Писмо до Гиньо Ганев

Писмото е прието от служителя на Омбудсманството г-н Иван Иванов с входящ № 1586 на 29.05.2006 г. Отговор (поместен е по-долу) получих в началото на август 2007 г. Изпратен е на 06.08.2007 г, т.е. след 434 дни!!!

До господин Гиньо Ганев
Парламентарен омбудсман на
Република България
Уважаеми господин Ганев,
Позволявам си да Ви изпратя три свои статии по въпроса за смяната на старите номера на колите. Първите две – „Безсмислен тормоз по пътя към Европа“ и „Старите номера на колите – тормозът продължава“ бяха публикувани във вестник Сега в броевете съответно от 14 и 31 март тази година. Третата – „Корупция и наглост“ очевидно се оказа прекалено остра за вестник Сега и под предлог , че вече е писано много по въпроса, бе отхвърлена.
Смяната на старите номера на колите засяга над един милион собственици, които заедно със семействата си представляват почти половината от населението на Република България. От трите статии Вие можете да получите представа, макар и не съвсем пълна /проблемът има още редица непосочени в статиите аспекти/ за моите възражения по повод същността на наредбата и начинът на нейното прилагане.
Не мога да приема за нормално унизителните вавилонски стълпотворения пред управленията на КАТ. Не мога да приема за нормално нито отнемането на няколко десетки милиона лева от оскъдните бюджети на болшинството собственици на коли със стари номера, нито начинът по който това става. Въпреки че за 62 години живот се научих да не живея с илюзии и постепенно се превърнах в безпощаден реалист, все пак в мен съществувава някаква надежда, че Вие бихте могъл да помогнете на сегашното правителство да престане да се гаври с гражданите на Република България. Дано не се окаже единствено възможно да се чуе гласът ми чрез публикация в някоя от страните на ЕС. Защото както добре Ви е известно , настроенията в редица страни от Евросъюза не са в полза на нашето членство, а една статия като непубликуваната положително не би допринесла за доброто име на правителството на Република България.

С уважение: Димитър Н. Митев
Пловдив, 28. 05. 2006

========== Отговорът на Г-н Ганев ===========

ОМБУДСМАН НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
До
Г-Н ДИМИТЪР МИТЕВ
ул «Милин камък» № 6
гр. Пловдив 4002

Относно: Сигнал № 1586/ 29.05.200бг. до омбудсмана на Република България.
УВАЖАЕМИ Г-Н МИТЕВ,
По повод на Вашия сигнал до омбудсмана на Република България бе направена проверка.
Тя показа, че в Наредба 1-45/24.03.2002 г. на МВР, §3 за регистрация и отчет на МПС, /обн. в ДВ бр.48 от 14.05.2002 г./, като краен срок за подмяна на регистрационните табели е посочен 31.03.2005 г. Впоследствие той бе удължен до 31.05.2006 г.
След тази дата превозните средства със стари регистрационни номера нямат право да се движат по пътищата на страната.
Това не означава че собствениците на тези коли не могат да подменят регистрационните им номера с нови. Но за своето закъснение те се наказват с парична глоба.
На Вашия въпрос, «държавата правомерно ли наложи пререгистрацията на личните моторни превозни средства», отговорът е положителен. За тази принудителна промяна има обективни причини. Основната сред тях е, че много собственици на автомобили в България в нарушение на нормативната уредба нямаха задължителната застраховка «Гражданска отговорност», което е недопустимо и е проява на истинска безотговорност спрямо правата и интересите всички участници в пътното движение.
Високият процент на собственици на МПС, които не се съобразяват с правилата, установени в обществен интерес, в съчетание с ниския размер на тази застраховка, който бе значително по-малък от минималния размер за страните от Европейският съюз (включително онези от тях, които имат близък да България жизнен стандарт) стана причина за основателни критики и изисквания от страна на Европейската комисия. Ако българските власти не бяха взели необходимите мерки – а една от най-ефикасните в случая беше именно смяната на регистрационните номера, съществуваше дори опасност на България да бъде наложена предпазна клауза по Глава «Вътрешен пазар», което автоматично щеше да отложи членството ни в Европейският съюз.
С уважение: Гиньо Ганев

Оригиналният отговор на Омбудсмана, сканиран. Оригиналният отговор на Омбудсмана, сканиран.

========== Отговорът на Димитър Митев ===========

Писмо до Г-н Гиньо Ганев

До господин Гиньо Ганев
Oмбудсман на Република България
София 1000, ул. “Г. С. Раковски” 155

Господин Ганев
по повод на вашия отговор изх. № 2042-1586/06.08.07 г. на мой сигнал № 1586/29.05.2006 г. желая да отбележа следното:
– впечатлен съм от “експедитивността” с която отговорихте на писмото ми наречено от вас сигнал – както и да го гледам 434 дни срок за отговор от 32 реда са забележително постижение с което може основателно да се гордеете!
– още по силно съм впечатлен от “компетентността” и “убедителността”, с която ме ощастливявате във вашия отговор. Не желая да обръщам внимание на бъркотията в отговора ви по въпроса за датите на приемане на наредбата и удължаването на сроковете за нейното изпвълнение. По-същественото е, че вие искате да ме убедите че:

 1. е правомерно гражданите на Република България да плащат два пъти за регистрацията на един и същ автомобил; /ЕДИНСТВЕНИ В ЕС/
 2. е разумно собствениците на автомобили да бъдат подложени на политически, медиен и полицейски натиск не директно да сключат застраховка ГО , а чрез смяна на номерата на МПС; /ЕДИНСТВЕНИ В ЕС/. Според вас е нормално вместо само 90 лв за застраховка ГО гражданите да заплатят и 60 лв за повторна регистрация!!!
 3. е законно и гражданите, имащи застраховка ГО /т.е. непроявяващи “истнинска безотговорност спрямо правата и интересите на всички участници в пътното движение”/ също да сменят номерата на превозните си средства /ЕДИНСТВЕНИ В ЕС/
 4. е правилно да бъде похарчена седемцифрена сума за смяната на номерата на държавните превозни средства с бюджетни средства, т.е. искате да приема, че държавата не е имала друга възможност да принуди своите “безотговорни”служители да застраховат с ГО съответните МПС. /Отново ЕДИНСТВЕНИ В ЕВРОПА/
 5. е морално, когато капацитетът на КАТ не позволява да се спазят сроковете на форсираната смяна на номерата, неуспелите да сменят номерата си да бъдат наказвани с глоби и спиране на колите им от движение; /ЕДИНСТВЕНИ В ЕС/.
 6. е социално оправдано най-малко два пъти по-бедните български граждани да заплатят най-малко два пъти по–скъпо за смяната на номерата. /Високата цена на табелите у нас е ЕДИНСТВЕНА В ЕС/
 7. не трябва да забелязвам, че номерата, които получиха собствениците на МПС при изпълнение на наредбата, не отговарят на стандарта на ЕС, както и че след като и де юре сме част от обединена Европа, България е ЕДИНСТВЕНА В ЕС, където при регистрация на новозакупени коли все още се дават регистрационни номера, които не отговарят на стандарта на ЕС
 8. трябва да ви слушам как красиво говорите за правото на българските граждани на ДОБРО УПРАВЛЕНИЕ, а не да забелязвам горепосочените обстоятелства. Според вас очевидно българските граждани ЕДИНСТВЕНИ В ЕС не трябва да се интересуват колко им струва като данъкоплатци уникалната правителствена щуротия да се сменят номерата на над един милион коли за да се напълнят касите на приближени на “политическата класа” частни фирми.
 9. Още много неща може да бъдат констатирани в този порядък, но очевидно няма смисъл, тъй като вие не пожелахте да коментирате наредбата като такава, а я разглеждата априори като правилна и обективно необходима, като свещена крава едва ли не. Не взехте отношение по същество по изпратените от мен материали като приложение на писмото до вас.
  Преди повече от 25 години по повод на партийно наказание посетих съответната контролна и ревизионна комисия в Пловдив. Разказвах за безобразията сред които съм принуден да работя и за действията на съпругата на член на ЦК и по това време първи секретар на БКП в Пловдив и кръга около нея. Възрастен, солидно изглеждащ мъж внимателно ме изслушваше. Когато по едно време той излезе за малко от стаята, друга възрастна жена ми каза: “Другарю Митев, не говорете тези неща пред него, той е зет на въпросния първи секретар в Пловдив”. Тогава ми стана ясно, че Партията пипа здраво и че партийната върхушка слага свои хора на всички места, които уж трябва да бдят за спазването на принципите и законността.
  Разказвам ви всичко това, защото очевидно и сега, в условията на уж победилата демокрация, нещата не са се променили. Очевидно са ви избрали на това място, защото са чакали безусловна вярност от ваша страна към властимащите и както виждам, не са се излъгали.
  Все пак всяко зло за добро. Чрез вашия отговор получих възможност да документирам за историята какво представлява Гиньо Ганев на практика, независимо от това как умее да прави словесна еквилибристика. Благодаря ви, че лично сте подписали отговора си. Защото министърът на финансите Пламен Орешарски предпочете да отговори чрез началничката на кабинета си, а премиерът С. Станишев още не е благоволил да отговори на внесеното в МС мое писмо до него.
  Към сегашното си писмо до вас прилагам две свои статии, изпратени за публикуване във в-к “24 часа”. Първата бе публикуван с известни изменения, най-същественото от които бе изваждането от текста на реплика по ваш адрес, отнасяща се до мълчанието ви по повод на гаврата над българските граждани със смяната на номерата на колите. По този повод изпратих втора статия с разгърнати предложения към вас. Получих категоричен отказ за публикуване на втората статия. Материалите ви изпращам за да имате документално основание да възнаградите съответните журналисти от редакцията на посочения вестник, които ви осигуриха медийна закрила и комфорт като не допуснаха критика срeщу вас. Похвала заслужава и вашият заместник господин Казак, който ме прие и като разбра по какъв проблем съм дошъл, побърза да ме отпрати поради това, че чакал следващ човек за среща с него и нямал време. А лицето му приличаше на физиономията на човек, който е глътнал нещо отровно.

  Димитър Н. Митев
  Пловдив, 28. 05. 2006

  P.S. Липсата на думата уважаеми преди обръщението ми към вас, както и малката буква “в” използвана в местоименията вас, вие, вашият и т.н. не са случайни, а съзнателно използвани за да отговорят поне отчасти на дълбокото неуважение, лъхащо от вашият отговор не само към мен, а към българските граждани, към законността и морала въобще. След като сам си плюете в лицето не се чудете на отвращението и презрението, което предизвиквате.

Leave a Reply