, може да изчезнат опашките, а те са като слънцето и въздуха за корупцията/, защото наистина този натрупан седем години батак по отношение на този проблем, а батаци има в много други сфери, трябва да бъде решен./интересно ако наистина има батак, той само по вина на собствениците на автомобили ли е или и по вина на органите на МВР и КАТ? Защо ли господин Миков не е реагирал още след първата година на забатачване на нещата, а е търпял геройски седем години /от тях пет години в „моментната позиция на опозиция”/? И ако има вина на МВР и КАТ, защо ли не поставя въпроса за търсене на отговорност на виновните? Доколкото ми е известно, до този момент починът „направи си сам” не е действал по веригата собственици на автомобили – КАТ, т.е КАТ е бил и е регистриращият орган. Значат ли думите на Миков, че КАТ не си е изпълнявал задълженията години наред?/ И пак казвам: трябва да бъде решен не толкова заради Европейския съюз /вече не помня кое поред е това  демагогско внушение за изскване на ЕС за принудителна смяна на табелите/, а заради контрола върху моторните превозни средства, заради безопасността на движението по пътищата – все въпроси, които мисля, госпожо Банкова, че човешкият живот много често е по-важен от парите, за които Вие иначе така възторжено пледирате. Благодаря ви. (“Браво! Браво!” Ръкопляскания от КБ.) /хуманистните от Коалиция за България са дълбоко убедени, че  сменените табели ще  са гаранция за човешкия живот и като   депутати – клакьори на правителствения произвол аплодират „убедителната” дуплика на М. Миков/
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Заповядайте, господин Шопов.

Leave a Reply