Комисия за защита от дискриминация

Писмо до Кемал Еюп, председател на комисията за борба с дискриминацията

До господин Кемал Еюп
председател на комисията за
борба с дискриминацията
Уважаеми господин Еюп,
През 2006 г. над един милион български граждани, собственици на автомобили със стари регистрационни табели, бяха подложени на уникален за цивилизованите страни натиск за смяна на табелите с нови., като на всичко отгоре това бе представено като изискване на ЕС, в който ние ще бъдем приети на 1.1.2007 г.
Българските граждани бяха подложени на дискриминация в сравнение с гражданите на другите страни от ЕС по няколко направления: като например:

 • в другите страни смяната на номерата става с постепенната подмяна на автомобилния парк , както и по желание на собственика на автомобил със стар номер. У нас това е вменено като задължение за всички собственици независимо дали ще пътуват в страните от ЕС с колите си или не. Налице е дискриминационно отнемане на правото на избор на българските граждани.
 • българските собственици на коли със стари номера са подложени на дискриминация и в икономически аспект, тъй като цената на замяната на табелите у нас е най-малко двойно по-висока в сравнение с другите европейски страни. В Чешката република например смяната ,освен че е по желание на собственика на автомобил със стара табела, струва 450 крони, което е равно на 30 лева. В Република България, която е с поне два пъти по-ниски средни доходи на населението цената е около 60 лв т.е. два пъти по-висока.!!!
 • българските собственици на коли със стари номера бяха подложени на унизителна дискриминация от правителството, тъй като сроковете за ускорена подмяна на регистрационните табели бяха определени без връзка с реалните възможности на КАТ. Повече от половин година на опашките за смяна на номерата се чакаше по 3-4 денонощия /смяната още продължава, но в последните месеци чакането е само един ден/ в студ и пек, в дъжд и сняг.
 • В страните от ЕС смяната е по-желание, евтина, без опашки и завършва с получаването на номер, който отговаря на стандарта на ЕС. Българските собственици на автомобили /всички/ са дискриминирани, защото получават нова табела, която не отговаря на стандарта на ЕС.
 • Българските граждани са дискриминирани спрямо гражданите от страните членки на ЕС и заради това, че са принудени да заплащат два пъти за една и съща услуга, каквато е регистрацията на колата. Няма в Европа /а струва ми се и в целия свят/ държава, която да иска от своите граждани да платят за повторна регистрация на колата, след като тя веднаж е била регистрирана, защото държавата е решила да се откаже без каквато и да било обективна необходимост от първата регистрация.
 • Освен преките разходи /най-малко 60 милиона лева/, които собствениците на коли със стари номера бяха принудени да правят и все още правят, всички български данъкоплатци практически поемат и загубите, които правителството причини с бруталното налагане на наредбата за смяната на номерата. Прилагам писмо до министъра на финансите Пламен Орешарски /вх. № в МФ :94-00-366 от 05.10.2006 г./, в което са посочени някои от тези загуби и желая да вземете отношение и по този род дискриминация на българските граждани, които практически са лишени от възможността да принудят правителството да понесе отговорността за последиците от управленските му действия.
 • Като български гражданин се чувствувам дискриминиран и поради това, че държавата в лицето на правителството и по специално на МВР и неговият орган КАТ ми налагат със заплаха от солени санкции да спазя подзаконов акт /каквато е наредбата за смяната на номерата на колите/, който противоречи на закона за стандартизацията /от 2005 г./, съгласно който спазването на стандартите е доброволно. Защо за собствениците на коли със стари номера важи наредба, а не важи закон?

Бих желал да вземете отношение и по мълчанието на омбудсмана на Република България , който до този момент не е отговорил на моя жалба срещу смяната на номерата вх.№1586 от 29.05.06 г. За мен и за милион и половина български граждани , засегнати от смяната на номерата на колите, очевидно омбудсмана не съществува, което е чиста проба дискриминация.

Димитър Николов Митев
Пловдив, 14.11.2006 г

 

======== Отговор на комисията по дискриминация, 11.12.2006 ========


След като се запознах с постъпилата Жалба с вх. № 2089041206 по описа на Комисията за защита от дискриминация, подадена от ДИМИТЪР Н. МИТЕВ,
установих от фактическа и правна страна следното:
Постъпилата жалба не съставлява годно правно основание по чл.51, ал.1, т.З от Закона за защита от дискриминация за образуване на производство за защита от дискриминация по реда на Глача четвърта, Раздел първи от Закона, както и по чл.6, ал.1, т.З и чл.6, ал.2, т.2 от Правилата за производство пред Комисията за защита от дискриминация.
Комисията за защита от дискриминация не е компетентна да разгледа жалбата, поради което и на основание чл.8, ал.2 от Правилата за производство пред Комисията за защита от дискриминация
РАЗПОРЕДИХ:
ОТКАЗВАМ ДА ОБРАЗУВАМ ПРОИЗВОСТВО по жалба с вх. № 2089041206 по
описа на Комисията за защита от дискриминация, подадена от ДИМИТЪР Н.МИТЕВ.
Това разпореждане подлежи на обжалване пред ВАС в 14 дневен срок съгласно чл.68 от Закона за защита от дискриминация.

2 коментара to “Комисия за защита от дискриминация”

 1. Федя Чорни Says:

  Драги г-н Митев, незнам защо въобще си правите труда да пишете жалби до която и да е „Българска“ инстанция?!?
  От личен опит Ви казвам ,че е напълно безмислено. Ако искате нещо да спечелите така да се каже – дирекно съдете „България“ в Стразбург. Шансовете Ви да спечелите дело срещу „България“ са 100%.

 2. DMitev Says:

  >Драги г-н Федя Чорни,
  аз бях почти 100 % сигурен, че няма да получа подкрепа и разбиране от Комисията за защита от дискриминация. Наивно е да се очаква орган, създаден от управляващите, да потърси сметка от същите тези управляващи даже и за очевадно безобразие, каквото беше повторното регистриране на автомобилите в България. Просто исках да документирам за историята реакцията на тази, пък и на много други институции. Освен това имам надежда, че сигурно има и хора, които ще прочетат материалите в блога и ще се позамислят върху действията на тези, за които са гласували.
  ПП.
  За Страсбург е важно също така да са били предварително изчерпани възможностите за правосъдие в България.

Leave a Reply