Безсмислен тормоз по пътя към Европа

Публикувана във в-к Сега м. Март 2006г.

В края на месец март изтича съкратеният тримесечен срок за подмяна на регистрационните табели на около един милион автомобили със стари номера. /според някои публикации колите със стари номера са между един и един и половина милиона – вестнник Сега, 06.01. 2006 г. в рубриката “Недомислици”- “Поредната държавна куче-касичка”/ Правителството на трипартийната коалиция ще трябва да реши дали да удължи срока или да прибегне към санкции. А освен това има внесено и проекторешение в парламента, което предстои да бъде разгледано.
Според изявления на представители на КАТ средно за един ден се подменят регистрационните табели на около 3500 коли. Тази бройка се постига с удължаване на работното време, с работа в събота и неделя и т.н. Това ознвачава, че за деветдесет дни при тези условия може да бъдат сменени номерата на 315 000 коли.
За да реши какво ще прави с останалите седестотин хиляди и повече коли, предлагам правителството да се съобрази с някои икономически аспекти на проблема, които очевидно не са взети предвид при приемането на наредбата за ускорената смяна на номерата. Преди всичко правителството не бива да забравя, че от всяко негово действие възниква не само един, първичен ефект, а цяла редица от вторични, третични и т.н. последици. Иска ми се да вярвам, че осъществяването на разчети от типа на посочените по-долу не е задача с повишена трудност за министерството на финансите, което заедно с министерството по европейските въпроси е инициаторът на приетата наредба.

  1. Да приемем, че правителството иска да получи около шестдесет милиона лева приходи в бюджета от смяната на номерата на колите. Такава сума поне се очертава като се има предвид бройката на колите със стари номера и цената на една замяна. Същевременно приемаме очевидното, а именно, че количеството на парите с които в даден момент разполага населението не е плюс безкрайност, а е определена величина. Нещо повече – тук става въпрос за социално по-слабата част от населението, която е засегната от прилагането на наредбата. Следователно при равни други условия ако собствениците на колите добросъвестно спазят изискванията на наредбата, те ще могат да употребят шестдесет милиона лева по-малко за да карат колите си. Това ще намали продажбите на горива със съответната сума, а от там и приходите от акцизния данък върху тези горива. Ако населението, което в повечето случаи е на границата на бедността и не може да се откаже от задоволяването на други свои потребности за да плати за зямяната на номера и все пак да кара колата си, това означава, че ще се продаде гориво за шестдесет милиона лева по-малко. При положение че акцизът съставлява около петдесет на сто от цената на горивата, това би означавало намаляване на приходите в бюджета от акциз с около тридесет милиона лева.
  2. Ако една значителна част от населението поради своята бедност не може да плати за смяната на номерата и бракува своите моторни превозни средства, това ще означава намаляване на продажбите на горива не само в текущата година, но и за определени години напред, тоест по-малки приходи от акциз върху горивата и в перспектива. При бракуване примерно на около 300 000 коли, не е трудно да се изчисли загубата, ако се види колко е бил средногодишният пробег на тези коли.
  3. Спирането от движение на стотици хиляди коли при равни други условия означава по-малко приходи от винетки и при това отново не само за текущата година, а за години напред. Ако спрените коли са триста хиляди и само половината от тях си купуват винетки по 60 лв, това означава 18, 000,000 лева по-малко постъпления в бюджета.
  4. Посочените по-горе разсъждения се отнасят в още по-голяма степен за приходите от данъка върху превозните средства. Ако се запази сегашната събираемост на този вид данък, лесно може да се изчисли загубата за бюджета, отново за години напред /колкото би се движило съответното МПС ако не бъде спряно след санкция при прилагането на наредбата./
  5. По подобен начин ще бъдат засегнати застрахователните компании, ще намалеят сумите за годишни технически прегледи, ще се намали клиентелата на автосервизите и т.н. По този начин, макар и по-опосредствувано, отново ще бъде засегнат бюджета със знак минус.
  6. Приходите в бюджета ще бъдат по-малко и поради завишените разходи на КАТ за форсираното изпълнение на наредбата.

Горепосочените примери са илюстративни. Те само показват нуждата от по-.задълбочено проучване на дадения проблем, преди да се вземе управленското решение.
Доколкото в постановката на проблема правителството намесва и изискванията на Европейският съюз е редно да се посочи, че в случая министърката по европейските въпроси Меглена Кунева се прави на по-голям католик от папата. Европейските ценности, в които се кълнем, изключват отношение към гражданите на обществото като това, което наблюдаваме в случая. Ако правителството отмени наредбата и задължи да сменят номерата си само колите, които ще пътуват в Европа, Европа ще ни разбере, щом като дори и за съдбата на мечките у нас се грижи. В противен случай управляващите ще способстват за разгръщането на евроскептицизма и ще наливат вода в мелницата на противниците на евроинтеграцията на България.
За социалната държава, за оправянето ни за 800 дни и за правата и свободите на гражданите в случая няма да говорим.Нека поне наредбата се огледа внимателно и правителството да не се инати, за да не генерира загуби от финансово естество. За загубата на доверие то като че ли много не се интересува.

Димитър Н. Митев
Пловдив, 06. 03. 2006

Leave a Reply