Извадка от интервю на С. Станишев за табелите.

/15.03.06. г. Канал 1 на БНТ, 21,00 часа. Откъс от интервю на С. Станишев с журналисти от избрани медии. В отговор на  зададен плахо, сякаш с чувство на вина, въпрос на П. Цеков от в-к „Сега” за смяната на табелите С. Станишев заяви следното: /коментарите в скоби с наклонен шрифт са мои – Д. Митев/

 

„Първо искам да върна лентата малко назад. Част от проблема е това, че държавата своевременно, в продължение на години, не си е вършила работата. Не са подменяни номера на коли, които са с регистрация от преди седемдесет и пета година Говоря за черните, нали, добре познати на нас номера. Много от тези коли на практика не се ползват. Те или са качени на трупчета, или стоят във гаражите като спомен и антиквариат. И това обаче оказва много сериозно влияние, като брой коли, които се водят, върху статистиката на моторните превозни средства в България. И това е едно от изискванията на Европейския съюз, да имаме поне 90 % застраховани коли в нашата страна за да бъдем пълноправен член на Европейския съюз. И това е една тема, която беше в тъй наречените червени зони или кутии. И за да се постигне резултат, това беше една необходима мярка, да се изтегли срока, който предварително беше насрочен за края на декември към края на март. За да можем първо да видим реалното състояние. Защото тази разлика между колите, които са реално застраховани, които са застраховани и официално, и тази бройка, която се води, поне половината, според експертите, просто не са в движение. За да постигнем резултатите, които са необходими за страната ни, трябваше да бъде извършена тази мярка.  И сега, и през следващите дни, ще се прави всичко необходимо. Аз и утре ще говоря със министър Петков за да се създаде максимално добра организация, да се хвърлят усилията на човешкия ресурс на КАТ, за да се облекчи тази процедура за хората.  Засега трябва да запазим срока, защото в крайна сметка не е честно и към тези, които са си направили усилията”. .

                                                         х   х   х

 Журналистът от в-к „Сега” П. Цеков не си позволи задаване на допълнителни въпроси или оспорване на твърденията на премиера. Не знам дали въпросът за табелите щеше да бъде зададен на С. Станишев, ако не бях се обадил на В. Стойнев от редакцията на „Сега” с предложение в този дух. Няма как времето да се върне назад и да се провери дали без моето обаждане обществеността щеше да бъде ощастливена с „умните” премиерски разсъждения за уникалната българска пререгистрация.

Сергей Станишев има претенции, че е компетентен премиер. От това интервю обаче се вижда, че:

1/“Компетентният“ Станишев  не е разбрал, че от стотиците милиони лева, изразходвани за смяната на номерата и талоните на автомобилите не следва никакъв полезен ефект нито за икономиката на страната, нито за бюджета, нито за собствениците на автомобилите.   Направените разходи са чиста загуба от народностнопанска гледна точка. Единственият реален икономически ефект е принудителното отнемане от населението на стотици милиони левове и прехвърлянето им в ръцете на фирмите, извършващи пререгистрацията, а най-вероятно и към финансиране на политическите партии. Последното се налага като извод като се има предвид пълната амнезия в която изпаднаха абсолютно всички политически партии за тази срамна акция.

2/“Компетентният“ Станишев въобще не си дава сметка, че с Наредба на МВР се слага краен срок за валидност на регистрацията на автомобилите, а по закон (чл. 141 от ЗДвП) те са с безсрочна регистрация. Същевременно, въпреки, че съгласно Закона за стандартизацията стандартите в Република България се прилагат доброволно, наредбата за въвеждане на новия стандарт бе приложена чрез груба полицейска принуда.  „Компетентният“ Станишев въобще не забелязва, че е налице е грубо показване на законността, при това не от кого да е, а от изпълнителната власт.

3/ „Компетентният“ Станишев не е наясно, че изскването на ЕС за 90 % застраховани коли със застраховка ГО се отнася за движещите се коли, а не въобще за всички регистрирани коли.

4/ „Компетентният“ Станишев не е наясно, че в Закона за движение по пътищата съществува алинея, съгласно която автомобил без сключена застраховка ГО се спира от движение до сключването на такава. Под неговото „компетентно“ ръководство правителството и в частност МВР и КАТ се отказаха от прилагането на тази законова разпоредба за постигане на изискваното от ЕС ниво на застрахованост, а решиха това да става чрез смяната на номерата.

5/ „Компетентният“ Станишев в качеството си на лидер на „социалната“ партия БСП не забеляза, че цената на пререгистрацията в България е три пъти по-висока от цената за регистрация в Германия.

3/ „Компетентният “ Станишев въобще не си дава сметка какви са загубите от милионите работни дни, пропиляни в чакане на опашките пред КАТ, от финансирането с бюджетни средства на смяната на номерата на държавните и общински автомобили, от заплащането на извънреден труд на служителите на КАТ и т.н. и т.н.

 

 

 

 

Най-важното от тези разсъждения бе феноменалното твърдение, че работа на държавата е да подменя номерата на колите.

Премиерът, съзнателно или не, покрай българската държава критикува всички държави в , светазащото никъде няма подмяна на регистрационните табели на един и същи автомобил като извършваната в България.

тежко и горко на България с премиер, който счита смяната на табелите за необходима мярка за постигане на 90% застраховани коли. Той дори не си е направил труда да забележи, че ЕС иска от България 90 % застраховани коли от тези, които са в движение, а не от регистрираните. ОЩе по-тежко на България ако той знае това и съзнателно заблуждава зрителите. 

 Прави впечатление „изящният” стил с който се изразява премиера. Освен това поразяващ е „задълбоченият” му извод, че за да бъде видяно реалното състояние на нивото на застрахованост на автомобилите трябва да се направи смяна на табелите. За него е задача с повишена трудност да разбере, че колите, които не са в движение и техните собственици остават незасегнати от рекетьорската наредба, защото в нея са предвидени санкции САМО ЗА УПРАВЛЯВАНЕ НА АВТОМОБИЛИ СЪС СТАРИ РЕГИСТРАЦИОННИ ТАБЕЛИ.

Премиерът очевидно счита, че не е било възможно да се положи усилие от правителството директно за застраховане на автомобилите и затова според него се освен сумата за застраховка ГО гражданите и държавния бюджет трябва да платят и за смяна на табелите. Можем само да гадаем дали думите му са израз на въпиюща некомпетентност или представляват съзнателна манипулация, но и в двата случая е тъжно, че такова лице стои начело на изпълнителната власт в Република България.

След това премиерско обещание за „максимално добра организация” опашките се виеха по 3-4 денонощия месеци наред. Тъй като той повече не реагира по въпроса, може да се приеме, че е считал организацията за добра. На 15 март вечерта премиерът „компетентно” се изказва за запазване на срока, а на 16 март парламентът отхвърли предложението на М. Христов за отмяна на задължителния срок за пререгистрация и препоръча удължаване на срока с два месеца, които също се оказаха недостатъчни. Вместо да се извини на тези, които са изтърпяли причинените от правителството безумни опашки, С. Станишев заяви, че няма да е честно ако и останалите собственици на автомобили не си „направят усилията” да изтърпят същата гавра. А в главата му на рокер-премиер изобщо не се появяви мисълта колко струват на обществото тези опашки. В тази глава очевидно нямаше място и за разсъждения относно коренно различната практика в останалите страни-членки на ЕС. За мен остава загадка той толкова ли не беше в час по темата или толкова здраво му дърпаха конците лицата, които солидно печелеха от пререгистрацията.

 

Leave a Reply