Изказване на П. Шопов на 16.03.06 т.

Долупосоченото изказване на Павел Шопов от партия Атака е образец за сътрудничеството между БСП и тройната коалиция от една страна и партия Атака от друга.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Заповядайте, господин Шопов.
ПАВЕЛ ШОПОВ (КА): Благодаря Ви, господин председателю.
Не зная какво правим ние. Сега часът е 11,05. Колко часа трябва да водим един безплоден дебат и защо? Има едно предложение, което е конструктивно, което няма политически момент, което е рационално и мисля, че всички ние по същество сме съгласни с него.
/Който до този момент си е мислил, че предложенията са поне две /на М. Христов за отмяна на задължителния срок и на управляващата коалиция за удължаване с два месеца/ трябва да си свери часовника с г-н П. Шопов. Или може би той счита едното предложение за неконструктивно?/
Какво показва целият този дебат? Няколко неща:
Първо, че управляващите са се самозабравили дотам, че реагират първосигнално като кучето на Павлов и щом е предложение, което идва от опозицията, хайде да му опонираме и да направим всичко възможно да не го приемем колкото и рационално и хубаво да е то. Щом идва от някой от опозицията, хайде да му противостоим.
Това е едното нещо, което се налага, защото няма друго разумно обяснение. Ако това предложение беше направено от член на БСП или на ДПС, или на НДСВ, аз мисля, че щеше да мине без дебат.Всички в залата щяха да се съгласят и да го подкрепят./До тук като че ли П. Шопов защищава предложението на М. Христов./ Това е едното обяснение за тая буря в капка вода. /аз пък си мисля, че ако беше се намерил някой идеалист от Коалиция за България, който да направи предложението вместо М. Христов, то пак нямаше да мине. Защото идеалистите в добрия смисъл на думата не могат да минат през ситото на партийния подбор, както показват и изказванията до този момент на представители от Коалиция за България. Така че това обяснение на П. Шопов е меко казано наивно./
Второто обяснение е, че може би управляващите търсят втвърдител, някакъв универсален втвърдител за тройната коалиция, която явно се клати. Такъв втвърдил може да бъде търсен и намиран по всякакъв повод. Ето ти повода – опозицията иска нещо и всички управляващи се обединяват, намерили са този втвърдител и този универсален втвърдител в случая е – дайте да противостоим на предложението, което идва от член на опозицията. Това е контрапродуктивна философия, това е контрапродуктивна реакция от страна на мнозинството и с нея мнозинството само си вкарва автогол. Защото става смешно и всички ставаме смешни пред българските граждани, които чакат от нас един елементарен, адекватен и съвсем закономерен акт – да се приеме това решение, което не се отнася до цивилизационния избор на България или до суверенитета на България, или до базите на САЩ в България, а се отнася до това да се удължи този срок
/след „смазваща критика” по адрес на управляващите П. Шопов прави ловък адвокатски финт и който си е мислил, че един от водещите депутати в АТАКА до момента е пледирал за приемане предложението на М. Христов, остава с пръст в устата! Същевременно унизените управляващи си отдъхват защото няма опасност коалицията да падне при явното си клатене! Няма що, театралното представление е добро!/ във връзка с регистрационните табели на хилядите автомобили в България. За това става дума.
Ние от “Атака” подкрепяме това предложение и без дебат сме готови да го гласуваме. Затова аз предлагам всички да се обединим, от което никой няма да печели позитиви или негативи, нито управляващите, нито опозицията, а въпросът е да се помогне на българските граждани да се извърши тази кампания, която е подета, и толкова.
/АТАКА отново бие право в целта! Точно от такъв вид помощ имат нужда българските граждани! Ако някой има различно мнение, проблемът си е негов!/ Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: За реплика думата има господин Христов.
МИНЧО ХРИСТОВ (независим): Благодаря, господин председател.
Уважаеми господин Шопов, аз не предлагам удължаване на срока, а в моето проекторешение предлагам нещо изключително ясно – пълна отмяна на пререгистрацията на старите автомобили. Мисля, че по-ясно от това не може да се каже. Удължаване на пререгистрацията предлага БСП, господин Шопов
.
Аз наистина благодаря на господин Шопов за това, че той все пак подкрепи донякъде и моето предложение, поне аз така го разбрах. Надявам се представителите на Парламентарната група “Атака” да гласуват в подкрепа на моето предложение, а не така, както гласува техният представител вчера в Комисията по транспорт и съобщения.
/Като в сапунен сериал М. Христов все още вярва, че Павел Шопов случайно е сбъркал в изказването си кого АТАКА подкрепя и какво депутатите от парламентарната и група са готови да гласуват без дебат. Много наивно господин Христов, много наивно./ Благодаря ви.

Leave a Reply