Archive for the ‘Политици’ Category

Изказване на М. Миков, реплики, дуплика

сряда, април 23rd, 2008

/На 16. март 2006 г. в Народното събрание се обсъжда предложение на независимия депутат Минчо Христов за отмяна на задължителния срок за пререгистрация на автомобилите. По-долу следва извадка от стенограмата с текста на изказването на Председателя на парламентарната група на Коалиция за България Михаил Миков, реплики към него и неговата дуплика по повод на репликите. ТОВА Е ЕДНА ДОБРА ВЪЗМОЖНОСТ ДА СЕ ВИДИ КАК ДЕЙСТВА КАТО ЮРИСТ ПРЕДЛОЖЕНИЯТ ЗА МИНИСТЪР НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ ДЕПУТАТ ОТ БСП, ЗА ЧИИТО ПРОФЕСИОНАЛНИ КАЧЕСТВА ПРЕЗИДЕНТЪТ ПЪРВАНОВ СЕ ИЗКАЗА ПОВЕЧЕ ОТ ХВАЛЕБСТВЕНО. Коментарите в скоби са от мен – Д. Митев/
Позволявам си да отбележа в началото само две неща, които Миков или не знае, или се прави че не знае. Второто е много по-вероятно. Съгласно чл.141 от Закона за движението по пътищата автомобилите на българските граждани бяха и са с безсрочна регистрация. На Миков повече му харесва Наредба І 45 на МВР, с която безсрочната регистрация е направена срочна и е определен краен срок за нейната валидност. Второто нещо е, че съгласно закона за стандартизацията стандартите в Република България се прилагат доброволно, но според Миков това за регистрационните табели не важи. За храните с които се тровим може да е така, но за табелите – никога.
 
Има думата за изказване господин Михаил Миков.
МИХАИЛ МИКОВ (КБ): Благодаря, господин председател.
Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители! Обсъждаме едно решение, което по естеството си предлага Народното събрание да замести нормативен акт, издаден от изпълнителната власт. В този смисъл решението за нас е недопустимо и ние няма да го подкрепим. /Така е. За Коалиция за България е правно по-допустимо правителството да продължи да причинява загуби на гражданите, бизнеса и бюджета с изпълнението на рекетьорската наредба. Правно недопустимо е да се засягат частните интереси, които са облагодетелствани от подмяната на табелите!/
В същото време ние сме пределно наясно, че процесът по смяна на регистрационните табели създава редица неудобства за българските граждани /значи се гаврата с тях съзнателна, а не поради незнание!!!/, но също така много наясно трябва да сме всички, че от 3 млн. и 300 хил. автомобила в България към началото на годината само около 1 200 /вероятно един милион и двеста хиляди, а не хиляда и двеста/ от тях бяха с платен пътен данък; само около 1 700 000 са /със/ застраховки и само около 1 300 000 бяха преминали годишен преглед. През този период от началото на годината при скъсения срок, който беше до края на годината – до края на м. март, бяха сменени регистрационните табели на 202 579 моторни превозни средства, а 38 148 бяха спрени и бракувани към днешна дата. Остават около 450 000 автомобила. //Някой подвежда председателя на парламентарната група на Коалиция за България, пък и той не се съпротивлява когато го подвеждат. С това се обяснява кашата от данни, които представя. Уж всички коли са З,ЗОО, ООО, сменени са табелите на 202,579, спрени и бракувани са 38,148, т.е общо 240,717, а пък остават само около 450,000 автомобила /вероятно с несменени табели/. Пък шест месеца по-късно,  от 1.10.2006 г.официално  бе обявено, че служебно са спрени от движение 1,269,536 автомобила с несменени табели. М. Миков не посочва колко от общия брой коли  към момента на обсъждането на проекторешението са  с нови табели.Той запазва мълчание и за законовото основание, на базата на което се иска спирането от движение на колите, които са със стари табели, защото член 171 от Закона за движение по пътищата не предвижда такава възможност. Но всъщост кой ще ти гледа някакъв закон, когато е налице съответната наредба на МВР. Случайно ли е, че нито един депутат не обърна внимание на обстоятелството, че фактически с подзаконов акт, какъвто е въпросната наредба, се изменя и допълва закон?//
В този смисъл ние оценяваме това усилие за извършване на едно действие, което тече от 2000 г. Първият срок е заложен от 2000 г. и е разписан 7-годишен срок за подмяна на регистрационните табели. В момента текат още срокове за подмяна на регистрационните табели отпреди 1975 г.
Аз моля тези народни представители, които поставят въпроса по този начин, също така откровено и ясно да се запознаят с тази жестока статистика за невъзможността на държавата 7 години да реализира подмяната на регистрационните табели /Много по-жестоки са  причинените  загуби на населението, икономиката като цяло и бюджета в частност, но Миков и с-ие не се интересуват от тях!/. Това не е въпрос единствено и само на присъединяването ни към Европейския съюз. /Отново пуска  в действие  лъжата за връзката между смяната на табелите и изискванията на ЕС./ Това е въпрос на елементарен ред в държавата, а мисля, че тези цифри, които казах за застраховките; тези цифри, които съобщих за преминалите годишен технически преглед, имат пряка корелация с това, което става по българските пътища – с катастрофите, с автопроизшествията, с движението на редица неизправни моторни превозни средства. /Елементарна е представата за „елементарен ред в държавата” на един от представителите на тежката артилерия в БСП. Според неговия елементарен ред заради това, че някой не си плаща пътният данък, той трябва да смени табелите на колата си, но това трябва да стори и този, който си е платил пътния данък; ако някой не е минал ГТП, той трябва да смени табелите на колата си, но това трябва да стори и този, който е подложил колата си на ГТП; а ако някой поради немарливост или липса на пари не е сключил застраховка ГО, той трябва да смени и табелите на колата си, като това трябва да стори и сключилият застраховка ГО, а дори и този, който е направил допълнителна застраховка „автокаско”./
В този смисъл, уважаеми дами и господа, ние от управляващата коалиция /вероятно шефът на ПГ на БСП е упълномощен да говори от името на управляващата тройна коалиция, тъй като никой от НДСВ или ДПС не се разграничи от изказването му. Това е важно уточнение за  ролята на трите партии в гаврата над собствениците на коли със стари табели/ пак казвам, няма да подкрепим това решение, което по такъв начин трябва да подмени решението на Министерския съвет, на изпълнителната власт.
Но се обръщаме и препоръчваме на Министерския съвет, на изпълнителната власт да удължи срока до два месеца и пак от тази трибуна да стане ясно, че състоянието на този въпрос в държавата не може да търпи повече отлагане.  Пак ще повторя това, че изискуемото за Европейския съюз е свързано и с елементарния ред в държавата, с порядъка по пътищата. /Лозунгът на социалистите и тройната коалиция е: чрез новите /но неотговарящи на европейския регламент/ табели към елементарен ред в държавата и порядък по пътищата. Хубаво ще е този лозунг да се появява по-често по медиите, по сградите  и навсякъде, където може да бъде видян. Даже може изключително важните табели да станат и част от националния герб!!!/ Това трябва много добре да бъде чуто и от българските граждани,  /Тук М. Миков вероятно заканително е вдигнал пръст/ защото този въпрос, пак ще повторя, е пряко свързан и с контрола на движещите се моторни превозни средства /така е господин Миков, старата регистрационна табела е непреодолима пречка за контрола на движещите се моторни превозни средства!!!/, но и с безопасността на движението по пътищата на България./Само слепец може да не види радикалното повишаване на безопасността на движението по пътищата на България след като бяха сменени табелите на около един милион коли и още толкова бяха служебно спрени от движение!!! Просто да се чуди човек защо тези аргументи не бяха използвани от социалистите в няколкото изборни кампании. С този пропуск пропуснаха да получат още по-малко гласове!/
Това е решението, което ние предлагаме и аз мисля, че в това решение ще се включат всички, които наистина търсят решаването на този проблем /Прав е господин Миков. Ако не се сменят табелите ще настъпи национална катастрофа, затова всички трябва да гласуват против проекторешението, предложено от М. Христов!/, а не само търсенето на теснопартийни, политически дивиденти. Благодаря ви. (Ръкопляскания в КБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Има ли други желаещи?
Първа реплика – госпожа Банкова.
СТЕЛА БАНКОВА (независим): Благодаря Ви, господин председател.
Аз също се присъединявам към предложението на колегата да направя максимално публични позициите на колегите, които няма да приемат предложението за отмяна на тази такса.
Преди малко чухме, че хората, които желаят да защитят крайно бедните български слоеве и да ги спасят от тази такса от 60 лв., това усилие се нарече от току-що говорилия колега „евтин политически популизъм“. Обещавам това да го доведа до знанието на всички хора, които са ни изпратили тук. /Хубаво обещание, госпожо Банкова, но много бързо го забравихте. Когато през есента дойдох при Вас да Ви агитирам да критикувате  заедно с г-н Петър Берон в кандидат-президентската си кампания уникалният български „опит” по подмяната на табелите, Вие след заседанието на парламента се качихте в микробуса и заминахте, оставяйки ме да се чувствам като нежелан натрапник. Естествено във Вашата кампания, доколкото имаше такава, този проблем така и не се появи, а господин Берон, за чиито действия естествено не можете да отговаряте, побърза при първата отворила се възможност да
Забелязвам, че имаше сходен начин на разсъждение, когато говорихме за здравните осигуровки и сега, когато говорим за този проблем.
Уважаеми колеги, не става дума за отсрочка. Здравните осигуровки безкрайно време ги отсрочвахте! Вие, господа, уж социално загрижени, оставихте един милион българи без здравни осигуровки и не можахте да разберете, че бедните българи нямат нужда от отсрочка, а не могат да платят със задна дата тези твърде големи, твърде тежки за тях суми.
Тук случаят е същият. На тези хора, които чакат по цели дни на безкрайни върволици, не им е нужно отсрочка. Тези 60 лв., колкото и да ви е чудно, за тях са непосилни, защото това е сумата за храна и за живот за цял месец. (Реплики в КБ.)
Не репликирайте, господа отляво, защото на вас най не ви прилича – толкова дълго и болезнено да се отдалечавате от социалната чувствителност. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Втора реплика – господин Кирчев, заповядайте.
ХРИСТО КИРЧЕВ (ОДС): Уважаеми господин председателю, уважаеми народни представители, уважаеми господин Миков! Няма повече от нас, стоящите вдясно, да желаем в тая държава да има ред. Това е изконната мисъл на всеки един, който желае в тая държава да има демокрация, защото демокрацията, отлично знаем, всичко е ред и законност. Но не можем да приемем решаването на един проблем като застраховката “Гражданска отговорност”, като регистрационните проблеми на автомобили, излезли от строй, намиращи се по паркинги, ръждясващи и т.н., да стане по този начин. Не е тоя начинът . И дълбоко съм сигурен, като умен човек, че във Вашата душа мислите като мен. /Г-н Кирчев отново влиза в ролята на душевед. Не знам обаче дали оценката „умен човек” може да се отнесе към някой, който е привърженик на обективно излишна, скъпа и унизителна за хората подмяна на табели, още повече пък с табели, които не отговарят на Европейския регламент. Ако този човек е умен, то тогава в останалите страни-членки на ЕС, където табелите,  съответстващи на новия регламент се въвеждат постепенно, без пререгистрация  с подмяната на автомобилния парк, би трябвало да  приемем, че управляват кръгли глупаци!/ 
Но понеже в България, както се реши проблемът с такситата да имат регистрация до пет години, защото нямало кой да организира прегледите – технически, истински, добри прегледи, по същия комедиен начин се решават тук тези проблеми, изискванията за влизането в Европейската ни общност. Ние, господин Миков, отново показваме на света, че не можем / в конкретния случай по-точно би било вместо „не можем” да се каже НЕ ЖЕЛАЕМ/ да си решим административните проблеми пряко към тези, към които се отнасят. Към тези, които не са си направили застраховка “Гражданска отговорност”, към тези, които не могат да бъдат намерени да си пререгистрират реално автомобилите /какво значи да си “пререгистрират реално автомобилите”, когато те съвсем реално са регистрирани? Изглежда понятието пререгистрация за депутатите е като неизлечима заразна болест и веднаж заразени от него, те продължават да го употребяват без да осъзнават неговото безсмислие и ненужност от политическа, икономическа, правна и морална гледна точка/ , а тръгваме по едни нови изисквания да измъчим целия български народ. Казвам “целия”, защото вече няма семейство и от най-бедстващите, за които тук постоянно говори госпожа Банкова, да няма автомобил. Но мисълта ми е, че не тоя е начинът, по който трябва да стане /до тук стига опозиционността, до начина, по който трябва да стане, а не до същественото – защо въобще трябва да стане, кому е нужно, кому е изгодно и какъв апокалипсис ще се случи, ако не стане./  Иначе съм съгласен, че това не е в правомощията на Народното събрание /То не е като вземане на решение за нови депутатски мерцедеси, за актуализиране на депутатските заплати хем чрез номиналното им увеличаване, хем чрез въвеждане на изгодния предимно за управляващата върхушка плосък данък./ Пак казвам: един акт на Народното събрание е много важен. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: За трета реплика има думата господин Христов.
МИНЧО ХРИСТОВ (независим): Благодаря, господин председател.
Уважаеми колеги, виждаме, че Министерският съвет е сътворил едно безумие, един тормоз, една гавра срещу стотици хиляди български граждани.
В чии правомощия е, освен на Народното събрание, да реши този проблем? Ние сме работодателите на Министерския съвет. Учудвам се, особено на вас, колеги отляво, които трябва да сте социално ориентирани и да защитавате хората, своите избиратели; на вас, колеги от ДПС, защото това са главно ваши избиратели; на вас, колеги от “Атака” защо не подкрепите този проект за решение? То е в интерес на вашите избиратели./Не се учудвайте, г-н Христов. Обсъждането на внесеният от Вас проект за решение за пореден път доказва, че  интересът на преобладаващата част от избирателите по традиция не е приоритет на депутатите в българския парламент./
Аз чух от един колега, че се касае за някакви теснопартийни интереси. Колеги, всички знаете тук, че аз съм независим народен представител. Интересите, които представлявам, са интересите на българските граждани. На всички онези, които в момента по ден, два, три, четири стоят пред гишетата на КАТ. За това става дума. На онези пенсионери, които нямат тези 60 лв. Колеги, не ги съизмервайте с вашите доходи. Тук някои колеги казаха – и те имали коли. Просто не живейте в друг свят.
Апелирам към вас: направете нещо за хората! Имате тази прекрасна възможност. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: За дуплика има думата господин Миков.
МИХАИЛ МИКОВ (КБ): Благодаря Ви, уважаеми господин председател.
Всъщност репликите бяха най-ясното доказателство, че опозицията цели не решаване на проблема, а правене на политиканстване от този проблем. И първата реплика на госпожа Банкова беше най-типичното доказателство за това. Има решение за удължаване на срок /г-н Миков вече успя да забрави, че проектът за решение, обсъждан по предложение на М. Христов предвижда премахване на задължителния срок за смяна на табелите/, тя ми прави реплика за премахване на такси.
Госпожо Банкова, при целия възторг, с който браните интересите на бедните хора, което аз адмирирам /но много се пазя да не го практикувам/, моля Ви да бъдете по-искрена с тях! Защото Вашата логика, прокарана докрай, означава да няма въобще регистрационни табели и тогава никой няма да плаща такси. Вашата логика означава коли бракувани, коли, които не са в състояние да се движат безопасно по пътищата, да бъдат допускани да се движат по пътищата. /Начинът, по който председателят на парламентарната група на Коалиция за България, социалистът Михаил Миков „прокарва докрай” логиката на Стела Банкова ми напомня случка от моя живот от преди повече от 25 години.  Като главен асистент по политикономия бях обвинен, че за да докажа, че ръководителят на катедрата по „марксизъм-ленинизъм” не си изнася лекциите или пуща студентите по средата на часа, съм събирал подписи от студенти. След обвинението последва административно, а после и партийно наказание. Подписи от студенти не бях събирал, защото в института всички знаеха как въпросният преподавател води лекциите си. Разказвам случая за наказанията, защото те бяха наложени, след като наказващите повярваха на ръководителя на катедрата и на моя колежка, съпруга на тогавашен член на ЦК на БКП и първи секретар на ГК на БКП в Пловдив, които твърдяха, че САМ СЪМ СИ ПРИЗНАЛ, че съм събирал подписи от студентите. Не помогнаха никакви мои възражения, че това не е вярно. От министерството потвърдиха административното наказание, а съответната контролна и ревизионна комисия потвърди партийното наказание, като в мотивите имаше забележително за времето на победилата социалистическа демокрация изречение: „Другарят Митев дори мисли, че има право да доказва, че по всичко е прав”. Господин Миков без съмнение е достоен наследник на предците си от БКП, които действаха по този начин срещу неудобна за силните на деня критика. Това показва начинът, по който тълкува логиката на казаното от  Стела Банкова./   Защо не кажете и това на българските граждани?
Да, ние много добре разбираме какво означават 60 лв. за един човек с пенсия. Но по същия начин Вие трябва да поставите въпроса и за доходите, и за бензина на тия хора, и за винетните такси. Винетните такси също са 50 лв. Има един принципен въпрос – че когато изграждаш своите позиции на възторжения популизъм, трябва да имаш рамки на разумност. При Вас явно тия рамки отдавна са надминати.
Уважаеми господин Кирчев, като не е тоя начинът, кой е? Ще Ви кажа само една цифра – че от Нова година досега с 40% са се увеличили случаите на застраховани автомобили. Как да не е това начинът? Какъв друг начин, след като за седем години се е получило така, че към 1 януари 750 хиляди автомобила в България са извън всякакъв контрол, отчет,регистрация  и ред, за който вие отдясно иначе казвате, че държите ?/може би господин Миков би желал всеки собственик на автомобил във всеки момент на денонощието да докладва къде се намира превозното му средство, а след пътуване да прави отчет за изминатите километри, с кого е пътувал, колко гориво е заредил, колко му е останало в резервоара и т.н. Същевременно само свръхестествените способности на лидера на социалистическите депутати са му позволили да узнае колко са автомобилите извън всякаква регистрация, ако те наистина са били извън регистрация. Представата на М. Миков за елементарен ред коментирах вече по-горе. Той критикува Ст. Банкова, че е надминала рамките на разумност във възторжения популизъм, но не се замисля, че това, което казва, надхвърля рамките на допустимата партийна демагогия./ Защото другото означава, че само в името на моментната ви нагласа на опозиция да участвате в тоя възторжен популизъм. /Ако изказванията на критиците на наредбата са популизъм, то аз поне не усетих възторг, а по-скоро съжаление за случващото се пред пунктовете на КАТ. Може и да греша, все пак М. Миков е депутат, гледа от високо, а от високо се вижда по-далеч. Друг е въпросът, че моментната нагласа на опозиция не позволи на критиците на смяната на табелите да разкрият същността на наредбата и те се задоволиха предимно с въпроса за  реалността на сроковете и с критика на опашките./
Аз пак повтарям: ние се обръщаме към Министерския съвет /с молба или с решение?/ за удължаване на срока до два месеца //максимум, защото ако е с повече, може да изчезнат опашките, а те са като слънцето и въздуха за корупцията/, защото наистина този натрупан седем години батак по отношение на този проблем, а батаци има в много други сфери, трябва да бъде решен./интересно ако наистина има батак, той само по вина на собствениците на автомобили ли е или и по вина на органите на МВР и КАТ? Защо ли господин Миков не е реагирал още след първата година на забатачване на нещата, а е търпял геройски седем години /от тях пет години в „моментната позиция на опозиция”/? И ако има вина на МВР и КАТ, защо ли не поставя въпроса за търсене на отговорност на виновните? Доколкото ми е известно, до този момент починът „направи си сам” не е действал по веригата собственици на автомобили – КАТ, т.е КАТ е бил и е регистриращият орган. Значат ли думите на Миков, че КАТ не си е изпълнявал задълженията години наред?/ И пак казвам: трябва да бъде решен не толкова заради Европейския съюз /вече не помня кое поред е това  демагогско внушение за изскване на ЕС за принудителна смяна на табелите/, а заради контрола върху моторните превозни средства, заради безопасността на движението по пътищата – все въпроси, които мисля, госпожо Банкова, че човешкият живот много често е по-важен от парите, за които Вие иначе така възторжено пледирате. Благодаря ви. (“Браво! Браво!” Ръкопляскания от КБ.) /хуманистните от Коалиция за България са дълбоко убедени, че  сменените табели ще  са гаранция за човешкия живот и като   депутати – клакьори на правителствения произвол аплодират „убедителната” дуплика на М. Миков/
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Заповядайте, господин Шопов.

Глас в политическа пустиня

сряда, май 30th, 2007

(По-долу съм описал накратко опитите си да заангажирам различни политически личности за критично отношение към уникалната българска принудителна смяна на табелите съгласно Наредба І – 45 на МВР, която е нагледен пример за злоупотреба с власт. За съжаление всички мои опити се оказаха безуспешни, което ме кара да мисля, че въпреки критиките, отправени на 16 март 2006 г. вж стенограма с коментари от същата дата опозицията в крайна сметка действаше заедно с управляващите или поне не се оказа на ниво, което да и позволи да разбере истинската същност на проблема със смяната на табeлите. Нямам друго обяснение за себе си за обстоятелството, че опозицията забрави за това „безумие”, както го нарече чрез свои представители в парламентарния дебат и отказа да го използва в политическата си дейност. )

ГЛАС В ПОЛИТИЧЕСКА ПУСТИНЯ

04.11.2006 г. Вчера си уговорих среща с независимата депутатка Стела Банкова. Вечерта споменах за това на Спасов. Той ми каза, че тя е била секретарка на министъра на културата от Живково време Георги Йорданов. Въпреки това реших да се срещна с нея. Беше ми казала, че от 9,00 до 13,00 ще бъде в парламента. Идеята ми беше да се опитам да я проагитирам тя и Петър Берон като кандидат-президентска двойка в хода на предизборната кампания за президентските избори да използват казуса с абсурдната смяна на регистрационните табели срещу Г. Първанов и тройната коалиция.

Около 9,10 часа се свързах по телефона с нея. Каза ми че идва, но закъснява малко. След малко се появи и ми каза, че бърза за разглеждането на някакви закони и ще излезе след малко Дадох и дискетата с материалите за смяната на табелите с молба да си я прехвърли в компютъра си и да ми я върне. След около час излезе и ми върна касетата в плик с емблемата на народното събрание. Тогава и дадох отвореното писмо до Станишев и статията “Кой пречи на министър Румен Петков в борбата срещу корупцията”. Казах и още, че деня съм го посветил на срещата с нея и че ще я изчакам за да говорим след като свърши заседанието на парламента. Тя не възрази.

Докато чаках за касетата край мене минаваха и влизаха или излизаха депутати – Олимпи Кътев, Йордан Цонев, Тома Томов, Деница Димитрова в инвалидната си количка /макар че не ме биждала никога когато погледнах към нея тя ме поздрави с широка сърдечна усмивка/, Мария Капон, Михаил Миков, Татяна Дончева и др. Мария Капон или не ме видя, или не ме позна. Някак импулсивно казах “Добър ден, госпожо Дончева”, когато тя мина с намръщена физиономия край мен. Очевидно изненадана, не отговори на поздрава ми, а издаде звук, приличащ на нещо средно между изсумтяване или изръмжаване и влетя във входа. Инак мерцедесите плавно спираха и докарваха или откарваха “народните избранници”.

След като получих обратно касетата реших да потърся служителя на омбудсмана Иво Иванов, който преди време прие писмото ми до Г.

Ганев.Той категорично отказа да ми даде копие от жалбата ми, редактирана от него и изпратена в МВР. Забранено било да се

дават жалбите под страх от дисциплинарно уволнение. За разлика от първата ни среща сега се държеше по хладно. Каза че са разбъркали

голями интереси и че вероятно ще се самосезират. (Като споделих това с депутата Минчо Христов, той каза, че не е нужно омбудсмана да се самосезира, защото той вече го е сезирал.) Отново ми обеща да получа писмен отговор. на жалбата си. Споменах му, че може реакцията им .в крайна сметка да се откаже като в поговорката “след дъжд качулка”. Относно посещението ми при заместник-омбудсмана Метин Казак заяви, че той е нещо като вицепрезидент и има по-скоро представителни функции. С въпросите за табелите се занимава главния секретар /не знаех че в омбудстманството има и такава длъжност/ Цеков..

След това в Софийския университет успях да открия професор Драгомир Драганов, който бе публикувал срещу принудителната смяна на табелите два силно критични материала във в-к „24 часа” и призив към читателите на вестника да не си сменят табелите . Седеше в компания около маса в заведението на двора на университета. Изчаках да свърши разговора си и когато стана от масата му се представих и казах за какво го търся. Отидохме до кабинета му и там той прехвърли материалите от касетата в неговия компютър. След повторна молба ми даде визитната си картичка. Спомена, че за петък, 6.10. Минчо Христов готви някакви въпроси към Румен Петков, но под предлог че бърза отказа разговор по

темата. И неговото отношение ми се стори резервирано и хладно. (След избирането на Г. Първанов за втори президентски мандат проф. Драгомир Драганов е назначен за съветник в президентството.)

Около 13 часа депутатите започнаха да напускат сградата на парламента. Видях кандидат-президента Петър Берон, изчаках да остане сам и го заговорих. С усмивка посрещна идеята ми след като му казах какво съм предал на госпожа Банкова и какво съм предложил. Обеща да се запознае с материалите, които съм предоставил, но по-късно не последва никаква реакция от негова страна. Впрочем липсата на становище от негова страна също е в определен смисъл становище.

Най-после излезе Ст. Банкова, но се отправи към възрастен човек, който също я чакаше с някакъв свой проблем. След около половин час разговор с този човек тръгна да се качва в спрял пред служебния вход на парламента микробус. Междувременно излезе и независимият депутат Минчо Христов, с когото вече бях се срещал преди няколко месеца и тръгна заедно с г-жа Банкова към микробуса. Присъединих се към тях и се опитах да говоря с госпожа Банкова, но те се качиха в микробуса и не

проявиха желание за разговор. Почувствах се като натрапник и си помислих, че кандидат-президентската двойка П. Берон – Ст. Банкова

едва ли ще използва в кампанията си случаят с пререгистрацията на автомобилите.

4.10.2006 г.

 

За съжаление се оказах прав в прогнозата си за П.Берон и Ст. Банкова. /Фалшиво се оказа обещанието на Ст. Банкова, казано в парламента на Т март 2006 г. при обсъждане на внесено от М. Христов проект за отмяна на задължителната пререгистрация – вж стенограма от 16 март 2006 г. и коментарите към нейното изказване/. Тогава реших да подложа на този своеобразен тест за принципност и опозиционност и други кандидат-президентски двойки. Следващият, към когото се обърнах с писмо бе бившият конституционен съдия и настоящ кандидат-президент Георги Марков. /Вж. писмо до Г. Марков/ . Бях песимист, когато изпратих материалите до Г. Марков. Скоро след 10 ноември 1989 г. на един от първите митинги в Пловдив го чух от трибуната да заявява : „ние сме за свободна конкуренция и гарантирана печалба”, а публиката възторжено вдигаше ръце с два изправени пръста, без да се замисля, че при свободна конкуренция не може да има гарантирана печалба. Както очаквах, в предизборните изяви на бившия конституционен съдия темата за уникалната българска смяна на табелите и талоните на автомобилите въобще не се появи. За конституционалиста обстоятелството, че български граждани са принудени да заплащат повторно за заплатена вече от тях услуга при това на монополно висока цена, се оказа маловажно за да му посвети внимание.

Междувременно се състоя първия тур на изборите и за балотажа останаха Г. Първанов и В. Сидеров. Веднага изпратих материалите за смяната на табелите в предизборния щаб на В. Сидеров. По телефона получих информация, че това, което съм изпратил, е получено и че го четат с интерес. Имах подозрението, че и В. Сидеров няма да засегне държавния произвол с табелите в кампанията си. Това подозрение се оказа

основателно, Сидеров не взе отношение по въпроса, а някакъв отговор не получих.

Не се опитах да агитирам кандидат президента Неделчо Беронов. Мислех си, че като блюстител на конституцията той сам би трябвало да забележи гаврата с огромен брой български граждани. Уви, той също мълча по въпроса.

15.11.2006 г.

 

През пролетта на 2007 г. се опитах за втори път  да проагитирам Б. Борисов и партия ГЕРБ да атакуват тройната коалиция заради злоупотребата с власт при налагането на обективно ненужна смяна на табелите и талоните на автомобилите. Попаднах на предизборна среща за откриване на кампанията за изборите за евродепутати в Пловдив. На входа ми дадоха програма за срещата с лика на  Бойко Борисов на първата страница. След приключване на деловата част мнозина се наредиха на опашка пред Бойко Борисов за да получат автограф. Застанах и аз на края на опашката. Бях последен. Бойко Борисов ме погледна в очите и ме попита как се казвам, като междувременно дръпна от ръцете ми брошурката със снимката си. Отговорих – Димитър и той написа: На Димитър и се подписа. След като ми даде автограф аз му благодарих и му казах, че съм дошъл с друга цел. Припомних му, че преди една година по време на почивка на футболен мач, когато е излизаше от терена към съблекалнята, аз му подадох плик, в който имаше мое отворено писмо до С. Станишев. (Тогава той без да каже нито дума пое плика от ръцете ми и влезе в съблекалнята, а аз зачаках дали ще реагира по някакъв начин в публичните си изяви).След  това аз му казах, че ГЕРБ прави грешка, като не атакува БСП и тройната коалиция за смяната на номерата, но той ме прекъсна с думите : При Цветанов, при Цветанов, при Цветанов и  бързо ме препрати към Цв. Цветанов. / Вж. Писмо до Цв. Цветанов/. Както очаквах и в кампанията на ГЕРБ за избор на български депутати в парламента на ЕС лъжата на правителството, че смяната на табелите се извършва по искане на Европейската комисия, въобще не бе предмет на обсъждане и критика. Така партия ГЕРБ пропусна да вземе много повече гласове и да изпрати по-голям брой депутати в европарламента, а за мен стана ясно, че тя в поведението си не се различава принципно от управляващата тройна коалиция.

Последният опит, който направих в стремежа си да накарам да се използва смяната на табелите в предизборната кампания за евродепутати, бе с бившия президент Петър Стоянов. Открих го по време на хепънинг край гребната база в Пловдив. Като разбра за какво го агитирам бързо каза че е зает и ме насочи към двама млади свои придружители от СДС. Дадох и на тях отвореното писмо до Станишев и други материали, но и СДС не си позволи да критикува правителството и тройната коалиция за грубия им произвол срещу стотици хиляди граждани на България.

 

Пловдив, 30.05.2007 г. Димитър Митев

С. Станишев, извадка от интервю по БНТ.

сряда, март 15th, 2006

15.03.06. г. Канал 1 на БНТ, 21,00 часа. Откъс от интервю на С. Станишев с четири  журналисти от 2 печатни и 2 електронни избрани медии. В отговор на зададен плахо, сякаш с чувство на вина, въпрос на П. Цеков от в-к „Сега” за смяната на номерата на автомобилите  С. Станишев заяви следното:  

„Първо искам да върна лентата малко назад. Част от проблема е това, че държавата своевременно, в продължение на години, не си е вършила работата. Не са подменяни номера на коли, които са с регистрация от преди седемдесет и пета година. Говоря за черните, нали, добре познати на нас номера. Много от тези коли на практика не се ползват. Те или са качени на трупчета, или стоят във гаражите като спомен и антиквариат. И това обаче оказва много сериозно влияние, като брой коли, които се водят, върху статистиката на моторните превозни средства в България. И това е едно от изискванията на Европейския съюз, да имаме поне 90 % застраховани коли в нашата страна за да бъдем пълноправен член на Европейския съюз. И това е една тема, която беше в тъй наречените червени зони или кутии. И за да се постигне резултат, това беше една необходима мярка, да се изтегли срока, който предварително беше насрочен за края на декември към края на март= За да можем първо да видим реалното състояние. Защото тази разлика между колите, които са реално застраховани, които са застраховани и официално, и тази бройка, която се води, поне половината, според експертите, просто не са в движение. За да постигнем резултатите, които са необходими за страната ни, трябваше да бъде извършена тази мярка. И сега, и през следващите дни, ще се прави всичко необходимо. Аз и утре ще говоря със министър Петков за да се създаде максимално добра организация, да се хвърлят усилията на човешкия ресурс на КАТ, за да се облекчи тази процедура за хората. Засега трябва да запазим срока, защото в крайна сметка не е честно и към тези, които са си направили усилията”. (курсивът навсякъде е мой – Д.М.)

                                                          х     х     х

Така отговори Сергей Станишев на въпроса на Петьо Цеков, който    не  посмя да  зададе на допълнителни въпроси или да възрази на  твърденията на премиера. А би могъл да попита например защо пререгистрацията се извършва на тройно по-висока цена от регистрацията в Германия или пък да попита защо само в България се провежда такова мероприятие. Не знам дали въпросът за табелите изобщо щеше да бъде зададен, ако предварително не бях се обадил на В. Стойнев от редакцията на на вестник „Сега“ с предложение в този дух. Няма как времето да се върне назад и да се провери дали без моето обаждане българските граждани щяха да бъдат ощастливени от „гениалното“ прозрение  на премиера за работата на държавата.  

Според мен този отговор показва най-малкото че:

– Станишев  не   разбира, че  от   работата на държавата  и разходите за  смяна на номерата на автомобилите  няма полза -както за обществото и държавата като цяло, така и за собствениците на автомобилите. Колкото е полезният резултат за обществото от случаите, при които хулигани отнемат парите за закуска на малките ученици, толкова е и в случая със смяната на номерата на автомобилите. Държавата употреби  МВР и по-точно  КАТ в ролята на хулиган  и  даде възможност на доставчиците на новите табели и талони на автомобили да  отнемат неправомерно  от милиони български граждани по 60 и повече лева.   Разпределянето на основната част от присвоените по този начин средства бе засекретено. А би било много интересно в евентуална акция „пререгистраторите“ сегашното ръководство на МВР да разкрие цялата истина и да я поднесе на българските граждани. Като имам предвид амнезията, в която изпаднаха всички политици по въпроса (включително ГЕРБ), подозирам, че значителна част от  събраните  средства отидоха за  финансиране на партиите.

– Станишев изобщо не се вълнува от факта, че регистрацията и номерата на автомобилите по закон (чл. 141 от Закона за движение по пътищата – ЗДвП) са с безсрочна валидност. Не се смущава от факта, че с наредба на МВР се погазва законово положение, определя се краен срок на валидност  и милиони негови сънародници са принудени да се откажат от закона, който ги защитава и да спазят наредба, която ги ощетява.

– Станишев или не знае, или (което е още по-отвратително) съзнателно игнорира обстоятелството, че ЕС изисква 90 % застрахованост за автомобилите, които се движат по пътищата, а не за всички регистрирани автомобили. Оценката от ЕС бе извършена именно по този начин – проверяваше се колко процента от движещите се по пътищата автомобили имат застраховка ГО.

– Станишев или не знае , или (което също е още по-отвратително) съзнателно игнорира наличието на член в ЗДвП, който урежда спирането от движение на автомобили, за които няма сключена застраховка ГО. Вместо да приложи закона за постигане на изискваното от ЕС ниво на застрахованост, правителството реши за тази цел да сменя номерата и талоните. Показателно е, че и гражданите, които имаха редовно сключена застраховка ГО бяха принудени да пререгистрират  автомобилите си.

– С твърдението си “  За да постигнем резултатите, които са необходими за страната ни, трябваше да бъде извършена тази мярка“ Станишев прави внушение, че смяната на номерата на автомобилите е изискване на ЕС. Най-безцеремонно тази лъжа бе изказана от члена на ВС на БСП и заместник министър на вътрешните работи Камен Пенков, който в интервю, публикувано във в-к „24 часа“ на 26 февруари 2008 г. заявява: „България е изпълнила коректно директивата на Европейския съюз за подмяна на номерата на колите и настоящите напълно съответстват на стандартите на съюза”. Лъжата  е двойна – нито има директива за задължителна смяна на съществуващите номера на автомобилите, нито пък подмяната доведе до съответствие на новоиздадените номера с изискването на Регламент 2411 от 1998 г. Никъде в ЕС (а и в цял свят) не съществува практика да се сменят номерата на автомобили и да се прави повторна регистрация на МПС. Въведен е единствено задължителен стандарт за първа регистрация на автомобилите.

– Станишев не осъзнава, че изпада в смешно положение в очите на ръководителите на другите държави от  ЕС и техните дипломатически представители. Критикувайки българската държава, че в продължение на години не си е вършила работата и не е сменяла номерата на автомобилите, той критикува и ръководствата на останалите държави, тъй като и те не са се сетили, че  трябва постоянно да си вършат работата и   да сменят номерата на автомобилите.

– „Забележителен“ е критерият на Станишев за честност спрямо хората . „Засега трябва да запазим срока, защото в крайна сметка не е честно и към тези, които са си направили усилията”. Според него е честно след като стотици хиляди са чакали на опашки по три-четири денонощия, да има равнопоставеност и гражданите да продължат да чакат на същите унизителни опашки. Неговата некомпетентност по въпроса пролича още на следващия ден, когато в Народното събрание мнението му , че трябва да се запази срока, бе бламирано и  бе решено да се предложи удължаване на срока с два месеца. Между другото и това удължаване на срока се оказа недостатъчно и принудителната пререгистрация продължи и след това.

Няма да коментирам стила на говорене на Станишев. Няма да обсъждам и изрази като „реално застраховани“ и „официално застраховани“ автомобили.

Само ще посоча, че на премиера въобще не му е ясно, че собствениците на  колите, които са регистрирани, но по една или друга причина не се движат и управляват по пътищата,  остават незасегнати от рекетьорската наредба, защото в нея са предвидени санкции само за управляване на автомобили със стари регистрационни табели. А той разчита на смяната на номерата за да установи реалното състояние на нещата. И смешно, и тъжно.

 Популистка демагогия  Станишев обаче не пропуска да прояви: „Аз и утре ще говоря със министър Петков за да се създаде максимално добра организация, да се хвърлят усилията на човешкия ресурс на КАТ, за да се облекчи тази процедура за хората.“ И денем и нощем само за облекчаване на тази процедура за  хората мисли човекът. А че процедурата  бе обективно ненужна и незаконна, няма значение.

Не знам дали  „и утре“  означава, че преди това е имало още разговори с министър Петков по темата за „облекчаване на тази процедура за хората“.   Унизителните опашки се виеха по три-четири денонощия както преди обещанието му да говори с министъра, така и след това. Пропиляни бяха милиони работни дни, (на опашките чакаха не само хора за пререгистрация, но и за първа регистрация на автомобили), това означаваше непроизведен продукт за стотици милиони лева, но премиерът от такива „дреболии“ не се вълнуваше при отговора си. Пък и нямаше кой да го попита, защото и  П. Цеков,  и другите трима журналисти побързаха да минат към следващи въпроси.От 01.01.2007 г. България като член на ЕС вече бе длъжна да дава при първа регистрация на МПС регистрационни табели в съответствие с Регламент 2411 от 1998 г. –  с 12-те звезди като символ на ЕС и инициалите на страната под тях. Със смехотворното оправдание, че смяната на стандарта изисква време, в България до втората половина на 2008 г. бяха регистрирани над 600 000 автомобила с регистрационни табели, които не отговарят на изискванията на ЕС. Вероятно с надеждата за евентуална бъдеща пререгистрация, когато на власт пак ще бъде Станишев който  пак ще се сети, че държавата продължително не си е вършила работата и не е подменяла номерата на автомобилите. Пепел ми на езика.